HomeViestejäMarilyn Raffaele16.12.2012 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

16.12.2012 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
16.12.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Me, Arcturuslainen ryhmä, puhumme ihmismaailmalle tänään monista asioista. Puhumme niille, jotka tuntevat suurta stressiä ja tuskaa liittyen tapahtumiin ja odotuksiin 21.12.2012. Tämä päivämäärä tuo päätöksen suurimmalle osalle tulevista uusista energioista. Tämä ei kuitenkaan merkitse, että kaikki loppuu, vaan olette valmiita uuden energiakierroksen alkamiseen.
 
Evoluutio on vähittäinen prosessi useimmille. Monet eivät vain kykene ymmärtämään, mitä tapahtuu, kun taas samaan aikaan toiset näyttävät olevan hyvin virittyneitä ja valmiita muutokseen. Olitte tietoisia inkarnoituessanne, että tämä elämä toisi tilaisuuden loppuunsaattamiseen - kokemuselämien päättämiseen ja tilaisuuden viimeinkin siirtyä pois kolmannen ulottuvuuden tiheydestä.
 
Tulee muutoksia, mutta teidän on käynnistettävä useimmat niistä. Teidän on muutettava maailmaa lakkaamalla sokeasti hyväksymästä kaikki, mitä teille kertovat ne, jotka puolustavat omia etujaan teidän tietämättömyytenne avulla. Naapurinne ympärillä olevista galakseista ovat valmiina auttamaan, antamaan ehdotuksia ja uusia teknologioita, jotka ylittävät nykyisenne. Kuitenkin teidän ihmisten on oltava avoimia vastaanottamaan ja keräämään rohkeutta sanoa "jo riittää" ja tarkoittamaan sitä niihin ajatuksiin liittyen, joihin olette tottuneet siitä huolimatta, että ne ovat vanhoja ja vanhentuneita. Kaikki uskomukset joiden pohja on kaksinaisuudessa tai erillisyydessä, on vanhaa energiaa. Kun voimaannutte totuudesta ja toteuttaa sitä, myös toiset etsijät seuraavat esimerkkiä ja alkavat tunnistaa typeryyden paljossa siinä, mitä maailma pitää edelleen itsestään selvänä todellisuutena.
 
Nimittäin, rakkaat ystävät, te ette voi odottaa pelastajan (ihmisen, tapahtuman, galaktisen tai idean) tulevan ja kantavan teidät pois kaikista ongelmistanne. Sitä ei yksinkertaisesti tapahdu. Jeesus, kehittynyt valo-olento, kertoi jatkuvasti ihmiskunnalle, että Jumalan valtakunta oli heidän sisällään, ja kuitenkin vielä tänäkin päivänä valtaosa kristityistä palvoo jatkuvasti ulkopuolellaan sitä miestä/Jumalaa, joka yritti johdattaa heidät sisään.
 
Herätkää, rakkaat ystävät, herätkää. Aikanne on nyt. Energiat ovat paikoillaan käyttöänne ja evoluutiotanne varten. Me olemme täällä, valo-olentoja on täällä. Juhla on valmisteltu, mutta teidän on tuotava itsenne sinne. Ymmärrättekö? On vanhaa ajatella pelastajan tulevan ja vievän pois syntinne ja ongelmanne. Tämä on karkea väärintulkinta Jeesuksen viestistä. Kristus todella hävittää synnit ja ongelmat, koska valaistuneen tietoisuusvalon (Kristus) läsnä ollessa ei voi olla virheitä. Älkää tulkitko tämän tarkoittavan, että luette tämän totuuden ja sitten se on teidän. Henkinen evoluutiomatka on sen tietoisuustilan saavuttamista, mikä tuntee vain todellisuuden ulkomuodosta riippumatta. Näin Jeesus paransi. Hän näki ulkomuodon, mutta tiesi sen olevan vain sitä - ulkomuoto mitä mikään laki ei tue.
 
Jeesus saavutti Kristus-tilan (valaistuminen), mutta tietäkää, ettei "Jeesus" ja "Kristus" ole sama sana. Kolmannen ulottuvuuden ongelmat eivät ole Jumalan määräämiä tai ylläpitämiä, vaan virheellisten uskomusten ilmentymiä - te olette luojia. Näette, miksi on niin tärkeää seistä vartiossa ajatustenne ja sanojenne ovella. Energia on erittäin korkeaa tällä hetkellä. Kaikki jotka ovat valmiita, puhdistavat ja päästävät irti kaikesta, mikä on vanhaa ja valmista. Näemme monien teidän kuitenkin pitävän kiinni suosikkikäsityksistänne ja -uskomuksistanne sanoen: "Voi, tämä tulee olemaan ok." Ei, meidän on kerrottava teille, että mikään mikä resonoi kaksinaisuuteen ja erillisyyteen, ei voi olla osa uutta maailmaa. On teidän valintanne pelata vähän pidempään harhassa, mutta niiden jotka ovat vakavissaan henkisen matkansa ja ylösnousemuksensa kanssa, on aika elää, liikkua ja saada olemisensa/olemuksensa totuuteen.
 
Tähän aikaan on paljon laulamista, riemuitsemista ja juhlimista, kun Jumalan ainoa poika joka syntyy seimeen, tulee pelastamaan maailman. Olemme täällä kertomassa teille, että tämä tapahtuma oli myös tarkoitettu symboliseksi tiennäyttäjäksi niille, "joilla on silmät nähdä". Jeesuksen syntymä on tarina siitä, miten jokaisesta tietoisuustilasta on ensin tultava yksinkertainen seimi, ennen kuin Kristus voi syntyä sisällä. Teidän tietoisuustilastanne tulee seimi ainoastaan, silloin kun tyhjenette egosta ja kaikista niistä ulkoisista merkeistä, jotka liittyvät siihen uskoon, että olette erillään ykseydestä. Vasta silloin yksilö on valmis majoittamaan uuden ja kuitenkin hyvin hauraan Kristus-lapsen (valo, totuus).
 
Ensin uutta syntynyttä Kristusta on suojeltava ja pidettävä lempeästi sydämessä, koska valaistunut tietoisuus on uhka niille, jotka kukoistavat väärien uskomusten maailmassa. Heidän valtansa nähtäisiin sellaisena, mitä satukirjan lapsi julisti: "keisarillahan ei ole vaatteita".
 
Ajan kuluessa Kristus-lapsi kasvaa vahvaksi ja siitä tulee yksilön jokapäiväinen tietoisuustila, mikä tuo mukanaan uusia ideoita, uusia ystäviä ja uusia tapoja nähdä ja olla, mutta aina valossa ja rakkaudessa.
 
Kysykää itseltänne: "Asunko kolmannen ulottuvuuden uskomusten kartanossa vai olenko valmistellut hiljaisen ja pyhän seimen, mihin Kristus voi syntyä?" Tämä kysymys on kaikkien esitettävä itselleen. Ei voi elää molemmissa maailmoissa. Näemme monien inhoavan niistä kolmannen ulottuvuuden "herkuista" luopumista, joita he edelleen uskovat välttämättömiksi onnellisuudelleen. Nyt on valinnan aika, rakkaat ystävät. Haluatteko siirtyä henkisesti eteenpäin vai pidättekö koko aihetta vain mielenkiintoisena päivälliskeskusteluna? Nyt on aika valita.
 
On paljon väärää informaatiota egon tyhjentämisestä, mitä on tullut monien väärien opetusten kautta aikakausien saatossa. Hengen nöyryys ei merkitse, että teidän on luovuttava kaikesta omaisuudestanne ja elettävä kerjäläisenä ollaksenne henkinen, mitä näette edelleen monissa itämaisissa yhteiskunnissa. Egosta vapautuminen merkitsee, että siunaukset joita teillä on elämässänne, ottavat tarkoituksenmukaisen paikkansa eikä niitä enää nähdä valtana/voimana tai ehdottoman tarpeellisena täydellisyydentunteellenne. Tämä merkitsee, että perhe, ystävät, raha, kerätyt tavarat ja kuuluisuus nähdään "lisäasioina", ei tavoitteena.
 
Monet kirkot saarnaavat, että on pyhää olla köyhä. Jumala ei koskaan ilmenny köyhyytenä. Itsensä elättävä ja omavarainen Jumala ei ilmennä eikä voi ilmentää köyhyyttä itseensä. Kaikkea Jumaltietoisuudessa hallitsee jumalainen laki ja jos köyhyyttä hallitsisi jumalainen laki, se ei voisi koskaan loppua. Köyhyys on väärien uskomusten valheellista luomusta - tulosta menneisyyden karkeasta ja raskaasta tietämättömyydestä, kun ihmiskunta oli täysin valaistumatonta. Keskiaikaiset kirkot halusivat vakuuttaa kansalle, että köyhyys oli Jumalan tahto tai rangaistus, pitääkseen sen valtansa alla. Teidän ei enää tarvitse raahata tätä vanhentunutta taakkaa ja todellisuudessa te ette voi tuoda sitä mukananne.
 
Onko tietoisuuteni valmis aidon Kristuksen todelliseen syntymään? Tätä teidän täytyy nyt kysyä - ei sitä, oletteko leiponeet riittävästi pipareita tai onko kuusi suora.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >