HomeViestejäNatalie Glasson19.6.2016 - Ihmiskunnan tietoisuusmuutokset

19.6.2016 - Ihmiskunnan tietoisuusmuutokset

IHMISKUNNAN TIETOISUUSMUUTOKSET
 
Äiti Mariaa ja Arkkienkeli Gabrielia kanavoinut Natalie Glasson (omna.co.uk)
16.9.2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Me, äiti Maria ja arkkienkeli Gabriel, jaamme rakkautemme kanssanne, jota ryöppyää kauniina rakkauskuplina olemuksenne ylle ja läpi. Tulemme lempeän, armollisen ja myötätuntoisen energiamme kera ja annamme tämän teille nyt, jotta voitte antaa saman itsellenne ja toisille. Pyydämme teitä hyväksymään meidät sydän avoimena niin, kuin me hyväksymme teidät olemuksemme syvyyksiin, tietäen ykseytemme ja ikuisen yhteytemme kanssanne.
 
Tänä voimallisena ylösnousemusmuutosten ja heräämisen aikana, monet sisätasojen valo-olennot jakavat, lataavat ja antavat energiaansa maan päällä oleville, kannustamaan kaikkia siirtymään ylösnousemuksen läpi helposti ja täydellisesti. Ylösnousemusmatkalla on aikoja, jolloin siitä tulee valtavan voimakas, vaikuttava ja transformoiva, kun taas toiset ajat tuovat vain lempeitä muutoksia, jotka jatkavat Luojatietoisuutenne rauhallista heräämistä.
 
Olemme nyt voimakkaassa transformaatioajassa, mikä merkitsee, että mielenne, ajatustenne ja aikomustenne pitää olla hyvin selkeitä, koska tämä sallii teidän navigoida ylösnousemustransformaatiota helposti ja täydellisesti. Upea affirmaatio on:
 
"Mieleni on selkeä, täynnä selkeyttä ja syvää ymmärrystä ylösnousemusprosessistani. Aikomukseni pysyvät puhtaina ja harmoniassa totuuteni kanssa joka hetki."
 
Me, äiti Maria ja arkkienkeli Gabriel, olemme antamassa tukeamme ja apuamme kaikille. Haluamme myös keskittyä tämän ylösnousemusjakson lapsiin. Sielut joita syntyy maan päälle 2017, syntyvät ilman monia niitä harhakuvia, jotka ovat aiemmin juurrutettu niiden tietoisuuteen ihmiskunnan tietoisuudesta.
 
Monet sielut päättävät syntyä kera uuden selkeyden ja ymmärryksen Luojan totuudesta. Tämä pysyy heissä koko elämän ajan, mikä tukee heitä luomaan ja käynnistämään maan päällä voimallisia muutoksia, joita monet ovat odottaneet kokevansa. Kun monet maan päällä valmistautuvat nyt omaksumaan uuden perspektiivin totuuteen, sielunsa ja fyysisen aspektinsa tai persoonallisuutensa yhteensulautumisen kautta, ne jotka syntyvät 2017, ruumiillistavat luonnostaan tämän uuden perspektiivin.
 
Tämä ei johdu siitä, että olennot jotka syntyvät 2017 ja sen jälkeen, ovat henkisesti kehittyneempiä – se johtuu ihmiskunnan tietoisuuden transformoitumisesta. Kun te synnyitte maan päälle, ikään kuin ankkuroitte lähteestä informaatiolatauksen, jonka olivat luoneet aiemmat sukupolvet ja joka oli ollut tallennettuna koko ihmiskunnan energiakenttään.
 
Olemukseenne ladattiin voimakasta henkistä informaatiota, kuten myös negatiivista, rajoittavaa ja pelkoa luovaa ohjelmointia. Kun ihmiskunta kehittyy ja sukupolvet siirtyvät pelon yli, tunnistaen Luojan täydemmin totuudeksi olemuksessaan, ihmiskunnan tietoisuus kehittyy ja transformoituu ja vastasyntyneille sieluille välitettävä informaatio muuttuu myös.
 
Siksi sielut voivat tulla fyysiseen kehoon omaksumatta harhaverhoja, mikä merkitsee, että sukupolvet voivat kehittää ymmärryksen Luojatotuudesta, mikä parantaa rauhaa, rakkautta ja jumalaista viisautta kaikissa. Aiempien sukupolvien ja elämien omistautuminen sekä jokaisen yksilön fokusoituminen siirtävät ihmiskunnan tietoisuuden harhasta rakkauteen ja sallivat sielujen syntyä vapaampana tutkimaan Luojaa sisällään ja ympärillään.
 
Tulevina kuukausina ja kun siirrymme vuoteen 2017, omaksutte sielunne laajemman perspektiivin. Tämä merkitsee, että pystytte näkemään, tuntemaan ja tunnistamaan itsenne, elämänne ja muut uusilla ja innostavilla tavoilla, syvälle juurtuneen tietämistunteen kera. Kun hyväksytte uuden tiedostamisenne ja tuotte sielunne korkeat värähtelyt olemukseenne ja todellisuuteenne, syntetisoitte saman ihmiskunnan tietoisuuteen.
 
Kun useammat ihmiset saavuttavat tämän ympäri maailmaa, jokaisen sielun energia alkaa olla fyysisemmin läsnä. Sitten jokaisen henkilön sieluenergia alkaa yhdistyä ihmiskunnan tietoisuuteen. Tämä lähde joka sisältää ja säilyttää informaatiota, transformoituu harhakuvista sielun tarkoituksen, valon, viisauden ja totuuden sisältämiseen.
 
Sielut pystyvät yhdistymään ihmiskunnan tietoisuuteen ja maadoittamaan ja ankkuroimaan sieluryhmien tietoisuuden sielusynteesin vuoksi. Suurta voimaa ja valoa virtaa ihmiskunnan tietoisuuteen, mikä suodattuu ihmisten energiakenttään tai auraan ja vastasyntyneisiin maan päällä. Tämä panee alulle kokemuksen syvästä ykseydestä, yhtenäisyydestä ja yhteydestä ihmisten välillä.
 
Erillisyysfokus häviää vähitellen, mikä sallii monien tuntea harmoniaa Luojan kanssa, ollen palveluksessa ja siirtyen henkisen evoluution läpi tietoisemmin ja vaivattomammin. Tämä ihmiskunnan tietoisuusmuutos tekee sieluille maan päällä hyvin paljon helpommaksi saavuttaa tavoitteensa, nopeuttaa ylösnousemustaan, ruumiillistaa tarkoituksensa ja tunnistaa sisäisen rauhansa, koska kaikkien sielujen jumalainen viisaus tukee jokaista ihmistä ihmiskunnan tietoisuuden kautta.
 
Sielut pystyvät työskentelemään yhdessä täydellistesti ja ilmentämään tarvittavia jumalaisia kokemuksia. On kehittyneitä synkronismikokemuksia, mikä laajentaa tietoisuuttanne ja kehittää vielä kehittyneempiä perspektiivejä, jotka syntyvät totuudesta.
 
Kaikki mitä olette, koette, ajattelette, saavutatte, miten toimitte ja reagoitte, ilmentyy suuremmalla prosenttiosuudella sielustanne kaikkeen, mitä olette, ja tietoiseen mieleenne. Alitajuinen mieli muuttuu vähitellen sisältämään sielunne uskomukset, tietoiseen mieleen vaikuttaa sielunne viisaus, ja näin koette itsenne sielun suurempana ruumiillistumana. Näin ollen havaitsette kaiken ympärillänne uuden tietoisuuden ja ymmärryksen kera.
 
Pysytte näkemään maallisten tapojen, tunteiden ja rajoittavien ajatusten yli, mikä tukee lukuisia luomuksia maan päällä ja omassa todellisuudessanne. Sielut jotka tulevat maan päälle vastasyntyneinä vauvoina, kokevat jo sielun yhdistymisen ihmisolemuksensa, tekoihinsa ja reaktioihinsa. Siksi he pystyvät tuomaan uutta viisautta, rakkautta ja näkemyksiä esiin ja maadoittamaan uutta energiaa ihmiskunnan tietoisuuteen kaikkien hyödynnettäväksi.
 
Tästä syystä täytyy kunnioittaa sieluja, joita syntyy maan päälle, koska he tuovat ikään kuin jumaluuden puuttuvat palapelinpalat ihmiskunnalle kaikkien hyödynnyttäväksi. Tämä ei merkitse, että sielut joita syntyy 2017, ovat henkisesti kehittyneitä ja käyttäytyvät tällä tavalla todellisuudessaan.
 
Pelkkä syntyminen sallii heidän välittää pyhää ja tarpeellista viisautta, koodeja ja valoa, mikä täytyy syntetisoida energioihin, joita on jo ihmiskunnan tietoisuudessa, ja näin aikaansaadaan Luojan yhdistyminen, mikä tuo kohonneita tietoisuustasoja. Tästä syystä jotkut sielut päättävät syntyä maatodellisuuteen, mutta kuolevat lyhyen ajan kuluttua tai jopa jo kohdussa.
 
He kulkevat prosessin läpi vain tarvittavan määrän, jotta tuo energia, valo, rakkaus, koodit ja viisaus voidaan maadoittaa heidän sielustaan ihmiskunnan tietoisuuteen, ja näin se on ihmiskunnan energiakentässä kokonaisuutena ja yksilöinä.
 
Me, äiti Maria ja arkkienkeli Gabriel, tuemme sieluja, joita syntyy maan päälle, tuomaan valonsa ihmiskunnan tietoisuuteen ja vastaanottamaan samalla ne harhan ulkopuoliset korkeat värähtelyt ja viisauden, jotka on jo ankkuroitu ihmiskunnan tietoisuuteen. Tuemme sielujen synteesiä ihmiskunnan tietoisuudessa ja myös oleellisen sieluryhmäenergian lataamista auttamaan lisätransformaatiossa. Kuten monet, tuemme maan päällä jo olevia iästä riippumatta pääsemään käsiksi sielunsa uuteen perspektiiviin ja elämään sielunsa suurempana ruumiillistumana maan päällä.
 
Luomme voimakkaita ja kauniita rakkauskuplia, joissa jokainen ihminen voi olla, ja ne toimivat melkein kuin hautomona ja parantavat sitä rakkautta, mitä olette jo ladanneet sielustanne ja Luojasta olemukseenne. Ympäröimme teidät samalla ylimpään rakkauteen, jotta sielunne rakkautta vedetään koko olemukseenne sallimaan uuden perspektiivin sarastaa. Hyväksykää rakkauskuplamme, jotka on luotu rakkaudestamme niin, kuin Luoja opastaa.
 
"Äiti Maria ja arkkienkeli Mikael, hyväksyn sydän, mieli ja olemus avoimena rakkauskuplanne sellaisena, kuin Luoja opastaa.
 
"Sallin itseni olla rakkauskuplassanne. Se on ikään kuin kotelo tai hautomo ympärilläni, joka hoivaa ja ravitsee sieluani ja rakkauttani.
 
"Parantakoon ja vahvistakoon rakkauskuplanne sitä syvää ja merkittävää rakkautta, jonka tunnistan jo olemuksessani totuudekseni ja ydinolemuksekseni.
 
"Tukekoon rakkauskuplanne minua luomaan turvallisen, kauniin ja rakkaudellisen tilan, sieluni vetämiseksi ja lataamiseksi olemukseni jokaiseen aspektiin ja yhdistymiseksi nykyruumiillistumaani, auttamaan sen uuden perspektiivin sarastamisessa, joka on harmoniassa totuuden maadoittamiseen ajankohtaisista ylösnousemusenergioista.
 
"Kiitos, äiti Maria ja arkkienkeli Gabriel. Olkaa kanssani ja tukekaa minua tulemaan totuudeksi olemuksestani ja Luojasta, jotta voin elää tämän maan päällä.
 
"Tukekaa kaikkia maan päällä, erityisesti vastasyntyneitä vauvoja ja lapsia, ympäröimällä heidät rakkauskuplaanne.
 
"Jatkakaa pyhää työtänne ihmiskunnan tietoisuuden kanssa. Antakaa minun tuntea hyödyt niistä positiivisista ja valaisevista muutoksista, joita tapahtuu nyt ihmiskunnan tietoisuudessa. Hälyttäkää minut mihin tahansa palveluun, jonka voin antaa auttamaan ylösnousemuspolkua, joka paljastuu nyt kaikkien nähtäväksi ja ymmärrettäväksi.
 
"Olen yhtä kanssanne, olemme yhtä Luojan kanssa. Tämä on todellisuuteni nyt. Kiitos."
 
Ikuisessa rakkaudessa ja tuessa,
 
Äiti Maria ja Arkkienkeli Gabriel

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >