HomeViestejäMarilyn Raffaele11.12.2011 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

11.12.2011 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
11.12.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervehdys taas, rakkaat maan ystävät, näinä suuren mullistuksen ja muutoksen aikoina.
 
Kaikki etenee suunnitelman mukaisesti. Valoa virtaa rakkaalle planeetallenne ja monet alkavat nyt tuntea tämän ja hyväksyä muutoksen tietoisuuteensa, vaikka he eivät ole vielä tietoisia siitä, mitä he kokevat.
 
Tapahtuu paljon vanhan toimintamallin purkautumista, vaikka ette voi vielä nähdä sitä. Näemme tämän huipentuvan hyvin pian ja teitä kutsutaan tekemään valinta. Haluatteko pysyä tutussa, vaikka miten epäharmonisessa, vai päätättekö vastaanottaa jotain erilaista, vaikkette vielä tiedäkään, mitä se on? Ne jotka elävät pelossa, valitsevat tavallisesti sen, minkä he tuntevat tai mitä toiset käskevät, käsittämättä että heillä on sisäinen voima valita omasta puolestaan. Tämä on ok, kun kaikki ovat vapaita etenemään vapaan tahdon valintansa mukaisesti. Kuitenkin te jotka tiedätte olevan korkeampia ja parempia tapoja kuin se, mitä on pidetty normina tähän saakka, päätätte olla avoin uusille tavoille nähdä, olla ja tehdä.
 
On paljon keskustelua liittyen poliittisiin vaaleihinne, kun informaatiota esitellään tutkittavaksenne. Mitään ei voi kätkeä tässä kohtaa ja ne jotka yrittävät piilottaa jotain voittaakseen, yllättyvät paljastuksista, jotka näyttävät heidän todellisen minänsä teille. Kannustamme teitä lähettämään valoa kaikille ehdokkaille ja muistamaan jumaluuden heissä jokaisessa. Ilman henkilökohtaista tai median vaikutusta päätöksiin teidät opastetaan sitten sen ehdokkaan luo, joka sisältää eniten valoa. Valitkaa ehdokas, jolla on henkisin tarkoitus (ei järjestäytyneen uskonnon uskomuksia, jotka voivat värittää kaikkia päätöksiä). Ette ehkä pidä henkilökohtaisesti kenestäkään heistä, mutta teitä opastetaan, jos aikomuksenne on selkeä ja persoonaton rakkaus sitä kohtaan, joka lähimmin edustaa korkeinta ja parasta kaikkien kannalta.
 
Haluaisimme teidän viettävän enemmän aikaa luonnossa, hiljaisuuden rauhassa ja tyyneydessä. Teille on tärkeää olla aikaa itsellenne ilman kännyköitä, elektronisia laitteita ja yleishälinää, mikä estää teitä kuulemasta tuota pientä sisäistä ääntä. Tämäkin on valinta, jonka vain te voitte tehdä. Valitsetteko olla puhelimessa tai tekstailla koko ajan vai valitsetteko olla keskittynyt ja keskuksessanne ja käyttää näitä työkaluja vain tarvittaessa?
 
Tutkikaa käsitystänne, mitä henkisesti kehittynyt yksilö on. Teistä ei tule sellaista, joka näyttää pyhimykseltä vanhoissa maalauksissa - jollaisia nähdään kirkoissa - ja joka katsoo itsensä ulkopuolelle jumalaan ylhäällä pilvissä. Teistä tulee se, kuka olette - sinä - elossa ja säteilette valoa maailmassa, mutta ette ole maailmasta.
 
Tarvitsette lepoa ja rauhaa integroidaksenne valon korkeampia taajuuksia, joita tulee fyysiseen, tunne- ja mentaalikehoonne tänä aikana. Kaikki jotka ovat valinneet valon, ovat päästämässä irti kaikesta vanhasta ja valmiista. Tämä tuo pintaan kaikki keskeneräiset asiat (kaikista elämistä). Älkää sekaantuko näiden kysymysten uudelleenaktivoitumiseen, vaan antakaa niiden mennä tavalla, mikä on sopiva. Jos tarvitsee sanoa jotain toiselle, sanokaa ne rakkaudella. Jos sanoja ei tarvita, tehkää vain tietoinen päätös sallia kaiken kokemukseen liittyvän energian vapautua. Vanha entisen elämän energia esittäytyy usein uutena kriisinä tutkittavaksi. Tämä on aikaa olla menemättä paniikkiin, sanokaa vain itsellenne: "Mitä uskon tästä? Tarvitseeko minun totuuden valossa kantaa tätä enää energiakentässäni?" On aikoja, jolloin saa mielihyvää pitäessään kiinni katkeruudesta tai vihasta, tyydytystä tuntiessaan paremmuutta tai ollessaan uhriparka. Kuitenkin kaikki tunteet jotka ilmentävät kaksinaisuususkomuksen, ovat vanhaa 3D-energiaa eivätkä ne voi seurata teitä korkeampiin valotaajuuksiin.
 
Irtipäästämis- ja integroitumisprosessi vaatii energiaa, mitä teillä normaalisti olisi päivittäiseen elämäänne, joten te jotka olette väsyneitä, jossain flunssan tapaisessa tai joilla on vain vähän energiaa, käyttäkää tämä hyödyksi levätäksenne enemmän, rentoutuaksenne ja arvioidaksenne tärkeysjärjestystänne. Kysykää itseltänne, mitä on tärkeää pitää elämässänne ja mitä ei, sillä nyt on aika päästää irti kaikesta valmiista, mille ehkä edelleen annatte energiaanne.
 
Monet teistä havaitsevat, että perheessänne tai ryhmässänne on perinteitä ja käytäntöjä, jotka eivät enää resonoi kanssanne. Älkää pelätkö luopua niistä lempeästi. Ylösnousemus on siirtymistä uudelle värähtelytasolle. Siksi on täysin ymmärrettävää, että matkallanne monet asiat eivät enää resonoi. Jos ne resonoisivat, ette siirtyisi niiden yläpuolelle. Jotkut tulevat hyvin onnettomiksi, kun he huomaavat, että paljon siitä, mitkä on ollut suuri osa elämää tähän saakka, ei enää näytä tärkeältä. Tähän saattaa sisältyä ystäviä, ajanvietteitä, ruokia, perinteitä, lääkkeitä ja aktiviteetteja, jotka ovat olleet suuri osa päivittäistä elämäänne.
 
Älkää yrittäkö aktivoida näitä asioita uudestaan, vaan ymmärtäkää, että ne olivat täydellisiä sellaisina, kuin ne olivat teidän ollessanne niiden energiaa, mutta te ette ole enää samassa paikassa. Älkää koskaan pelätkö päästää irti siitä, mikä näyttää valmiilta, sillä tämä voi avata muutoksen tietoisuudessanne, täysin uuden tavan nähdä nämä aktiviteetit ja olla niihin liittyen. Otatte näin voimanne takaisin näiltä asioilta ja ymmärrätte ne oikeutetussa funktiossaan ja sitten ehkä koette ne uudella ja korkeammalla tavalla. Nimittäin mikään todellinen ei voi koskaan kadota, vain ilmentyä korkeammassa ja paremmassa muodossa.
 
Olette siirtymässä ehdottoman rakkauden energiaan. Liiketoiminta tapahtuu rakkauden (palvelu tai tuote) ja kiitollisuuden (maksu) virtana ja vaihtokauppa tekee paluun. Kun useammat ja useammat oivaltavat ykseystietoisuuden, se ilmenee kaikessa päivittäisessä toiminnassa.
 
Älkää pelätkö, rakkaat ystävät, ette voi koskaan olla muuta kuin yhtä Jumalan kanssa. Valtameren aallot näyttävät erillisiltä toisistaan ja kuitenkin todellisuudessa ne ovat yhtä meren ja toistensa kanssa. Näin samalla tavalla te näytätte erillisiltä, kuitenkin olette yhtä kokonaisuuden kanssa. Työskennelkää tämän kuvan kanssa hiljaisena aikananne ja pohdiskelkaa, mitä on kokonaisuus. Harjoitelkaa elämään joka päivä korkeimmasta totuustietoisuudestanne ja sitten se kehittyy ja kasvaa. Tämä on ylösnousemusta.
 
Olemme rakkaudessa Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >