HomeViestejäMarilyn Raffaele21.5.2012 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

21.5.2012 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
21.5.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät, tulemme taas muistuttamaan teitä niistä monista muutoksista, joita näette nyt ja kohta planeetallanne. Muutoksia tapahtuu nyt monien sellaisten sydämessä, jotka ennen tätä aikaa näyttivät tietämättömiltä, ja tämä sallii heidän ensimmäistä kertaa kokea totuuden valon. Nämä ovat niitä rakkaita sieluja, joita huomaatte pian auttavanne, kun selitätte heille, mitä tapahtuu maan päällä ja heidän elämässään tällä hetkellä. Heräävä ihmiskunta saa tämän muutoksen tapahtumaan, rakkaat ystävät. Valonne ilmentyy ulkoisessa maailmassa korkeampina muotoina, jotka tulkitsette muutokseksi - totuuden ja ymmärryksen korkeampina muotoina kaikissa ihmisissä ja jokapäiväisen elämisen kaikissa puolissa.
 
Monet ovat nopeasti tulossa tietoiseksi sodan typeryydestä. Todellisuudessa kaikki elämä on yhtä elämää ja yhdestä elämästä. Siksi toisten kohteleminen vihollisina ja pahoina, toisten tappaminen, kiduttaminen ja silpominen on pelkästään hyvin kehittymättömän ja nyt vanhentuneen kaksinaisuuden ja erillisyyden jatkumista. Pian suuremmilta massoilta kuuluu protestointia monissa maissa sodan jatkumisesta, mikä kerää vaikutusvaltaisten taskuihin ja kuluttaa kaikkien muiden elämänvoimaa.
 
On aika syleillä vuorovaikutuskeinoja, jotka kunnioittavat kulttuurieroja ja heijastavat tietoisuutta kaikesta elämästä jumalaisena ja arvokkaana. Sanotaan sodan olevan tarpeellista, sillä monet eivät kunnioita toisten oikeuksia ja he haluavat vahingoittaa teitä, mutta sanomme teille, että sota on erittäin kehittymätön työkalu, jota esittävät teille sodasta hyötyvät. Paljon siitä, mitä teille on kerrottu turvallisuudestanne, on silkkaa valhetta, ja se on tehty pitämään massat lukittuna pelkoon ja se tarjoillaan rohkeuden ja oikeuksien lautasella. Muistutamme teille myös, että sen teette itsellenne, mitä teette henkilökohtaisesti tai tukenne kautta toisille, sillä on vain yksi elämä.
 
Monet teistä kantavat edelleen solumuistissa soturienergiaa menneistä elämistä ja tunnette edelleen sen resonoivan. Sodassa on jännitystä ja toveruutta, mikä vielä resonoi monien teidän kanssa, mutta jos haluatte ylösnousta, niin on aika päästää tästä nyt irti ja kokea jännitystä ja toveruutta korkeammilla tasoilla. Tuo evoluutiomatkan jakso päättyy jokaisella, joka valitsee totuuden valon.
 
Antakaa sisällänne lupa ja aikomus päästää irti kaikesta, mikä on vanhaa ja valmista, sillä paljon siitä minkä yli olette nyt valmis siirtymään, voi näyttää hyvin aidolta ja todelliselta, kun koette nuo energiat aktiivisina edelleen solumuistissa. Monilla teistä on kipuja ja särkyjä, ihottumaa ja mystisiä fyysisiä vaivoja, jotka näyttävät tulevan tyhjästä. Useimmat näistä ovat tilapäisiä - vanhan fyysisen, tunne- ja mentaalienergia puhdistamista liittyen uuden integrointiin, tukkeutuneiden energiavirtojen vapauttamista (tukoksia voi tulla leikkauksista tai vammoista) ja energiaportaalien avaamista fyysisessä kehossa. Muistakaa tämä ja sallikaa vain prosessi, sillä pian suurin osa siitä häviää ja on poissa. Emme kuitenkaan san, että te ette voi konsultoida lääkäriä, jos pelko tulee mukaan ja teillä on terveysongelmia. Sanomme vain, että on tärkeää muistaa, että paljon siitä mitä koette tällä hetkellä, on välttämätöntä valmistautumista ylösnousemukseen.
 
Olette jättimäisessä evoluutioprosessissa. Mikään ei ole samaa kuin ennen eikä tule enää olemaankaan, joten kun heräämättömät ihmiset jatkuvasti edistävät lisäkorttien työntämistä moniin kolmannen ulottuvuuden korttitaloihin, on pettymystä ja turhautumista, koska energia ei enää tue tai ilmennä sitä, mikä on valmista. On äärimmäisen tärkeää, että tunnistatte ja hyväksytte tuon totuuden, jos olette päättäneet siirtyä eteenpäin.
 
Tämä voi olla vastaheränneille vaikeaa aikaa, koska heräämätön yhteiskunta jatkaa uutisten, television, lehtien, elokuvien jne. kautta kaiken sen edistämistä, mikä on vanhaa ja valmista. Päivästä toiseen teitä pommitetaan joka suunnasta uskomuksilla ja käsityksillä, jotka ovat toimineet ennen. Alatte ehkä kysyä, onko tämä koko muutosjuttu pelkästään yksi jättimäinen huijaus, mitä taas kerran esitetään maailmalle niiden eduksi, jotka pitäisivät teidät kahleissa.
 
Se ei ole jättimäistä huijausta, rakkaat ystävät. Gaia joka on elävä sielu, on päättänyt ylösnousta ja kaikille annetaan vaihtoehto tehdä tämä sen kanssa. Ottakaa tämä sydämeenne, te jotka ehkä kyseenalaistatte, sillä keskuksessanne tunnette sen oikeaksi. Menkää aina sisäänne etsimään vastauksia - myös siitä, pitäisikö teidän ylösnousta sen kanssa - mutta tietäkää, että te ette voi kantaa mukananne matkalaukkuja täynnä menneisyyttä.
 
Kaikki tuntevat uudet ja lisääntyvästi intensiiviset energiat. Se tuo esiin kaikki menneet ja nykyiset kysymykset, joita tarvitsee tarkastella. Monet teistä kokevat epäonnistuvansa, kun näette elämänne osien yhtäkkiä hajoavan. Tämä ei ole epäonnistumista, vaan valmistumista, rakkaat ystävät. Riemuitkaa sitä, minkä heräämätön maailma näkee ehkä epäonnistumisena, sillä olette siirtymässä elämäänne koskevien vanhojen ja valmiiden käsitysten ja uskomusten yli. Tietäkää, että jos näiden asioiden on tarkoitus olla osa kokemuksianne, ne muuntuvat korkeammiksi ja paremmiksi tavoiksi, koska tietoisuus on kaiken muodon substanssi. Olette siirtymässä tikapuiden seuraavalle askelmalle ja teette sen rohkeasti ja rakastavasti.
 
Alkakaa luottaa intuitioonne, sillä näin korkeampi itsenne ja oppaanne ohjaavat teitä. On ok konsultoida muita, joilla ehkä on enemmän informaatiota siitä, mikä teitä huolettaa. Varmistakaa kuitenkin, että jokaisen päätöksenne ydin tulee teiltä. Tämä on oman voimanne ottamista takaisin niiltä, joille se on annettu - järjestäytyneet uskonnot, hallitus, asiantuntijat, perhe, ystävät jne.
 
Maailma kokee jumalaisen feminiinisyyden (vastaanottavuus, intuitio) ja jumalaisen maskuliinisuuden (aktiivinen olija, tekijä) yhdistymistä. Jumalainen tietoisuus ilmentää kumpaakin laatua täydellisessä tasapainossa ja harmoniassa ja siksi myös kaikissa elävissä olennoissa on kumpaakin laatua. Tämä aiheuttaa ongelmia ja vastustusta niissä, jotka hyötyvät patriarkaalisesta yhteiskunnasta. On oltava tasapaino, sillä kumpikin laatu täydentää toista ja tässä tasapainossa on voimaantuminen.
 
Nainen ei tarvitse miestä antamaan hänelle maskuliinienergiaa, sitä on jo sisällä. Mies ei tarvitse naista antamaan hänelle feminiinienergiaa, hän ruumiillistaa sitä jo. Tämä oivallus voi aiheuttaa ongelmia vakiintuneessa suhteessa, jos vain toinen kumppaneista ymmärtää, että hän on ehjä ja kokonainen toisen kanssa tai ilman tätä. Oivallus siitä, että jumalainen feminiinisyys ja jumalainen maskuliinisuus ovat täydellisen kokonaisuuden kaksi puolta, voi häiritä ja häiritsee kaikkia elämän osia, jotka ovat tähän saakka kukoistaneet siinä tasapainottomuudessa, minkä on luonut maskuliinisuuden mainostaminen täydellisempänä kuin feminiinisyys.
 
Olkaa tietoinen, että muutos on täällä, rakkaat ystävät - pidätte siitä tai ette. Syleilkää sitä ja laulakaa ilolla lauluja uudesta ja korkeammasta kokemisesta.
 
Kuten aina, olemme rakkaudella Arcturuslainen ryhmä.
 

< PrevNext >