HomeViestejäMarilyn Raffaele21.4.2013 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

21.4.2013 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
21.4.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Hei rakkaat ystävät. Tulemme tänään toivottamaan teille hyvää kevättä, vaikka tänä vuonna on ollut hyvin erilainen kevät monissa maailmanne osissa. Gaia sopeutuu uusiin energioihin, joita virtaa sisään, sekä avautuu enemmän omille jumalaisille energioilleen, sillä sekin on tietoinen olento. Gaia tekee tarvittavia muutoksia parhaansa mukaan, antaakseen oman ylösnousemuksensa edetä aiheuttaen mahdollisimman vähän epäharmoniaa olennoille, jotka elävät maan pinnalla.
 
Paljon siitä, mitä näette kaaoksena maailmassa, on niiden pimeiden energiataskujen vapauttamista, mitkä ovat olleet horroksessa aionien ajan tietyillä alueilla. Nämä ovat paikkoja, missä sodan, selkkausten ja kärsimyksen energiat edelleen resonoivat ja missä vuosien ja vuosien valaistumaton ajattelu ja toiminta ilmentyy nyt, jotta sitä voidaan katsoa, se voidaan muuntaa ja siitä voidaan päästää irti. Voi vaikuttaa siltä, että maailmasta on tulossa synkempi, mutta kyse on runsaamman valon toiminnasta, kun sitä säteilee aiemmin piilossa olleisiin varjoihin ja se tuo ne maailman tietoisuuteen sen sijaan, että niiden sallitaan toimia piilossa, kuten on tapahtunut tähän saakka.
 
Paljon tapahtuu, rakkaat ystävät, ja ne jotka vastustavat valoa tietämättömyyden ja pelon vuoksi, taistelevat nyt selviytymisensä puolesta, minkä taistelun voi vain hävitä riippumatta siitä, miten kauan se kestää - yksinkertaisesti koska jumaltietoisuus on ainoa todellisuus ja näin sitä ei voi koskaan sammuttaa. Kaksinaisuuden ja erillisyyden energioilla luoduissa harhakuvissa ei ole todellisuutta (voimaa), vaikka ne näyttävätkin hyvin todellisilta - hypnoottisilta. Olemme todenneet aiemmin, että hyvät harhakuvat eivät ole yhtään todellisempia kuin huonot, kummatkin edustavat kaksinaisuutta. Silloin kun maan päällä on riittävästi valoa, se yksinkertaisesti hajottaa valaistumattomat harhakuvat tyhjyydeksi, mitä ne ovat.
 
Monet tämän päivän lapsista ovat maan päällä tänä aikana vain lisätäkseen valonsa tähän evoluutioprosessiin. Heidän ei olisi tarvinnut olla kehossa henkilökohtaisen kehityksensä vuoksi, kun he ovat jo hyvin kehittyneitä, mutta he päättivät osallistua tähän voimalliseen aikaan lisäämällä kehittyneen energiansa siihen. Tästä syystä teistä tulee tietoisia hyvin intuitiivisista ja "vanhasti" ajattelevista lapsista. Yrittäkää kunnioittaa heidän valoaan ja olla pitämättä heitä kummallisina tai pakottamatta heitä olemaan vanhoissa energioissa.
 
Pysykää uskollisena tietoisuudellenne, rakkaat ystävät, sillä te vaikutatte, vaikka ei ulospäin näyttäisi siltä. Yrittäkää olla katsomatta niin paljon uutisia, koska silloin teihin syötetään jatkuvasti negatiivisuutta ja vanhaa energiaa. Olkaa valikoiva siinä, mitä luette, sillä te ette syöttäisi kehoanne roskaruualla, joten miksi siis syötätte mieltänne ja tietoisuuttanne sillä? Pysykää tietoisena, mutta älkää uppoutuko täysin - "maailmassa mutta ei siitä". Nyt on aika elää se, minkä tiedätte totuudeksi, eikä vain pitää sitä mielenkiintoisena keskusteluaiheena ryhmissä, kursseilla tai ystävien kesken. Meditoikaa usein ja levätkää ykseyden keskuksessanne, sillä tämä on rauhoittava levähdyspaikkanne vaikutelmien maailmasta ja siellä teitä opetetaan. Enää ette tarvitse pinotolkulla kirjoja ja monia kursseja, sillä olette kehittyneet niiden yli, opetettavaksi sisältä. Tästä syystä monet teistä havaitsevat, etteivät enää resonoi metafyysisten kirjojen ja kurssien kanssa.
 
Arcturuslainen ryhmä haluaa puhua Amerikasta. Amerikka perustettiin jumalaisille periaatteille, jotka perustajaisät synnyttivät tämän puolen valo-olentojen opastuksella. Amerikka oli riittävän kehittynyt siirtyäkseen kohti uutta tietoisuutta, edustajaksi siitä vapaudesta ja rauhasta, joista nauttivat jo kehittyneet yhteiskunnat ja jotka olivat jo perustaneet siirtomaita toisille planeetoille. Nämä ovat hyvin älykkäitä yhteiskuntia, jotka elävät rauhassa ja rakkaudessa, yhteiskuntia joissa kaikkia elämänmuotoja arvostetaan ja kunnioitetaan eikä niissä ole puute- tai rajoittuneisuustietoisuutta. Ihmiskunta oli jo saanut ja kylvänyt siemenet tämän korkeammalla värähtelevän yhteiskunnan kehittymiseksi. Amerikan perustajaisiä opastettiin jumalaisesti, kun he kirjoittivat perustuslain ja kylvivät tietoisuuteen uuden elämis- ja olemistavan, mikä oli vapaus ja rauha kaikille. Perustuslaki oli kolmannen ulottuvuuden tapa tuoda sisään valaistuneemman maailman tietoisuutta, vaikka useimmat eivät olleet vielä valmiita tuolloin - tai edes nyt - todella ymmärtämään tässä dokumentissa ilmeneviä korkeampia totuuksia.
 
Amerikka alkoi vauvana, kehittyi ja kasvoi ajan kuluessa yrityksen ja erehdyksen tuskallisten kokemusten kautta, mutta on nyt heräämässä henkisesti "nuoreen aikuisuuteen", vaikka monet resonoivatkin vielä "kapinallisen murrosikäisen" tietoisuuteen. Monet ovat tulkinneet ja edelleen tulkitsevat tätä henkisesti opastettua dokumenttia hyödyttämään omia itsekkäitä tai yksinkertaisesti tietämättömiä intressejään - vääristäen jumalaisesti inspiroituja ajatuksia henkilökohtaiselle tasolleen tai poistaen niitä ja vakuuttaen toisille, että tämä on täysin sopivaa.
 
Sitä tapahtuu nyt enemmän kuin koskaan, sillä ne ovat paniikissa, jotka näkevät massojen heräämisen loppuna heidän vanhoille, mukaville ja itseä palveleville tavoilleen. Yritykset, hallitukset, kirkot jne. jotka toimivat edelleen ahneesti ja itsekkäästi, tekevät kaikkea, minkä he uskovat tarpeelliseksi (myös pyhän perustuslain väärintulkintaa) voidakseen pitää ihmiskunnan pelossa, omien kannattavien ja itseä palvelevien agendojensa säilyttämiseksi.
 
Kuitenkin te jotka olette valoa, olette nyt valmiita kiinnittämään huomiota ja käsittelemään maailman ongelmia uudella ja korkeammalla tasolla. Lähettäkää valoa ihmisille, jotka näyttävät aiheuttavan monia ongelmia, ja muistakaa, että hekin ovat jumaluutta, mutta he eivät tiedosta sitä ja näin tekevät kaikki valintansa tietämättömyydestä. Tuokaa totuuden valoa joka tilanteeseen, mistä tulette tietoiseksi tai minkä kohtaatte henkilökohtaisesti. Tietoisuus totuudesta ja vaikutelmien harhaluonteesta yhdessä valon lähettämisen kanssa, auttaa hajottamaan nämä pimeyden harhakuvat. Paasaaminen ja raivoaminen maailman pahuudesta lisää oman energianne jo olemassa olevaan energiaan, luoden näitä vaikutelmia ja antaen niille enemmän todellisuutta. Harhakuvat saavat nimittäin voimia energiasta, millä syötätte niitä.
 
Tehkää, mitä teitä opastetaan tekemään, tuodaksenne muutoksen käytännöntason 3D-tapoihin (allekirjoittakaa adresseja, kylväkää totuuden siemeniä sanoillanne jne.), mutta olkaa aina tietoinen vaikutelmien harhaluonteesta - ne ovat varjoenergian ilmentymiä, jota mikään laki ei elätä tai ylläpidä. Ottakaa ihmisaskelia, mutta vasta etsittyänne opastusta pohdiskelemalla ja meditoimalla. Teitä ehkä opastetaan olemaan tekemättä yhtään mitään, perääntymään ja tarkkailmaan kiintymättömästi tiedostaen - tai teitä ehkä opastetaan vain lähettämään valoa tai teitä ehkä opastetaan ryhtymään jonkinlaiseen toimeen.
 
Muistakaa: kaikki voima on aina vain jumaluudessa, totuudessa ja todellisuudessa.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >