HomeViestejäMarilyn Raffaele4.10.2015 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

4.10.2015 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
4.10.2015
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät, tänä muutoksen ja uusien alkujen aikana yllytämme teitä päästämään irti kaikista jäljellä olevista odotuksista, sillä odotukset pitävät teidät vain käsityksissä – mielikuvissa jostain, mitä olette lukeneet tai kuulleet ylösnousemukseen liittyen. Olette luomassa uutta maailmaa, ette muodostamassa sitä aiemmin tunnetusta.
 
Opetelkaa lepäämään nyt-hetkessä kaikkina aikoina tietäen, että tämä on henkiuniversumi ja kaikki ovat henkiolentoja, ja sallien samalla jokaisen päivän tapahtua vastustamatta. Tämä harjoitus johtaa teidät jatkuvasti syvenevään tietoisuuteen rakkaudesta ja kiitollisuudesta, kun alatte nähdä kaiken osana jumalaista suunnitelmaa riippumatta siitä, miten "epäpyhältä" se saattaa vaikuttaa kolmannen ulottuvuuden ajattelussa. Kuten olemme aiemmin todenneet: tämä ei merkitse ovimattona olemista tai itsensä sallimista jäädä turvattomaan ympäristöön.
 
Menneet ja nykyiset elämät ovat sisältäneet kamppailua ja erittäin vähän tukea totuuden etsijöille, mutta nuo ajat ovat loppuneet useimmilla teistä. Olette tehneet työn, teitä on usein rangaistu siitä ja nyt on aika levätä, elää ja olla sitä, minkä olette saavuttaneet. Ei voi jäädä peruskouluun sen jälkeen, kun on valmis lukioon tai yliopistoon, vain siksi että joku ystävä tai läheinen saattaa edelleen tarvita peruskoulua tai joku "asiantuntija" sanoo, että täytyy jäädä.
 
Kaikkien "vakavamielisten" totuuden opiskelijoiden täytyy nyt siirtyä omaan voimaansa heränneenä henkiolentona ja samaan aikaan kulkea rohkeasti sen läpi, miten vanhan elämän jäänteet vaikuttavat heihin. Kun yksilö kehittyy uuteen ja korkeampaan tapaan selvittää karmakysymykset ja jäljellä olevat oppitunnit, hän ei enää tarvitse niitä suuria ongelmia, onnettomuuksia ja vaikeuksia, joita aiemmin tarvittiin heräämiseen. Useimmat teistä ovat siinä nyt. Maapallolla on aina jonkinlaisia vaikeuksia, joko omianne tai toisten, mutta nyt teillä on uusia, korkeampia ja opastettuja työkaluja niiden selvittämiseen.
 
Olette voimallisia valo-olentoja, mutta tämä totuus on tunnustettava ja elettävä, kunnes siitä tulee tietoisuustila eikä vain kivoja sanoja jossain kirjassa. Jos yksilö on valmis ottamaan tämän askeleen, mutta kieltäytyy jättämästä vanhaa, mukavaa ja tuttua, hän saa luultavaksi "herätyksiä" vaikeina kokemuksina, jotka pakottavat hänet syvemmälle ja siihen, mihin hän henkisesti valmis. Uhrius ei voi enää olla osa vakavamielisen totuuden opiskelijan tietoisuutta.
 
Useimmat eivät tiedosta, miten paljon muutosta todellisuudessa tapahtuu. Pankaa merkille maailmanliikkeet rauhan, eläinten oikeuksien, informaatiovapauden ja muiden asioiden puolesta, joita valtava enemmistö ei 20 vuotta sitten olisi pitänyt tärkeänä. Huomatkaa myös, miten ihmiset alkavat katsoa tiukasti ja pitkään yleisesti hyväksyttyjä uskomuksia sekä tutkia tarkemmin maailman johtajien motiiveja ja aikomuksia.
 
Otatte takaisin luontaisen voimanne kuuntelemalla sisäistä opastustanne sen sijaan, että harmonisoidutte sokeasti jonkun asiantuntijan, hallituksen, kirkon tai henkilön usein rajoittaviin käsityksiin. Opitte seisomaan Itsen voimassa, mikä ei merkitse, ettei joku kehittynyt ministeri, asiantuntija, opettaja tai ystävä voi koskaan opettaa teille totuutta. Lopullinen päätös on kuitenkin teidän, mikä perustuu sisäiseen tietämykseen siitä, mikä on oikein ja sopivaa teille.
 
Haluamme puhua uusista energioista. Useimmat teistä tiesivät täysikuun ja pimennyksen tuovan korkeita valotaajuuksia. Älkää uskoko ulkoisten vaikutelmien perusteella, ettei mitään tapahtunut, sillä uusia valoenergioita tosiaan tuli ja ne ovat käytettävissä, mutta niiden integrointi tapahtuu vain, silloin kun yksilö kykenee vastaanottamaan ne. Hyvin harvat kykenevät integroimaan täysin korkeat taajuudet kerralla, koska fyysinen, tunne- ja mentaalikeho on valmisteltava hyväksymään ne ja resonoimaan niiden kanssa.
 
Älkää koskaan epäilkö, ettei korkeampi itsenne huolehdi, että saatte kaiken, mihin olette valmis, silloin kun olette valmis, ilman muuta ponnistelua omalta osaltanne kuin eläminen korkeimmasta totuustunteestanne käsin. Muistakaa aina, että teitä opastetaan ja autetaan koko ajan. Ketään – edes hyvin heräämätöntä – ei koskaan jätetä yksin kamppailemaan maapallolla elämän läpi.
 
Tehtävänne kehittyvinä totuuden opiskelijoina on levätä siinä tiedossa, että tämä on henkiuniversumi, jota hallitsee rakkaus ja asuttaa henkiolennot. Älkää käyttäkö aikaa siitä huolehtimiseen, ylösnousetteko tai teettekö sen oikein vai ette. Teitä vaaditaan vain elämään korkeimmasta oikeustunteestanne käsin joka hetki.
 
Siis suuri osa henkisyyttä koskevasta kolmannen ulottuvuuden ajattelustanne on rajoittavaa – miltä kokemusten täytyy näyttää tai tuntua ollakseen päteviä. Nämä käsitykset perustuvat jonkun uskomusjärjestelmään. Kokemukset joita toisilla on ehkä ollut, ovat päteviä heille, mutta eivät välttämättä oikeita teille.
 
DNA aktivoituu, kun olette valmis, chakrat ovat puhtaat ja avoimet, kun olette valmis, ja viidennen ulottuvuuden kokemuksia tapahtuu, kun olette valmis. Kaikki kurssit, harjoitukset ja ponnistelut näiden asioiden saavuttamiseksi voivat auttaa, mutta täydellistä kokemusta ei voi tulla, ennen kuin sielu on valmisteltu siihen.
 
Pitäkää yllä kehittymisaikomusta käyttäessänne sitä, minkä jo tiedätte, ja lisää annetaan. Ylösnousemus ei vain putoa syliin ilman valmistautumista. Jokainen elämien aikana otettu askel on lisänä ja lopulta saavutetaan täysi tietoisuustila, joka johtaa ulkoisesti ilmentyviin luomuksiin aina vain korkeammilla tasoilla.
 
Rakastakaa kaikkea. Rakastakaa "huonoa" ja "hyvää". Rakastakaa vikojanne ja rakastakaa niitä, jotka eivät rakasta teitä. Rakastakaa mieleenne juolahtavia ajatuksia, jotka saavat teidät reagoimaan pelolla, vihalla, katkeruudella, kateudella jne., sillä on vain Jumala ja kun opitte rakastamaan kaikkea, lakkaatte antamasta valtaa ulkoisille vaikutelmille, mikä saa ne menettämään "iskunsa".
 
Kehittynyt tietoisuustila hajottaa automaattisesti vanhoja, opittuja käyttäytymismalleja ja uskomuksia, kuten "vähempiarvoinen kuin" tai "arvoton/ansaitsematon". Opetelkaa nauramaan rehellisille virheille ja pian huomaatte, että taivas ei putoa, oppaat eivät jätä teitä ettekä lakkaa kasvamasta henkisesti, kun teette jonkin väärän valinnan. Tästä kolmannessa ulottuvuudessa vietetyissä elämissä on ollut kyse – astutaan ja kaadutaan, astutaan ja kaadutaan …
 
Päätitte olla täällä ja olette oppineet. Useimmat teistä huomaavat nyt tai pian auttavansa myös toisia kasvamaan ja oppimaan, kuka ja mitä he ovat. Riemuitkaa joka tilaisuudesta, on se sitten vain totuussiemenen heittämistä tai toisen varsinaista opettamista, mutta älkää koskaan etsikö oppilaita, pakottako, käännyttäkö tai yrittäkö pelastaa ketään, sillä on vain yksi eikä tuota yhtä tarvitse pelastaa.
 
Kun säteilette enemmän valoa, vedätte puoleenne joitain, jotka pyrkivät saamaan teidän valonne, oman valonsa löytämisen sijasta. Nämä rakkaat sielut eivät ole tavallisesti valmistautuneita syvempiin totuuksiin eivätkä myöskään kiinnostuneita niistä.
 
Ne jotka ovat valmiita siihen, mitä teillä on annettavana heille, löytävät teidät. Luottakaa intuitioonne ja sallikaa itseänne opastettavan jonkun valmiudesta, joka teidät löytää. Pitäkää työnne toisten kanssa myötätunto-, ei sympatiatasolla, sillä sympatia harmonisoituu toisen alemmalla värähtelevän energian kanssa.
 
Myötätunto on kiintymättömämpi tapa katsoa toisen ongelmia ja salli teidän antaa sanoja, jotka tuon henkilön tarvitsee kuulla omalla tietoisuustasollaan, ja samalla jatkatte oman valonne pitämistä.
 
Ehdottomassa rakkaudessa ja tietoisuudessa, olemme Arcturuslainen ryhmä.
  -----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >