HomeViestejäMarilyn Raffaele13.8.2023 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

13.8.2023 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
13.8.2023
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervetuloa, rakkaat lukijat. Tarkoituksemme on, että nämä viestit virtaavat teille "rakkausserpentiineillä", jotka auttavat teitä paremmin ymmärtämään ylösnousemusprosessin kaoottisia aspekteja ja menemään niiden läpi.

Tietäkää ja luottakaa, että kaikki etenee jumalaisen suunnitelman mukaan, jonka tarkoitus on kehittää Maa ja kaikki sen päällä pois siitä kollektiivisesta illuusiosta, joka on pitänyt ihmiskuntaa kahleissa aioneita. Sen tekemiseksi virheelliset uskomukset jotka tukevat ja ylläpitävät erillisyyttä, täytyy nähdä ja tunnistaa ja sitten olla energeettisesti ruokkimatta niitä. Kaikki – ne jotka ovat henkisesti hereillä sekä ne, jotka eivät ole – alkavat tunnistaa petoksen hyvin paljon sellaisen taustalla, joka on hyväksytty totuutena.

Evoluutio saa aina vain useammat yksilöt tunnistamaan intuitionsa ja luottamaan siihen, eivätkä he enää seuraa sokeasti asiantuntijoita, poliitikkoja ja uskonnollisia johtajia (pappeja, rabbeja, shamaaneja, kanavia), jotka eivät voi esittää mitään korkeampaa kuin heidän oma tietoisuustilansa, ja se on usein vähemmän kehittynyt kuin heidän seuraajillaan. Tietäkää kuitenkin, että maan päällä on tänä aikana monia henkisiä opettajia, jotka toimivat hyvin korkealta tasolta. Luottakaa aina omaan intuitioonne siinä, ketkä toimivat totuustietoisuudesta ja ketkä kolmen ulottuvuuden egosta käsin.

Useimmat teistä ovat tulleet siihen kohtaan, jossa teidän täytyy tulla tietoiseksi kontrolloinnista ja jättää se. Emme puhu kiusaajien ja diktaattorien käyttämästä kontrolloinnista, vaan siitä kontrollienergiasta jota yksilöt jatkuvasti ilmaisevat elämänsä joka osassa. Tämä yleisesti hyväksytty kontrollointityyppi ilmentyy usein pakotettuina toimina yksinkertaisimmissakin asioissa, mikä tukee henkilön käsityksiä siitä, mikä määrittelee turvallisuuden, virheettömyyden/oikeuden ja hyväksytyt kolmen ulottuvuuden normit.

Jokaisen totuudenopiskelijan on aika kysyä rehellisesti itseltään: "Miksi uskon ja usein vaadin, että asioiden täytyy olla tietyllä tavalla? Minun tavallani? Johtuuko se siitä, että jos asiat eivät mene niin, kuin uskon niiden pitävän mennä, kaikki on kaaosta tai jotenkin väärin?"

Tietty halu kontrollointiin on edelleen juurtuneena melkein jokaisen tietoisuuteen, koska silloin kun maailma oli vähemmän kehittynyt, kontrollointi oli tarpeellista selviytymistä varten, mutta nuo ajat ovat menneet. Henkinen evoluutio vaatii henkilökohtaisesta, egopohjaisesta kontrolloinnista luopumista, mikä alkaa automaattisesti tapahtua, kun henkilö oivaltaa täysin, että jumalaisen tietoisuuden yksilöitymänä oleminen merkitsee, että Jumala ei voi muuta, kuin ilmaista itseään ihmisilmaisumuotonaan ja sen kautta, jos se sallitaan.

Te jotka luette näitä viestejä, olette tarpeeksi kehittyneitä alkaaksenne luovuttaa henkilökohtaisen kontrollin todelliselle sinulle, ellette edelleen usko, että sille kaikkitietävälle jumaluudelle joka olette, täytyy kertoa, mitä tarvitsette, miten haluatte ja miten se tehdään. Menkää pois tieltä, ja sallikaa itsenne hyväksyä ja vastaanottaa oman jumalaisen itsenne todellisuus, sen sijaan että jatkatte yrityksiä kontrolloida kaikkea elämässänne niiden kolmen ulottuvuuden käsitysten mukaan, miten asioiden pitäisi tai täytyy olla.

Henkilökohtainen kontrollointi vaikuttaa päivittäisen elämän joka osaan – ulottuen siitä, mitä teidän pitäisi syödä, siihen miten maailman täytyy toimia ollakseen oikein. Henkilö ei usein edes oivalla, että hän kontrolloi, vaan uskoo, että hän auttaa pelkästään tekemään jostain tilanteesta tai ihmisestä paremman vaatimalla "omaa tapaansa", minkä vuoksi on välttämätöntä olla hyvin rehellinen itselleen omista aikomuksistaan.

Jokainen ihminen on jumalatietoisuuden yksilöitymä, mikä merkitsee, että jokaisella ihmisellä on ollut vaihtelevia kokemuksia monien elämien saatossa, mistä hän on kehittänyt henkilökohtaiset mieltymyksensä. Ihmisegolla ei ole tietoisuutta todellisuudesta, ja se uskoo olevansa vastuussa siitä, että asioita saadaan tapahtumaan itselle ja muille, ja tämän tekemiseksi sen täytyy ammentaa informaationsa kolmen ulottuvuuden kollektiivitietoisuudesta, jossa usko kaksinaisuuteen, erillisyyteen ja kahteen voimaan hallitsee ylimpänä.

Henkilökohtaisesta kontrollista irtipäästäminen voi olla hyvin pelottavaa, koska kontrollissa oleminen tuo varmuuden ja turvallisuuden tunnetta. Suurin osa kontrolloinnista muodostuu selvittämättömästä vanhasta energiasta, jonka toitte mukananne tähän elämään. Valtaa rakastavia diktaattoreja lukuun ottamatta, kontrollointi syntyy tavallisesti peloista ja epävarmuuksista, joita on kerätty entisistä elämistä ja jotka ovat edelleen aktiivisia. Esimerkiksi, elämä orjana (melkein kaikilla on ollut yksi tai useampi tällainen), jota vaadittiin toiminaan täydellisesti tietyllä tavalla tai muuten häntä rangaistiin vakavasti.

Siirtyminen kolmen ulottuvuuden kontrolloinnin yli ei poista mieltymyksiä. Jokaisella ihmisellä on vapaa tahto ja hän on oikeutettu tekemään asioita ja elämään elämäänsä tavalla, joka toimii parhaiten hänellä. Vanhempien täytyy kontrolloida edelleen tietyssä määrin lastensa turvallisuuden vuoksi. Jokainen kotitalous tarvitsee ohjenuorat, jotta asiat rullaavat tasaisesti. Kontrolloija kuitenkin puolustaa kontrollointia usein mieltymyksenään, minkä vuoksi henkilön täytyy olla erittäin rehellinen itselleen, kun hän tuntee tarvetta puskea henkilökohtaisia uskomuksiaan siitä, miten asiat täytyy tehdä, myös hyvin vähäpätöisissä asioissa.

Henkilökohtaisesta kontrolloinnista irtipäästäminen ei ehkä suju alussa tasaisesti. Melkein kaikilla on edelleen jossain määrin kontrollointienergiaa pelkästään siksi, että se on ollut turvallisuutta ja puolustautumismekanismi elämien ajan. Kolmen ulottuvuuden kontrollin yli siirtyminen on tiedostamisprosessi – valppautta jokaista automaattista tarvetta kohtaan puuttua asiaan ja kontrolloida jotain ottamatta huomioon muiden valintoja. Siinä on kyse sen uskomuksen jättämisestä taakse, että asiat hajoavat, jos ette puutu asiaan ja ota vastuuta. Siinä on kyse pelon korvaamisesta luottamuksella, sallien itsensä vastaanottaa sisältä, ja ennen kaikkea siinä on kyse aikomuksesta kerta kaikkiaan puhdistaa nämä vanhat energiat, jotka eivät enää palvele.

Suuri kuva kehittyy kaiken sen takana, mitä teille on opetettu ja minkä olette eläneet tämän saakka. Kun opitte päästämään irti yrityksestä kontrolloida oman ja muiden elämän joka aspektia, huomaatte elämän tulevan helpommaksi ja helpommaksi, koska sallitte omavaraisen ja itsenäisen todellisen sinun ilmaista itseään sellaisena, mitä tarvitaan, samaan aikaan poistaa sen, mitä ei tarvita.

Levätkää todellisuudessa.

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >