HomeViestejäMarilyn Raffaele16.2.2014 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

16.2.2014 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
16.2.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tuomme tällä kertaa toivon viestin. Hyvin monet teistä ovat turhautuneita ja kamppailevat jokapäiväisen elämän ongelmien kanssa. Teidän on välttämätöntä ymmärtää, rakkaat ystävät, että nämä vaikeudet ovat valmistumista, eivät epäonnistumista. Tiettyjä energioita joita on kerääntynyt elämästä toiseen, on tallennettuna fyysisen kehonne solumuistiin ja myös tunne- ja mentaalikehoon. Kaikki yksilöt tallentavat ja kantavat puhdistamiseen saakka henkilökohtaisten lupausten ja valojen energiaperintöä, kaikkia voimakkaita elämänkokemuksia (jotkut hyviä ja toiset erittäin huonoja) sekä solumuistoa näihin kokemuksiin liittyvistä ihmisistä.
 
Olette nyt henkisesti riittävän vahvoja päästämään irti kaikista energioista, jotka pitävät teitä vain vanhassa ja valmiissa, ja tähän sisältyy myös kaikkien karmatilanteiden ratkaisu, mitkä täytyy viimeistellä. Nämä energiat tallennettiin ja niitä kannettiin elämien läpi, koska ette olleet riittävän kehittyneitä tunnistaaksenne ja ratkaistaksenne ne tavoilla, mitkä mahdollistivat niiden puhdistamisen.
 
Nämä ovat niiden energiataskujen kerroksia, jotka olivat tulosta intensiivisistä elämänkokemuksista (fyysinen, tunne tai mentaali) ja joita on pidetty syvällä, koska päätitte olla elämättä niitä uudelleen tai edes ajattelematta joitain näistä kokemuksista.
 
Tapahtuu usein niin, että vakavamielinen opiskelija uskoo, että kovalla sisäisellä työllä jokin ongelma on käsitelty ja saatettu loppuun. Tämä on tavallisesti jotain, mikä on kiusannut häntä koko elämän - tietty ihminen, pelko, riippuvuus tai tunnereaktio - ja sitten katso, siinä se jälleen sanoo: "Hei, minä tässä taas"!
 
Älkää koskaan uskoko, että tämä merkitsee epäonnistumista tai ettei työtä ole tehty oikein, sillä selvitettävän kysymyksen uudelleenilmestyminen merkitsee vain, että olette nyt saavuttaneet sen syvemmän tason. Kun näin tapahtuu, tutkikaa kaikkia ajatuksia, joita ette ole ehkä aiemmin tiedostaneet, ja siirtykää taas totuuteen. Kun jokainen uusi kerros esittäytyy, se avaa teidät tiedostamaan uudella tasolla oman tietoisuustilanne. Kysykää: "Mitä sellaista uskon, että se saa minut tuntemaan näin?"
 
Yrittäkää olla antamatta hyvää tai huonoa voimaa millekään ongelmille, ihmisille tai kokemuksille, joiden kanssa kamppailette, sillä näillä asioilla on vain se voima, minkä annatte niille - ja minkä vuoksi ne tallennettiin alun alkaen sisällenne. Kolmannen ulottuvuuden vanhoja ja valmiita kaksinaisuus- ja erillisyysenergioita ei voi viedä mukanaan korkeampiin valotaajuuksiin ja ne ovat tukoksia, kunnes ne poistetaan.
 
Tapahtuvan merkittävän muutoksen vuoksi, kehittyneet sielut toivat inkarnoituessa mukanaan kokonaisen luettelon ongelmista, jotka täytyi selvittää. Monet valitsivat ennen syntymää perhetilanteen, joka aktivoisi sen, minkä yli tarvitsi siirtyä. Esimerkiksi, monet jotka kasvoivat väkivaltaisissa perheolosuhteissa, valitsivat nämä perheet erityisesti aktivoidakseen pitkään ylläpidetyn tietoisuuden huonosta itsetunnosta. Tällä tavoin he voisivat kerta kaikkiaan päästää irti tästä käsityksestä ja kasvaa oivallukseen, kuka ja mitä he todellisuudessa ovat. Usein on myös jokin karmatilanne, mikä täytyy saattaa loppuun.
 
Mitä karmasuhteisiin tulee, niin jos löydätte itsenne tilanteesta, missä tunnistatte, että jatkuvan epäharmonian on oltava karmallista, mutta toinen yksilö ei ole kiinnostunut ratkaisusta, voitte vapauttaa ja saattaa loppuun sen yksin.
 
1) Tunnistakaa tuon ihmisen jumalaisuus, vaikkei hän olisi vähääkään kiinnostunut itse.
2) Poistakaa aikomuksella ja visualisoinnilla energiasiteet, jotka kiinnittävät teidät tuohon ihmiseen.
3) Lähettäkää hänelle valoa ja rakkautta aina ajatellessanne häntä.
4) Älkää menkö "leikkiin" mukaan - se vahvistaa sitä, mitä yritätte selvittää.
 
Aiemmissa elämissä sielut inkarnoituivat lyhyen luettelon kanssa ja valitsivat kenties ongelman tai pari ja päättivät siirtyä eteenpäin. Usein pelkkä hengissäpysymiskamppailu esti kaiken edistymisen ja sama tavoite on saattanut olla monta elämää. Maan päällä nyt tapahtuvan voimakkaan energiamuutoksen vuoksi, inkarnoituvat sielut oivalsivat, että heidän olisi tartuttava kaikkiin ongelmiin, joita he pitävät omissa taajuuksissaan ja jotka ovat vanhoja ja valmiita, ja tästä syystä monilla näyttää olevan erittäin vaikeita elämänkokemuksia.
 
Olette kehittyneet riittävästi tehdäksenne sen, mitä tulitte tekemään, tai muuten ette olisi valinneet sitä. Älkää koskaan uskoko, että olette luuseri, vaikka kolmannen ulottuvuuden käsitykset sanovatkin teidän olevan. Ei todellakaan - taputtakaa itseänne selkään, rakkaat ystävät, sillä olette voimakkaita ja kehittyneitä valo-olentoja, jotka pystyvät nyt näkemään vaikutelmien läpi ja pitämään totuuden, tehden samalla sen, mitä täytyy. Älkää koskaan unohtako, että suunnittelitte ennalta kaikki oppitunnit, kun oivalsitte, mitä teidän tarvitsi kokea kasvaaksemme ja kehittyäksenne.
 
Arcturuslainen ryhmä haluaa nyt puhua yltäkylläisyydestä. Yltäkylläisyys on asia, mikä hämmentää monia, kun vaikutatte kärsivän puutteesta ja rajallisuudesta. Kaikki olevainen on ykseydessä - jumalaisen kaikkialla läsnäolevan, kaikkivoivan ja kaikkitietävän Lähteen kaikki ominaisuudet ovat myös teidän sisällänne. Se on tämän matkan pointti, millä olette olleet satoja elämiä - kehittyä lopultakin tietoisuustilaan, mikä oivaltaa tämän totuuden. Lähde ei tunne mitään puutetta tai rajallisuutta. Se elättää ja ylläpitää itsensä ikuisesti. Ajatus puutteesta syntyy uskosta kaksinaisuuteen (vastaparit) ja erillisyyteen. Kaikkea mikä ilmentyy jumalaisessa tietoisuudessa, pitää paikoillaan jumalainen laki. Jos jumalaisessa tietoisuudessa olisi puutetta tai rajallisuutta, ne olisivat ikuisesti muuttumattomia. Tämän oivaltaminen on ensiaskel ulkoisten vaikutelmien muuttamiseen.
 
Joka kerta kun maksatte laskun, ottakaa hetki oivaltaaksenne, että koska Lähde on täydellinen eikä siltä puutu mitään, tämä shekki tai raha edustaa vain tämän aineellista ilmentymää. Silloin kun uskotte yltäkylläisyyden olevan rajallista ja henkilökohtaista niin, että kaikki kulutettu "tyhjentää" teitä, julistatte rahan olevan teidän - äärellistä ja rajallista (kaksinaisuus ja erillisyys). Oivaltakaa, että yltäkylläisyys virtaa teidän lävitsenne, ei teistä. Tämä voi näyttää typerältä, kun katsotte tyhjää lompakkoanne, mutta näiden totuuksien käyttäminen on ainoa tapa siirtyä syvempään ymmärrykseen äärettömästä yltäkylläisyydestä, mikä on jo hyveenne ykseydessä Lähteen kanssa.
 
Laittakaa virta liikkeelle … Antakaa pois käyttämättömiä vaatteita tai tavaroita, lahjoittakaa aikaa, pudottakaa kolikko pulloon, vaikka vain penni … Laittakaa rakkauden (palvelu tai tavara) ja kiitollisuuden (maksu) virta liikkeelle. Aina on oltava virtausta. Olette luojia, rakkaat ystävät, ja luotte jokaisella ajatuksella ja sanalla (eli "minulla ei ole"), mikä virtaa ulos tietoisuustilastanne. Aivan kuten matkassa on kyse ykseyden oppimisesta, siinä on kyse myös sen oppimisesta, mitä on ilmentyneenä tuohon ykseyteen. Alkakaa soveltaa totuutta jokaiseen taloudelliseen tapahtumaanne, siunatkaa jokainen maksu tietämällä, että se virtaa äärettömästä ja rajattomasta Lähteestä.
 
Ottakaa askelia, mitä tarvitaan tietyssä tilanteessanne, mutta antakaa ensimmäisen askeleenne olla aina totuuden muistaminen äärettömästä Lähteestänne. Päättäkää olla varauksetta hyväksymättä kolmannen ulottuvuuden uutisten jatkuvaa ryöppyä puutteesta ja rajallisuudesta.
 
Olette käännekohdassa, missä teidän täytyy päättää, kuka isäntänne on ja ketä palvelette - totuutta vai kolmannen ulottuvuuden käsityksiä, joita heräämätön maailma esittelee teille joka puolelta? Olkaa erittäin rehellinen itsellenne, rakkaat ystävät, sillä nyt joko siirrytte eteenpäin tai pysytte vanhassa. Valinta on teidän, kuten aina.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >