HomeViestejäMarilyn Raffaele11.3.2012 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

11.3.2012 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
11.3.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät, tulemme kertomaan teille siitä valosta, minkä näemme säteilevän planeetaltanne jatkuvasti voimakkaampana. Hyvin monet heräävät ja alkavat ymmärtää suuremman kuvan. Hyvin monet alkavat nähdä läpi niiden valheista ja peleistä, jotka haluavat pitää teidät kahleissa ja tietämättömänä todellisesta itsestänne. Älkää jääkö roikkumaan siihen pelkoon ja negatiivisuuteen, mistä tulette ehkä tietoiseksi, vaan yrittäkää sen sijaan kovasti käyttää tiedostamianne asioita harjoituksena pitää energianne ja tietoisuutenne juurtuneena totuuteen, sillä tämä muuttaa maailman tietoisuutta. Valoenergianne vaikuttaa ympärillänne oleviin ja sitten se vaikuttaa seuraaviin, sillä olemme kaikki todellisuudessa yhtä.
 
Ykseydessä ette menetä yksilöllisyyttänne, vaan alatte ymmärtää, että kaikki yksilöt ovat yhtä ja yhdestä. Monet pelkäävät yksilöllisyytensä menettämistä kehittyessään, koska tämä käsitys on esitetty joissain opetuksissa, ja kolmannen ulottuvuuden tietoisuudella ymmärrettynä se voidaan tulkita niin. Totuus on, että jokainen teistä on oleellinen osa kokonaisuutta (kaikkialla läsnä oleva jumalainen tietoisuus), hyvin samaan tapaan kuin palapelissä jokainen pala on erittäin tärkeä.
 
Se aika on tulossa hyvin lähelle, jolloin näette ja kuulette informaatiota suoraan, rakkaat ystävät. Monet jotka katselevat, odottavat oikeaa aikaa ilmestyäkseen ja auttaakseen, mutta maailman energia ei ole vielä valmis. Edelleen monet elävät vanhassa pelkoenergiassa eivätkä ole aivan valmiita hyväksymään sitä todellisuutta, että muilla planeetoilla on kansoja. Tapahtuu paljon asioita, joista ette tiedä mitään, koska uutisenne eivät kerro teille kaikkea. Kuitenkin myös tämä muuttuu.
 
Tämä on suurta aikaa kaikille etuoikeutetuille elää maan päällä. Monet ovat tulleet pelkästään auttamaan transformaatiossanne korkeamman ulottuvuuden planeetaksi. Monet lapsistanne ovat täällä ilman karmaa tai kolmannen ulottuvuuden oppitunteja, lisäämässä vain valoaan prosessiin. Yrittäkää olla tunkematta näitä epätavallisia lapsia konventionaalisiin laatikoihin, joihin yhteiskunta usein haluaa laittaa ihmiset, sillä näin tehdessänne hämmennätte ja pidättelette näitä rakkaita sieluja. Paljon siitä, mikä näyttää tärkeältä kolmannen ulottuvuuden tietoisuudelle, resonoi vanhentuneena ja epäoleellisena näille kehittyneille sieluille. He eivät kuitenkaan pysty täysin tajuamaan, miksi he ovat erilaisia, koska eivät ole vielä täysikasvuisia. Vanhempien täytyy ymmärtää, että nämä lapset tarvitsevat rakkautta, hyväksyntää ja ohjenuoria. Älkää koskaan puhuko alentuvasti tai käyttäkö vanhentuneita kuritusmenetelmiä heidän kanssaan, sillä tämä saa heidät vain vetäytymään siitä, minkä kanssa he eivät resonoi, mutta mitä eivät vielä myöskään ymmärrä. Monet niistä joilla sanotaan olevan ADD, ovat vain kyllästyneitä, koska he ovat jo kehittyneet yli siitä, mitä heidän odotetaan opettelevan enimmäkseen vanhentuneissa koulujärjestelmissä.
 
Haluamme puhua teille ylösnousemuksesta. Monet uskovat, että ylösnousemus merkitsee äkillistä nousemista uuteen maailmaan fanfaarien soidessa. Ylösnousemus on asteittainen heräämisprosessi. Kun tietoisuutenne valaistuu aina enemmästä totuudesta, se ilmentyy alati valaistuneempana maailmana. Teidän tehtävänne on jatkaa harjoittamista, mikä merkitsee jokaisen tiedostamanne totuuden elämistä, keskittymistä sisään ja yhdistymistä korkeampaan itseen meditoimalla. Tämä prosessi alkaa tuoda kaikki osat yhteen yhdeksi - korkeampi itse, sielu ja yksilöllisyys - ja tämä muodostaa matkanne valaistuneeksi olennoksi.
 
Meditointi on tärkeää, koska se avaa oven korkeampaan itseenne ja sanoo: "Olen valmis, anna minulle lisää." Se osoittaa aikomuksen kehittyä ja sallii lisää totuutta ja informaatiota virrata teille. Usein yksilö kokee uutta tietoisuutta vasta myöhemmin ja usein vähiten sitä odottaessaan, mutta jokainen uusi tiedostaminen edustaa hedelmää henkikanavien avaamisesta meditoinnin avulla. Meditoinnin ei tarvitse olla vaikea ja jäsentynyt kokemus, millainen useimmille teistä on opetettu. Nuo tekniikat olivat tarpeellisia oppilaan siirtämiseksi raskaasta kolmannen ulottuvuuden energiasta korkeampiin taajuuksiin, mutta nuo korkeammat taajuudet ovat nyt täällä. Yrittäkää olla katsomatta meditointia vaikeana taakkana, vaan yksinkertaisesti lepäämisenä ajatusten välisessä tilassa ja tietoisena siitä, että "minä ja isä olemme yhtä". Tämä muodostaa sitten yhteytenne ja nämä hetket pitenevät harjoitellessanne.
 
Monet teistä tuntevat korkeammat taajuudet nyt voimakkaasti ja alkavat tuntea irrallisuutta asioista ja ihmisistä elämässänne. Yrittäkää olla pakottamatta itseänne takaisin siihen, miten asiat olivat ennen, uskoen tämän irrallisuuden tunteen merkitsevän, että te ette enää rakasta tätä tai tuota ihmistä. Se merkitsee pelkästään, että valmistutte - siirrytte yli tarpeesta mihinkään itsenne ulkopuolella. Siteet jotka ovat pitäneet teitä valheellisessa tunnussa maailmasta, häviävät. Irrallisuus ei merkitse rakkaudettomuutta. Se merkitsee kahleiden puuttumista johonkin tai johonkuhun. Rakkaudesta tulee silloin puhtaampaa eikä se perustu johonkin hahmotettuun henkilökohtaiseen tarpeeseen.
 
Tätä valheellista rakkaustunnetta on monissa suhteissanne - perheessä, avioliitossa tai ystävyydessä. Se ilmentyy yksilön sellaisena tarpeena, että toiset ovat, sanovat tai tekevät juuri niin, kuin tuo yksilö uskoo, että heidän pitäisi, ollakseen rakastettavia tai tyydyttääkseen jotain kuviteltua ja hyvin vinoutunutta rakkauskäsitystä. Tämä valheellinen rakkaustunne työntää vain ihmisiä pois, sillä kaikki sielut tuntevat tarvetta olla vapaa, rakastettu ja hyväksytty sellaisena, kuka hän on.
 
Ehdoton rakkaus on rakkautta ilman säikeitä ja se sallii ilmaisemisenvapauden kaikille. Toisen pitäminen omien käsitysten, tarpeiden, halujen tai odotusten kahleissa ei ole rakkautta. Tämä on kiintymättömyysoppitunti - oivallus että kaikki ovat jo eheitä, kokonaisia ja täydellisiä ja ettei mikään tai kukaan ulkopuolellasi voi muuttaa sitä.
 
Olette oppimassa rakkauden aidon merkityksen, mikä on energian yhdistäminen yhden kaikkialla läsnäolevan, kaikkitietävän ja kaikkivaltiaan jumaltietoisuuden kaikkien puolien ja ilmaisumuotojen välillä.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja http://luxonia.com/viestit. Näillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >