HomeViestejäNatalie Glasson19.9.2013 - Ratkaisevaa opastusta

19.9.2013 - Ratkaisevaa opastusta

RATKAISEVAA OPASTUSTA
 
Saint Germainia kanavoinut Natalie Glasson (www.omna.org)
19.9.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ja erinomaiset valo-olennot, lähestyn nyt teitä jakaen rakkauttani, armoani ja taikaani ja sitä tietoisuutta, mitä minulla on olentona, joka kulkee mahtavalla luomismatkalla Luojan jumalaisessa suunnitelmassa. Kun kuljemme tätä matkaa yhdessä ja kasvamme ykseydessä, olemme tietämättömiä kohtalostamme ja kyvyttömiä täysin ymmärtämään tavoitettamme tai määränpäätämme. Näin salaperäisellä matkalla olemme ja kuitenkin luottamuksemme kasvaa jokaisella askeleellamme.
 
Teillä on ehkä pelkoja ylösnousemuksestanne ja siitä, mitä teitä opastetaan kokemaan, mutta sitten kun nämä pelot ovat hävinneet, löydätte sisältänne ydinvahvuuden, mikä on vahvempaa kuin mikään fyysinen materiaali tai esine, mitä olette koskaan yrittäneet hajottaa tai muokata. Usko matkaanne ja siihen löytämiseen, mihin yhdessä ryhdymme, on horjumaton ja häviämätön - näin varma olette polusta, mille lähdette.
 
On tärkeää ottaa aikaa sisäisen vahvuutenne ja varmuutenne löytämiseen, kun se toimii jatkuvana kumppaninanne, kun siirrymme pidemmälle Luojan valoon. Poistakaa kaikki, mikä seisoo teidän - olentona jolla on nykytietoisuutenne - ja sisäisen voimakkaan Luojavarmuutenne välillä. Tämä prosessi keventää monin tarvoin kuormaanne ja sallii matkanne virrata vaivattomammin. Ainoastaan pelko ja sen monet ilmentymismuunnelmat aiheuttavat vastoinkäymisiä henkisellä polullanne.
 
Kysykää nyt itseltänne: "Mitkä pelot seisovat tiellä sisäisen, voimakkaan Luojavarmuuteni hyväksymisessä?" Vastaukset tulevat teille kenties välittömästi tai kenties se on laukaisin ja palvelee vastausten tunnistamisessa ja ymmärtämisessä. Monin tavoin suurin toiveemme Luojan osina on olla Luojan tunnistama, arvostama ja rakastama. Vaikka emme ehkä oivalla sitä, etsimme Luojaa tai tunnistamme sen luonnostaan jokaisessa ihmisessä, jonka kohtaamme maan päällä. Tästä syystä etsimme niin paljon kaikkea ihmisistä, tunteaksemme itsemme arvostetuksi ja rakastetuksi.
 
Pelkonne ovat täsmälleen samanlaisia - ne ovat osa olemustanne, jotka haluavat olla arvostettuja, rakastettuja ja tunnistettuja. Pelot voitaisiin tunnistaa avun- ja rakkaudenhuudoksi olemuksenne aspekteilta. Silloin kun lapsi tai ihminen huutaa kärsimyksestä, suurin tarpeenne on syleillä häntä, kertoa hänelle, että häntä tuetaan ja rakastetaan. Siksi hänen auttamisensa yhdistää takaisin hänen jumaluuteensa ja ydinvahvuuden näkemiseen hänen olemuksessaan. Pelkonne vaativat samaa kohtelua.
 
Silloin kun pelko tulee pintaan, on tavallisinta yhdistyä siihen, kuunnella sitä ja mennä pelon matkaseuraksi ruumiillistaen kaiken, mitä se edustaa. Tällä tavalla paisuttelette pelkoa. On tärkeää kuunnella pelkoa, ikään kuin se olisi kärsivä ystävä, ja syleillä sitä rakkaudellanne, jotta sille osallenne mikä huutaa apua ja rakkautta, ollaan läsnä ja sitä tyynnytellään. Pelko alkaa luonnostaan hävitä, kun Luoja (te) on tunnistanut osanne, mikä pitää tai luo pelkoa, ja kylvettänyt sitä puhdistavassa valossa.
 
Tietäkää, että pelkonne ja myös kärsimyksenne ovat vain osanne, mikä huutaa apua ja rakkautta Luojalta. Sallikaa itsenne olla se, joka virittää koko olemuksenne Luojan värähtelyihin. Kuvitelkaa itsenne viisaaksi ja rakastavaksi vanhemmaksi ja huolehtikaa itsestänne, tuoden Luojan rakkautta, tukea, selkeää tietoisuutta ja tunnistamista pimeimpiinkin paikkoihin. Haasteenne on tunnistaa Luoja pimeimmissäkin paikoissa, erityisesti omassa olemuksessanne. On helpompaa nähdä Luoja toisissa tai saada tieto Luojan läsnäolosta, mutta teidän on tarkoitus tuoda valoa oman olemuksenne syvimpiin ja pimeimpiin pelokkaisiin nurkkiin.
 
Upein tapa tuoda valoa on tunnistaa ja oivaltaa, että Luojan suurenmoinen valo, rakkaus ja viisaus on aina ollut läsnä. Vaikkette tietyillä hetkillä voi täysin ymmärtää sitä, Luoja on läsnä ja paljastuu, sitten kun sallitte itsenne nähdä totuuden. Monet ihmiset sanovat minulle, että he sallivat tai antavat suostumuksensa Luojan kokemiseen täysin nykyisessä ruumiillistumassaan. Heidän aikomuksestaan ei kuitenkaan tule todellisuutta. Noiden sanojen sanominen tai ajatteleminen ei ehkä aina riitä - teidän täytyy valmistautua sisäisesti kokemaan Luoja täysin.
 
Käsitättekö, että jokaisella askeleella minkä otatte henkisellä polullanne, valmistatte monia kehojärjestelmiänne ja olemustanne kokemaan Luojan? Ainoastaan kehoa ei tarvitse puhdistaa, vahvistaa ja täyttää sopivimmilla valovärähtelyillä, vaan myös mieli ja tunteet vaativat valmistautumista. On hallittava kiinnittyminen maahan, egoon ja aineelliseen todellisuuteen ja vaihdettava se syvään rakkauden tunteeseen niitä kohtaan. Jos mieli ei pysty hyväksymään vapautta ja menemään syvään rauhan ja tyhjyyden tilaan, niin mieli ei pysty ymmärtämään Luojaa tai virittymään Luojatietoisuuteen. Tämä johtaisi Luojan ruumiillistamiseen, mutta oivaltamatta tai kykenemättä ymmärtämään, miten tämä vaikuttaa olemukseenne ja todellisuuteenne, ja siksi ollen tietämätön siitä Luojaan integroitumisesta, mitä haluatte.
 
Kun haluatte tunnistaa Luojan sisällänne, työstäen itseänne päivittäin, hienovirittäen ruokavaliotanne, terveyttänne, ajatuksianne, tunteitanne, kokemuksianne, aikomuksianne, ilmentämisiänne ja paljon muuta, ryhdytte merkittävään valmistautumiseen Luojan kokemiselle. Joka askeleella kun paljastatte Luojaa itsellenne, voi tuntua siltä, että ruumiillistatte Luojaa, mikä on monin tavoin totta, kun Luojan nopeammat taajuudet kanavoituvat olemukseenne, mutta todellisuudessa poistatte esteitä, jotka ovat teidän ja sisäisen voimakkaan Luojavarmuutenne välillä, mikä on kuin vahvin metallipylväs sisällänne.
 
Taikaa on kokea jumalainen energia. Taikaa voi usein olla perspektiivimuutos. Voitte päättää nähdä harhan tai totuuden - kumpikin on yhtä suurenmoinen, mutta saatte syvemmän tyydytyksentunteen toisesta. Totuuden tunnistaminen ja ruumiillistaminen sisäisestä Luojastanne tuo aina autuaan taiantunteen, mitä ei voi selittää.
 
Pyydän teitä pohdiskelemaan sen sijaan, että näette olemisestanne maan päällä puuttuvan jumalaiset kykynne ja Luojan läsnäolon sellaisena, kuin haluaisitte sen. Pyydän, että tunnistatte Luojan ruumiillistavan ylösnousemusprosessinne jokaisen askeleen itsenne ja kehonne valmistelemisena Luojan täydelliseen ruumiillistamiseen (oivaltamiseen). Teiltä ei puutu koskaan mitään, erityisesti Luojan ja sielunne valoa, läsnäoloa, viisautta ja kykyjä. Tämän perspektiivin myötä alatte panna merkille, oivaltaa ja tunnistaa, että kaikki on jumalaisessa järjestyksessä, ja kuoritte kerroksia Luojan paljastumiseksi tai poistatte esteitä, jotka estävät teiltä tietoisuuden Luojasta.
 
Sallikaa itsenne saada Luojan suurempaa selkeyttä, ruumiillistamista ja ykseyttä tunnistamalla ja tietämällä, että teiltä ei koskaan puutu Luojan energiaa. Eikä teiltä puutu henkisiä kykyjä, taitoja, viisautta tai perspektiiviä. Kaikki on jumalaisessa järjestyksessä ja kaikki mitä koette tässä hetkessä ja tässä elämässä, valmistelee teitä niin, että olette valmis ja tietoisesti kykenevä ruumiillistamaan ja tunnistamaan Luojan täysin olemuksessanne. Oikein pohdiskeltuna ja omaksuttuna tämä tietoisuus tuo syvemmän rauhantunteen ja todellisen vapauskokemuksen koko olemukseenne.
 
Tietäkää, että olen täällä auttamassa teitä kaikin tavoin, mihin Luoja ja sielunne opastaa jumalaisesti. Vaikka olemme siirtyneet erilaiseen aikakauteen maan päällä ja sisätasoilla, pysyn monien muiden kanssa ylösnousemuksen eturintamassa ja annan tukea ja rakkautta kaikille. Monet ylösnousemuspolulla voivat nyt kokea täysin sen taika- ja transformaatioenergian, mitä kanavoin Luojalta, ja näin pysyn tukena ja ankkurina todellisuuksissanne.
 
Tällä hetkellä valvon muutosta maapallon ja kehonne molekyylirakenteessa. Tämän on tarkoitus purkaa kaikki ne juurtuneet energiatavat, erityisesti kolmanteen ulottuvuuteen liittyvät, joita voidaan kantaa tietämättä. Niitä ei enää tarvita ja ne ovat jätettä ja tarpeeton kiinnike kolmanteen ulottuvuuteen. Olen saamassa aikaan syvällisen puhdistumisen maapallon ja olemuksenne molekyylirakenteessa, mikä aktivoi alkemisesti ja avaa olemuksenne suuremmille valomäärille. Tämä tapahtuu luonnostaan, mutta voitte kutsua energioitani ja seitsemännen säteen ashramin tiimiä, joka toimii kanssani, ympäröimään teidät ja samanaikaisesti maapallon. Pyytäkää meitä kaatamaan energiaamme olemukseenne tukemaan teidän ja maapallon molekyylirakenteen kirkastamista, niin että kaikki juurtuneet energiatavat, erityisesti kolmanteen ulottuvuuteen liittyvät, poistetaan ja enemmän valoa voi kanavoitua ja ilmentyä olemukseenne. Sitten vain kylpekää ja hengittäkää energioissa, joita jaamme kanssanne ja aktivoimme olemuksessanne.
 
Uskokaa transformaatioprosessiin, kun sitä tapahtuu sisällänne nyt jatkuvasti.
 
Rakastavin siunauksin,
 
Saint Germain
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >