HomeViestejäMarilyn Raffaele19.5.2013 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

19.5.2013 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
19.5.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Arcturuslainen ryhmä toivottaa kaikki lukijat tervetulleeksi uuteen valon ja rakkauden viestiin. Olemme täällä auttamassa kaikkia niitä, jotka päättävät ylösnousta siihen korkeamman ulottuvuuden energiaan, mikä tulee nyt selvemmäksi joka päivä.
 
Niiden jotka valitsevat ylösnousemuksen, on puhdistettava fyysinen, tunne-, mentaali- ja henkienergiakenttänsä, mikä on irtipäästämistä kaikista vanhoista ja tiheistä energioista, joita ehkä edelleen kannetaan menneisyydestä (tai nykyisyydestä). Tämä voi olla epämiellyttävä prosessi. Saatatte kokea päiviä, jolloin itkette, olette masentunut tai vihainen ilman mitään syytä. Voitte itkeä ja nauraa samaan aikaan ja pystytte samalla tarkkailemaan rationaalisesti kokemusta yhtä hyvin, kuin seisoisitte itsenne ulkopuolella katselemassa. Monet (eivät kaikki) kokevat uudestaan joitain intensiivisiä tunne-energioita, kun ne vapautuvat. Sallikaa niiden mennä vaatimatta takaisin henkilökohtaisina ongelminanne, sillä sanoessanne itsellenne: "Olen hyvin masentunut" tai "Tarvitsen lääkitystä, parempi ottaa muutama pilleri", estätte irtipäästämisprosessia.
 
Vapautukset fyysisestä solumuistista virtaavat usein kehon heikoimman alueen kautta, mikä johtaa ongelmiin tietyllä alueella uudestaan ja uudestaan. Energiavapautusta tehdään myös unissa. Yksilö voi nähdä unta jostain väkivaltaisesta tapahtumasta, kuten soturina taisteleminen, ja hän ihmettelee miksi. Nämä unet ovat luultavasti todellisista kokemuksista tallennettujen solumuistojen vapauttamista. Energiaa voi vapautua myös jonkin vanhan vamman tarkassa kohdassa, missä solumuistissa on edelleen traumaattinen tapahtuma. Ihmiset joilla on kohtuuttomia pelkoja - vesi, korkeat paikat, tietyt eläimet jne. - kantavat edelleen solumuistissaan jotain traumaattista entistä kokemusta, johon liittyi näitä asioita.
 
Olemme puhuneet puhdistamisesta aiemmissa viesteissä, mutta haluamme muistuttaa teille, että kaikkien jotka ovat päättäneet siirtyä henkisesti eteenpäin, on puhdistettava. Ette voi ottaa kolmannen ulottuvuuden vanhoja ja tiheitä energioita mukaanne uusiin ja korkeampiin. Olette myös avaamassa tukkeutuneita meridiaaneja, joita pitkin energia virtaa, sekä puhdistamassa seitsemää chakraa ja tuomassa uusia. Sisällänne tapahtuu paljon asioita, rakkaat ystävät, joten muistakaa tämä, kun koette näitä puhdistuksia. Yrittäkää välttää ryntäämistä joihinkin kolmannen ulottuvuuden lääketieteellisiin diagnooseihin näissä kokemuksissa, mutta älkää epäröikö mennä lääkäriin, jos tunnette opastusta siihen. Tietäkää, että monet kehittyvien sielujen tämän päivän fyysisistä ongelmista ovat vanhan energian puhdistamista ja vapauttamista.
 
Haluaisimme puhua teille elämisestä korkeammissa taajuuksissa, mikä on avoimuuden ja kunnioittamisen energiaa. Kunnioittakaa toistenne valintoja kaikilla alueilla - tuomitsematta tai kritisoimatta, mikä aina liittyy henkilökohtaisiin ajatuksiin. Korkeamman ulottuvuuden eläminen virtaa harmonisesti rakkausenergialla, koska eletään ykseysoivalluksesta käsin. Se minkä ihmiset ovat alkaneet hyväksyä normaaliksi (kaksinaisuus ja erillisyys), on ohjelmoinut heidät uskomaan, että se on todellisuus. Sanomme teille, että se on poikkeama - rakkaus ja ykseys ovat todellisuus. Ihmiset unohtavat sen rauhan ja tyyneyden, mitä eletään heidän kotiplaneetoillaan tai elämien välisissä kokemuksissa, koska silloin kun sielu päättää inkarnoitua, se hyväksyy auliisti unohdusverhon, minkä kanssa se tulee. Tämä johtaa maan päällä elämiin, joissa ei muisteta, kuka oikeasti on.
 
Usko pysyvään kaksinaisuuden ja erillisyyden todellisuuteen alkaa nyt hävitä, kun valtava määrä valoa virtaa maan päälle monista lähteistä ja oman jumaluutenne säteillessä valoa varjoihin. Muistutamme teille tästä, koska kun alatte kokea lisää ilmentymiä todellisuudesta, kaksinaisuuden ja erillisyyden hedelmät vähentyvät - sisäinen on ulkoinen. Alatte havaita enemmän rauhaa, tyyneyttä, yltäkylläisyyttä, kunnioitusta, iloa ja kaikkien asioiden jakamista, koska nämä ovat todellisuus, mitä pitää paikallaan Jumalan laki.
 
Ihmiskunta on ohjelmoitu uskomaan puutteeseen, rajoittuneisuuteen, erillisyyteen ja pahaan, mikä on johtanut elämiin, missä on ollut itsekästä ja julmaa käyttäytymistä kaikilla (myös teillä, rakkaat ystävät, ei-heränneissä elämissä), jotka hallitsevat toisia siinä uskossa, että heillä ei ole mitään, elleivät pakolla ota sitä. Kaksinaisuuskokemus oli - ja on edelleen joillekin - tärkeä kehitystyökalu, mutta sen aika on lopussa heräävillä sieluilla.
 
Se mikä on vanhaa ja valheellista, hajoaa nopeasti tyhjyyteen, mitä se oikeasti on, ja henkinen tiedostaminen alkaa ilmentyä ulospäin uusina ja korkeampina elämismuotoina, minkä vuoksi näette paljon kaaosta tänä aikana. Vaikuttaisi siltä, että maailma on hajoamassa, asiat tulossa huonommiksi ja ihmiskunta menossa taaksepäin. Totuus on, että korkeamman valotaajuuden energia alkaa säteillä varjoihin hallituksissa, kirkoissa, liiketoiminnassa ja yrityksissä ja tuo valoon ne asiat, jotka ovat tähän mennessä kätketty teiltä.
 
Nyt on aika ottaa takaisin luontainen voimanne, rakkaat ystävät, ja tehdä jokapäiväisiä päätöksiä tiedostavasta tilasta. Valaistuneen tietoisuuden tuominen päivittäisiin valintoihinne ihmisinä synnyttää muutosta. Henkisen ja aineellisen on yhdistyttävä tietoisesti ymmärryksessänne, sillä todellisuudessa ei ole erillisyyttä. Maailma minkä näette, on vain henkisen todellisuuden aineellinen merkitys.
 
Päätökset jotka tehdään syvemmästä intuitiivisesta paikasta 3D-propagandan sijasta, äänestävät itseä palvelevat ja kehittymättömät ihmiset pois viroista. Sellaisten yritysten tukemattomuus, jotka ruokkivat teitä kemikaaleilla ja roskalla, tuo muutosta. Kieltäytyminen tukemasta sokeasti uskomusjärjestelmiä ja kirkkoja joka pitävät ihmiskunnan sidottuna henkilökohtaisiin ja egoistisiin oppijärjestelmiin ja käsityksiin, tuo myös muutosta.
 
Nyt kaikkien on aika hyväksyä ja integroida sekä maskuliininen (aktiivinen olija ja tekijä energia) että feminiininen (vastaanottava ja luova energia) puolensa. Tämä johtaa tasapainoisempaan, eheämpään ja voimallisempaan tietoisuustilaan, mikä sallii yksilön toimia ja tehdä valintoja, jotka palvelevat korkeampaa hyvää sen sijaan, että ulkopuoliset vaikutteet kontrolloivat.
 
Kehittyneet olennot ovat oppineet elämään keskuksestaan ulospäin eivätkä ulkoapäin keskukseen. Te olette voima, rakkaat ystävät, ja on korkea aika tunnistaa tämä ja alkaa toimia sen mukaan. Olkaa hyvin tarkkana siinä, ettemme puhu voimasta valtana johonkuhun tai johonkin, sillä voiman käyttö itsekkäillä tai itseä palvelevilla tavoilla on ollut alamäki monille ja se on vanhaa energiaa. Puhumme voimasta, mikä tulee siitä oivalluksesta, että olette Lähteen ilmentymä eikä mikään tai kukaan voi erottaa teitä siitä - kaikki mitä tarvitsette, on jo sisällä. Totuuden voima näkee, ettei mikään tarvitse parantamista tai korjaamista.
 
Tutkikaa aina rehellisesti aikomusta, rakkaat ystävät, sillä se mitä koskaan sanotte ja teette, kantaa aikomusenergiaa. Olkaa tinkimättömän rehellinen ja uskollinen itsellenne kysyessänne: "Mitä sellaista uskon, mikä saa minut tuntemaan tai toimimaan tällä tavalla?" Totuuden ja valon energia on aina oppaanne, mitkä tahansa valinnat, toimet tai sanat ovat tarpeellisia, jos pyritte siihen, luotatte siihen ja sallitte sen.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >