HomeViestejäMarilyn Raffaele18.10.2015 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

18.10.2015 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
18.10.2015
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervetuloa, rakkaat ystävät. Tervetuloa näihin uusien energioiden ja ehdottoman rakkauden aikoihin.
 
Siirrytte nopeasti "uutuuteen" ja koette sen energian nyt monissa muodoissa. Älkää yhtään epäilkö, olette keskellä suurta muutosta. Älkää tuomitko sitä, mitä havaitsette ulkopuolisessa maailmassa, kolmannen ulottuvuuden standardeilla, sillä ne eivät enää palvele täsmällisenä mittana.
 
Monet teistä huomaavat, että te ette kykene sietämään tiettyjä ruokia (erityisesti roskaruokaa) ja myös että teidän tarvitsee syödä paljon vähemmän. Tämä johtuu siitä, että korkeammalla värähtelevä kehonne alkaa sopeutua puhtaaseen energiaan ruokana, mihin se ei kyennyt tiheämmissä energioissa. Ruoka on itse asiassa aineellisessa mielessä jumalaista energiaa, joka elättää ja ylläpitää teidät ikuisesti.
 
Monista tavallisista asioista joita ennen uskoitte tärkeiksi onnellisuudellenne, on tullut epäolennaisia, usein huomaamattanne. Luottakaa, rakkaat ystävät, luottakaa. Ette ole tulossa hulluksi, ettekä valmistaudu kuolemaan – paitsi vanhasta energiasta. Olette keskellä Gaian ja teidän ylösnousemusprosessia riippumatta siitä, pystyttekö hyväksymään sen täysin vai ette.
 
Haluamme puhua kahdesta usein väärinymmärretystä maaelämän kysymyksestä – ruoka ja seksi.
 
On ja on aina ollut vain YKSI, joka ilmentää ITSEÄÄN äärettömissä muodoissa ja muunnelmissa. Jokainen kasvi on elävä yhdestä elämästä ja kivilläkin on tietoisuus. Ihmiselle on virheellisesti opetettu, että hän on parempi kuin kaikki muut elämänmuodot ja näin hänellä on oikeus hallita. Tämä on pyhien kirjoitusten väärää tulkintaa. Ihmisellä on kyky auttaa ja tukea muita elämänmuotoja ja työskennellä niiden kanssa tietonsa ja lahjojensa avulla, mutta sille ei ole koskaan annettu lupaa hallita, väärinkäyttää tai aiheuttaa kärsimystä – toimintaa joka edustaa kaksinaisuutta ja erillisyyttä täydellisimmillään.
 
Tämä oivallus synnyttää usein ruokaan ja erityisesti lihan syömiseen liittyvän sisäisen kamppailun. Valtaosa fyysisistä kehoista on edelleen ohjelmoitu elämien aikana tarvitsemaan lihaa proteiinilähteenä, vaikka yksilön energian tullessa kevyemmäksi ja kevyemmäksi, tämä muuttuu. Monet vakavamieliset oppilaat yrittävät luopua kaikesta lihasta vain huomatakseen, etteivät he pysty siihen monista syistä. Epäonnistuessaan tekemään tuon muutoksen he pitävät itseään henkisenä epäonnistujana. Jos tämä on ollut teidän kokemuksenne, ymmärtäkää ilman syyllisyyttä, että kehonne ei ole vielä energeettisesti valmis täydelliseen lihasta luopumiseen.
 
Jatkakaa lihan sisällyttämistä osaksi ruokavaliotanne, mutta alkakaa syödä tietoisesti. Valitkaa liha lähteestä, missä eläimet eivät ole kokeneet kärsimystä ja väärinkohtelua, sillä näiden rakkaiden eläimien liha sisältää edelleen pelko- ja kärsimysenergiaa. Muistakaa myös, että ostoksenne edistävät lihan tuottaneen bisneksen toimintaa. Monissa menneisyyden kulttuureissa eläintä kiitettiin ja kunnioitettiin sen uhrauksen vuoksi ja pyydettiin myös ilmestymään, jos se halusi antaa itsensä ruuaksi. Nämä keskinäisen arvostuksen ja kunnioituksen korkeammat tavat ovat muuttuneet ja lihansyönnistä on tullut pelkästään kovasti tuettua bisnestä.
 
Monet tekevät nyt työtä tuodakseen kunnioitusta, huomioonottamista ja onnellisuutta ruuaksi kasvatettavien eläinten elämään. Käyttäkää näitä lähteitä. Olette siirtymässä energeettisesti viljaan ja vihanneksiin perustuvaa kasvisruokavaliota kohti, joka on yhteensopivampi ylösnousevan kehonne kevyempien energioiden kanssa, ja tästä syystä monet raskaammat ruuat joita olette tottuneet syömään, eivät enää sovi teille. Huomaatte itseänne vedettävän automaattisesti kevyempiä ja puhtaampia ruokia kohti ilman omaa ponnisteluanne. Korkeammissa ulottuvuuksissa ei ole tarvetta ruokaan sellaisena, kuin tunnette sen – ravinto on valotäyteistä ja pieniä annoksia.
 
Kunnioittakaa myös kasveja niiden uhrauksen vuoksi. Ruokarukouksen sanominen ennen ateriaa ei alun perin ollut vain jonkin taivaalla olevan Jumalan kiittämiseen, vaan ruokauhrauksen kunnioittamiseen. Siunaaminen, kunnioittaminen ja valon lähettäminen kaikelle, mitä syötte, keventää lautasellanne olevan ruuan energiaa ja tekee siitä yhteensopivamman uuden ylösnousemuskehonne kanssa. Älkää koskaan unohtako, mitä ruoka edustaa syvemmällä tasolla, ja tietäkää myös, että ruuan valmistajan energiasta tulee osa ruuan energiaa.
 
Kaikkien täytyy alkaa tietää ja ymmärtää, että kaikessa aineellisessa ja tavallisessa on korkeampi todellisuus – ruoka on vain yksi niistä. Olkaa henkisesti tietoinen kaikessa, mitä teette päivän aikana. Ei ole koskaan ollut henkistä ja ei-henkistä – ne EIVÄT ole erillään. Kaikki on puhdas henkinen ajatus, mutta maapallolla se tulkitaan yksilön tietoisuustilan mukaisesti.
 
Esimerkiksi kauppa/bisnes on todellisuudessa rakkautta ja kiitollisuutta aineellisessa mielessä – (minä annan sinulle ja sinä annat minulle takaisin kiitollisuutta). Autot, junat, lentokoneet, laivat jne. ovat kolmannen ulottuvuuden käsityksiä Kaikkialla läsnä olevasta ja se muuttuu ajan kuluessa, kun ihmisen tietoisuus on kehittynyt. Parantuminen ja sen etsiminen kaikilla tasoilla edustaa tuon luontaisen täydellisyyden etsimistä, joka on jo läsnä jokaisessa yksilössä.
 
Kuten monet muutkin asiat, seksuaalinen ilmaisu on ihmistasolla usein väärinkäytetty, väärinymmärretty ja täynnä syyllisyyttä ja häpeää. Seksiä pidetään tavallisesti joko korkeimpana kokemuksena kiintymättömän ja persoonattoman antaumuksen kera tai tabuna, pahuutena ja jonain, jota pitää välttää syntinä. Kumpikaan ei ole totta. Seksuaalinen kokemus ihmistasolla ei ole korkein tavoite eikä vältettävä pahuus.
 
On niitä, jotka tarvitsevat seksuaalisia vetovoimakokemuksia voidakseen kasvaa ja kehittyä rakkauden/seksin korkeampaan merkitykseen. Toiset eivät tarvitse näitä kokemuksia ja ovat inkarnoituneet eri syistä. Moniin sielusopimuksiin sisältyy tarve päätöksen saamiseen johonkin entisten elämien henkilökohtaisiin tai seksuaalisiin kokemuksiin ja siksi se sisältyy tämän elämän kokemuksiin.
 
Kuten kaikki, seksi sellaisena kuin se ymmärretään ihmiskokemuksessa, edustaa korkeampaa totuutta – askelta henkistä loppuunsaattamista kohti. Henkinen todellisuus on sielun mies- ja naispuolisten aspektien yhdistäminen ja tasapainottaminen ulkoisesti. Niitä ei tavallisesti tunnisteta, mutta ne ovat täysin läsnä jokaisessa yksilössä riippumatta siitä, onko hän mies- vai naiskehossa. Jossain kohtaa henkisellä matkalla noista kahdesta aspektista tulee yksi, sielu on täydellinen ja se ilmentyy ulkoisesti uutena ja valaistuneena yksilönä, joka pystyy ilmaisemaan tarvittaessa sekä maskuliinista voimaa että feminiinistä lempeyttä jokapäiväisessä elämässä. Ihmistasolla maskuliinisuuden ja feminiinisyyden yhteenliittyminen johtaa myös uuteen persoonaan.
 
Kaikki aineellinen on ymmärrettävä todellisuudessa henkiseksi. Kaikki minkä kolmannen ulottuvuuden tietoisuus näkee, kuulee ja tiedostaa, ymmärretään kaksinaisuus- ja erillisyyssuodatinten kautta. Ajatelkaa, että maailma ja kaikki siinä nähdään tahriintuneen ikkunan läpi – se mikä nähdään, on täydellinen, mutta ette pysty näkemään sitä sellaisena, kuin se oikeasti on.
 
Seksi on pyhää – sitä ei ole tarkoitus käyttää itsekkäästi. Seksuaalista toimintaa pitää harjoittaa aina rakastavan kunnioittavasti ja kumppanien kesken sopien, ovat he sitten mies/nainen, mies/mies tai nainen/nainen. Antakaa intuition aina olla oppaananne – ei se, mitä ajankohtainen suosittu ajattelu tai toisten mainostamat säännöt ja määräykset ovat. Seksuaalinen vetovoima ei ole merkki tarpeesta seksisuhteeseen.
 
Rakkaus ja henkinen tiedostaminen ovat energia, joka voi nostaa seksikokemuksen tasoille, joita ei koskaan koeta satunnaisissa seksikohtaamisissa. Kuten kaikissa asioissa, on tasoja ja lisää tasoja … Vanhoina aikoina seksuaalisuutta, sen harjoittamista ja sen korkeampia totuuksia opetettiin temppeleissä antamaan ihmisille oikea merkitys seksuaalisuudelle. Nämä opetukset ovat kadonneet suurimmaksi osaksi, mikä on jättänyt yksilöt usein hämmentyneeksi ja loukkaantuneeksi, koska he eivät tiedä seksuaalisuuden syvemmistä mysteereistä.
 
Monet antavat käyttää itseään seksuaalisesti, sekoittaen sen rakkauteen. Seksikokemuksen kiihkeät energiat jäävät yksilön energiakenttään, mikä on hyvä muistaa, kun tuntee houkutusta satunnaistapaamisessa, joka perustuu pelkästään fyysiseen vetovoimaan. Tästä syystä lasten ahdistelu on niin haitallista – energia jää heidän energiakenttäänsä eivätkä he ole riittävän kypsiä ymmärtämään, käsittelemään tai puhdistamaan sitä.
 
Monilla teistä on ollut tämäntyyppisiä kokemuksia entisissä elämissä ja olette kantaneet tuota energiaa elämien läpi ja nyt se saattaa ilmentyä selvittämättömänä vihana ja seksuaalisena hämmennyksenä sekä muina mentaali- ja tunneongelmina. Se tulee pintaan, koska olette nyt valmis puhdistamaan sen kerta kaikkiaan.
 
Älkää vastustako, vaan sallikaa itsenne tuntea. Rakastakaa itseänne ja tuota loukattua lasta sisällänne, sallimatta häpeän tai syyttelyn tulla prosessiin mukaan ja muistaen koko ajan, että olette todellisuudessa henkiolento, jolla on ihmiskokemuksia. Ymmärtäkää se siksi, mitä se on – vanhaa energiaa, jota teidän ei enää tarvitse kanniskella mukananne. Nämä kokemukset ovat valmiita ja on aika siirtyä eteenpäin jättäen ne olemattomuuden tomuun, mitä ne oikeasti ovat.
 
Joillakin on houkutusta jäädä uhriuden "erityislaatuisuuteen", sillä se antaa usein rakastavaa tukea, sympatiaa ja tekosyyn jäädä siihen, mikä on vanha ja valmis. Saatetaan vaatia parantumisjakso, mutta älkää jääkö tuohon vaiheeseen iäksi, sillä jääminen menneisyyden kokemuksiin pitää teidät tiukasti siellä ja jatkatte sen uudelleenluomista selvittämisen sijasta.
 
Tutkikaa informatiivisia kanavointeja Maria Magdaleenasta saadaksenne lisätietoa jumalaisesta seksuaalisuudesta ja päästäkää irti kaikesta syyllisyydestä tai häpeästä, jota olette ehkä keränneet seksiin liittyen. Seksuaalisuus on osa ihmiskokemusta ja syyllisyys siitä on vanhaa ja hyödytöntä energiaa, jota on luotu ja lisätty tietämättömillä uskomuksilla.
 
Nämä energeettisesti uudet ajat mahdollistavat kaikille, jotka sen valitsevat, täyden, vastuullisen, onnellisen ja syyllisyydettömän elämän. Nämä ovat hedelmiä, joita virtaa äärettömästi ja automaattisesti heränneestä tietoisuustilasta, joka on kehittynyt yli niistä harhakuvista, jotka pitävät edelleen suurta osaa kolmannen ulottuvuuden maailmasta kahleissa.
 
Tämä on ylösnousemus.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
  -----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >