HomeViestejäNatalie Glasson17.2.2013 - Ylösnousemuspalkkioiden korjaaminen

17.2.2013 - Ylösnousemuspalkkioiden korjaaminen

YLÖSNOUSEMUSPALKKIOIDEN KORJAAMINEN
 
Kwan Yinia kanavoinut Natalie Glasson (www.omna.org)
17.2.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Välitän rakkaudella energiani harhaverhon läpi ympäröimään ja kylvettämään koko olemustanne. Kun energiani virtaavat teihin, autamme yhdessä luvallanne hävittämään ne harhaverhot, joita energisoitte ja joista pidätte edelleen kiinni fyysisessä todellisuudessanne.
 
Olen tukemassa täällä rakkaudella ylösnousemustanne, opastamassa ja auttamassa teitä kaikin tavoin, mitä sallitte minulle - teillähän on lopulta vastuu henkisestä ylösnousemuksestanne maan päällä. Kyvyllänne hyväksyä, sallia, oivaltaa, tunnistaa ja kehittyä autatte itseänne edistämään henkistä ylösnousemustanne.
 
Antakaa rauhan, harmonian, totuuden ja rehellisyyden energioiden virrata energiajärjestelmäänne ja kehoonne, kun avaan sydämeni teille rakkaudessa.
 
Minä, lady Kwan Yin, haluan jakaa keskittyen ylösnousemuspalkkioiden korjaamiseen. Ylösnousemusprosessinne kautta on ymmärrys, että valaistumispolun seuraaminen tuo hyvin syvällisiä kokemuksia ilosta, onnellisuudesta ja autuudesta.
 
On totta, että mitä enemmän sallitte itsenne päästää irti perspektiiveistä ja aineellisista puolista, jotka eivät enää palvele teitä, sitä helpompaa on löytää autuusenergiaa olemuksestanne. Se on harjoitus siirtyä kiinnittyneestä todellisuudesta, missä autuus ja onnellisuus luodaan ulkopuolelta, todellisuuteen mikä on vapaa kiinnikkeistä ja missä ilo tulee sisältänne elämäntapana, hetkellisen kokemuksen sijasta.
 
Tällä hetkellä koette kaikki tätä muutosta ja olette kokeneet jonkun aikaa. Tämä prosessi jatkuu, koska se on vähittäinen oivallusprosessi. Alatte oivaltaa voimakkaamman vahvistuksen kera, että monet kokemuksenne ovat valheellisia luomuksia, kun ne yhdistävät teidät maailmaan ja irrottavat energiamaailmasta sisällänne.
 
Ne ovat luomuksia, mitkä palvelevat teitä tietyssä kasvuvaiheessanne, mutta silloin kun jokin kokemus saa aikaan hetkellistä kohoamista, niin se on monin tavoin valheellinen, se on ulkopuolinen luomus. Silloin kun ilo tai autuus tulee sisältä, täyttäen koko olemuksenne ja jääden olemuksenne osaksi (vaikka sen alun perin aktivoi jokin ulkoinen, mutta joka todella tunnetaan sisällä), tämä on todellinen kokemus autuudesta, onnellisuudesta ja ilosta.
 
Toinen tapa selittää on sanoa, että silloin kun todella ilmaisette olemuksenne sisältä, olette keskittynyt kokemaan tuon ilmaisun energiaa. Silloin kun ilmaisu tulee jostain kokemuksesta fyysisessä todellisuudessanne ja fokuksenne on tuo kokemus, niin tämä ei ole todellinen oivallus tai askel kohti ylösnousemusta. Jokainen hetki kun henkenne kohoaa, on positiivinen, koska se lisää värähtelyänne, mutta on oleellista tuoda harmonia ilmaisuihin, jotka kehittyvät sisältä, jotta luotte perustan suurempien oivallusten ja suuremman valaistumisen kehittymiselle.
 
Monet ehkä uskovat, että ylösnousemuksesta ei ole palkkioita, ja tunnetaan vetoa vain prosessin kokemiseen, jotta kehitytään ja ymmärretään universumia ja todellisuutta täydemmin. Ehkä kannattaa kysyä itseltänne, mikä on päätavoitteenne ylösnousemuksen tavoittelemisen taustalla? Onko jonkin halu? Teidän ehkä kannattaa myös kysyä itseltänne, sallitaanko teidän odottaa tai hyväksyä palkkioita ylösnousemuksesta?
 
Nämä ovat voimallisia kysymyksiä, jotka totuudenmukaisesti vastattuna auttavat muutosta kasvuylösnousemusprosessissanne, sallien voimakkaan sisäisen ytimen muodostua. Usein myös ylösnousemuspolulla oleville on epäselvää, mistä syystä he ovat päättäneet kulkea tätä polkua. Jos syynne on fyysinen kokemus, niin on tarvetta yhdistyä syvempään ymmärrykseen tai puhtaampaan syyhyn sisällänne. Syyn oivaltamalla seuraatte henkistä polkuanne, vahvistatte sisäistä ydintänne ja samalla sallitte tarkoituksenne tulla selväksi itsellenne.
 
Jos syynne on, että voitte tuntea olevanne rakastetumpi, voitte parantaa itsenne, muuttaa todellisuutenne jne., niin nämä syyt eivät palvele teitä pitkässä ylösnousemuksessanne. On tarve oivaltaa, että monet muodostamanne syyt ovat itse asiassa tilaisuuksia ja oppitunteja kannustamaan teitä kasvussa. On tärkeää olla vähättelemättä näitä syitä, koska ne näyttävät teille itsenne läsnä olevassa hetkessä, mutta sallikaa niiden olla työkaluja, joiden avulla oivallatte itseänne enemmän.
 
Kenties on halua kokea enemmän rakkautta, enemmän totuutta, enemmän ymmärrystä tai hyväksyntää. Usein etsimme ihmisistä näitä, mutta jos päätämme päästää irti haluista ja pelkästään tunnistaa, että kaikki etsimämme on sisällä, luomme todellisia oivalluksia, yhdistyen syvemmälle siihen totuuteen, mikä on harhakuvien yläpuolella.
 
Silloin kun kerromme, että kaikki etsimänne on sisällä, kerromme, ettei teidän tarvitse enää etsiä. Etsiminen häiritsee teitä sen oivaltamisessa, että te olette se, mitä etsitte tai mihin pyritte. Esimerkiksi, jos pyritte olemaan täydemmin rakastettu tai syvemmin arvostettu, ette koskaan löydä olentoa tai kokemusta, mikä sallii teidän tuntea tai kokea etsimänne. Jos lopetatte etsimisprosessin, mutta pidätte edelleen aikomuksen tietäen, että olette jo sitä, mitä alun perin etsitte, löydätte sisältänne enemmän rakkautta ja kunnioitusta itseänne kohtaan, mikä sitten vetää enemmän ihmisiä ja tilanteita, jotka peilaavat tätä teille.
 
Näette jo, että on korjattavia palkkioita. Monet ehkä uskovat, että suurin palkkio on ylösnousemuksen loppuunsaattaminen, mutta ne monet oivallukset ja totuuspisteet joita löydätte olemuksestanne, ovat todellisia palkkioitanne. Nämä kerättynä yhteen luovat kauneimman ja pysyvimmän tietoisuuden, rakkauden ja kohoamisen tilan.
 
Onko tarkoituksenmukaista tunnistaa ylösnousemus palkkioprosessiksi? Tunnen sen olevan tarkoituksenmukaista, jos teillä on tarkoituksenmukainen perspektiivi. Valotyöntekijöinä maan päällä on edelleen niitä, jotka pitävät kiinni köyhyystietoisuudesta. Ne jotka pitävät kiinni puutteen kokemisesta, eivät todellisuudessa tunnista niitä kauniita oivalluksia ja heräämistä, mihin päästään jo heidän omassa olemuksessaan.
 
On tarve oivaltaa, että ylösnousemus voi olla kauneuden ja runsauden kokemisprosessi, koska ansaitsette sellaista runsautta. Taaskaan ei ole mitään tarvetta etsiä runsautta, pelkästään ylläpitää sitä aikomusta, että teillä on aina runsaasti kaikkea tarvittavaa, ja tietää, että runsauden luominen tulee olemuksenne sisältä ja sitten ilmentyy ulkoiseen maailmaanne.
 
Jos pystytte saavuttamaan ja ilmentämään tämän runsausoivalluksen, voitteko nähdä, että jokainen askel on palkkio? Myös puutekokemus on palkkio, koska se kannustaa teitä löytämään, yhdistymään ja ilmentämään vaihtoehtoisen muodon ja perspektiivin olemuksessanne.
 
Palkkiota voidaan usein kuvata maksuksi tai palkinnoksi, minkä saatte saavutettuanne jotain. Kenties teistä tuntuu, ettei teitä pitäisi palkita ylösnousemuksesta ja kasvusta, mikä teette? Tästä kysymyksestä löydätte monia uusia oivalluksia ja vanhoja puute- ja rajoittuneisuustapoja. Teillä ei ole mitään tarvetta tulla tai odottaa tulevanne Luojan palkitsemaksi ystävällisestä teosta tai saavuttamastanne oivalluksesta.
 
Kun kuoritte pois harhakuvia, erityisesti perspektiivistänne, niin teistä alkaa tulla oma palkkionne. Palkkionne on aina syvempi yhteys itseenne ja Luojaan. Luoja ei anna sitä, mutta se ilmentyy - ei käskynne vuoksi, vaan pelkästään tuotteena keskittymisestänne henkiselle polulle.
 
On myös tärkeää oivaltaa, että saavutatte aina henkisellä polullanne. Onko teillä oikeasti tämä usko?
 
Ymmärrän, että ylösnousemus on äärimmäisen haastavaa toisinaan. Tänäkin aikana kun totuttelette uusiin energioihin, saatatte kokea epämukavuutta mielessä, tunteissa ja myös fyysisessä kehossa tai todellisuudessa. Aikomukseni ei ole, että odotatte palkkiota koettuanne haasteellisen ajan, vaan haluan teidän ymmärtävän, että te olette jo palkkionne, te olette jo lahja itsellenne - tarvitsee vain paljastaa kaikki se, mitä olette.
 
Itsenne paljastaminen vie aikaa, mutta tunnistatte palkkiot fokuksestanne. Muistakaa, että nämä palkkiot, jotka voidaan selittää iloksi, onnellisuudeksi ja autuudeksi, eivät ole tulosta kovasta työstänne ja keskittymisestänne henkiselle polulle, vaan ne ovat pelkästään ilmentymä teistä - totuudestanne ja kaikesta, mitä sisällänne on.
 
Nyt on aika päästää irti siitä perspektiivistä, että Luoja palkitsee teidät ja odotuksenne tulla palkituksi. Tämä odotus ei palvele teitä enää. Luoja tukee ja energisoi teitä, kanssaluo kanssanne toisinaan. Palkkiot, ihmeet ja lahjat joita hahmotatte saavanne todellisuudessanne, ovat pelkästään tulosta siitä, että sallitte upean ydinolemuksenne tulla näkyviin täydemmin ja suuremman vakuuttuneisuuden kera.
 
Kun sallitte ydinolemuksenne ja totuutenne tulla näkyviin ja hävitätte kaiken uskon harhakuviin, korjaatte aina palkkioita. Mitä enemmän sallitte itsenne ymmärtää sisältämänne yltäkylläisen energian, sitä enemmän pystytte siirtymään harhan yli, jolloin jokainen hetki tuntuu siltä, että palkitsette itsenne olemuksenne puhtaimmasta osasta.
 
Rauhan ja rakkauden kera,
 
Kwan Yin
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >