HomeViestejäMarilyn Raffaele21.10.2012 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

21.10.2012 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
21.10.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tämä on monille suurta muutosaikaa. Älkää pelätkö, rakkaat ystävät, sillä muutoksia tapahtuu valon ilmentymiseksi täydemmin maailmaan. Kaikki etenee suunnitelman mukaisesti ja pian olette hyvin tietoisia siitä. Monet kysyvät: "Missä on tämä, missä on tuo?" Olkaa kärsivällisiä, rakkaat ystävät, sillä kolmannen ulottuvuuden matalan tason kaaoksen rakentaminen vei valaistumattomassa energiassa aioneita. Tätä ei voi purkaa hetkessä, vaikkei se ole todellista, vaan pelkästään valheellisten uskomusten ja käsitysten ilmentymistä.
 
Voitte ymmärtää tästä, miten voimakkaita olentoja todella olette - että ihmiskunnan valheelliset uskomukset ja käsitykset pystyivät muodostamaan kuvitteellisen maailman, minkä olette tunteneet ja kokeneet elämä toisensa jälkeen. Olette alkaneet hyväksyä itsestäänselvyytenä, että maailma täynnä ylä- ja alamäkiä on todellisuus, elämän tapa olla. Totuus ei tunne ylä- ja alamäkiä, vaan se on aina puhdasta valoa ja rakkautta, aina läsnä, sillä se on kaikki mitä on.
 
Jumaluus on perintönne Jumalan tyttärinä ja poikina. Se on kaiken todellisen substanssi ja muoto ja alatte tulla tietoiseksi siitä. Jokainen askel minkä olette ottaneet ja jokainen askel minkä vielä otatte totuuden etsinnässänne, tuo teidät lähemmäs sen ymmärtämistä, miten kaikki toimii, ja opastaa teitä lempeästi todellisuuden ulottuvuuteen ja pois siihen uskomisesta, että hengen toiminta on "huuhaa-juttua", kuten monet sanoisivat siitä. "Huuhaata" on todellisuudessa kolmannen ulottuvuuden maailma - kuvitteelliset tulkinnat todellisuudesta, joka on luotu ihmiskunnan tietämättömyydestä satojen elämien aikana.
 
Tämän päivän viestin oppitunti on "valo" - syvempi ymmärrys, mitä tarkoitetaan sanalla "valo", mikä on puhtaimmassa muodossaan jumaltietoisuutta. Arcturuslainen ryhmä tulee opettamaan, ei ennustamaan tai kommentoimaan kovin paljon maailmantapahtumia.
 
Energiavärähtelystä tulee hidasta, raskasta ja pimeää, silloin kun sitä roskataan kaksinaisuuden ja erillisyyden tietämättömyydellä ja kehittymättömillä uskomuksilla. Useimmat teistä ovat jossain vaiheessa kokeneet astumisen paikkaan, missä tunsitte raskautta, mikä oli epämiellyttävää ja sai teidät haluamaan pois. Monissa baareissa on tätä energiaa. Tämä on kokemus olemisesta matalammalla värähtelevästä energiasta. Monet tämän päivän korkealle kehittyneistä lapsista kapinoivat vastaan tiettyihin paikkoihin menemistä, mikä aiheuttaa heidän vanhemmilleen paljon hämmennystä. Se johtuu siitä, että lapset ovat herkkiä energialle ja voivat tuntea tiettyjen ympäristöjen raskauden tai kaaoksen.
 
Kun yksilö kehittyy ja tulee tietoisemmaksi totuudesta ja valheellisen eliminoimisesta, hänen energiakenttänsä kykenee ilmentämään jo läsnäolevan valon, jumaltietoisuuden - valaistumisen. Yksilön energiakentästä tulee kirkkaampi ja kevyempi, kun hän ottaa tietoisuuteensa vastaan totuuden ja päästää irti siitä, mikä on vanhaa ja valmista. Itse asiassa valo on kaikki, mitä on, mutta tätä jatkuvasti länsäolevaa todellisuutta varjostettiin ja siitä tuli näkymätön useimmille, silloin kun uskomus kahdesta voimasta hyväksyttiin.
 
Silloin kun henkiset opettajat kehottavat ylläpitämään valoa, tämä on ohje nähdä (tunnistaa) valo sydänkeskuksessanne, korkeimmasta ymmärretystä totuudestanne käsin. Kuvitelkaa kirkkaita, valkokultaisia, sädehtiviä valohiukkasia ja kuljettakaa niitä fyysisen, tunne-, mentaali- ja henkikehonne läpi aikomuksella, että se puhdistaa kaiken itsestään poikkeavan. Nimittäin valo on todellisuuden ilmentynyt muoto. Ihmissilmät eivät voisi sietää Jumalan varsinaista valoa, niin kirkasta se on. Näin henkiset oppilaat tulevat tietoiseksi jumalaisesta valosta ja kokevat sen asteittain kehittyvän tiedostamisensa kautta.
 
Silloin kun teitä opastetaan hiljaisena aikananne lähettämään valoa jollekin, teidän ei koskaan tarvitse tai pitäisi laittaa ohjeita siihen, koska valo tietää, mitä tuo ihminen tarvitsee ja mikä on sen substanssi. Jos näkisitte valoa meditoidessanne, pääsette korkeampiin taajuuksiin.
 
Valoa ei koskaan käytetä jonain taikasauvana, sillä tämä ajatus oli ja on edelleen monien niiden tuho, jotka oppivat energiasalaisuuksia, mutta eivät ole riittävän kehittyneitä henkisesti käyttääkseen tuota tietoa epäitsekkäästi. Herääminen tuo teille tietoisuuden jo läsnä olevasta jumalaisesta energiasta, mikä ilmenee valona. On tarkoitus tunnistaa tämä valo, kunnioittaa sitä, nähdä se rakastavasti toisissa, lähettää sitä maailmaan ilman ohjeita, syleillä sitä Jumalana - kaikkivoimaisena "minä olen" -olemuksena sisällä - ja sitä ei pidä koskaan käyttää väärin.
 
Nimittäin jumalainen valo ei ole koskaan lähtenyt, ihminen pelkästään laskeutui sen tiedostamattomuuteen. Siksi ilmestyessään yksilöille, korkeamman ulottuvuuden olennot näyttävät valolta. Valaiseminen on niiden halojen substanssi, joita kuvataan pyhimysten ja "pyhien" yksilöjen ympärillä. Valo mikä nähdään suuren mestari Jeesuksen ympärillä, heijastaa pelkästään hänen tietoisuustilansa puhtautta. Mitä tyhjempiä ollaan kaksinaisuuden ja erillisyyden valheellisista käsityksistä ja uskomuksista, sitä enemmän jo läsnäoleva valo voi ilmentyä. Kasvit, eläimet ja kaikki elävät asiat sisältävät Jumalan valoa, sillä se on kaikki mitä on.
 
Ne jotka näkevät auroja, kertovat teille, että he näkevät monia eri värejä, mitkä perustuvat yksilön tietoisuustilaan. Lähteen puhdas valkoinen valo sisältää kaikki värit, heijastaen kaikkia sen puolia. Tämä puhdas valo ilmenee auroihin erilaisina ja jatkuvasti muuttuvina väriyhdistelminä, riippuen yksilön henkilökohtaisesta energiatilasta tuolloin. Näette monia värejä, joita ette vielä tiedosta, sitten kun maan energiataajuudet nousevat korkeampaan ulottuvuustilaan.
 
Olkaa valoa, lähettäkää valoa, rakastakaa valoa, tunnistakaa valo, sillä te olette valoa.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >