HomeViestejäGaian Totuudentytär5.1.2012 - Vakaa perusta

5.1.2012 - Vakaa perusta

VAKAA PERUSTA
 
Maaäitiä kanavoinut Gaian Totuudentytär ( gaiadaughteroftruth.blogspot.com)
5.1.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Nämä muuttuvat ja aktiiviset ajat vaativat olemaan täysin maadoittunut maahan, ankkuroitunut itseen, kuitenkin olemaan virtaava olemuksessanne ja reaktioissanne.
 
Voitte olla täysin maadoittuneena maahan koko ajan riippumatta siitä, missä olette ja mitä teette.
 
Maadoittumisenne tiedostamisen lisäksi teidän pitäisi kiinnittää tarkkaa huomiota myös chakroihinne. Niiden pitäisi olla tasapainossa ja vahvoja. Nimittäin korkeampien chakrojen toimimiseksi kunnolla ja auttamiseksi teitä kehittymään, alempien chakrojen täytyy olla vakaita ja voimakkaita. Kuten missä tahansa, tarvitaan vahva perusta. Jos korkeammat chakranne ovat mahtavia, kun taas alemmat chakranne ovat heikkoja, kompastutte tai nousette niin korkealle maan pinnan yläpuolelle, että teillä on vaikeuksia toimia tai yhdistyä toisiin täällä maan päällä tai planeetan todellisuuksiin.
 
Tarvitsette tuon vahvan perustan. Tiedämme, että jotkut ovat eri mieltä alemmista chakroista ja pitävät niitä maallisina tai liian "maailmallisina", mutta ne ovat oleellisia riippumatta siitä, miten tavallisilta ne ehkä näyttävät verrattuna siihen kohotukseen, mitä ylemmät chakrat tuovat. Ollaksenne täysin toimiva tässä todellisuudessa, kummankin jalkanne on oltava tiukasti maassa - kirjaimellisesti ja kuvaannollisesti.
 
Voitte olla yhtä vakaa kuin vuori ja virtaava kuin puro. Ykseydessä on kyse myös vastakkaisten aspektien tai tekijöiden ilmentämisestä tasapainossa ja sujuvasti.
 
Henkisyys on äärimmäisen tärkeää, mutta teidän on oltava täällä alhaalla, täysin läsnä tällä maapallolla suorittaaksenne työnne - ei pilvissä, muuntuneessa olotilassa, niin yhdistyneenä henkeen, että vuorovaikutus tämän maailman kanssa mihin päätitte tulla, on melkein mahdotonta.
 
Jos teidän olisi ollut tarkoitus tehdä työnne kokonaan henkimaailmassa, olisitte hypänneet yli koko kehossa olemisen maakokemuksesta. Pitäkää se mielessä.
 
On monia tapoja maadoittua - ilmaista aikomus, kävellä paljain jaloin maassa tai vedessä, kylpeä, pestä astioita, hoitaa puutarhaa, yhdistyä puihin otsa tai paljaat kädet rungolla, laittaa paljaat kämmenet tai jalkapohjat maahan vaikka vain hetkeksi, silittää kotieläimiä, ruokkia niitä tai luoda lantaa, valmistaa ruokaa tarkoituksella - yhdistyen toimiin, joilla ruokitte itsenne tai perheenne - kiittää kasvia tai eläintä sen elämänenergiasta jne. Tämä auttaa teitä pysymään maadoittuneena tähän maapalloon ja kehoonne. Tuokaa mieli jalkateriinne ja takapuoleenne.
 
Tiedämme, miten ilahduttavaa ja autuasta teidän on olla meditaatiossa tai kommunikoida korkeamman itsenne, henkimaailman ja kaikkeuden kanssa, mutta muistakaa, että tarvitsemme teitä täällä. Työnne on täällä, tällä planeetalla.
 
Yhteys henkeen on tärkeä. Se on osa tasapainoista itseä. Tarvitsette tuon yhteyden edetäksenne omalla matkallanne, ymmärtääksenne ja hyväksyäksenne, mitä tapahtuu henkilökohtaisesti ja kollektiivisesti ja auttaaksenne toisia suunnistamaan mielestä sydämeen - niin kuin olette oppineet tekemään - ja muuttaaksenne maailmaa.
 
Eläminen ainoastaan mielestä - eli ilman sydänyhteyttä (mikä katkaisi yhteyden henkeen) - johti heikkoihin tuloksiin. Monet teistä ovat eläneet nyt melko kauan sydämestä aikomuksella, mutta suurin osa yhteiskunnasta pitää itsepäisesti kiinni vanhoista mielen tavoista. Useimmiten kestävää muutosta ei tule yhdessä yössä. Teillä täytyy ns. naksahtaa, teidän täytyy saada oivalluksenne ja sitten alatte rakentaa hitaasti tiili tiileltä.
 
Tarvitsette edelleen mieltä sydänpohjaisessa maailmassa. Sydän ja mieli ns. kuuluvat yhteen. Ne muodostavat upean kumppanuuden ollessaan tasapainossa. Perusta on kuitenkin aina sydän. Aina sydämestä mieleen eikä toisinpäin.
 
Meneminen äärimmäisyydestä toiseen ei ole koskaan auttanut ketään. Tasapainon pitäisi olla päätavoite, sillä ilman sitä joku tai jokin menettää tai eksyy aina.
 
Synnyttääksenne muutoksia tänne maan päälle - uusia alkuja - päästäen muinaiset tavat ja tiedot valaisemaan polkua, teidän tarvitsee olla täysin läsnä ja maadoittuneena täällä.
 
Näyttää olevan tietty määrä maan asukkaita, jotka ovat ns. henkisesti humalassa. Jos olette aina tietoinen itsestänne ja ympäristöstänne, tiedätte, jos kohtaatte ihmisiä sellaisessa tilassa. Sillä tunsitte vakauttaa ja maadoittuneisuutta ennen heidän tapaamistaan (tai heidän sanojensa lukemista, viestiensä kuuntelemista …), mutta vietettyänne jonkin aikaa heidän seurassaan, sitä enemmän teitä huimasi tai olitte sekava tai teidän oli vaikeampaa ja vaikeampaa keskittyä mihinkään. He näyttivät autuaalta, mutta tuntuivat yhdistyneeltä toiseen todellisuuteen kuin täällä koettu. Esim. heidän silmänsä katsoivat aina ylöspäin teidän silmiinne katsomisen sijasta. Se voi olla erittäin outo ja pelottava tunne. Jos käytätte hetken päästäksenne pois siitä ja teette hieman tietoista maadoitumista ja puhdistumista ja säilytätte yhteytenne maalliseen maailmaan, teidän pitäisi alkaa tuntea olonne taas normaaliksi.
 
Viestintuojalta vaati melko monta tuollaista kohtaamista käsittää, että tämä pakahduttava tunne ei kuulunut hänelle. Voi olla hyvin heikentävää, kun luulette omaksenne sitä, minkä olette napanneet, ja sitten päätätte tiedostamatta pitää siitä kiinni.
 
Ja jos "tapaatte" ihmisiä tai heidän energioitaan, kun he ovat tuollaisessa tilassa, monissa heidän ajatuksissaan on järkeä, mutta heillä on vaikeuksia saada ne tarttumaan tai sopimaan yhteen tämän maailman todellisuuden kanssa. Nämä ajatukset ovat kuin monia heliumpalloja, jotka nousevat ilmaan - yritys saada ne kaikki kiinni saa hengästymään tai huimaamaan ja jos ette ole varovainen, saatatte huomata leijuvanne taivaalle. Kun näette maailman sieltä ylhäältä, havaintotapanne tai todellisuustajunne vääristyy. Perspektiivi muuttuu sijaintinne mukaisesti. Tällä tarkoitamme, että teillä on vaikeuksia soveltaa näitä upeita näkemyksiä ja totuuksia maatodellisuuteen.
 
Jos unohdat pysyä aina täysin maadoittuneena maahan, hukkaat tärkeän yhteyden tai avaimen, mikä tekee erittäin haastavaksi siirtää henkitietosi ja -näkemyksesi tähän maailmaan. Sinulla ei näytä olevan kosketusta todellisuuteen täällä maan päällä ja toisten todellisuuteen. Toisin sanoen, ollaksesi täysin ja oikeasti yhteydessä itseesi ja toisiin ja auttaaksesi itseäsi ja toisia parantumaan ja synnyttämään suuren muutoksen sinun täytyy olla täällä. Muuten et voi olla silta siinä välillä, mitä on (tällä maapallolla) ja miten asioiden pitäisi olla tai miten ne voisivat olla (henkiopastuksen kautta).
 
Nimittäin ollessanne henkimaailmassa monet maalliset kamppailut tai huolet näyttävät triviaaleilta tai vähäpätöisiltä. Itse asiassa melko monet teistä ovat joutuneet ristiriitaan, kun katsotte omaa maallista elämäänne ja vertaatte sitä hengen totuuksiin, joita olette paljastaneet. No, todellisuus on, että useimmilla teistä on maallisia velvollisuuksia liittyen laskujen maksamiseen ja säännölliseen työhön, mikä ei ole aina kohottavaa. Ja vaikka monet rakenteet ovat vanhentuneita ja epäreiluja, on mahdollista, että teitä rangaistaan, jos ette tee tiettyjä asioita. Avaimena on seurata sääntöjä, joita ehdottomasti pitää seurata, jotta voitte vapaasti keskittyä luomaan muutoksia, jotka tunnette tarpeelliseksi. Esimerkiksi muotisääntöjen tai trendien (valtava televisio, kaapeli, hieno auto) seuraaminen on ehdottomasti vapaavalintaista, mutta useimpien teidän täytyy maksaa vuokra tai lyhennyksiä joka kuukausi, jotta voitte saada katon päänne päälle. Kyse on aina perusasioista.
 
Haluamme vain mustuttaa teille, miten tärkeää on pysyä maadoittuneena ja tasapainossa, olla yhteydessä henkimaailmaan pysyen täysin toimintakykyisenä tässä maailmassa.
 
Asiat toimivat eri tavalla henkimaailmassa. On oleellista pystyä soveltamaan konkreettiseen maailmaasi henkimaailman oppitunteja, totuuksia ja korkeita värähtelyjä. Ja sitä varten sinulla on ehdottomasti oltava jalat tiukasti maassa.
 
Jos huomaat, että jotkut ystävät tai tuttavat eivät ole niin "läsnä" kuin ennen tai heidän pitäisi olla, kysy heidän maadoittumistapojaan tai mainitse ohimennen, että olet huomannut tarvetta maadoittua paljon aktiivisemmin nykyään ja tarkistaa useammin, oletko täysin maadoittunut koko ajan. Jos kerrot pakolla heille, mitä tehdä, se saa heidät vain haluamaan korkeammalle henkimaailmaan, sillä elämä on siellä hyvin paljon rauhallisempaa ja helpompaa. Ei ole huolia, ei velvollisuuksia, ei vastuita.
 
Ja jos huomat itse haluavasi paeta henkimaailmaan - "paeta" on avainsana - niin ehdotamme, että yhdistyt täysin Maaäitiin.
 
On mahdollista olla yhteydessä kaikkeen olevaiseen, saada intuitio täysin aktivoitua ja nähdä henkinen potentiaali kaikessa ja kaikissa ja olla samalla täysin mukana maallisessa elämässäsi ja kehossasi tällä planeetalla.
 
Muista, että päätit tulla tänne saadaksesi tämän kokemuksen kehossa. Elämä maan päällä voi olla hyvin haastavaa. On hyvin paljon asioita, joita täytyy suostua unohtamaan ja hylkäämään ennen tänne tulemista - vain tehdäksesi kaiken voitavasi, jotta muistaisit ne taas. Suostut tuntemaan tuskaa, nälkää, väsymystä … kokemaan ennakkoluuloja, epäreiluutta, menetystä. Saat myös kokea suurta iloa, onnellisuutta, rakkautta, naurua, ystävyyttä ja muita kauniita asioita, jotka ovat ainutlaatuisia elämälle täällä maan päällä.
 
Niin rankkaa kuin voikin olla täällä alhaalla, muista myös, että on hyvin monia asioita, joita ei voi tehdä tai kokea ollessaan pelkästään hengessä.
 
Henkielämä on tuulenhenkäys verrattuna kehoelämään maan päällä. Kuitenkin lähdettyäsi tästä paikasta haluat vain palata.
 
Olet täällä nyt.
 
Nyt on aika täyttää henkitehtäväsi, loistaa valoasi niin, kuin vain sinä pystyt. Kyllä, olet ollut täällä aiemmin ja luultavasti palaat taas takaisin, mutta seikkailusi, oppituntisi, olosuhteesi ja kokemuksesi tässä muodossa ja tänä aikana ovat ainutlaatuisia.
 
On niin paljon, mitä tällä nimenomaisella elämälläsi on tarjottavana ja mitä sinulla on tarjottavana tälle nimenomaiselle ajalle planeetalla. Syleile elämääsi, elä sitä täysillä. Opi, muista, kehity, täytä henkinen tehtäväsi …
 
Muista vain pitää kumpikin jalka ankkuroituna tiukasti vakaalle maaperälle.
 
Tässä on kaikki.
 
Paljon valoa ja rakkautta kaikille.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja http://luxonia.com/viestit. Näillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >