HomeViestejäMarilyn Raffaele7.10.2012 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

7.10.2012 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
7.10.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervehdys, rakkaat ystävät.
 
Rakkaalla maapallollanne tapahtuu paljon tällä hetkellä, kun valoa virtaa esiin maapallonne alueilta, joista ette vielä tiedä - mutta pian tiedätte. Uutisenne esittelevät teille kaikkea selkkausta ja kaaosta, kun niille ei anneta muuta raportoivaa. Pian siinäkin energiassa tapahtuu muutos ja alatte saada syvemmin informaatiota näistä muutoksista. Monet maat heräävät ja ottavat käyttöön muutoksia, joista ette kuule. Ne jotka päättävät jäädä vanhaan, pyrkivät vahvistaman sitä viesteillään tuhosta ja hävityksestä. Muistakaa, teille on kerrottu, ettei tule kolmatta maailmansotaa tai ydinsotaa. On määrätty korkealta, ettei tätä sallita, vaikka ne jotka pyrkivät hyötymään siitä, puskevat sitä jatkuvasti.
 
Nämä energiat vaikuttavat myös toisiin planeettoihin, rakkaat ystävät. Ette ole eristyksissä, kuten teidät on johdateltu uskomaan. Sotavoimienne avaruuteen lähettämät ydinlaitteet vaikuttavat laajemmin kuin vain maapalloon, eikä sitä sallita. Heräämättömän sotilasmentaliteetin henkilökohtaisen agendan ei sallita toimia niin kuin ennen.
 
Nyt muuhun. Annamme tänään viestin ykseydestä, koska näemme vielä hyvin monien kamppailevan ykseystotuuden kanssa. Monet sanovat: "Miten voi olla vain yksi, kun näen hyvin monia? Miten voi olla vain yksi elämä, kun näen kasveja ja eläimiä ja hyvin monia ihmisiä, joiden kanssa minulla ei ole mitään yhteistä?" On vain yksi kaikkialla läsnä oleva, kaikkivoiva ja kaikkitietävä tietoisuus, Lähde, Jumala, se yksi ja ainoa mitä on. Kaikki tähän jumaltietoisuuteen "ruumiillistunut" ilmentyy ulospäin muotoina, jotka ovat yhteneviä yksilötietoisuustilan kanssa. Jumala ilmentyy jumalaisena elämänä, joka ilmentyy yksilöllisenä itsenä. Tämä on totuus ykseydestä, kaikki elävät yhdestä ja ainoasta elämästä, mitä on.
 
Ette koskaan kadota yksilöllisyyttänne. Se kehittyy jatkuvasti uusin tavoin joka elämässä. Taitelija aloittaa kiinnostuksesta alkeellisiin käden töihin ja hänestä tulee elämien saatossa taiteen mestari. Pikkuisesta joka hyräili kauan sitten alkeellista sävelmää, tulee elämien saatossa kuuluisa laulaja. Näette tätä ns. lapsineroina, sieluina jotka ovat kehittäneet taitonsa jo aiemmissa eläimissä. Monilla teistä oli nykyiset lahjanne, ennen kuin energia maapallolla putosi alimpiin taajuuksiinsa, ja muistatte ne nyt, vaikka ne näyttävät ehkä uusilta. Aina tapahtuu yksilöilmaisunne jatkuvaa kehittymistä ykseydessä.
 
Kaikki mitä on, on "Jumalaa" - ja voitte sanoa sitä miksi tahansa - sillä sitä ei voi sisällyttää sanaan tai ajatukseen ja sitä ei voi tuntea rajoittuneessa ihmismielessä. Sanalla "Jumala" on negatiivinen sivumerkitys monille. Ne jotka kutsuvat itseään ateistiksi, ovat usein hyvin henkisiä. He torjuvat vanhat käsitykset Jumalasta, mikä ei resonoi heidän kanssaan, sillä ei ole mitään "kuu taivaalla" -Jumalaa, joka vain odottaa toisten siunaamista ja toisten rankaisemista - ja he tietävät tämän.
 
Jumala, Lähde, jumalainen tietoisuus on kaikki, mitä on, ja se ruumiillistuu teissä ja teinä. Olette sen ilmentynyt ilmaisumuoto. Eläimet ilmaisevat myös tätä elämää, kuten kaikki elävät asiat, sillä se on ainoa elämä, mitä on. Ihmisen tehtävä on tunnistaa elävien asioiden puhtaus ja suolella sitä. Niitä ei luotu palvelemaan ihmisen valaistumattomia oikkuja, vaan ilmentämään jumalaisen ilmaisun äärettömiä muotoja ja ääretöntä valikoimaa. Kaikki elämä on jumalaista ja se pitää tunnistaa sellaiseksi. Pian tulee aika, jolloin eläinten metsästäminen ja syöminen on vanhanaikaista ja sitä pidetään hyvin primitiivisenä.
 
Olette kaikki omien kokemustenne luojia, kun tulkitsette sitä, mitä on, tietoisuustilanne mukaisesti. Kun kehitytte syvemmälle totuuteen, tulkinnat ja ilmentämiset muuttuvat ja tulevat värähtelyltään korkeammiksi ja korkeammiksi.
 
Nimittäin tämä on se matka, rakkaat ystävät, tätä olette täällä tekemässä ja tätä teette. Ei ole "Jumalaa" mikä rankaisee tai ylistää. On vain yksi ja tuo yksi kaikkialla läsnä oleva, kaikkivoiva, kaikkitietävä tietoisuus ilmentää itseään teinä. Jokainen uusi ja syvempi tietoisuus tästä on askel matkallanne valaistumiseen. Mestarit joita rakastatte, tietävät vain tämän syvemmällä tasolla eivätkä he enää hypnotisoidu kolmannen ulottuvuuden tietoisuuden luomusten ulkoisesta vaikutelmasta.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >