HomeViestejäGaian Totuudentytär25.10.2011 - Rohkeus tai omaan valoonsa luottaminen

25.10.2011 - Rohkeus tai omaan valoonsa luottaminen

ROHKEUS TAI OMAAN VALOONSA LUOTTAMINEN
 
Maaäitiä kanavoinut Gaian Totuuden tytär ( gaiadaughteroftruth.blogspot.com)
25.10.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rentoutukaa. Laittakaa asianne järjestykseen. Olemme huomanneet, että melko monet teistä ovat viime aikoina jääneet jälkeen asioissanne. Kyllä, paljon asioita tapahtuu ja näytätte reagoivan tai vastaavan eri tavalla maailmaanne sellaisena, kuin se on ja miksi se on kehittymässä.
 
Muistakaa, että on ainakin kolme pääenergiavirtausta: henkilökohtainen, kollektiivi ja me (luonto, maapallo, aurinko, kosmos). Asioiden yksinkertaistamiseksi yhdistämme kaikki viimeksi mainitut virtaukset yhdeksi.
 
Silloin kun kaikki kolme liikkuvat samaa vauhtia ja/tai samaan suuntaan, kaikki virtaa melko hyvin ja tasaisesti. Mutta niin ei aina ole.
 
Siksi teillä on huonoja päiviä, jolloin oma henkilökohtainen virtauksenne on vakaa ja "maadoittunut", kuitenkin olette puhki tai kömpelö tai kiinni. Toinen tai kumpikin muu virtaus voi olla yliaktiivista tai äärimmäisen hidasta, mikä vaikuttaa myös teihin eri tavoin.
 
Niinpä joitain asioita ei saada tehtyä "energiavirtaussyistä". Esimerkiksi, monet teistä ovat kehittäneet äkillisen inhon tai vastenmielisyyden tietokonetyötä kohtaan.
 
Tällä tarkoitamme, että teillä on vaikeuksia saada itsenne riittävän pitkäksi aikaa tietokoneen eteen tehdäksenne minkään tyyppistä työtä, kun taas aiemmin olitte siinä tyytyväisenä tuntikaupalla oltuanne tietokoneella koko päivän töissä.
 
Kyse on vain luonnollisesta energiakenttäprosessista, mitä käytte läpi. Kuten myös viestintuoja, jos olette sattuneet huomaamaan.
 
Sama pätee ihmisten kanssa tai lähellä olemiseen. Teille on viime aikoina voinut olla hyvin haastavaa olla ihmisten lähellä entiseen tapaan. Oman energianne lähellä oleminen näyttää vähintäänkin riittävältä.
 
Ei välttämättä aina, mutta entistä useammin.
 
Toinen aspekti on tarve lepäämiseen ja hiljaiseen aikaan. Joillekin se on edelleen hyvin läsnä. Jollakin se on vähentynyt tai tasaantunut vähän. Kuitenkin toisilla se on lisääntynyt.
 
Viimeisenä aspektina mainitsemme ruokahalunne. Voi olla muitakin. On mahdollista, että ruokahalunne tai syöntiaikataulunne on muuttunut tai kaipaamanne ruokatyypit.
 
Katsokaa, miten kehonne reagoi, kun seuraatte kehonne tai intuitionne opastusta, ja miltä teistä tuntuu, kun pysytte siinä, mitä olette aina tehneet.
 
Sitten nähkää, missä tilanteessa voitte paremmin ja seuratkaa sitä - ei vain kuluttamassanne ruuassa, vaan kaikessa muussakin, kuten levossa, yleisaktiivisuudessa, ajan viettämisessä ihmisten kanssa.
 
Muistakaa olla virtaava ja jatkaa kuuntelemista. Sillä teidän ehkä tarvitsee esimerkiksi lisätä lepoa tai muuttaa ruokavalioita muutamaksi viikoksi tai kuukaudeksi ja sitten saatte toisia viestejä palata siihen, mitä olette aina olleet tai vähän muutettuna.
 
Avaimena on aina kuunnella ja välttää olettamista ja johtopäätöksiin hyppäämistä, mikä jumittaa teidät uuteen malliin. Jokainen vuorovesi ovat nimittäin erilainen. Ja on jaksoja, jolloin nousuvesi nousee korkeammalle ja toisia jolloin laskuvesijakso on pidempi. Meri ja kuu vain virtaavat sen kanssa eivätkä koskaan pakota vuorovettä nousemaan tiettyyn aikaan vaadittua korkeammalle tai laskemaan matalammalle. Kierto on aina sama, kuitenkaan se ei ole koskaan sitä.
 
Maan asukkailla on tapa laatia omia mallejaan, jotka perustuvat ulkoisiin asioihin, kuten ihmisen tekemät järjestelmät tai se, mikä tuntuu kätevältä. Nyt omat luontaiset kiertonne tuntuvat voimakkaammin, mikä tekee paljon haasteellisemmaksi niiden sivuuttamisen. Ja jokaisella teistä on oma vuorovesikiertonne. Oman olemistapanne muotoileminen toisten tavan mukaan tuo teille vain tuskaa ja turhautumista.
 
Esimerkiksi jos satutte olemaan vegetaristi tai vegaani ja jotenkin tietty eläinpohjainen ruoka, mitä ette koskaan syö, on aina mielessänne, kuten kananmunat, olkaa avoin ja joustava. Lähestykää tilannetta tasapainoisesti. Jos kehonne huutaa munakasta, no, fyysinen temppelinne tarvitsee sitä energeettisesti. Etsikää hyvä munalähde (luonnonmukainen ja missä eläimiä kohdellaan hyvin). Kiittäkää eläintä, siunatkaa se ja siunatkaa munat. Siunatkaa itsenne. Antakaa anteeksi itsellenne, jos siihen on tarvetta.
 
Nimittäin kehonne viisauden ja henkenne viisauden pitäisi aina päihittää ideologiat (sanan neutraalissa merkityksessä).
 
Joustavuuttanne saatetaan testata (ja testataan). Ei sen näkemiseksi, "kuka voittaa" tai "kuka on vahvempi", vaan sen näkemiseksi, oletteko riittävän voimakas kuuntelemaan henkeänne, sillä kasvaessanne näette lisää kerroksia.
 
Tällä tarkoitamme, että sisimmät totuutenne jäävät, mutta paranevat. Näette totuuden siellä, missä se on, vaikka kaikki se mitä uskoitte jostakin, olisi "väärin". Jos siinä on totuus, näette sen ja näkemyksenne muuttuu.
 
Esimerkiksi saatatte hyvinkin pysyä vegaanina (esimerkissämme), mutta lakkaatte tuomitsemasta niitä, jotka eivät ole, mikä tekee teille helpommaksi todella elää sydämestä ja ilmentää myötätuntoa.
 
Toisin sanoen, harhakuvat häviävät ja totuusolemus pysyy paljastaen itsensä kokonaisuudessaan.
 
Ja kaikille teille se tapahtuu omaa tahtianne. Siksi on tärkeää välttää kiusausta vertailla.
 
Nimittäin monet asiat ovat muuttuneet jo. Ja lisää muutoksia on tulossa.
 
Lukuun ottamatta luonnonkatastrofeja jotka voivat olla hyvin dramaattisia ja joidenkin ihmisen tekemien rakenteiden ja järjestelmien romahtamista, mikä voi olla pakahduttavaa, useimmat asiat tapahtuvat asteittain ja hienovaraisesti. Eli teidän täytyy olla hyvin itsenne tiedostava ja tietoinen (hereillä) huomataksenne, että jotain tapahtuu.
 
Jos odotatte muukalaisinvaasiota tai jotain Hollywood-tyyppistä maailman muuttumista tai maailmanloppua, menkää elokuviin.
 
"Draama" ei ole meidän tyylimme. Nimittäin kauhu ja paniikki eivät varsinaisesti edistä kohonneita tai valaistuneita tiloja. Miksi siis pyrkisimme synnyttämään positiivista muutosta pelon tai muiden tiheiden tunteiden avulla?
 
Ajatelkaapa sitä.
 
Paras tapa valmistautua muutokseen (no, tiedätte sen jo alkaneen) on laittaa maalliset asianne järjestykseen - velvollisuudet on hoidettu ja on järjestetty ja siisti paikka, joka sopii meditointiin, sisäiseen työhön ja missä teillä on vain se, mitä tarvitsette, ja voitte löytää sen helposti.
 
Haluamme teidän saavan asianne järjestykseen, koska tiedämme, että se voi olla suuri stressin aihe teille, maan asukkaat. Ja ollakseen todella sydämessä ja ilmentääkseen rauhallisuutta ja myötätuntoa, on oltava selkeä ja huoleton mieli.
 
Ja jos olette tarkkaavainen, olette jo tehneet suurimman osan valmistelu- tai transformaatiotyöstä. Nimittäin kaikki muutokset, jotka mainitsimme tämä viestin alussa, on sitä, että kehonne ja henkenne laittaa teidät kuntoon tulevaa varten.
 
Kehollanne ja hengellänne on nyt kovempi ääni ja ne kertovat teille, mitä tarvitsette, kun lähdemme tälle matkalle.
 
Muistakaa, että tässä transformaatiossa on kollektiivinen osa, mutta myös yksilöllinen.
 
Kumpikin sekoittuu ja kietoutuu matkan varrella, mutta oman kehonne ja henkenne kunnioittaminen sallii teidän kietoutua enemmän kollektiiviin (ykseys).
 
Olette kaikki erilaisia, ainutlaatuisia. Jokainen teistä. Ja jokainen teistä kokee matkansa omaa tahtiaan.
 
Asiat ovat kulkeneet hyvin intensiivisesti viime aikoina ja jotkut teistä ehkä ihmettelevät, miksi "mitään" ei näytä tapahtuvan teille.
 
Jos vietätte liikaa aikaa vertaillen toisiin, jotka näyttävät kulkevan "nopeammin" tai "paremmin", se merkitsee, että olette lakanneet kulkemasta omaa polkuanne.
 
Jos tarkastelette, mitä tapahtuu ulkoisesti maailmassa tai toisten ihmisten elämässä, niin ette kiinnitä huomiota niihin (hiljaisiin) muutoksiin, joita ehkä tapahtuu omassa olemuksessanne.
 
Ja mikä tärkeintä, ette kuule niitä vihjeitä, joita oma kehonne ja henkenne kertovat teille kehittyäksenne ja jatkaaksenne polullanne.
 
Kyllä, on totta, että olette matkalla samaan määränpäähän, mutta jokaisella teistä on oma erityispolkunne sinne. Oma karttanne täynnä lahjoja, jotka on varattu vain teille matkan varrella.
 
Kun asiat aktivoituvat, useammat ja useammat ihmiset kertovat ihmisille ja maailmalle, mitä tehdä valmistautumiseksi ja mitä etsiä. Olkaa varovaisia.
 
Kuunnelkaa aina omaa henkeänne ja kehoanne ensin. Kummallakin on omat vihjeensä ja merkkinsä annettavana teille. Jos se mitä sanotaan, resonoi kanssanne, voitte edetä siinä, mikä tuntuu oikealta.
 
Kuitenkin kaikki levottomuuden ja raskauden tunne merkitsee, että olisi sen sijaan paljon tarkoituksenmukaisempaa etsiä vastauksia ja opastusta sisältä.
 
Muistakaa, että tunnette itsenne parhaiten. Tiedätte, miten kehonne ja henkenne reagoi asioihin, jotka sopivat värähtelyynne tai kohottavat niitä. Ja tiedätte, miltä vastakkainen tuntuu.
 
Luottakaa vaistoihinne.
 
Kun pelko tietyissä ryhmissä lisääntyy, on monia huijareita tai petkuttajia omien tarkoitusperiensä kanssa - joko ihmisiä tai olentoja, jotka ovat tai eivät ole täysin tietoisia siitä, mitä tapahtuu, eli he voivat täysin uskoa kuulevansa tai puhuvansa totuutta.
 
Luottakaa omaan kompassiinne ja olkaa lempeitä, myötätuntoisia ja tuomitsemattomia niitä kohtaan, jotka eivät ehkä ole sitä, miltä näyttävät tai mitä luulevat olevansa.
 
Jokaisella on oma polkunsa ja "hyviä" tyyppejä katsotaan aina suopeasti. Ja jos joku meni kiertotielle tietämättään, rakkaus ja myötätunto auttavat häntä löytämään tiensä takaisin sinne, missä hänen tarvitsee olla.
 
Muistakaa, että jokainen teistä allekirjoitti sopimuksen. Asiat ovat muutakin, kuin miltä ne vaikuttavat. Ja jos teillä on sopimuksena tehdä jotain epämiellyttävää jossain matkan varrella, ettekö haluaisi ihmisten olevan myötätuntoisia teitä kohtaan?
 
On aina teidän tehtävänne arvioida, esitetäänkö teille sytytetty kynttilä (elävä totuus) vai yrittääkö joku antaa teille salamavalon aitona valona.
 
Teette aina oikein, jos kuuntelette sydäntänne, korkeampaa itseänne, henkeänne. Oleminen täysin maadoittunut ja keskuksessanne auttaa teitä kuulemaan oman äänenne paljon selvemmin.
 
Olette oma mestarinne. Sillä tämä on teidän elämänne. Teidän polkunne. Teidän elettävä ja seurattava.
 
Ainoa tapa valmistautua mihinkään on tuntea itsenne hyvin ja luottaa omaan voimaanne, viisauteenne ja valoonne. Jos olette (todella) tehneet työn, oma työnne ja kaikki selkenee ajan mittaan.
 
Sillä itsetuntemus on kirkkain ja puhtain valo polullanne.
 
Se näyttää teille aina oikean tien ja riippumatta siitä, miten pimeää tulee, peitytte aina valoon ja polkunne on aina valaistu.
 
Tässä on kaikki.
 
Paljon valoa ja rakkautta kaikille.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >