HomeViestejäNatalie Glasson15.12.2017 - Sisäisen surun ydin

15.12.2017 - Sisäisen surun ydin

SISÄISEN SURUN YDIN

Hilarionia kanavoinut Natalie Glasson (www.omna.org)
15.12.2017
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tänään mestari Hilarion, viidennen valonsäteen chohan, haluaa puhua kanssanne suruenergiasta olemuksessanne. Sisäisen surunne tunnistaminen ja parantaminen on oman henkisen evoluutionne aspekti ja se auttaa teitä pääsemään mestaruuteen olemuksessanne.

Sisäisen surunne saattaa tuntua henkilökohtaiselta, ikään kuin se olisi tulosta olosuhteistanne ja matkastanne maan päällä. Saatatte huomata sisäisen surun olevan jatkuva seuralaisenne tai että se on kaukana ja vierailee luonanne silloin tällöin. Teistä sisäinen suru saattaa johtua jonkin puutteesta elämässänne tai toteutumattomista toiveista ja unelmista. Surun lisäksi on kärsimystä, koska silloin kun teillä on surun energioita ja ajattelutapa, aiheutatte itsellenne kärsimystä. Toisen aiheuttaman kärsimyksen kokeminen saattaa sallia myös sisäisen surunne kuplia tietoiseen tajuntaanne ja fyysiseen kehoonne. Näyttää olevan monia syitä sisäisen surun olemiselle kumppaninanne. Minä, mestari Hilarion, haluan puhua sisäisestä surusta kanssanne ja tuoda samalla vapautuksen surun tuskasta.

Ihmiskunnan kollektiivisuru

Niiden monien sivilisaatioiden ja elämien saatossa joita on ilmentynyt maan päällä, ihmiset ovat kokeneet hyvin erilaisia tilanteita. Vaikka useimmat tilanteet, myös ollessaan haastavia, tuovat kasvua ja uudistummista sielulle, ne voivat jättää arpia ihmistietoisuuteen. Kokemukset pelosta, rajoittamisesta, kontrolloinnista, satuttamisesta, haavoittumisesta jne. voivat jäädä energiataskuiksi ihmistietoisuuteen. Nämä energiataskut näyttävät pysähtyneiltä, ne ikään kuin aiheuttavat tukoksia. Ne ovat kuitenkin aktiivisia ja kasvavia, koska ihmiset lisäävät jatkuvasti energiaansa niihin. Nämä rajoittavan, aktiivisen energian taskut painavat raskaasti kaikkia olentoja maan päällä. Kaikki ihmiset ovat yhdistyneet energialähteeseen, joka vastaa kirjastoa kaikista niistä ajatuksista ja tunteista, joita ihmiset ovat kokeneet maan päällä. Tämä tunnetaan ihmiskunnan tietoisuutena. Ihmiskunnan tietoisuudessa on ylösnousemusenergia, totuus Luojasta sekä ihmisten suurimmat mahdollisuudet ja tilaisuudet.

Ihmiskunnan tietoisuus muuttuu ja transformoituu jatkuvasti ja tulee kevyemmäksi ja kirkkaammaksi, kun vanhoista, rajoittavista ja epäharmonisista energioista päästetään irti ja ne parannetaan. Ihmisten luomat ja ihmiskunnan tietoisuuteen tallentamat, rajoittavat energiat voivat luoda sisäistä surua olemukseenne juuri tällä hetkellä. Voitte päästä käsiksi ihmiskunnan tietoisuuteen, ja teette sitä koko ajan. Tämä merkitsee, että voitte yhdistyä – usein oivaltamatta sitä – siihen pimeyteen tai tuskaan, jota toiset ovat kokeneet. Kaikki ihmiset ovat yhteydessä, aivan kuten kehon eri osat. Tämä merkitsee, että toisten tuska ja pimeys voidaan ottaa omaksi, taaskin oivaltamatta sitä. (Tällöin ihmiset usein uskovat, että heillä on kiinnikkeitä. Se johtuu siitä, että he yhdistyvät tuskaan tai epäharmoniaan ihmiskunnan tietoisuudessa ja se resonoi niin syvästi, että siitä tulee osa heitä ja ikään kuin elää heidän rinnallaan.)

Paljon surustanne tulee näistä rajoittavan energian ja epäharmonian taskuista ihmiskunnan tietoisuudessa. Usein suru ei ole teidän omanne, tai se on toisen elämänne luomus, joka vahvistuu.

Suurin suru

Surunne ydin ja se suru jota kaikki tuntevat, leviää yksinkertaisesta harhakuvasta. Tuo harhakuva on usko erillisyyteen. Kun Luoja loi sieluryhmänne, vaikutti syntyvän erillisyyskokemus – sama pätee kaikkiin sieluryhmiin. Kun ilmoittauduitte maakouluun, olette ehkä kokeneet myös erillisyyttä ja tunteneet vieraantuneenne ja olevanne erillään sisäisistä tasoista, itsen ja Luojan jumalaisesta muistamisesta ja mahtavasta voimastanne. Emme osaa sanoa, leimattiinko erillisyyskokemus olemukseenne tuon tapahtuman jälkeen vai oliko se luonnollinen reaktionne työntämisestä matkalle tutkimaan totuutta Luojasta.

Minä, mestari Hilarion, uskon, että kaikki surukokemukset – riippumatta siitä, kuplivatko ne sisältä vai käynnistikö ne jokin kokemus todellisuudessanne – syntyvät tästä alkuperäisestä erillisyysharhasta. Käytän sanaa "harha", koska kaikki olennot ovat jatkuvasti yhteydessä ja yhdistyneet energiassa ja tietoisuudessa. Erillisyys on harhaa tai kuvitteellinen tarina, jota kaikki esittävät itselleen uudelleen. Jokainen sielu tietää syvällä olemuksessaan, että on vain ykseys, ja kuitenkin monet kokevat erillisyystuskaa. Suru ja erillisyys ovat sama energia, ja minä, mestari Hilarion, tiedän, että ne ovat raskaita painoja ja riuduttavia haavoja, jotka luovat kaaosta ja järkytystä syvällä sielutasolla. Sitä tuskaa ja kärsimystä jota tämän harha aiheuttaa, ei voi kieltää.

Ihmiskunnan surun parantaminen

Kun valoa ja rakkautta on valtaosa ihmistietoisuudessa, olemuksenne sisäisiä haavoja ja erillisyysenergioita ei enää energisoida. Ensinnäkin, tarvitsee kuvitella ihmistietoisuus energialähteeksi. Lähettäkää valoanne ja rakkauttanne tuon lähteen kautta. Ankkuroikaa Luojan valo ja rakkaus, ja kannustakaa energioita virtaamaan Luojan koko universumissa, mikä hajottaa rajoitus- ja epäharmoniataskut. Toiseksi, pitäkää aikomusta, että ihmiskunnan tietoisuus harmonisoituu ja yhdistyy taas Luojan tietoisuuden kanssa, mikä sallii kaikkia ihmisiä syleiltävän Luojan energiassa, tuntien ja hyväksyen Luojan tuen ja rakkauden.

Tämä vapauttaa ihmiskunnan tietoisuudesta uskon erillisyyteen, josta monet pitävät kiinni. Kun teette työtä tämän saavuttamiseksi, kutsukaa minun, mestari Hilarionin, energiaa kumppaniksenne, jotta koette vapautumisen olemuksessanne. Huomaatte, että tunteenne surusta, erillisyydestä tai rajoittavista energioista ei ole enää yhtä voimakas olemuksessanne, eikä sillä ole niin voimakasta otetta energiastanne. Kun monet sielut maan päällä saavuttavat saman, se saa aikaan muutoksen kaikkien kokemuksiin maan päällä. Kun useammat ihmiset luovat rakkaudesta ja positiivisuudesta, tästä tulee heidän kokemansa todellisuus.

Teidän sisäisen surukokemuksenne parantaminen

Sisäisen surunne parantamista tukemaan on tarve tunnistaa, että erillisyyskokemukset ja -tunteet ovat usein tuon surun ydin. Tämä oivalluksen myötä, jotta voitte sallia itsenne vajota suruenergian läpi, melkein sen alle, pääsette sen ytimeen. Kun sallitte itsenne vajota surunne läpi, ikään kuin sulaisitte pilvien läpi, saatatte tunnistaa monia muistoja tai oivalluksia, jotka tuntuvat olevan surunne ydin – jokainen niistä sallii parantumisen ja ohjaa teitä polulla surunne todelliseen ytimeen. Esimerkkejä näistä oivalluksista tai muistoista on ehkä vallanpuutteen, pelon, tuskan, häpeän, hyökkäyksen, kontrolloinnin jne. muistaminen. Jokaisen niistä on luonut ydinerillisyystunteenne, ja siksi jokainen täytyy tunnistaa, tunnustaa ja päästää irti, jotta voitte päästä käsiksi totuuteen sisällänne.

Voi olla järkevintä pyytää olemuksessanne opastusta sisäiseen suru- ja erillisyysytimeenne. Usein tämä on piilossa tietoisuudeltanne, koska se sisältää ja käynnistää liian paljon tuskaa ja kärsimystä. Kun pyydätte sisällä, saatte ymmärryksen ja parannuksen, jota haluatte. Tiedostakaa, että saattaa vaatia muutaman meditaation keskittymistä tähän asiaan, jotta voitte hävittää sisäisen erillisyysytimenne. Oivallukset joita saatte matkan varrella, ovat sama kuin tarinanne ja matkanne saamaan takaisin luonnollisen yhtenäisyyteenne ja ykseytenne kaiken kanssa, ja kaikki se on Luoja. Sisäisten erillisyyshaavojenne, -harhakuvienne ja -kokemustenne tarinan joka aspekti on arvokas ja tärkeä osa vapautumistanne.

Olen läsnä ollakseni palveluksessa,
Mestari Hilarion

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >