HomeViestejäMarilyn Raffaele10.2.2013 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

10.2.2013 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
10.2.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervehdys, rakkaat ystävät. Taaskin tulemme kannustamaan teitä valaistumis- ja ylösnousemismatkallanne niihin uusiin energioihin, joita nyt vastaanotatte. Näemme monien teidän alkavan kyseenalaistaa paikallisten ja maailman hallitusten toimia, koska te ette enää resonoi suurelta osin sen kanssa, minkä olette tähän saakka ottaneet itsestäänselvyytenä. Energiatasoistanne tulee hienojakoisempia ja kehittyneempiä, mikä saa teidät energeettisesti epäsynkroniin tiheämpien ajatusten kanssa elämästä ja elämisestä. Tämä on todiste kehityksestänne, rakkaat ystävät, ja se osoittaa, että kuljette ylöspäin ja näette suuremman kuvan.
 
Ottakaa kantaa millä tahansa pienillä tavoilla, millä voitte - ei ottamalla voimaa ajatuksista, jotka edustavat kaksinaisuuden uskomuksia, vaan kylvämällä lempeästi totuuden siemeniä ilman mitään odotuksia siellä, missä voitte. Teidän ei tarvitse saarnata, vaan pelkästään ylläpitää hiljaa sisäistä totuuden valoa ja olla niiden käytettävissä, jotka haluavat lisää totuutta.
 
Monet heräävät sielut pelkäävät ja tarvitsevat vahvistusta uusista tunteista ja ajatuksista, joita he huomaavat itsellään olevan. Silloin kun yksilön tausta on ollut ainoastaan kolmannen ulottuvuuden uskomusjärjestelmä, muutos havaitsemaan maailma uudella ja erilaisella tavalla voi aiheuttaa hämmennystä, pelkoa, huolta ja vieraantumista ystävistä ja perheestä. Tämä on erityisen totta niissä perheissä tai maissa, joissa on voimakkaat uskomusperinteet tiukasti käytössä.
 
Haluamme tänään taas puhua rakkaudesta. Kyllä, olemme puhuneet rakkaudesta monta kertaa, mutta haluamme puhua siitä auttaaksemme teitä ymmärtämään, että se mitä teille on opetettu rakkaudesta, ei ole aina rakkautta. Liian monet näkevät rakkauden tunneyhteytenä ihmisiin, perheeseen tai omaisuuteen. Rakkaus on ykseyden toimintaa. Rakkaus on kaiken olevaisen keskinäistä yhteyttä, mutta tämä totuus tulkitaan kunkin yksilön tietoisuustason mukaisesti.
 
Se voimakas energiamuutos ja ylösnousemusprosessi mitä tapahtuu tänä aikana, siirtää ihmiskunnan syvemmälle ykseyden oivaltamiseen. Se on muutos metafysiikasta (yritys muuttaa huono kuva hyväksi eri työkaluilla) mystiikkaan (oivallus, että ykseydessä ei tarvitse muuttaa mitään). Absoluuttisessa mielessä kaikki on jo ehjää ja täydellistä, koska jos ääretön jumaltietoisuus on kaikki olevainen, niin kaiken on oltava ilmentyneenä siinä. Tämän oivalluksen saavuttaminen on matka, evoluutio ja siihen kaikki ovat hitaasti tai nopeasti matkalla.
 
Meditointi, kristallit, öljyt jne. ovat kaikki työkaluja, jotka auttavat teitä pääsemään tuohon ykseyden paikkaan, mihin jokainen sielu tiedostamatta pyrkii ja kaipaa. Kolmannessa ulottuvuudessa tämä luontainen eheyden kaipuu ilmentyy sadoilla tavoilla - lääkkeitä kaikkiin mahdollisiin tarpeisiin, enemmän ja enemmän rahaa, parempaa seksiä, oikeita ruokia sekä asiantuntijaneuvoja helposti mistä tahansa aiheesta. Yritykset uskovat tekevänsä maailmasta paremman jollain tavalla, mutta usein tallaavat toisten elävien olentojen ja myös omien työntekijöidensä oikeuksia sen tekemiseksi. Tämä ihmistoiminta edustaa heräämättömän sielun käsitystä kokonaisuudesta, mutta nämä luomukset eivät voi koskaan tyydyttää sielun kaipausta siitä, kuka se oikeasti on, sillä ne ovat vain käsityksiä siitä henkisestä todellisuudesta, mitä se etsii.
 
On oltava ymmärrys tästä, kun siirrytte matkanne seuraavaan vaiheeseen. Liian monet teistä ovat edelleen jumissa metafysiikan opetuksissa ja uskovat sen olevan koko henkinen totuus. Metafysiikka on hyvä paikka aloittaa ja se on auttanut melkein kaikkia henkisiä oppilaita muutoksessa kaksinaisuudesta ja erillisyydestä totuuteen, mutta on paljon enemmän - olette valmiita menemään syvemmälle. On vaikeaa heittää pois työkalut, jotka ovat palvelleet teitä hyvin matkallanne, joten kehotamme pitämään ne ja rakastamaan niitä, mutta ymmärtäkää, että te ette tarvitse niitä.
 
Olette oppineet olevanne jumalaisia olentoja, jotka ovat valinneet ihmiskokemuselämiä kokeakseen evoluutio-oppitunteja, ja ne ovat olleet usein vaikeita ja tuskallisia. Menneisyydessä uudet ja korkeammat ajatukset tulivat ihmisille metafyysisten opetusten ja opettajien kautta, jotka ymmärsivät syvempiä realiteetteja. Yrittäkää kuitenkin olla jäämättä jumiin tuolle tasolle. Monet teistä osallistuivat muinaisiin mysteerikouluihin, mitkä opettivat uusia ajatuksia energian käyttöön ja manipulointiin. Tämä on kehittynyt nykypäivän metafyysisiksi opetuksiksi ja joillekin teistä metafysiikka tuntuu hyvin mukavalta ja tutulta. Tuolloin oli harvoja, jotka olivat kehittyneet riittävästi oivaltaakseen, ettei tämä informaatio ollut itseä palveleva lelu, ja näin tämän tiedon itsekäs käyttäminen aloitti ns. mustan magian.
 
Muinaisina aikoina oli ja edelleen on muutamia korkealla värähteleviä parannustemppeleitä, joissa kehittyneet parantajat käyttävät energiaa, valoa, öljyjä, värejä ja ääntä saattamaan yksilöjen epäharmonisen energiakentän harmoniaan. Tätä kaunista ja pyhää työtä tekevät tietoiset ja korkealla värähtelevät olennot niille, jotka etsivät apua tällä tavalla. Monet tekevät edelleen tätä pyhää työtä vanhoilla ja uusilla parannusmenetelmillä, joista tulee energeettisesti korkeampia "parantajan" itsensä kehittyessä.
 
Pointtimme tässä on, että jokaisen (opettajan ja oppilaan) kehitysmatkalla tulee aika, jolloin hän muuttuu oivaltamaan ykseyden. Tämä voi tulla hetkessä henkisen etsinnän elämien jälkeen tai se voi olla hidas ja vähittäinen prosessi. Tätä on ylösnousemus - tuon tietoisuustilan saavuttamista, mikä käsittää kaiken. Todellinen on täydellistä ja sitä pitää paikoillaan Jumalan laki ja tuo yksi ilmentää itseään ikuisesti niin, että "saat sitä, mitä näet", kuten sanonta kuuluu. Tietoisuustilanne tulkitsee teille niitä jumalaisia ajatuksia, joita ilmentyy ykseydessä.
 
Jos metafysiikan työkalut ja kirjat eivät enää resonoi kanssanne, luottakaa siihen. Se merkitsee, että siirrytte tietoisuustilaan, missä pystytte saamaan informaationne, opastuksenne ja ohjeenne sisältä niiden ihmisten tai työkalujen sijasta, jotka ovat auttaneet teitä ennen. Meditointi on työkalu, mikä auttaa teitä yhdistymään korkeampaan itseenne, ja se kannattaa pitää, kunnes koette täysin totuuden itsestänne. Tämä on valmistuminen, rakkaat ystävät. Luottakaa siihen, kunnioittakaa sitä ja hyväksykää se totuutena.
 
Irtipäästäminen vanhentuneista työkaluista voi olla vaikea askel niille, joilla ego on kiinnittynyt niiden käyttämiseen, niille jotka ovat rakentaneet identiteettinsä tiettyjen tekniikkojen tai ajatusten opettamiselle, mutta kaikkien on aika viedä henkiset opetukset uudelle ja korkeammalle tulkintatasolle, mikä ei jätä näitä yksilöitä ilman tarkoitusta tai toimintaa, vaan ilmentää uusia toimintoja opetettavaksi ja käytettäväksi.
 
Menkää syvemmälle tietoisuuteenne työkalujen tarkoituksen osalta. Työkalujen käyttämistä opetettiin - mm. meditointiohjeet jotka sanoivat, että teidän on istuttava tällä tavalla, lausuttava mantraa, sytytettävä kynttilä, suoristettava selkänne, laitettava jalat maahan jne. - koska ne auttoivat oppilasta siirtymään korkeamman ulottuvuuden energiaan. Useimmat ovat nyt tuossa korkeammassa energiassa eivätkä enää tarvitse niitä työkaluja, jotka auttoivat heitä pääsemään siihen.
 
Vanhoista uskomuksista muodostetut rakenteet romahtavat sisällä ja ulkona, sillä niiden tukemiseen tarvittua energiaa ei ole enää läsnä. Ihmiskunnan fyysiset, tunteelliset ja mielen "korttitalot" kaatuvat. Älkää pelätkö, kun tätä tapahtuu, rakkaat ystävät, sillä tätä te olette pyytäneet, kaivanneet ja odottaneet elämästä toiseen.
 
Luottakaa, luottakaa, luottakaa sisäiseen opastukseenne. Kaikki on hyvin ja kaikki etenee sen mukaisesti, mitä kukin tarvitsee, vaikkei ehkä siltä näytä heräämättömälle silmälle.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >