HomeViestejäGaian Totuudentytär27.11.2011 - Peiliheijastuksia

27.11.2011 - Peiliheijastuksia

PEILIHEIJASTUKSIA
 
Maaäitiä kanavoinut Gaian Totuuden tytär ( gaiadaughteroftruth.blogspot.com)
27.11.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Jokainen tuntee leviävät tai muuttuvat energiat eri tavalla. Ja jokainen reagoi eri tavalla siihen, miten maailma muuttuu - tarkemmin sanottuna, miten te transformoidutte.
 
Se on nimittäin samanlaista kuin ympäristön lämpötila. Jotkut ihmiset nauttivat korkeasta lämpötilasta - mitä kuumempaa on, sitä onnellisempia tai tuotteliaampia he ovat. Toiset käsittelevät viileämpiä lämpötiloja paremmin ja heistä voi tulla hyvin kyvyttömiä, silloin kun elohopea nousee mukavan tason yli. Jos he sopeutuvat lämpötilaan ja muokkaavat toimintaansa, silloin kun kuumuus tuntuu ahdistavalta, he pärjäävät melko hyvin. Jos he pakottavat itsensä normaalirutiiniinsa, heillä on rankkaa ja he saattavat jopa romahtaa ja "palaa".
 
Moniin teistä vaikuttavat energiavaihtelut tavoilla, jollaisia ette ole koskaan ennen kokeneet. Tarkoitamme, että ympäröivä energia on aina vaikuttanut teihin, mutta sen vaikutukset ovat tuskin rekisteröityneet tutkaruudullenne.
 
Kuitenkin energioiden voimistuessa ja antenninne tullessa tarkemmaksi, kaiken sen vaihtelu mikä on näkymätöntä tai aineetonta useimmille teistä - mikä kuitenkin vaikuttaa teihin - on merkillepantavampaa.
 
Joskus ne energisoivat teitä. Toisilla kerroilla ne hidastavat teitä - melkein pakottavat teidät ottamaan rauhallisesti, hoivaamaan itseänne ja lepäämään. Ja mitä enemmän menette sitä vastaan, joko itsepäisyydestä tai pakosta, kuten velvollisuuksienne hoitamisen vuoksi, sitä pidempi toipumisajastanne tulee.
 
Kehonne sopeutuu, säätelee itseään. Siinä kaikki. Ei mitään enempää, ei mitään vähempää. Aivan kuten kehonne värisee, kun teillä on kylmä, ja kostuu hiestä, kun teillä on kuuma. Antakaa vain ajan tehdä tehtävänsä. Jonkin ajan kuluttua tuntuu luonnolliselta. Tarkoitamme tällä, että kehonne on tottunut uuteen energiaan ja sen vaihteluihin ja säätelee itseään ilman suurta vaikutusta teihin.
 
Ja aivan kuten teiltä usein menee jonkin aikaa sopeutua kylmempään tai lämpimämpään säähän vuodenajan vaihtuessa, voi viedä jonkin aikaa, ennen kuin totutte näihin uusiin energioihin nyt ja aina, kun ne muuttuvat taas tulevaisuudessa.
 
Näin on ollut tilanne viestintuojalla noin kuluneen viikon ajan. Hän on tarvinnut paljon, paljon lepoa ja hiljaisuutta. Silti on ollut enimmäkseen hyvin rauhallista ja pehmeää aikaa. Asioista tuli vähän vain "töyssyisiä", silloin kun työ ja velvollisuudet saivat hänet menemään omaa virtaansa vastaan. Hän on siis ollut hiljaa ja toimimatta, vaikkemme me ole olleet.
 
Tiedostakaa vain, että tapanne reagoida tai sopeutua maailmaan on muuttumassa hienovaraisesti ja joskus ei niin kovin hienovaraisesti.
 
Jos esimerkiksi huomaat reagoivasi johonkin voimakkaasti - olkoon se arkista tai "vakavaa" - tiedä, että on aivan ok ottaa askel taaksepäin saadakseen paremman ymmärryksen tai näkemyksen siitä, mikä oikeasti vaivaa sinua tai laukaisee tunteesi.
 
Toisten teot tai toiminta - kaikki mitä he tekevät, sanovat tai järjestävät - toimivat usein peilinä. Tällä tarkoitamme, että joskus reaktioillanne on vähän tai ei mitään tekemistä peiliä pitävän ihmisen kanssa ja se liittyy kaikin tavoin teihin itseenne.
 
Usein reagoidessanne voimakkaasti johonkin - useimmiten "negatiivisesti" - teillä on taipumus olettaa sen johtuvan siitä, että jonkin on pielessä. Ja tuo "jokin pielessä" on toinen ihminen tai tilanne. Ja sen lisäksi tuo ihminen tai tilanne johon reagoitte, pitää "korjata".
 
Puhumme tässä tilanteista, joilla ei ole mitään tekemistä teidän kanssanne - niiden tapahtumisella tai tapahtumattomuudella ei ole mitään vaikutusta teihin ja osallistujat hyvin luultavasti hyötyvät niistä.
 
Nämä tapaukset joissa reagoitte jonkun toisen toimintaan, jolla ei ole sinällään mitään vaikutusta teihin, lähettävät vain heijastuksen takaisin. Heidän tekonsa ovat kuin peili, jota pidetään edessänne, ja päädytte tuijottamaan itseänne, mutta kuva tai heijastus näyttää hyvin vääristyneeltä. Luulette reagoivanne tilanteeseen tai ihmiseen, silloin kun todellisuudessa reagoitte henkilökohtaisiin tunteisiin tai ajatuksiin, joita ne tuovat teille. Ette pidä kuvastanne tuossa heijastuksessa. (Ihmisesimerkki on saatavilla.)
 
Olette nimittäin muuttumassa. Tuntemuksenne itsestä ja elämäntehtävästä tulee usein selvemmäksi ja voimakkaammaksi, kun kuljette polkuanne ja teette tehtäviä, jotka ovat tarkoitettu teidän tehtäväksenne.
 
Ja "tehdessänne omaa asiaanne" kerroksia poistetaan. Henkilökohtaiset totuudet paljastuvat ja kaikki mikä ei (enää) resonoi kanssanne, voimistuu ristiriitapisteeseen saakka.
 
Ja kaikessa usein "syytätte" kakofonian lähdettä tai keskitytte epäharmoniaan. Jos pidätte päätänne kovaäänistä vasten sen sijaan, että siirrytte mukavalle etäisyydelle kuuntelemaan viestiä, vastausta tai näkemystä, ette voi kuulla, koska seisotte yksinkertaisesti liian lähellä.
 
Koska nimittäin joskus "ongelma" ei ole peilinpitäjä, vaan "ongelma" olet sinä. Ja ongelmalla tarkoitamme jotain estettä.
 
Asian laittamiseksi inhimillisiin puitteisiin tässä on jotain melko triviaalia, mitä tapahtui viestintuojalle.
 
Hän törmäsi äskettäin johonkin (tapahtuma), jonka järjesti eräs hänen arvostamansa henkilö. Juttu on niin, että tuo tapahtuma oli ristiriidassa viestintuojan totuuksien tai henkilökohtaisen tiedon kanssa. Se toi paljon asioita pintaan. Hän oli melkoisessa ristiriidassa. Tarkoitamme, että pystyi näkemään tuon tapahtuman arvon joillekin ihmisille, kuitenkin hän tiesi, että hänen olisi melko hyödytöntä osallistua. Tuo tapahtuma laittoi myös suoraan hänen eteensä jotain, minkä hän oli tiennyt pitkän aikaa tarpeelliseksi tehdä, mutta hän ei tunne olevansa valmis tai on haluton ryhtymään siihen.
 
Kuten ihmiset usein tekevät näissä tilanteissa, hän keskittyi siihen, mikä oli "pielessä" tuossa tapahtumassa - ja katsoi ns. peilin yli sen sijaan, että olisi kohdannut omat pelkonsa tai haluttomuutensa työhön, mikä hänen on hoidettava.
 
Ja korostamme, että se oli "negatiivinen" ja hämmentävä reaktio (viestintuojalle) yleisesti ottaen "positiiviseen" tapahtumaan. Tällä tarkoitamme, että toiminnan tausta-aikomus oli hyvä. Joskus teillä on vaistomainen reaktio johonkin, koska tuossa erityisasiassa on jotain todella "pielessä" tai "huonoa". Näin ei ehdottomasti ollut tässä tapauksessa. Tässä tapauksessa tapahtuma vain tuntui täysin haaskatulta ajalta viestintuojalle, mutta se saattoi olla mielenkiintoinen toisille.
 
Silloin kun teillä on vastakkainen reaktio johonkin kommenttiin, tilanteeseen tai toimintaan, koska aistitte, ettei jokin ole aivan oikein tai joku voisi loukkaantua tai vahingoittua, niin asiaan puuttuminen on oikeutettua.
 
Osoitamme sen, että vain voimakas reaktionne johonkin ei merkitse, että jotain "pahaa" on tekeillä. Kyse voi olla pelkästään siitä, että jokin vain resonoi vastakkaisesti kanssanne. Näette tavallaan toisissa tekijän, josta tiedätte, että teidän on tehtävä tai työstettävä se, mutta vastustatte. Tiedätte, miten jääräpäinen voitte joskus olla.
 
Se on pelkästään laukaisin vetämään huomionne tiettyyn asiaan. Usein johonkin jonka olette laittaneet hyllylle myriadeista syistä. Elämänne tai sielutehtävänne osaan minkä olette haluton käsittelemään - pelkästään siksi, että se on niin mukavuusalueenne ulkopuolella, että teistä melkein tuntuu, että on tehty jokin "virhe", jotenkin on valittu väärä ihminen tehtävään.
 
Esimerkiksi viestintuoja tietää, että lopulta hänen on laitettava itsensä enemmän esille. Oltava näkyvämpi. Juttu on niin, että hän on kääntäjä ammatiltaan (ironista, eikö vain?) ja on ollut näkymätön. Siinä mielessä 99.9% ajasta ihmisillä ei ole aavistustakaan, että hän on laittanut viestin sanoiksi. Ja se on okei hänelle. Se on hyvin mukava ja turvallinen paikka hänelle.
 
Ja vaikka hän onkin erittäin hyvä siinä, mitä tekee, hän on haluton liikkumaan kohti "valokeilaa". Vaikka on totta, että jotkut asiat joiden hän tuntee kutsuvan, vaativat paljon valmistelua ja työtä hänen osaltaan - koska hänen täytyy luoda omia työkalujaan eikä hän ole aivan varma, miten lähestyä niitä - hän on jäänyt vähän "tiedän vain sen, mikä ei toimi" -uraan. Ja hän tarvitsi tuon tapahtuman tunnistaakseen, että hän oli tiedostamatta pysähtynyt tai viivytellyt.
 
Nimittäin ihmisinä teidän on paljon helpompaa osoittaa, mikä siinä on pielessä, mitä joku toinen tekee, kuin päästä töihin itse. Erityisesti silloin kun tehtävä tuntuu pelottavalta ja tiedätte uskaltautuvanne tuntemattomalle alueelle ettekä ole varma, minkä tyyppisen vastaanoton saatte. Se on luonnollinen reaktio.
 
Usein te olette itse suurin esteenne. Olemme sanoneet sen aiemmin.
 
Sillä hetkellä kun viestintuoja tajusi olevansa itse ongelma - ehdottomasti ilman mitään syyttelyä tai häpeää, yksinkertaisesti tunnistaen, että hänen huomionsa oli toisaalla - hänestä tuntui kevyemmältä ja hänen tyyneytensä ja rauhansa palasi. Se oli erittäin vapauttava oivallus.
 
Huomatkaa, ettei hänellä ole edelleenkään aavistusta, miten saavuttaa sen, mitä hän tietää tarvittavan tehdä, mutta hän on enemmän rauhassa. Hän voi vetää vahvuutta sen peilinpitäjän rohkeudesta, joka auttoi häntä reagoimaan ja saamaan hänet töihin.
 
Ne tekijät hän vapautti universumille, joiden täytyy vielä hautua. Ja hän keskittyy niihin pikkuaskeliin, joita hän ymmärtää nyt voivansa ottaa.
 
Monet teistä tuntevat olevansa vähän jumissa. Tietäen, että teillä on jotain yksinkertaista, kuitenkin arvokasta jaettavana tai tehtävänä, mutta se merkitsee uutta ja erilaista tapaa tehdä ja olla. Erilaista polunraivaajaa.
 
Ottakaa aikaa tarkkaillaksenne toisia, jotka ovat aktiivisia - myös silloin (erityisesti), kun tiedätte välittömästi, ettei se ole "oikea" tapa teille tehdä omaa työtänne.
 
Mitä intensiivisempi reaktio, sitä enemmän opitte omista peloistanne tai tukoksistanne. Lisäksi saatte pyyhkiä pois rekisteristänne jonkin menetelmän tai asian, josta tiedätte, että teidän on hyödytöntä kokeilla sitä.
 
Jokaisella on tehtävänsä. Eivätkä ne kaikki resonoi teidän kanssanne. Se ei merkitse, että ne eivät ole "hyviä" tai hyödyllisiä. Niitä ei ole vain tarkoitettu teille. Eikä teitäkään ole luultavasti tarkoitettu niille. Teidän pitäisi silti kunnioittaa toisianne omien "maa-antienne" vuoksi. Jos "valotyöntekijöillä" on jostain syystä vaikeuksia tulla toimeen keskenään, miten voitte odottaa "valaistumattomien" ihmisten, kuten poliitikkojen, tekevän sen?
 
Kaikki ovat myös eri tasolla. Jotkut toimivat hyvin nopeasti löytäessään oman polkunsa tai tehtävänsä. Joskus he myös ohittavat toisia, jotka näyttivät olevan valovuosia edellä.
 
Se on ok. Kaikki kulkevat omaa vauhtiaan ja kaikilla on oma polkunsa asteltavana.
 
Välttäkää houkutus tuomita ketään, jonka polku on hyvin erilainen kuin omanne, jonka polku jakautuu omastanne. Jokaiselle omansa.
 
Jokaisella on jotain annettavaa maailmalle. Nimittäin vaiheita tai "heräämistä" on niin monenlaisia, että usein unohdatte, missä kerran olitte. Joku toinen ei voi aloittaa siitä, missä olette. Hänen on aloitettava alusta … Ja nämä ihmiset tarvitsevat oppaan. Teitä ehkä kutsutaan yksinkertaisesti auttamaan toisia vähän pidemmälle omalla polullaan. Se ei merkitse, että se on helpompaa teille. Usein on päinvastoin, sillä useimmat eivät täysin ymmärrä, mikä olette "miehiänne". Tietäkää, että sekin on ok.
 
Vain se että olette nyt joidenkin asioiden yli (koska olette kokeneet ne jo), ei merkitse, että kaikki ovat.
 
Silloin kun et pidä siitä, miltä sinusta tuntuu tai mitä näet, kun katsot jonkun toisen pitämään peiliin edessäsi, niin sen sijaan, että rikot peilin ja satutat siinä pitäjää, pysy hiljaa, katso omiin silmiisi kuvassa ja käänny sisäänpäin nähdäksesi aidon heijastuksen, aidon viestin, mitä se loistaa takaisin sinulle.
 
Tavallaan teillä on uudet silmät. Antakaa niille aikaa sopeutua tähän uuteen näkemistapaan ja vääristymä katoaa itsestään.
 
Tässä on kaikki.
 
Paljon valoa ja rakkautta kaikille.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >