HomeViestejäGaian Totuudentytär4.5.2012 - Kuin hansikas

4.5.2012 - Kuin hansikas

KUIN HANSIKAS
 
Maaäitiä kanavoinut Gaian Totuudentytär ( gaiadaughteroftruth.blogspot.com)
4.5.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Emme tiedä teistä (no, teknisesti ottaen tiedämme), mutta asiat ovat olleet melko intensiivisiä meidän päässämme. Paljon tausta- ja perustatyötä on tehty viime viikkojen kuluessa. Se on todella hyvin merkittävää.
 
Erittäin paljon on tapahtunut näkymättömissä energiaulottuvuuksissa. Useimmat herkät ja intuitiiviset ovat varmasti huomanneet jotain … Totta puhuaksemme, teidän on ollut joskus melkein mahdotonta tajuta, mitä tarkkaan ottaen tapahtui. Se oli hyvin intensiivistä … ja tuntui hyvin henkilökohtaiselta toisinaan.
 
Jos vain seurasitte intuitiotanne ja kehoviisauttanne ja virtasitte eri olosuhteiden läpi, tilanteet ja tapahtumat kulkivat paljon tasaisemmin kuin, jos olisitte yrittäneet ymmärtää tai analysoida kaikkea.
 
Sellaiset tilanteet kuin herääminen rauhallisena ja virkistyneenä ja sitten jossain kohtaa päivän aikana tuntuu "klik", kuin jonkin näkymätön olento olisi lisännyt nappulasta intensiivisyyttä kotona, töissä tai jossain muualla ja yhtäkkiä teitä pommitettiin hoidettavilla tehtävillä, ratkaistavilla ongelmilla, käsiteltävillä tilanteilla jne.
 
Tai tuon "kliksahduksen" tunteminen valmistautuessanne nukkumaan. Sitten teillä oli joko rankaa yö (heräten vessaan miljoona kertaa tai ette pystyneet nukahtamaan …) tai heräsitte esimerkiksi migreeniin ja/tai huonovointisuuteen ja ihmettelitte, miten pääsette päivästä läpi.
 
Tällaisia tilanteita ja muita lennätettiin todellisuuteenne, mutta ennen kuin reagoitte niihin jollain tavalla, meillä on vähän omaa taustainformaatiotamme, minkä haluaisimme jakaa kanssanne.
 
Informaatio on teille käytettäväksi tai sivuutettavaksi. Se mitä tuotte omaan todellisuuteenne ja miten hahmotatte tuon todellisuuden, on aina teidän valintanne. Te teette tuon päätöksen. Me annamme vain vaihtoehtoisen näkemyksen tästä elämästä maan päällä perustuen siihen, miten me koemme universumin ja kaiken olevaisen.
 
Palvelutyöntekijät ovat hyvin aktiivisesti selvittäneet, puhdistaneet , liikuttaneet ja rakentaneet tuota perustaa. Paljon enemmän kuin olisivat halunneet, koska on paljon vastustusta ja sekaantumista tilanteeseen.
 
Teidän täytyy tietää palvelutyöntekijöistä vain, että heitä on ja he valavat vahvoja perustoja. Tähän asti menemme tämän osalta, enimmäkseen sen vuoksi, että seuraisitte virtaa tai apua, intuitiota ja opastusta, jos tunnette rauhoittavan ja lohduttavan läsnäolon, mitä ette voi nähdä fyysisillä silmillänne.
 
Jos tunnette valmiutta tavoitella henkilökohtaista työtänne ja kasvuanne ja tunnette rakkautta ja tukea, kun olette täysin yksin huoneessa, niin luottakaa, että tuohon avunpyyntöön on vastattu. Se opastaa teitä, jos sallitte sen. Mutta ensin teidän on luotettava.
 
Tietäkää myös, että teillä on oma työnne tehtävänä. Taustapalvelutyöntekijät ovat vain valaneet perustan teille, jotta teillä on jotain konkreettista, mille rakentaa.
 
Ja minkä tahansa nimen haluattekin antaa tuolle näkymättömälle avulle, tietäkää, että se on pelkästään auttamassa teitä yhdistymään korkeampaan itseenne tai sieluunne.
 
Se on pelkästään silta, yhdistäjä. Teidän on tehtävä työ. Teidän on muodostettava itse yhteys korkeampaan itseenne tai sieluunne (mitä se merkitseekin teille). Ja sitten päästävä töihin.
 
Oikeat ihmisopettajat, -parantajat, -yhteistyökumppanit ilmestyvät täydelliseen aikaan, kun suoritatte tuota työtä. Luottamus on irtipäästämistä kaikesta kontrollista, sallimista asioiden kehittyä luonnollisesti. Kuitenkin teidän on toimittava tuon luottamuksen perusteella saadaksenne "tuloksia", vaikkette aina näekään niitä. Tästä intuitiivisessa työssä on kyse. Ja tuo intuitiivinen prosessi on kaikkien ulottuvilla … kaikkien jotka luottavat siihen.
 
Tuon suhteen muodostaminen sielunne tai korkeamman itsenne kanssa opettaa teitä rakastamaan kaikkea, mitä olette ja mitä olette olleet. Se auttaa teitä nojaamaan intuitioonne luottavammin. Se auttaa teitä luottamaan, että kaikki mitä tunnette sydämessänne ja sielussanne, on totta, todellista ja oikein - vaikkette voikaan aina nähdä tai todistaa sitä. Se auttaa teitä kukoistamaan tavoilla, jotka ovat aina olleet mahdollisia, mutta joita on harvoin opetettu.
 
Kun hoivaatte tuota pyhää yhteyttä itseenne, tuota luottamusta itseenne, intuitionne avaa uusia ovia. Alatte ehkä yhdistyä tekijöihin, jotka näyttävät sopimattomilta, mutta ovat todellisuudessa yhteydessä toisiinsa ja paljastavat ratkaisuja, joita ei näyttänyt olevan, alatte saada asioille päätöksiä ja aaltoilla elämän läpi helposti ja sujuvasti. Alatte olla onnellinen ja tuoda iloa ympärillänne oleville ja maailmalle ja vaikuttaa täällä maan päällä tavalla, mihin vain te pystytte.
 
Jokaisen matka on erilainen. Se on pyhä suhde itseen, mitä on vartioitava ja suojeltava.
 
Jakakaa viisaasti. Jos teistä koskaan tuntuu levottomalta jonkin taianomaisen tai henkilökohtaisen tapahtumanne jakaminen, niin on parasta pitää se itsellänne.
 
Nimittäin kaikki on energiaa ja kun vaihdatte kokemuksia, annatte ja saatte paljon enemmän kuin sanoja. Jaatte myös tuohon kokemukseen liittyvää energiaa. Energia väreilee kaikkien tekojen ja sanojen kautta kuin mereen heitetty kivi.
 
Sellaiset keskustelut voivat laukaista tilanteita tai tapahtumia, joihin te tai joku henkilö ei ole valmis. Se voi aktivoida asioita itsessänne tai toisissa, joita kukaan mukana olevista ihmisistä ei odota.
 
Silloin kun oikeita yhteyksiä jaetaan päivittäisessä elämässänne, se voi johtaa kauniisiin asioihin. Puhumme tässä erityisesti henkilökohtaisesta sielun- ja elämänmatkastanne.
 
Vääristymiä voi tapahtua, silloin kun paljastatte matkainformaatiota, mitä teidän pitäisi vaalia ja suojella. Sellainen jakaminen voi johtaa ihmiset etsimään teidät omaan matkaansa. Näkymättömällä tasolla heidän tiedostamaton itsensä yrittää joko hakea teistä jotain, minkä he uskovat olevan heidän, tai saamaan teidät tekemään työnsä heidän puolestaan.
 
Tällä voi olla katastrofaalisia vaikutuksia henkilökohtaisessa (ja laajemmassa) mielessä, mikä aiheuttaa tarpeettomia sotkeutumisia tai rajarikkomuksia. Ei välttämättä tuolla hetkellä - vaikka tunnettekin ehkä jännitystä tai levottomuutta vatsakuopassanne - mutta varmasti ajan kuluessa. Olemme koskettaneet tätä aihetta aiemmin.
 
Asiat eivät näy aina alussa. Riitaantumisia voi tapahtua ylijakamisen jälkeen, erityisesti jos tällainen vaihto ulottuu useiden kuukausien ajalle.
 
Tällaiset "rikkomukset" palvelevat tarkoitusta - vaikka sitten vain muistutuksena, että on tärkeää suojella tuota pyhää suhdetta sielun- ja elämänmatkanne kanssa. Ottakaa vain tuo oppitunti, viisaus tästä tientukkeesta ja sitten päästäkää lopusta irti. Olette täällä oppiaksenne, eikö niin? Joskus kaatuminen on palkinto. Nähkää se maksuna viisauslahjoista, joita saatte.
 
Avaimena on maksaa vain kerran tuollaisista arvokkaista "tavaroista". Muistakaa, että useimmiten teillä ei ole aavistustakaan, miten saatte oppitunteja, joille ilmoittauduitte ennen tulemistanne tänne. Kun olette saaneet tuon oppitunnin, vapauttakaa kaikki osapuolet kaikesta häpeästä tai syyllisyydestä. Tuo ylijakaminen palveli tarkoitusta. Olkaa kiitollinen tuosta kokemuksesta, saitte jotain erittäin arvokasta.
 
Se on paras takuu, että te saatte todella nuo opetukset ja toiset saavat ne myös. Toiset kuitenkin tekevät omat valintansa ja näkevät elämänkokemuksensa omalla tavallaan. On tärkeää arvostaa toisten ihmisten valinnanvapautta yhtä paljon kuin omaanne.
 
Olkaa myös tietoinen ajatusenergiasta, mistä pidätte kiinni.
 
Rangaistukset ovat katsojan silmissä. Hiljaisen ajan ottaminen suuremman kuvan näkemiseksi voi auttaa teitä näkemään jonkin tilanteen uusin silmin.
 
Jos ja kun siis tunnette tuon "kliksahduksen" ja rauha muuttuu kaaokseksi tai hyvinvointi epämukavuudeksi, pysähtykää hetkeksi ennen reagointia …
 
Vetäkää sitten syvään henkeä, liikuttakaa fyysisesti kehoanne saadaksenne energian taas virtaamaan ja sitten "skannatkaa" kehoanne. Se kertoo teille, onko tuo epämukavuus (stressi tai muu epämiellyttävä oire) oikeasti teidän vai lähettivätkö sen tiellenne sielutasolla ihmiset, jotka joko tuntevat teidän pystyvän puhdistamaan energiaa (koska olette tehneet työtänne) tai haluavat hidastaa teitä tai pysäyttää teidät.
 
Juttu on niin, että teidän on otettava aikaa tilanteen arvioimiseen ja katsottava, toiko sen, mitä todellisuuteenne tuli, jokin energia (syy ja seuraus, "tiedostamaton" lähetys tai vastaanotto …) vai jokin teidän tekonne (liian kova työnteko, liian pitkä tietokoneaika, epäterveellinen syöminen, nestevajaus …).
 
Jos sitten kiinnitätte huomiota kehoonne, se kertoo teille, mitä tarvitsette palauttaaksenne sisäisen tasapainonne ja hyvinvointinne. Avaimena on luottaa siihen.
 
Aikomuksen ilmaiseminen virtaamisesta, vain sen käsittelemisestä, mikä on teidän, vain oppituntienne oppimisesta ja voimisesta hyvin hetkessä auttaa myös.
 
Keho-oireet ja erilaiset energiamuutokset joita koette, ovat todellisia. Niiden lähde tai alkuperä voi vain olla hyvin erilainen, mihin olette tottuneet. Viestintuoja on sopeutunut tähän siirtymään viime viikkoina.
 
Vain se, ettemme sano mitään, ei merkitse, ettei meillä ole mitään sanottavaa. Monet käsitteet ovat kehittyneet. Kaikessa on enemmän kerroksia ja olemme sopeutuneet tähän tavassa, millä jaamme viestejämme.
 
Asiat muuttuvat. Me muutumme sen myötä. Uskomme, että tekin muututte. Se on eräänlaista valmistumista. Mutta diplomin saamiseksi teidän on tehtävä (sielu)työ itse. Se ei ole aina helppoa - tiedämme sen.
 
Muistakaa myös, että ihmiset eivät ole välttämättä tietoisia siitä, että he siirtävät tuskaansa (viha, stressi, häpeä …) teidän suuntaanne. Tämä pitää sisällään teidät. Enemmän ja enemmän asioita tapahtuu näkymättömissä, energia- ja sielu-ulottuvuuksissa. Se ei ole koskaan henkilökohtaista.
 
On yksinkertaisesti linkkejä tai lankoja, joita ette näe. Joitain linkkejä teidän täytyy seurata, jotkut langat teidän täytyy katkaista. Oman henkilökohtaisen työnne kautta ja näkymättömien auttajien avulla siirrytte kaiken tämän läpi. Pyytäkää apua ja luottakaa kaikkiin "onnellisiin sattumiin", joita tapahtuu. Ne indikoivat, että olette oikeilla raiteilla.
 
Suurimmassa osassa sielutyöstä mitä tulitte tekemään tänne maan päälle, on kyse todellisen itsenne esiinkaivamisesta, seisomisesta omalla maaperällänne fyysisellä, energia- ja sielutasolla, olemisesta rento omissa nahoissanne ja saamisesta elämänne sopimaan olemukseenne kuin hansikas …
 
Tässä on kaikki.
 
Paljon maavaloa ja -rakkautta kaikille.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja http://luxonia.com/viestit. Niillä näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni. En kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >