HomeViestejäMarilyn Raffaele30.12.2012 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

30.12.2012 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
30.12.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervehdys kaikille, jotka tuntevat vetoa arcturuslaisiin viesteihin, sillä toivotamme teidät tervetulleeksi suurella valolla ja rakkaudella, rakkaat ystävät. Näemme pettymyksenne, kun kaikki ei muuttunutkaan sinä päivänä, minkä olitte määritelleet suureksi ilmentymispäiväksi. Teidän on kuitenkin käsitettävä, että paljon siitä, mitä odotitte, on omaa luomistanne. Monet ennusteet puhtailta kanavilta todella ilmentyvät, mutta vain ihmiskunnan ottaessa vastaan lisää totuutta ja valoa. Paljon on tapahtunut ja tapahtuu edelleen, mutta ette kykene vielä näkemään sitä kolmannen ulottuvuuden tasolla. Monet tuntevat nämä korkeammat taajuudet, mutteivät täysin ymmärrä, mitä tuntevat. Jotkut kokevat tänä aikana epätavallisia fyysisiä ongelmia, mitkä ovat todellisuudessa massiivista vanhan energian poistamista ja valmistelevat fyysistä puolta tulemaan kristalliseksi ja kevyemmäksi. Muutos on asteittaista, mutta sitä ehdottomasti tapahtuu.
 
Huomaatte ehkä tiedostavanne hienovaraisia muutoksia niiden asenteissa, joista monia piditte hyvin stoalaisina ja tiukkoina uskomuksissaan, ja sanotte: "Miten tämä tapahtui?" No, nuo muutokset yksilön ajattelussa ovat tulosta uusista energioista, jotka hiljaa ja vähitellen tunkeutuvat maailman tietoisuuteen, rakkaat ystävät. Uusia ja korkeampia valoenergiataajuuksia virtaa sisään ja jos avaudutte vastaanottamaan, niin saatte niitä.
 
Huomaatte ehkä, että paljon siitä mitä olette aina pitäneet rakkaana, ei näytä enää yhtään tärkeältä. Tämä on merkki, että tietoisuutenne muuttuu ettekä enää resonoi näihin tapahtumiin, ihmisiin, asioihin, ruokiin jne., jotka tähän asti ovat näyttäneet hyvin tärkeiltä. Monet kokivat tämän joulunaikaan. Se ei näyttänyt samalta, kuin muistitte - valot eivät kovin ihanilta ja juhlallisilta, lahjat eivät aivan yhtä tärkeiltä ja kaikki toiminta tuntui vähän tylsältä. Nämä ovat merkkejä, että muututte, rakkaat ystävät, muututte uuteen tietoisuuteen ja uusiin energioihin. Tunnistakaa nämä kokemukset merkkeinä siitä, että paljon tosiaankin tapahtuu.
 
Älkää yrittäkö pitää hengissä niitä asioita, joista olette kasvaneet yli, pelkästään sen vuoksi, että maailma kertoo niiden olevan tärkeitä. Monet yrittivät ja maailman uskomukset ovat vain sitä - käsityksiä ja uskomuksia ilman todellisuusperustaa. Perinteiden ja seremonioiden pitäminen hengissä pelkästään tavan vuoksi tai syyllisyydestä pitää teidät lukittuna kaikkeen, mikä on vanhaa ja valmista, eikä se auta teitä kehittymään. Luottakaa intuitioonne, luottakaa, että teitä opastetaan, ja luottakaa, että olette tosiaan yhtä Lähteen kanssa ja siksi teidän täytyy jatkaa heräämismatkaanne niin pitkälle, kun päätätte sen vievän. Lapsen on jossain kohtaa laitettava pois lapsuuden aarteet ja syleiltävä aikuisuuden aarteita.
 
Haluaisimme puhua teille rakkaudesta, tuosta yhteydestä kaikkien elävien asioiden välillä. Olemme puhuneet rakkaudesta, mutta tuntuu tärkeältä taas korostaa, että kaikki ovat yhdessä jumalaisessa tietoisuudessa ja tätä yhdistävää energiaa olette nimittäneet rakkaudeksi. Tätä yhteyttä tulkitaan yksilön tietoisuustilasta ja se saa monia merkityksiä. Joidenkin rakkaus rajoittuu ainoastaan perheeseen, ystäviin ja niihin, jotka uskovat samalla tavalla. Toisilla rakkaus on seksuaalista viehätystä eikä mitään muuta. Joillakin rakkautta ei ole, he eivät tunne mitään yhteyttä toisiin eläviin olentoihin ja ollessaan näin irti todellisuudesta nämä sieluraukat hyökkäävät kaikkien toisten elävien asioiden kimppuun. He tietävät jotain puuttuvan, sillä Jumalan kipinä on ikuisesti jokaisen sisällä, ja kuitenkin sen ollessa niin syvälle hautautuneena he eivät ymmärrä, mitä puuttuu. Nämä rakkaat sielut tekevät kamalia väkivallan tekoja, sillä he ovat sallineet itsensä valintojen, huumeiden, uskomusten, mennen elämän kokemusten jne. kautta irtautua täysin totuudesta. Nämäkin heräävät lopulta sille, että kaikki on jumaluutta, mutta vie monta elämää ja vaaditaan paljon apua, jotta he voivat kiivetä ylös siitä helvetistä, minkä he ovat luoneet itselleen.
 
Rakkaus on yksinkertaisesti kaikkien olentojen yhteys ykseydessä. Tästä syystä äiti maan ja sen osien törkeä väärinkäyttö on vanhaa ja kehittymätöntä energiaa. Gaia on elävä olento. Kasvit ovat eläviä olentoja, eläimet ovat eläviä olentoja - kaikki on yhtä ja kaikkialla läsnä olevaa elämää. Kun kehitytte, alatte nähdä ja ymmärtää selvemmin tämän yhteyden ja siitä tulee vähitellen (tai yhtäkkiä) tietoisuustilanne. Tästä syystä monet eivät tunne enää vetoa lihan syömiseen ja yrittävät auttaa eläimiä tuomalla huomion teollisen kasvatuksen kamaliin ja ahneisiin käytäntöihin.
 
Ne jotka ovat kaksinaisuus- ja erillisyystietoisuudessa, näkevät kaikki muut elämänmuodot erillisenä itsestään ja tämä tekee sodista ja julmuudesta mahdollista. Kun ihmiskunta herää elämän todelliseen luonteeseen, näitä asioita ei enää suvaita tai edes harkita vaihtoehtona. Sen sijaan niitä pidetään hyvin primitiivisenä uskomusjärjestelmänä, samaan tapaan kuin nyt pidätte luolamiehiä nuijineen.
 
Riippumatta siitä, mitä yhteiskunta työntää teille herkeämättä uutisten, lehtien, elokuvien jne. kautta, käyttäkää aina intuitiotanne, kun arvioitte keskusteltavan aiheen pätevyyttä. Tarkastelkaa viestejä korkeimman tiedostamanne totuuden kautta ja tuntekaa energiaa.
 
Luottakaa intuitioonne, mitä opastaa jumalaisen luontonne tietoisuus.
 
Luottakaa siihen ja kuunnelkaa sitä, mitä on, ja yhdistykää siihen ja siirtykää vielä syvemmälle.
 
Minä olen mitä olen, olen aina ollut ja tulen aina olemaan. Mutta muistakaa … niin ovat kaikki muutkin elävät asiat.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >