HomeViestejäMarilyn Raffaele26.8.2012 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

26.8.2012 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
26.8.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tulemme toivottamaan teille kaikille erittäin hyvää kesää. Tänä aikana monet asiat kantavat hedelmää ja näemme rakkaan maaplaneettanne valon voimistuvan ja heräävän. Paljon ilmentyy pian tuloksena kovasta työstänne, rakkaat ystävät, joten älkää yllättykö, kun näette monien perinteiden alkavan murentua. On aika siirtyä uusiin tapoihin nähdä, olla ja elää. Yllätytte miellyttävästi, kun maailma lopultakin käsittää, ettei ole mitään tarvetta sotaan, erillisyyteen, julmuuteen ja muutamien äärimmäiseen valtaan. Nämä käsitykset ovat jäänteitä energiasta, mikä on nyt tulossa loppuunsa niillä, jotka päättävät siirtyä eteenpäin.
 
Tämä uusi maailma esittäytyy uusien elintapojen kautta eikä se ole kuitenkaan lainkaan uusi, sillä heräätte nyt pelkästään sen oivaltamiseen, mitä olette ja olette aina olleet - yhtä. Kaikkia eläviä asioita yhdistää se, että ne ovat yhdessä kaikkialla läsnä olevassa, yhdessä kaikkivoivassa ja yhdessä kaikkitietävässä tietoisuudessa. Lähteen ilmentymänä olette myös yhtä jumaltietoisuuden jokaisen jumalaisen ajatuksen kanssa. Ajatelkaa tätä, rakkaat ystävät - olette todella yhtä jumalaisten ajatusten kanssa yltäkylläisyydestä, ilosta, rauhasta, älykkyydestä, kokonaisuudesta, eheydestä ja paljosta muusta. Näitä jumalaisia ajatuksia pitää paikallaan laki. Jos jumaltietoisuudessa olisi sairautta tai puutetta, sitä pidettäisiin paikoillaan ikuisesti eikä se voisi koskaan parantua tai muuttua.
 
Monet teistä kokevat nyt tuskallisia loppumisia, niiden ihmisten, paikkojen ja asioiden taakse jättämistä mitkä eivät enää resonoi kanssanne. Näitä asioita ei pidä tuntemassanne muodossa paikoillaan jumalainen laki, vaan ne olivat ilmentymiä tietoisuustilastanne aikana, jolloin ne olivat tärkeitä teille. Älkää pelätkö päästää rakastavasti irti kaikesta, mikä on valmista, koska tämä viitoittaa tietä uusille ja korkeammille muodoille siitä, minkä haluatte ilmentyvän kokemuksiinne - uusia ystäviä, uusia toimintoja, uusia iloja - sillä mitään todellista ei voi koskaan menettää ja uusi ja korkeampi värähtelynne vetää sitä, mikä on täydellistä teille.
 
On kaksi voimakasta uskomusaluetta, jotka ovat tiukasti iskostuneena kolmannen ulottuvuuden tietoisuuteen, ja kumpikin niistä aiheuttaa tuskaa monille teistä tällä hetkellä. Ne ovat: 1) uskomukset romanttisista suhteista ja 2) uskomukset rahasta.
 
Kolmannen ulottuvuuden energiassa (kaksinaisuus ja erillisyys) suhteet perustuvat käsitykseen, että "minä olen puolikas parista", "tarvitsen sinua antamaan itselleni feminiinienergiaa" (miehen uskomus) tai "tarvitsen sinua antamaan itselleni maskuliinienergiaa" (naisen uskomus) ja "yhdessä olemme kokonainen". Tämä käsitys on ollut paikoillaan elämien ajan ja sitä työnnetään teille edelleen kirjojen, elokuvien, televisio-ohjelmien, perheen, ystävien, kirkkojen jne. kautta.
 
Kuitenkin herätessänne luontaiseen täydellisyyteenne, alatte ymmärtää, että olette jo kokonainen ja eheä ja että Lähteen ilmentymänä ruumiillistatte sekä maskuliini- että feminiinilaatuja/energiaa. Ne jotka ovat henkisesti valmiita tämän tiedostamiseen, mutta joiden täytyy vielä integroida maskuliini- tai feminiinipuolensa, saavat nyt runsaasti tilaisuuksia harjoitella päivittäisten elämänkokemusten kautta, ottaakseen vastuun voimasta, minkä tähän saakka on uskottu kuuluvan vastakkaiselle sukupuolelle. Ette voi siirtyä uusiin ja korkeampiin energioihin pitäen edelleen uskomusta, että olette puolikas.
 
Kaikilla on sekä maskuliini- että feminiinienergiaa. Kyse on niiden saattamisesta tasapainoon riippumatta siitä fyysisestä muodosta, mikä on valittu tähän elämään. Tämä herääminen aiheuttaa ristiriitaa monissa vakiintuneissa avioliitoissa ja suhteissa, kun toinen kumppaneista yhtäkkiä oivaltaa kokonaisuutensa, kun taas toinen pysyy vanhassa energiassa ollen parin puolikas.
 
Toinen alue mikä ilmentää monia ongelmia nyt, on kamppailu irtipääsemiseksi uskomisesta taloudelliseen puutteeseen ja rajallisuuteen. Ihmiskunta luo tästä tietoisuustilasta - henkilökohtaisesti ja maailmanlaajuisesti. Kolmannen ulottuvuuden tietoisuus ilmenee aina vastakohtapareina, koska se on erillisyys- ja kaksinaisuusenergiaa. Siksi maailma sellaisena, kuin olette kokeneet sen elämä toisensa jälkeen, on aina tuntenut puutetta ja rajoittuneisuutta - siitä on tullut hyväksytty normi. On ihmisen uskomusmatriisi ja se on täynnä käsityksiä puutteesta - ja uusia lisätään joka päivä. Tehtävänne on lakata väittämästä näitä uskomuksia tosiksi ja näin sallimasta niiden tulla omaksi tietoisuustilaksenne. Olette valmis siirtymään tämän uskomusmatriisin ulkopuolelle, mutta se on vaikeaa.
 
Yltäkylläisyyttä pitää paikoillaan jumalainen laki ja olette nyt valmiita hyväksymään sen ja syleilemään sitä. Emme opasta teitä istumaan köyhyydessä toistaen uudestaan ja uudestaan: "Jumala on kaikki" ollen tekemättä mitään, sillä "jonkin tietoisuustilan teeskenteleminen sitä saavuttamatta on ihmisen tapa". Totuuden on tultava oivalletuksi tietoisuustilaksi, ennen kuin se voi ilmentymä. Sanomme sitä, että on aika ottaa ensimmäinen askel, kun mietitte toimimista jossain taloustilanteessa, askel sen käsittämiseen, että jumaltietoisuus (mikä on todellisessa olemuksessanne) ei sisällä mitään puutetta.
 
Tunnistakaa pelkästään, että olette olleet valheellisten käsitysten ja uskomusten alaisuudessa, koska ette ole koskaan tienneet muusta - ei tuomitsemista, ei syyllisyyttä - ja siirtykää uuteen ja korkeampaan tietoisuuteen, että yltäkylläisyyttä on kaikille ja sitä pitää paikoillaan jumalainen laki. Tämä on matkanne, tämä on evoluutio - työnne, kun kehitytte. Muistakaa, että päätitte kehittyä kaksinaisuuden ja erillisyyden kautta ja teette hyvää työtä. Vakuututtuanne tästä totuudesta, edetkää ottaen niitä ihmisaskelia, joita tarvitaan.
 
Kaikessa on kyse muutoksesta hyvin pian ja tästä syystä opastamme teitä päästämään irti niiden asioiden ja tapojen sokeasta kiinnipitämisestä, jotka eivät enää toimi teillä. Olette siirtymässä uuteen tiedostamiseen, mikä vuorostaan johdattaa teidät uuteen ja korkeampaan tietoisuustilaan. Silloin kun ihmiset yrittävät pitää kiinni sitä, mikä on vanhaa ja valmista eikä enää resonoi, pelkästään perheen, ystävien, väärän ylpeyden tai velvollisuuden vuoksi, he pidättelevät itseään ja aiheuttavat itselleen paljon tarpeetonta tuskaa. On kuitenkin aina vapaa tahto ja kaikki voivat valita, haluavatko he herätä ja milloin.
 
On uusi aika, rakkaat ystävät, juhlan aika, sillä se mikä on todellista, alkaa ilmentyä. Ette kuule tästä mediastanne, mutta paljon tapahtuu kulissien takana. Pitäkää parhaan kykynne mukaan kiinni totuuskeskuksestanne päivittäisen elämän joka kokemuksessa, samalla kun visualisoitte energiakenttänne täynnä valoa.
 
Teitä pommitetaan monilla asioilla, jotka ovat vanhoja ja valheellisia, kun sisäinen ja ulkoinen puhdistumisprosessi ilmentää kaaosta. Valo pakottaa varjoenergian luomat harhakuvat pintaan, jotta niitä tarkastellaan ja niistä päästetään irti. Alatte tunnistaa tämän kaaoksen siksi, mitä se on: ilmentymiksi vanhasta ja epätodesta, kaksinaisuuden ja erillisyyden luomuksiksi.
 
Ihmiskunta ei kokonaisuutena enää resonoi sota-ajatusten kanssa, niiden voimakkaista ja jatkuvista ponnisteluista huolimatta, jotka pyrkivät pitämään teidät sidottuna uskomukseen, että sota on välttämätöntä turvallisuudellenne.
 
Heräätte nyt sille, mikä on todellista, ja ymmärrykseen, että todellinen voima/valta on sisällä. Rakastamme teitä ja onnittelemme teitä vaikeassa, kuitenkin välttämättömässä heräämistyössänne, rakkaat ystävät. Kaikki etenee suunnitelman mukaan.
 
Luottakaa. Luottakaa. Luottakaa.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >