HomeViestejäNatalie Glasson27.2.2015 - Intuition kehittyminen voimaksi

27.2.2015 - Intuition kehittyminen voimaksi

INTUITION KEHITTYMINEN VOIMAKSI
 
Lordi Melchizedekiä kanavoinut Natalie Glasson (omna.co.uk)
27.2.2015
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkausilmaisuja virtaa jatkuvasti vaivattomasti ja täydellisesti olemuksestani – lordi Melchizedek – koko värähtelyolemukseesi. Värähtelemme ja olemme ykseydessä. Täydellisyys on luonnollinen värähtelymme, kun koemme kaikki täydellisen integroitumisen Luojan jumalaiseen lähteeseen. Täydellisyys on totuutesi, ydinolemuksesi ja olemassaolosi. Itsesi salliminen olla Luojan ilmentymä joka hetki, on olemuksesi ja Luojasi täydellisyyttä.
 
Täydellisyydessä ei ole kyse virheettömyydestä, täsmällisyydestä, oikeudesta tai etevyydestä jokapäiväisessä elämässäsi. Luojan täydellisyys puhuu integroinnista, värähtelystä, harmoniasta ja kokemuksesta, että Luojan jumalainen virta syöksyy olemuksesi läpi.
 
Olet jo Luojan täydellisyys. Voidaksesi parantaa kykyäsi hyväksyä itsesi tällä tavalla, täytyy parantaa intuitiotasi ja sisästä voimaasi – tosiasiassa tunnistaa ne työkalut, joita sinulla jo on Luojan ilmaisemiseksi.
 
Kun antaudut Luojalle ja sallit jumalaisen universumin toimia lävitsesi, ei tarvitse enää luoda tai pakottaa täydellisyyttä sisältäsi tai jokapäiväiseen todellisuuteesi. Kun sallit Luojan virrata olemuksesi läpi, tunnistat täydellisyyden ilmentyvän sisälläsi ja ympärilläsi ponnistelematta sen vuoksi, että tanssit täysin harmoniassa Luojan rytmin kanssa.
 
Monet teistä seuraavat sisäistä henkistä kehitystään ja ylösnousemustaan hyvin omistautuneena ja antaumuksella. Ehkä myös ihmettelette jollain tasolla mielessänne, mikä lopputulos ja tarkoitus ajankohtaisella ylösnousemuksella on.
 
Haluan jakaa kanssanne joitain näkemyksiä, jotka voitte leimata olemukseenne luomisen energiamalleiksi – jos haluatte – auttamaan totuuden ilmentymisessä maan päälle.
 
Kuvittele maailma, missä kaikki ihmiset – myös sinä – seuraavat intuitiotaan päivän joka hetki. Jokainen ihminen ymmärtää henkilökohtaisesti, mikä ruoka ja juoma on sopivaa hänen fyysiselle keholleen, miten parannetaan fyysinen kehonsa, miten luodaan juuri se, mitä tarvitaan, ja miten eletään onnellista ja vaurasta elämää, tukien myös toisten onnellisuutta.
 
Mieti hetki, miten upeaa se itse asiassa olisi. Sinä ja kaikki ihmiset pystyisitte näkemään maapallolla kaikenlaisten harhojen läpi, pystyisitte ymmärtämään, onko toinen rehellinen vai epärehellinen, onko jokin haitallista vai ravitsevaa. Jos sairastuisitte, voisitte kysyä sisältä ja löytää sopivimman tavan parantaa itsenne ja myös löytää tuon sairauden syyn, jottei se tulisi enää koskaan todellisuuteenne.
 
Teidän ei tarvitsisi enää etsiä opastusta itsenne ulkopuolelta, koska teillä olisi syvä yhteys intuitioonne, mikä on sisäinen tietämyksenne, sisäinen kirjastonne ja yhteytenne Luojan jumalaiseen virtaan. Näin yksinkertainen pääsy omaan intuitioonne ja sen seuraaminen voisi muuttaa oman todellisuutenne ja samalla maailman rakkauden paikaksi.
 
Intuitio virtaa rakkauden tilasta luomaan rakkauden kokemuksen ja olemassaolon. Intuitio on Luojan aspekti, mikä toimii kauttanne haluten luoda esimerkin Luojasta – totuudesta, rakkaudesta, autuudesta, harmoniasta, onnellisuudesta ja rauhasta.
 
Kaikki konfliktit sisällänne, teidän ja toisten välillä, maiden, uskontojen ja egojen välillä ratkeaisivat intuition aktiivisella käytöllä. Täyttymys olisi fokuksena ja kuitenkin se olisi täyttymystä, mikä syntyy rakkaudesta luoda lisää Luojan rakkauden ilmaisumuotoja maapallolle.
 
Rakkauden aikakaudella rakkaus on avain. Kun intuitio jokaisen ihmisen sisällä parantuu ja kehittyy, rakkaus jokaisen ihmisen sisällä ja ulkopuolella lisääntyy ja näin sisäinen heräämisvoima tulee esiin. Tämä prosessi joka syntyy rakkaudesta ja tukee muistamisaikakautta maapallolla, sallii jokaisen ihmisen yhdistyä sisäiseen voimaansa ja ymmärtää sitä.
 
Sisäiseen voimaanne pääseminen on jumalainen oikeutenne ihmisenä. Olette ehkä ohjautuneet siitä poispäin, voidaksenne tukahduttaa ja säilyttää kontrollin ihmisiin.
 
Niistä jotka maapallolla tällä hetkellä ja menneisyydessä ovat tukeneet ihmiskunnan ja jokaisen ihmisen henkilökohtaisen voiman tukahduttamista ja aiheuttaneet sitä, ehkä tuntevat ikään kuin suojelevansa ihmiskuntaa, koska on totta, että sisäinen voima voi aiheuttaa kaaosta fokusoimattomana. Kuitenkin jokainen ihminen on hämmästyttävä valo-olento, joka kykenee tuomaan rauhaa ja harmoniaa kaikkiin tilanteisiin ja maailmaan.
 
Rakkauden ja muistamisen aikakaudella ehkä huomaatte omassa henkilökohtaisessa todellisuudessanne ja maan päällä, että se voiman kontrollointi ja tukahduttaminen mikä syntyy rakkaudesta, alkaa romahtaa ja hävitä, mikä antaa vapauden intuitiollenne ja kyvyllenne ilmaista omaa voimaanne.
 
Kun olette yhdistynyt intuitioonne ja toimitte sen mukaisesti, olette luonnostaan voimassanne ja ammennatte siitä. Tämä on teille terve, onnellinen ja harmonisoiva tila olla ja navigoida fyysistä todellisuuttanne.
 
Minä, lordi Melchizedek, haluan energiani tukemana kutsua teidät tuomaan tietoisuuteenne kaikki ne kerrat, jolloin annatte voimanne pois päivittäisissä rutiineissanne, ja pohtimaan niitä.
 
Voimanne poisantamista voi olla: ette käytä intuitiotanne, uskotte, että te ette tiedä vastausta tai tarkoituksenmukaista päätöstä, teette jotain, kun joku käskee, tunnette painetta tai stressiä, arvostatte toisten mielipiteitä enemmän kuin omianne, tunnette riittämättömyyttä, teillä on negatiivisia tai tuomitsevia ajatuksia itsestänne ja toisista, olette vihainen tai seuraatte jonkinlaista muotivirtausta.
 
On hyvin monia esimerkkejä ja kuitenkin voimanne poisantaminen on voimaanne heikentämistä, itsenne heikentämistä jollain tavalla tai yhteyden kadottamista totuuteen ja ytimeen olemuksessanne.
 
Haluamme kannustaa teitä panemaan merkille ne hetket, kokemukset tai ajatukset, jotka johtavat teidät siirtymään rakkaudesta yhteydettömyyteen ja tukahduttamiseen. Kenties myös kirjoitatte muistiin jokaisen kokemuksen, jotta voitte arvioida ja tutkia sitä omana hiljaisena aikananne.
 
Luultavimmin kaikki voimattomuuskokemuksenne johtuvat uskomuksistanne ja tavoistanne. On aika päästää näistä irti, koska tarkoituksenne maan päällä on olla rakastava, voimakas ja intuitiivinen valo-olento.
 
Voiman ja intuition puutteen hetkinä keskittykää taas siihen rakkauteen, mikä on aina läsnä sydänchakrassanne, ja enkelioppaisiinne jotka ympäröivät teitä aina, suojellen ja vartioiden rakastavasti. Tietäkää, että teitä rakastetaan ja tarkoituksenne on olla rakastettu.
 
"Olen rakastettu ja päätän olla rakastettu."
 
Kannustakaa itseänne yhdistymään intuitioonne, kysymään sisältä opastusta ja apua. Tehdessänne näin olette välittömästi hyväksyneet voimanne ja käyttäneet sitä, vaikkei ensin opastusta tulisikaan. Olette jo omassa voimassanne.
 
Tämän harjoituksen myötä tunteita saattaa haluta vapautua – sellaisia kuin viha, pettymys, masennus tai turhautuminen. Tämä on luonnollista ja itse asiassa päätarkoitus tässä prosessissani tarkkailla kaikkia voimattomuustilanteita.
 
Silloin kun tukahdutatte itsenne jollain tavalla tai tunnette olevanne kontrolloitu – vaikkette oivaltaisikaan sitä – sellaisia tunteita kuin viha ja kauna voi nousta olemuksestanne. Nämä tunteet tukahdutetaan usein, kun ette tunne voivanne tunnistaa näitä tunteita tai päästää irti niistä.
 
Prosessin aikana annatte itsellenne tilaisuuden päästää irti sellaisista energioista, jotka ovat ehkä olleet olemuksessanne koko elämän. Kun näitä energioita nousee tai parantaaksenne itsenne nyt, haluatte ehkä työskennellä energioideni kanssa:
 
"Lordi Melchizedek, universaali valotaso ja universaalit enkelit, kutsun rakastavia ja parantavia värähtelyjänne ympärilleni.
 
"Haluan hävittää kaikki tunteet, ajatukset, uskomukset, haavat ja arvet, jotka olemme aiheuttaneet minä ja muut yhdistyneenä voimattomuuteen.
 
"Virratkoon parantavat energianne olemukseni lävitse, kannusten minua päästämään irti kaikista tarpeettomista energioista, tavoista ja perspektiiveistä sekä luoden parannusta, rakkautta ja parempaa resonanssia Luojaan.
 
"Tukekaa minua menestyksekkäässä vapautumisessani kaikista voimattomuuden aspekteista ja kannustakaa minua kehittämään lisää intuitiotani ja rakkausilmaisuani. Olen parantunut, olen rakastettu ja hyväksyn ihmeellisen intuitioni ja sisäisen voimiani."
 
Istukaa vain rauhallisesti, hengittäen sisään ja ulos ikään kuin sydänchakranne kautta, kun työskentelemme energioidenne kanssa.
 
Kaiken voimattomuuden hävittäminen on oleellinen avain rakkausaikakauden muodostamisessa olemukseenne ja maapallolle.
 
Kun rakkaus on läsnä, on läsnä myös Luojan voima ja täydellisyys. Rakkausaikakauden avulla Luoja pyytää kaikkia, myös Äiti Maata, palaamaan voimaansa – sisäiseen ytimeen ja täydellisyyteen.
 
Haluan kutsua teidät tunnistamaan, jos muodostatte voimattomia suhteita nykytodellisuudessanne tai entisissä kokemuksissa. Tätä on saattanut olla, silloin kun palvoitte toista, kun sallitte itsenne tuntea riittämättömyyttä tai että te ette ole riittävän hyvä tai kenties kun annoitte itsestänne, vaikkei se ollut sopivaa.
 
Mikä tahansa kokemus tai tilanne onkin, teidän on tarkoituksenmukaista kutsua nyt voimanne ja energianne takaisin voimaantuaksenne, hävittääksenne yhteydet, jotka saattavat valuttaa teidät tyhjiin, ja saattaaksenne loppuun voimattomuuskierteen. Minä, lordi Melchizedek, haluan tukea teitä sen tekemisessä:
 
"Lordi Melchizedek, universaali valotaso ja universaalit enkelit, kutsun rakastavia ja parantavia värähtelyjänne ympärilleni.
 
"Auttakaa ja suojelkaa minua seremoniassani, missä siirryn voimattomuudesta voimaan ja näin herätän voimakkaat rakkausvärähtelyt sisälläni.
 
"Pyydän ja kutsun nyt sieluni avustuksella kaikkea energiaa ja voimaa, minkä olen antanut toisille voimattomuusprosessien, -kokemusten ja –tilanteiden kautta.
 
"Palautettakoon tämä energia ja voima minulle täysin puhdistettuna ennen sen ankkuroitumista olemukseeni ja erityisesti sakraalichakraani.
 
"Pyydän enkeleitä täyttämään olemukseni rakkaudella ja jakamaan enkelirakkautta niiden kanssa, jotka ovat ottaneet vastaan voimani, jotta he voivat jatkuvasti olla tuettuja. Olen valmis ja halukas ottamaan itseni täysin, täydellisenä ja rakastavana voimanani. Kiitos."
 
Istukaa vain rauhallisesti, hengittäen sisään ja ulos ikään kuin sydänchakranne kautta, kun työskentelemme energioidenne kanssa.
 
Intuitionne on voimanne, mikä ilmaisee Luojan rakkautta todellisuudessanne ja näin ilmentää rakkausaikakauden henkilökohtaiseen kokemukseenne.
 
Jumalaisella rakkaudella ja totuudella,
 
Lordi Melchizedek
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >