HomeViestejäMarilyn Raffaele23.11.2014 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

23.11.2014 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
23.11.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervehdys, rakkaat ystävät, olemme täällä auttamassa maailman energian siirtämisessä vanhasta (tiheä ja raskas) uuteen (valo). Maailma saattaa näyttää ikään kuin hajoavan, mutta ei, näette vain myrskyä ennen tyyntä. Pitäkää rauhanne, rakkaat ystävät, ollen sekaantumatta liikaa vaikutelmiin. Yrittäkää muistaa totuus ja elää sitä kaikkina aikoina ja kaikissa olosuhteissa. Näin harjoittelette.
 
Maailma opettaa, että elämä on helppoa, kun kaikki on täydellistä kolmannen ulottuvuuden täydellisyyskäsitysten mukaan, ja monet pyrkivät edelleen saavuttamaan tämän ihmismielestä täydellisen elämän. Nekin jotka ovat saavuttaneet menestystä maailman määrittelemässä mielessä, etsivät jatkuvasti jotain täyttääkseen sisäisen tyhjyyden, mitä ei voi koskaan tyydyttää ulkoapäin. Kuitenkin henkisen heräämisen alkuvaiheissa epäonnistuminen ja pettymys ovat elintärkeitä, sillä ne johtavat etsimään ja kaivamaan syvemmältä vastauksia, mikä tuo sielukasvua. Tämä on tarina pyhästä graalinmaljasta – sitä etsittiin ilman menestystä ympäri maailmaa ja se löydettiin kotoa roikkumasta puussa.
 
Sielu kaipaa tuntea ja kokea itsensä, mutta silloin kuin yksilö on tietämätön tästä, hän etsii sitä ulkoisen maailman asioista, ihmisistä, vallasta, rahasta ja seksistä. Ei ole tarkoitettu, ettei elämässä ole iloa, sillä ilon energia on lähimpänä jumaluutta. Syleilkää niitä asioita, joista nautitte, pitäkää hauskaa ja viettäkää aikaa tehden rakastamianne asioita, mutta älkää katsoko näitä asioita saadaksenne tuon täydentymisen tunteen, mikä voi tulla ainoastaan saavuttamalla sen tietoisuustilan, mikä tuntee olevansa jo ehjä ja kokonainen.
 
Henkiseen kehittymiseen sisältyy tieto ja sitten harjoittelu, tulkiten jokaisen vaikutelman henkiseksi todellisuudeksi, mikä on sen takana, kunnes siitä tulee saavutettu tietoisuustila. Tämä merkitsee sen oivaltamista, että kaikki mitä näette, kuulette, maistatte, kosketatte tai haistatte, on mielen tulkinta henkisestä todellisuudesta, mikä tulkitaan saavuttamanne tietoisuustilan mukaan, ja tämä vaatii pelkän puhumisen sijasta myös toimimaan sen mukaisesti.
 
Gaia tekee monia muutoksia voidakseen puhdistaa ja muuttaa energiansa ja menette sen mukana, jos valitsette niin. Paljon asioita muuttuu, sitten kun maapallon puhdistaminen on valmis. On kuitenkin erittäin tärkeää olla elämättä tulevaisuudessa, sivuuttaen samalla nykyhetken, sillä pelkkä muutoksen odottaminen saa teidät ohittamaan monia henkisen kasvun tilaisuuksia. Eläkää joka hetki, kun se tulee, ja tehkää parhaanne täysin tietoisena, että teillä on kolmannen ulottuvuuden kokemus – hyvä tai huono.
 
Puhumme tänään kiitollisuudesta, sillä tähän aikaan monet juhlivat kiitospäivää. Kiitollisuus on sukua rakkaudelle, sillä se on rakkauden yksi puoli.
 
On joitain, jotka torjuvat kiitollisuusajatuksen ja päättävät sen sijaan olla tiukasti siinä uskossa, että he ovat oikeutettuja kaikkeen hyvään sekä myös toisten hyvään. Itse asiassa kaikki ovat jumalaisina olentoina oikeutettuja eheyteen ja kokonaisuuteen, mutta egon tulkita tästä totuudesta (uskomus että on juoniteltava ja vaadittava hyväänsä) heijastaa huonoa itsetuntoa ja itseinhoa, mikä tulee erillisyyteen uskomisesta.
 
Kiitollisuus on aidoimmassa mielessä eheyden iloista tunnistamista ykseydessä, mutta ihmismielessä se rajoittuu yksilön tietoisuustilaan, mikä usein sanelee, kuka tai mikä ansaitsee kiitollisuutta (usko erillisyyteen). Eläminen kiitollisuuden tilassa joka hetki johtaa sen syvempään tiedostamiseen ja tunnustamiseen, että elämä ja kaikki siinä on ehjää ja kokonaista. Minulla on, koska minä olen.
 
Mieli mikä on täynnä voimakkaita uskomuksia kaksinaisuudesta ja erillisyydestä, voi ilmentää vain kaksinaisuutta ja erillisyyttä. Jotkut päivät ovat hyviä ja jotkut huonoja. Henkilökohtaisten mennen elämän kokemusten vuoksi jokainen yksilö huomaa itsensä vastaanottavaisemmaksi yhdelle tai useammalle maailman uskomukselle. Tästä syystä on niitä, joilla voi olla keskimääräistä enemmän terveysongelmia. Toisella voi olla jatkuvia suhdeongelmia ja on niitä, jotka elävät selittämättömien ja epärationaalisten pelkojen kanssa.
 
Tietyt kamppailut ovat tulosta menneen elämän kokemuksista, jotka on ohjelmoitu yksilön energiakenttään elämien aikana. Nämä ongelmat tulevat nyt monilla pintaan, jotta ne voidaan puhdistaa ja päästää irti kerta kaikkiaan. Teidän ei kehittyvinä valo-olentoina tarvitse enää raahata noita vanhentuneita energioita mukananne siinä uskossa, että ne ovat henkilökohtaisesti teidän – ne ovat persoonattomia ja muodostuvat vain uskosta niihin.
 
Jos uskotte, ettei teillä ole mitään, mistä olla kiitollinen, niin ilmennätte juuri sen – ei mitään. Joka kerta kuin ilmaisette kiitollisuutta hiljaa tai ääneen, tunnustatte "minulla on". Kun annatte rakkauden ja kiitollisuuden virrata, saatte rakkautta ja kiitollisuutta äärettömissä muodoissa, sillä on vain yksi/ykseys ja se mitä virratatte, virtaa teille.
 
Mitä minulla on? Katsokaa itseänne ja nähkää, mitä teillä on, ja alkakaa virrattaa. Fyysisellä tasolla, siivotkaa kaapit, autotallit ja hyllyt – laittakaa virtaaminen liikkeelle. Joku voi käyttää käyttämättöminä seisovia tavaroita. Hamstraaminen on "minulla ei ole eikä koskaan tule ja minun täytyy pitää kiinni kaikesta, mistä voin" –tietoisuutta. Tämä tietoisuustila tukkii täydellisesti kaiken energiavirran. Taas kerran, on vain yksi ja annatte itsellenne, kun oivallatte, että kaikki virtaa yhdestä äärettömästä, kaikkialla läsnä olevasta Lähteestä, ei mistään rajallisesta henkilökohtaisesta taskusta.
 
Tunnetasolla, virrattakaa tukea, rakkautta ja käytännön apua, mutta aina myötätunnosta, ei sympatiasta. Mentaalitasolla, virrattakaa esiin totuutta ja auttakaa niitä, jotka ovat valmiita ja pyytävät nähdä sen, mitä te näette.
 
Kiitollisuuden ilmaiseminen joka hetki kehittää teissä "minulla on" –tietoisuutta, mikä sitten kehittyy muotoon "minulla on, koska minä olen". Harjoitelkaa olemalla kiitollinen jokapäiväisen elämän joka osasta – puhtaasta vessasta, lämpimästä takista, lapioidusta polusta tai kyvystä lapioida tuo polku. Pienet asiat – linnunlaulu, kissan kehräys, hännän heilutus – ovat merkkejä rakkaudesta ja ykseydestä, mutta niistä ei usein olla kiitollisia.
 
Kaikki voi olla kiitollisuuden lähde, myös vaikeat kokemukset jotka auttavat teitä kasvamaan ja kehittymään, sillä ilman niitä ette olisi siinä, missä olette nyt. Katsokaa taaksepäin ja nähkää, miten olette kasvaneet vaikeimmista ajoistanne. Kaikki tapahtuu henkistä kasvua varten, vaikkeivät jotkut kokemukset sovikaan maailman käsitykseen siitä, miten asioiden pitäisi olla. Mitään koettavaa ei koskaan pakoteta – jokainen täyttää syntymää edeltävää sopimusta, mihin sisältyy tarvittavia kokemuksia siirtymiseksi seuraavalle tasolle.
 
On aika lakata valittamasta, ettei tämä tai tuo ole niin, kuin ajattelette sen pitävän olla, ja siksi ei ole mitään, mistä olla kiitollinen. Kaikki ovat maan päällä kasvaakseen ja oppiakseen henkisesti, oivaltamalla ehdottoman rakkauden kokiessaan kaksinaisuutta ja erillisyyttä. Kukaan ei ole maan päällä elääkseen lihavaa, onnellista ja hemmottelevaa keräilyelämää haluten vain lisää.
 
Heräämätön yhteiskunta esittelee idoleita matkittavaksenne – fyysisesti kauniita, varakkaita, lahjakkaita ja vaikutusvaltaisia idoleita. Jos tarkoituksenne on kasvaa henkisesti, teidän täytyy lakata uskomasta tätä hölynpölyä ja oivallettava, ettei kenelläkään ihmisellä – pyhimyksellä tai syntisellä – ole enempää Jumalan ominaisuuksia kuin toisella. Kaikki ruumiillistavat täyden jumaluuden, mutta pystyvät kokemaan sen ja ilmaisemaan sitä vasta sitten, kun siitä tulee elävä ja hengittävä tietoisuustila. Ulkoinen näkymä on aina heijastusta henkilökohtaisesta ja universaalista tietoisuudesta. Niin kauan kun on usko kaksinaisuuteen ja erillisyyteen, on niitä, joilla on enemmän ja niitä joilla on vähemmän.
 
Kiitollisuus mitä ilmaistaan hiljaa, salaa ja sanallisesti päivän joka hetki, on rakkausteko, mikä heijastaa yhden/ykseyden eheyden tunnistamista. Vaikkette kokisikaan tällä hetkellä sellaista, mitä pidätte eheytenä, oivaltakaa, että siirrytte sitä kohti, ja olkaa kiitollinen tästä oivalluksesta. Tunnistakaa ulkoinen siksi, mitä se on, ja tietäkää, että kaikista niistä ulkoisista olosuhteista huolimatta joita saatatte käsitellä, mikään ei voi koskaan erottaa teitä ITSESTÄNNE.
 
Olemme rakkaus ja yhtä kanssanne. Yksi jumalainen tietoisuus joka äärettömästi ilmentää itseään jonain.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >