HomeViestejäNatalie Glasson26.8.2013 - Kehon ulottuvuusmuutokset

26.8.2013 - Kehon ulottuvuusmuutokset

KEHON ULOTTUVUUSMUUTOKSET
 
Maria Magdaleenaa kanavoinut Natalie Glasson (www.omna.org)
26.8.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Sieluni rakkaussiementen kera astun esiin kunnioittamaan jumalaista ja pyhää olemustanne ja huuhtelen teitä kaikessa, mikä on totuutenne, kun tunnistatte sen itsessänne ja minun läsnäolossani. Jumalainen totuutenne ja pyhä itsenne on kaikkialla ja voidaan tunnistaa jokaisessa ihmisessä. Ette ole koskaan yksin ettekä ole erillään Luojasta, sillä ette voi nähdä Luojan osaa vain itsessänne, vaan voitte tunnistaa sen kaikessa ympärillänne. Tämä tunnistaminen ja tuttuus synnyttää suurempaa ymmärrystä ja ykseyden kokemista, myös todellisuudessa missä erillisyys hallitsee.
 
Ykseystietoisuuden ja -perspektiivin myötä - eli tunnistaen Luojan itsessänne ja kaikessa - sallitte itsenne kokea suurta heräämistä ja tärkeää yhteensulautumista Luojan kanssa. Yhteensulautumisen kokeminen Luojan kanssa auttaa teitä siirtymään läpi monista aktivoinneista, ulottuvuusmuutoksista, heräämisistä ja vanhojen energiamallien irtipäästämisestä ja näin teistä tulee se suuri valomajakka, mikä olette, ja myös oivallatte sen.
 
Tässä uudessa ajassa te ja sielunne olette antaneet kehollenne ja koko olemuksellenne luvan herätä täysin kokemaan olemuksenne ja jumalaisen itsenne säteilyn, voiman, rakkauden ja valon. Tämä merkitsee, että sallitte Luojan tulla lähemmäs ja tulla täysin läsnä olevaksi olemuksessanne. Luoja tulee lähemmäs olemustanne ilmentyäkseen täysin sekä sisällänne että ympärillänne, luomustenne kaikissa osissa. Hyväksyessänne täysin Luojan läsnäolon ja annettuanne itsellenne luvan herätä, sallitte koko olemuksenne, mutta erityisesti kehonne astua nopeaan ja voimakkaaseen muutos-, irtipäästämis- ja aktivoitumisprosessiin.
 
Keho ja energiakehot alkavat karistaa tarpeettomia energioita, malleja ja perspektiivejä, ikään kuin vanhaa nahkaa, mitä ei enää tarvita. Sielussanne ja kehossanne tapahtuu voimakaita alkemiamuutoksia ja heräämistä, kun se avaa kaikki energiajärjestelmät Luojan värähtelyn ja energian käytettäväksi. Kehon alkemia ja transformaatio saattaa kehonne jumalaiseen voimaan, terveyteen ja vireeseen kaiken kanssa, mikä on Luojaa. Valohiukkasia ei ainoastaan muodostu, vaan myös räjähtää kehossa, mikä parantaa valoa lisää.
 
Energia-avaimia jotka herättävät monia taitoja, kykyjä ja tietoisuutta, virtaa sielusta ja sielussa pidetyistä muistoista ja ne voidaan aktivoida kulkemalla kuumissa energiapisteissä tai sielun tutuilla poluilla maan päällä. Värähtelykoodeja vapautetaan jatkuvasti kehoon ja energiakehoihin edistämään henkistä tietoa ja ymmärrystä sekä kohottamaan sisäistä rakkaus-, totuus-, valo- ja viisausvärähtelyä. Kaikkien näiden energiavapautusten vuoksi se mikä ei enää palvele teitä - on se sitten tunteellista, mentaalista tai fyysistä - tuodaan pintaan täydellistä irtipäästämistä ja parantamista varten.
 
Huomaatte ehkä, että irtipäästämis- ja parantumisprosessinne ovat dramaattisempia ja hallitsevampia olemuksessanne ja todellisuudessanne, kun niitä nousee esiin tänä aikana. Tämä johtuu sielunne aikomuksesta parantaa täysin monia ongelmia, tunnetuskia ja tukoksia. Täydellinen parantuminen merkitsee monien niiden irtipäästämisalueiden viimeistelyä, joita olette selvittäneet monta vuotta ja ehkä monta elämää. Tarinan viimeinen sivu tuodaan ikään kuin pintaan irtipäästettäväksi ja nähtäväksi suurempaa vapauskokemusta varten.
 
Näiden voimakkaiden irtipäästämis-, parantumis- ja värähtelymuutosprosessien myötä, kehonne ja energiakehonne vaihtavat jatkuvasti monien valo-, energia- ja tietoisuusulottuvuuksien välillä. Tämä jatkuva liitely ulottuvuuksien välillä sallii teidän kerätä värähtelytaajuuksia ja ankkuroida ne syvälle olemukseenne ja sallia näin koko olemuksenne nousta luonnollisesti korkeampiin ja nopeampiin valotaajuuksiin. Kehonne ja sielunne alkavat testata, mikä valovärähtely ja -ulottuvuus on sopivin ja ravitsevin teille henkisen ylösnousemuksenne eri aikoina.
 
Olemuksenne etsii ehkä luonnostaan ulottuvuuden, missä on voimakas parantumisfokus ja mihin siirrytte automaattisesti, silloin kun parannusta vaaditaan. Tosina aikoina olemuksenne etsii ehkä suurentamis- tai vahvistamisulottuvuuden, kenties myös tiettyjä ominaisuuksia ja tarvittuja yhteyksiä. Olemuksenne voi sinkoilla ulottuvuuksien välillä henkisen kiihdytyksen, tiettyjen taajuuksien saamistarpeen ja integroitumisaikomuksen vuoksi, mutta myös energiasykkeenne jatkuvan parantamisen vuoksi, mikä aiheuttaa värinää, joka tasoittuu, kun sallitte totuutenne olla enemmän läsnä olemuksessanne.
 
Älkää yllättykö, jos yhtenä hetkenä tunnette yhdistyvänne äärimmäisen nopeisiin värähtelyihin, ja seuraavana hetkenä tunnette itsenne raskaaksi. Kehonne ja koko olemuksenne alkaa sulautua ykseyteen, ei ainoastaan Luojan osien kanssa maan päällä, vaan myös Luojan osiin, jotka tunnetaan energiaulottuvuuksina tai -tasoina ympäri Luojan universumia. Jokainen ulottuvuus edustaa integroitumista Luojaan sekä Luojan erityisiin ominaisuuksiin ja aspekteihin.
 
Teidän ei todellisuudessa tarvitse ymmärtää ulottuvuuksia mielellänne, mutta voitte kokea ja tuntea ne energeettisesti, erityisesti meditoidessa, pyytämällä saada kokea kunkin ulottuvuuden teille sopivimmat värähtelyt tai niin monia kuin tunnette sopivaksi, joko yksitellen kuin energiatasoina tai yhtenä valtavana valolähteenä. Aistiminen ilman tietoisuutta ja ymmärrystä voi saada koko olemuksenne tasapainottumaan, mikä sallii henkisen ylösnousemuksenne virrata helpommin.
 
Automaattista liitelyä ja yhdistymistä moniin ulottuvuuksiin tarvitaan tänä aikana, kun Luojan kaikki ulottuvuudet tulevat vähitellen yhdeksi olemuksessanne ja sielussanne, mikä merkitsee Luojan syvää hyväksymistä sisäisesti ja ulkoisesti. Tänä aikana prosessi voi saada olonne tuntumaan maadoittumattomalta tai tuoda voimakasta irtipäästämistä pintaan. Teitä ikään kuin ravistellaan lisäaktivoitumiseen ja -heräämiseen ja koette kaiken sen syvällisen muuttumisen ja puhdistumisen, mitä tiedätte ja ymmärrätte.
 
Tarvitsee vain olla tietoinen tästä prosessista, mikä usein tapahtuu tiedostamattanne. Tunnistamisenne myötä voitte tulla tietoiseksi kaikista ylä- ja alamäistä energiassanne ja värähtelyssänne, mikä sallii teidän kokea ne, sekä ulottuvuusenergioista joita tarvitaan tuomaan teidät takaisin sieluvärähtelyyn. Sielu kehittyy aina, mutta ylläpitää vakaata värähtelyä, taajuutta ja yhteyttä valoulottuvuuteen kehosta pidemmältä näyttävän ajan ja on siksi koko olemuksenne maadoittumispiste.
 
Sielu on se valon värähtelyulottuvuus, minkä koko olemuksenne haluaa saada. Liikkuessanne eri ulottuvuuksien läpi, erityisesti valokehossanne, pystytte pääsemään sielunne eri aspekteihin. Sitten kiinnittämällä huomionne takaisin sieluunne, pystytte maadoittamaan nämä aspektit ja yhdistämään sielunne lukuisat aspektit voimakkaana sieluvärähtelynä ja -kokemuksena läsnä olevaan hetkeenne ja näin koette syvempää ykseyttä Luojan kanssa. Sielunne värähtely on kaikkien ulottuvuuksien yhteisvärähtelyä, mutta nyt on aika tutkia näitä sielunne aspekteja tietääksenne ja tunnistaaksenne kaiken, mikä on Luojaa sisällänne ja ympärillänne.
 
Teidän ehkä kannattaa sanoa ääneen: "Maria Magdaleenan läsnä ollessa ja oppaideni ja sieluni tuella, sallin itseni nyt kokea syvempää ehdotonta ykseyttä Luojan kanssa nykyelämässäni ja läsnä olevassa hetkessä. Olen tietoinen kaikista ulottuvuusmuutoksista, joiden läpi koko olemukseni liikkuu nyt, kun yhdistyn automaattisesti sopiviin ulottuvuuksiin, mikä palvelee ylösnousemustani ja syvempää ymmärrystä sielustani. Kun vaihdan ja siirryn Luojan universumin eri ulottuvuusenergioiden ja -tasojen läpi, sallin itseni kerätä sisälleni ja korostaa kaikkea, mitä tarvitaan, ja samalla sallin itseni palata jatkuvasti sieluni ydinenergiaan, kokien näin syvää ykseyttä ja integroitumista kaiken kanssa, mikä on sieluni ja Luoja. Olkoon niin."
 
Rakkaudella ja autuain siunauksin,
 
Maria Magdaleena
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >