HomeViestejäMarilyn Raffaele13.1.2013 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

13.1.2013 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
13.1.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät, tulemme puhumaan teille tänään toivosta. Siis, toivosta mikä ei perustu siihen uskomukseen, ettei minulla ole ja toivon saavani, vaan mikä syntyy sen oivaltamisesta, että minulla on jo, koska minä olen jo. Pystyn silloin siirtymään syvemmälle siihen luottamukseen ja toivoon, että tämä tietoisuus ilmentyy ulkoisesti, kun alan elää, liikkua ja saada olemukseni/olemiseni siihen. Toivo voi olla ja usein on epätoivon ilmaisua, työkalu mitä käytetään estämään yksilöä kompuroimasta uskomusjärjestelmässä, mikä perustuu vääriin käsityksiin. Toivo on sana, mitä käyttävät usein väärin uskonnolliset opettajat, jotka opettavat, että yksilön täytyy laittaa vain toivonsa johonkin tuntemattomaan Jumalaan. Todellisuudessa he ovat opettajia, joilla ei ole tarvittavia vastauksia.
 
Toivo on lepäämistä siinä tietoisuudessa, että on suunnitelma ja koska olen yhtä Lähteen kanssa, voin luottaa, että kaikki etenee tuon suunnitelman mukaisesti. Olen luonut tämän suunnitelman itselleni oppiakseni eikä henkisen etsijän kokemuksissa mikään ole kaaosta vain kaaoksen vuoksi. Tämä ymmärrys yhdistää yksilön omaan keskukseensa ja sallii jokaisen oivalletun totuuden sitten ilmentyä.
 
Olkaa tietoisia, rakkaat ystävät, että kaikki liikkuu nopeasti uusiin suuntiin. Se ei ole tapahtunut juuri niin, kuin luulitte tapahtuvan, tai silloin kuin luulitte tapahtuvan, mutta se ei merkitse, ettei sitä tapahdu. Joka päivä useampia herää ja tulee osaksi sitä massiivista valoaaltoa, mikä rakentuu nyt maan päällä. Monet muutokset joita odotitte näkevänne tiettynä päivänä, tapahtuvat, mutteivät niin nopeasti kuin olitte toivoneet. Muutosta tapahtuu joka hetki, jokaisen sielun myötä joka herää ja näkee valheellisuuden läpi ja jokaisen rakkaan sielun myötä joka huutaa henkistä apua.
 
Kun heräävän valoenergian aalto jatkaa rakentumistaan, näette sen hajottavan paljon sellaista, minkä otitte itsestäänselvyytenä "normaaliksi" elämäksi - puute, rajoitukset, sairaudet, sota sekä maskuliinisuuden ja vahvuuden hallinta. Älkää pelätkö, älkääkä joutuko paniikkiin, kuten uutislähteenne haluaisivat teidän tekevän. Silloin kun näette muutosta tapahtuvan tai tulette tietoiseksi järkyttävistä paljastuksista liittyen ihmisiin, paikkoihin tai ajatuksiin, joihin olette ehkä täysin uskoneet, niin tietäkää, että valo huuhtelee varjoa, sillä kaikki pimeys on valon puutetta. Kun valo syttyy, varjo häviää vain pois. Minne se menee? Kysykää sitä itseltänne, rakkaat ystävät: minne pimeys menee, kun valo syttyy? Tiedätte jo, ettei varjo ollut koskaan todellisuutta, se vain vaikutti sitä.
 
Tämä on kolmannen ulottuvuuden salaisuus: paljon siitä, minkä olette kokeneet ja ottaneet itsestäänselvyytenä normaaliksi elämäksi maan päällä, on vain tietoisuuden puutetta ja todellisuuden väärintulkintaa. Kaikki mitä näette, kuulette, maistatte, kosketatte tai haistatte, on osa jumalaista todellisuutta, mikä tulkitaan kolmannen ulottuvuuden tietoisuustilan kautta. Antakaamme teille esimerkki - auto on kolmannen ulottuvuuden mielen muodostama tulkinta "kaikkialla läsnä olevasta", muoto minkä voitte ymmärtää ja mitä voitte käyttää aineellisessa maailmassa, missä elätte tällä hetkellä.
 
Kun alatte nähdä vaikutelmien läpi jumalaiseen todellisuuteen kaikkien asioiden takana, pääsette lähemmäs ja lähemmäs sen oivaltamista, että kaikki mitä on, on Lähdettä ja sen ilmentymää. Sen miten tulkitsette nämä ilmentymät, määrää tietoisuustilanne, valistunut tai valaistumaton. Silloin kun näette puun, näette puun aineellisessa mielessä, ette sen todellisen olemuksen valoa, kauneutta ja täydellisyyttä - puun jumalaista ajatusta.
 
Silloin kun näette pahuutta toisissa, se indikoi, että tietoisuutenne puntaroi edelleen uskomusta kaksinaisuuteen ja erillisyyteen, että jotkut ovat hyviä ja jotkut pahoja. Kyllä, monet edelleen ilmentävät pahoja tekoja tietämättömänä totuudesta. Emme sano, että teidän on tarkoitus sivuuttaa tämä tai tulla ovimatoksi toisille. Sanomme, että ennen kuin syytätte maailmaa, hallitusta tai jotain toista omista ongelmistanne, tunnistakaa, että se mitä pidätte tietoisuudessanne totuutena, ilmentyy kokemuksiinne. Todellisen ydinolemuksenne vuoksi olette luojia - älkää unohtako tätä. Ottakaa tarvittavia askelia paremman maailman puolesta, mutta tehkää se tiedostaen totuus.
 
Kaikki mitä on, on jumalaista tietoisuutta ja jokainen henkinen ajatus ilmentyy tässä jumalaisessa tietoisuudessa ja jokaista hallitsee jumalainen laki. Jos jumalaisessa tietoisuudessa olisi sairautta, se ei voisi koskaan parantua, sillä laki ylläpitäisi ja säilyttäisi sen. Näin mestari Jeesus paransi - hänen valaistuneessa tietoisuudessaan ei ollut uskomuksia sairaudesta ja ne jotka tulivat hänen luokseen, astuivat tähän tietoisuuteen ja heidät "parannettiin" ulkoisesta vaikutelmasta.
 
Tutkikaa uskomusjärjestelmiänne, rakkaat ystävät, sillä olette vastuussa omasta kehityksestänne, omasta heräämisprosessistanne. Teillä on käytettävissänne kaikki tarvitsemanne apu, sillä jokaisella yksilöllä on oppaita ja opettajia rinnallaan valmiina auttamaan, mutta teidän on päätettävä käyttää tämä hyväksenne.
 
Päästäkää irti kaikista käsityksistänne siitä, millaiselta henkisen matkan pitäisi näyttää tai miten sen pitäisi kehittyä, älkääkä odottako sen olevan oikein jollekin toiselle, mikä on oikein teille. On monia kirjoja ja kursseja henkisestä kehittymisestä - miltä se näyttää ja tuntuu - mutta älkää verratko itseänne toisiin ja heidän kokemuksiinsa tai tunteko epäonnistuneenne, jos polkunne ei ole samanlainen, sillä jokainen teistä on elänyt monia henkilökohtaisia matkoja erilaisissa kokemuselämissä ja näin jokainen tarvitsee yksilöllisiä oppitunteja ja kokemuksia heijastamaan sitä. Ei ole vähäisempiä tai parempia henkisiä kokemuksia, sillä jokainen kokee sen, mikä on täydellistä tuossa kohtaa hänen kehityksessään.
 
Jokainen uusi totuuden tiedostaminen lisää valonkipinän muuttuvan ja kehittyvän maailman energiaan ja tämä on teidän toivonne.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >