HomeViestejäMarilyn Raffaele23.9.2012 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

23.9.2012 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
23.9.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Taas kerran me, Arcturuslainen ryhmä, tulemme lohduttamaan ja auttamaan kaikkia, jotka ehkä tuntevat huolta tai pettymystä niiden tapahtumien vuoksi, joita olisitte uskoneet ilmentyvän tähän mennessä, eikä niin ole käynyt. Älkää menkö kolmannen ulottuvuuden käsityksiin siitä, miltä asioiden pitäisi näyttää, rakkaat ystävät, sillä paljon sellaista tapahtuu, mistä ette tiedä.
 
Näemme nyt monien alkavan herätä, vaikka he eivät ilmoita tätä perheelleen tai ystävilleen. He alkavat hiljaa kyseenalaistaa kaikkea, mitä näkevät ympärillään, ja kaikkea minkä he ovat uskoneet olevan totuus. He eivät resonoi tavanomaisen politiikan kanssa ja he alkavat käsittää, että monet maailmaa pyörittävät tavat ovat vanhoja ja valmiita. He eivät ole varmoja, mitä tämä kaikki merkitsee, ja niinpä he pohdiskelevat hiljaa sisällään, mutta tämä on välttämättä halkeama verhossa ja kun se on muodostunut, enemmän ja enemmän valoa alkaa virrata sisään.
 
Nimittäin rakkaat ystävät, te luotte uutta maailmaa heräävällä tietoisuudellanne, näkemällä ja tietämällä totuuden elämästä ja kaikista sen muodoista. Heräätte uuteen ulottuvuuteen ja prosessissa kerrotaan, että tehdäksenne tämän teidän on jätettävä taakse kaikki, mikä resonoi vanhan kanssa. Tästä on tullut kompastuskivi monille, koska he tulkitsevat tämän irtipäästämisen kaiken rakastamansa torjumiseksi. Tämä kamppailu on tulosta siitä virheellisestä uskomuksesta, että nämä asiat eivät ole enää osa heidän elämäänsä. Olemme puhuneet tästä monta kertaa, mutta toistamme sen taas. Mikään todellinen ei voi koskaan hävitä, sillä kaikkea todellista pitää paikoillaan jumalainen laki. Teidän täytyy päästää irti vain käsityksestänne niistä asioista, joita pidätte rakkaina.
 
On monia, jotka eivät ota tätä informaatiota vakavasti. He sanovat itselleen: "Voi, varmasti ei puhuta tästä tai tuosta." Kyllä, puhumme kaikesta, mikä pitää teitä sidottuna valheelliseen, vaikka se näyttäisi kuinka miellyttävältä. Kaksinaisuustikun vastapää on hyvä. Nimittäin useimmat henkiset opiskelijat ovat halukkaita näkemään "huonon" harhana, mutta eivät kykene käsittämään, että ns. "hyvä" on aivan yhtä paljon harhaa, rakkaat ystävät. Evoluutionne seuraava vaihe on nähdä läpi sekä hyvästä että huonosta ulkoisesta vaikutelmasta, niiden taustalla olevaan henkitodellisuuteen. Kaikki on jumaluutta ilmaistuna. Ei ole mitään muuta. Tämän alatte ymmärtää ja tässä kohtaa vastustus alkaa nousta.
 
Näette ulkoisessa tulkinnan jumalaisesta todellisuudesta, minkä mieli esittää teille ymmärtämässänne muodossa. Esimerkiksi, monet pyytävät kumppania, herra tai rouva oikeaa tulemaan, ja he uskovat ja luovat erillisyyden tunteesta. Silloin kun yksilö käsittää, ettei hän voi koskaan olla erillään tuosta täydellisestä kumppanista - jumalaisesta tietoisuudesta - mieli tulkitsee sen ja ilmentää ulkoiseen oikeana kumppanuutena. Tämä on puhdasta mystiikkaa. Monien on vaikea hyväksyä uusia ja vaikeita totuuksia, koska teitä on opetettu rukoilemaan itsenne ulkopuoliselta Jumalalta kaikkea, mitä tarvitsette. Mutta jos luette tätä, olette valmis tähän syvälliseen ja voimalliseen seuraavaan askeleeseen.
 
Evoluutio on tuonut teidät uuteen ja kehittyneeseen tietoisuustilaan, missä teidän on annettava valheellisten uskomusten hajota siihen tyhjyyteen, mitä ne ovat. Olette valmis siihen totuuteen, ettei ulkopuolellanne ole mitään Jumalaa, ketä rukoilla. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, ettei Jumala ole väärä tunne itsestänne, kehittymätön ihmisitse, vaan aito olemuksenne, korkeampi itsenne, mikä on aina läsnä ja on aina ollut. Kaikki mitä tarvitsette, on ruumiillistuneena sisällenne. Evoluutio on oivaltamista, harjoittelua ja vähittäistä siirtymistä syvempään tiedostamistilaan. Se ei tapahdu yhdessä yössä. Se on prosessi, mutta olette ansainneet valmiuden siihen kamppailu- ja etsintäelämien myötä.
 
Kun alatte ymmärtää, että kaikki mitä näette, kuulette, maistatte, kosketatte tai haistatte, on jumaltietoisuudesta ja jumaltietoisuudessa, mutta mielen tulkintaa yksilön tietoisuustilan mukaisesti, alatte kadottaa pelkonne. Kaikki on mielen tulkintaa kaikkialla läsnäolemisesta (autot, kuljetus jne.), kaikkitietävyydestä (keksinnöt, uudet ideat kaikilla tasoilla) tai kaikkivoimaisuudesta (parantaminen, tapahtumat jotka purkautuvat oivalluksen kautta). Ei ole mitään muuta kuin Jumala ja rakkaat ystävät, koko matkan summa on herääminen sille.
 
Te jotka valitsette sen, olette nopeasti siirtymässä uuteen valoenergiaan ettekä te voi raahata mukananne mitään matalalla värähtelevää energiaa, mitä on kerääntynyt sadoista menneistä elämistänne. Päästätte siitä irti nyt. Fyysinen soluvapautuminen voi vaikuttaa vanhojen haavojen, sairauksien ja kipujen uudelleenaktivoitumiselta tai tuntua pelkästään yleisenä energiattomuutena, päänsärkynä jne. Tunnepuhdistukset voivat ilmentyä masennuksena, vihana, epärationaalisina pelkoina tai tunteina, joilla ei ole mitään rytmiä tai syytä. Mentaalinen puhdistuminen ilmentyy ulkoisesti rakkaina pidettyjen käsitteiden putoamisena pois. Koko uskomusjärjestelmä voi tulla rytisten alas ja jättää yksilön räpiköimään ja kamppailemaan varman jalansijan etsimisen kanssa, mutta jos hän on halukas päästämään irti, totuus korvaa irtipäästetyn ja hän löytää jalansijansa täysin uudesta paikasta.
 
Nämä kokemukset voivat olla hyvin vaikeita, rakkaat ystävät, erityisesti silloin kun yksilö ei ymmärrä, mitä tapahtuu, ja tulkitsee kaiken kolmannen ulottuvuuden näkökulmasta. Tästä syystä henkistä matkaa kutsutaan usein tiettyyn pisteeseen saakka "päivittäiseksi kuolemiseksi". Ymmärrämme ja näemme tuskanne, mutta kukaan ei voi tehdä työtä puolestanne. Se on teidän matkanne ja vain te voitte päättää, kuljetteko valaistumisen tietä vai ette.
 
Ei ole mitään painetta siirtyä pois vanhasta uskomusjärjestelmästänne - muuta kuin paine siitä tiedosta, että kaikki on nyt valmiina tämän tapahtumiselle, jos valitsette sen. On monia, jotka edelleen puhuvat ja puhuvat, käyvät kursseilla ja lukevat metafyysisiä kirjoja, mutta kieltäytyvät siirtymästä yli siitä uskomuksesta, että Jumalaa täytyy lähestyä tietyn kaavan, toiminnan, työkalun tai henkilön kautta.
 
Kerromme teille, että kyse on teistä ja teidän valinnastanne hyväksyä tai torjua totuus ja toimia sen mukaan.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >