HomeViestejäMarilyn Raffaele14.7.2012 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

14.7.2012 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
14.7.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Taas kerran tulemme toivottamaan teille erittäin onnellista aikaa matkallanne kohti uutta ja korkeampaa valotietoisuutta, mikä on nyt tulossa merkittävän ilmeiseksi. Näemme monia muutoksia tapahtuvan jokaisen ihmisen valossa. Myös ne jotka ovat tähän mennessä kieltäytyneet harkitsemasta mitään muita totuuksia kuin ne, mitä heille opetettiin lapsena, alkavat nyt kyseenalaistaa maailman tapoja ja nähdä jatkuvan sodan ironian. Alatte nähdä, miten ihmisten rahoja on käytetty ja käytetään niiden toimintojen rahoittamiseen, jotka saavat rahaa ja valtaa itselleen, eikä ihmiskunnan hyväksi - niistä ilmoituksista huolimatta, että kaikki näkemänne on välttämätöntä teidän turvallisuudellenne. Rakkaat ystävät, on valtava askel kaiken teille kerrotun uskomisesta kyseenalaistamiseen ja omien valintojenne tekemiseen. Tämä on luontaisen voimanne takaisin ottamista ja elintärkeä vaihe valaistumismatkallanne.
 
Kaikki etenee suunnitelman mukaan. Älkää koskaan epäilkö, ettei monia muutoksia tapahdu joka päivä, vaikka jatkuvasti kysyttekin itseltänne, missä on tämä tai tuo, mitä odotin jo näkeväni. Kaikki etenee suunnitelman mukaan. Älkää koskaan unohtako, että te ihmiset luotte transformaatiovalon, emme me, jotka katselemme ja annamme tarvittaessa apua. Koska olette vapaita olentoja, jokaisen yksilön joka haluaa kehittyä, on henkilökohtaisesti valittava siirtyminen syvemmälle tiedostamiseen ja valaistumiseen, mutta tietäkää, että tätä valintaa ei aina tehdä tietoisella tasolla.
 
On paljon asioita, joita kertoisimme teille, muttemme voi tällä hetkellä, sillä tämän on oltava teidän matkanne, teidän valintojanne ja teidän tekojanne. Muuten aikanne maan päällä menisi hukkaan. Kaikki ovat maan päällä valintansa mukaisesti voidakseen kehittyä ja vahingoittaisimme teitä ja itseämme, jos koskaan puuttuisimme vapaaseen tahtoonne.
 
Ihmiskunta on - tietämättömänä todellisesta identiteetistään henkisenä olentona - etsinyt kautta aikain pelastajaa - jotakuta joka pelastaa sen elämän koettelemuksilta ja vaikeuksilta kolmannen ulottuvuuden energiassa. Valaistunut olento Jeesus tuli kertomaan maailmalle, että "Jumalan valtakunta on sisällänne", mutta maailma ei kuunnellut ja on jatkanut tähän päivään saakka viestintuojan palvomista viestin sijasta. Valaistumisessa alatte ymmärtää, että koska olette yhden jumalaisen tietoisuuden ilmentymä, olette vastuussa itsestänne ja olette etsimänne voima. Voitte sitten alkaa ottaa takaisin voimaanne, minkä annoitte tietämättömyydestä monille, jotka vakuuttivat teille, että heillä oli kaikki oikeat vastaukset ja informaatio kaikesta.
 
Uusi valoaalto on tulossa maan päälle - informaation ja ymmärryksen valo missä alatte ymmärtää kaiken elämän ykseyttä yhdessä elämässä. Tämän uuden valaistumisen myötä tulee ymmärrys, että kaikki mitä näette, kuulette, maistatte, kosketatte ja haistatte, on aineellinen käsitys henkitodellisuudesta. Tästä syystä mikään todellinen ei voi koskaan kadota. On monia, jotka tuntevat, että muutos ja henkilökohtainen valaistuminen poistaa kaiken, mitä he rakastavat, ja tämä tuo heille suurta surua. Tietäkää, ettei mitään todellista koskaan menetetä, sillä kaikkea todellista hallitsee ja pitää paikallaan jumalainen laki. Nämä asiat ilmentyvät pelkästään korkeammissa ja paremmissa muodoissa - terveys, suhteet, ajanvietteet, ilo jne.
 
Mieli on aineen substanssi. Kysykää itseltänne, mitä puntaroitte mielessänne. Kehotamme teitä olemaan huolellisia sanoissanne ja ajatuksissamme, koska niissä on luovaa energiaa. Koska ette käsittäneet, kuka olette, ette käsittäneet, että loitte jokaisella ajatuksella ja sanalla. Kaikki on energiaa ja energia jolla valelette sanojanne, edustaa tietoisuustilaanne. Tietoisuustilanne ilmentyy sitten mielen tulkitsemana kokemuksiksenne.
 
Tämä oivallus on askel voimanne ottamisessa takaisin. Tietämättömyydestä sallitte monien elämien aikana suosittujen, ajankohtaisten uskomusten tulla totuudeksenne. Päästätte nyt fyysisesti, tunteellisesti ja mentaalisesti irti noista uskomuksista, jotka hyväksyttiin näissä elämissä monista eri uskomusjärjestelmistä. Ihmiskunta on unohtanut oman kykynsä kuulla, ymmärtää ja tietää, mikä on todellista, sallimalla sokeasti tietoisuustilansa edustaa vain toisten opetuksia ja käsityksiä.
 
Tutkikaa aina jokaista viestiä, kirjaa, seremoniaa tai kanavointia sydämessänne - resonoiko se totuutena teille vai ei - älkääkä pelätkö sivuuttaa sitä, mikä ei enää puhu teidän totuuttanne. Evoluutio on prosessi, mikä muuttuu, kun kasvatte ja tulette esiin syvemmältä. Informaatiosta mikä oli totta teille yhdessä vaiheessa, tulee vanhentunutta, sitten kun kykenette tajuamaan syvempiä tasoja näistä totuuksista. Teidän on oltava halukas valmistumaan jossain kohtaa siitä hauskuudesta ja niistä peleistä huolimatta, mitä tunsitte ja rakastitte vanhoissa kouluissa.
 
Kun syvennytte henkisessä tiedostamisessa, korkeampi itsenne antaa jatkuvasti teille enemmän, sitten kun olette valmis. Luottakaa intuitioonne tietäen, että teitä johdatetaan päivän joka hetki tällä pyhällä valaistumismatkalla, sillä ette voi tehdä mitään muuta. Nekin jotka päättävät tällä kertaa kieltää totuuden, heräävät jossain kohtaa toisessa elämässä, koska se on sitä, kuka ja mitä kaikki ovat, ovat aina olleet ja tulevat aina olemaan, eikä kukaan voi koskaan olla erillään siitä, vaikka hän kuinka kovasti yrittäisi.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >