HomeViestejäNatalie Glasson27.1.2013 - Uudessa todellisuudessa eläminen

27.1.2013 - Uudessa todellisuudessa eläminen

UUDESSA TODELLISUUDESSA ELÄMINEN
 
AE Metatronia kanavoinut Natalie Glasson (www.omna.org)
27.1.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat, loistavat valomajakat maan päällä, kumarramme teitä valtavan kunnioituksen ja rakkauden kera. Me, sisätasojen oppaanne, ystävänne ja rakkaanne, olemme täällä tukemassa teitä, kun siirrytte valtavan ylösnousemusprosessin läpi.
 
Kenties teistä tuntuu, että te ette voi täysin ymmärtää, miksi tiettyjä kokemuksia, luomuksia ja ilmaisuja ilmentyy todellisuuteenne ja miksi teette tiettyjä valintoja toisten sijasta. Haluamme kertoa teille, että se ohjekirja, sielunne suunnittelemat olosuhteet, rajoitukset ja rajat joita olette asettaneet menneisyydessä, heitetään nyt sivuun. Teidät palkitaan kaikesta omistautumisestanne henkiselle yhteydelle ja heräämiselle sellaisella todellisuudella, mikä on vapaa rajoituksista.
 
Ei ole enää tavoitetta työskennellä tiettyyn aikaan, kello ei enää tikitä ja työnnä teitä eteenpäin henkisellä polullanne eikä ole enää tavoitteita, jotka täytyy saavuttaa tai joissa on tiettyjä rajoituksia. Tosiasiassa ei ole enää tavoitetta saavutettavana.
 
Ne rajat, rajoitukset, tavoitteet ja inspiraatiot jotka johtivat teidät kuluneen ylösnousemusvaiheen läpi, putoavat pois. Tosiasiassa teille annetaan vastuu ja vapaus. Se voitaisiin nähdä niin, että tarkoituksenne on ikään kuin otettu teiltä pois. On paljon helpompaa energisoida itsenne ja intohimonne tiettyjen kasvutasojen saavuttamiseksi, silloin kun teiltä tuntuu loppuvan aika tai kun tietty tavoitepylväs on näkyvissä. Kun olette tässä uudessa todellisuudessa ja energiavaiheessa, ei ole mitään tavoitepylvästä tavoiteltavana tiettyyn aikaan.
 
Tarkoituksenne pysyy samana: kokea ykseyttä Luojan ja kaikkien sen aspektien kanssa, tuntea ja "osata" itsenne ja tämän myötä Luoja täydemmin ja avata sydämenne kanavaksi rakkaudelle ja kaikelle, mikä on Luojaa. Tarkoituksenne ei ehkä koskaan ole ollut näin elävä, mutta nyt teillä on työkaluja, aikaa ja vapautta saavuttaa nämä tavoitteet niin, kuin haluatte, missä haluatte, niiden kanssa kuin haluatte ja siihen aikaan kun halutatte.
 
Ylösnousemuksenne voisi viedä neljä päivää, viisi kuukautta, kuusitoista vuotta tai todellisuudessa niin kauan, kun päätätte. Ei ole mitään sääntöjä sille, miten kauan ylösnousemuksen pitäisi kestää, saavutatteko sen ryhmässä vai yksilönä, päätättekö pyytää apua vai ette. Ei ole enää väärää ja oikeaa. Tosiasiassa kaikki mitä olette pitäneet totuutena omassa todellisuudessanne ja oivalluksina henkisestä itsestänne ja henkisistä harjoituksistanne, putoaa pois. Ikään kuin "riippuisitte" avaruudessa tai energiassa.
 
Teitä tuetaan, rakastetaan ja teillä on kyky valita ja luoda kaikki, mitä tarvitsette siirtyäksenne eteenpäin, rajojen ja rajoitusten yli. Tuntuu ehkä siltä, että luotu turvallisuus putoaa nyt pois. Suuremman vapauden myötä tulee kokemuksia, ettei ole, omista ja tee mitään tai on, omistaa ja tekee ilman rajoja. Ennen myös aika on tuonut teille turvallisuutta ja kuitenkin huomaatte, ettei ajalla ole samaa merkitystä enää. Teille annetaan ja te luotte vapautenne, mikä on yksi tämän uuden vaiheen suurimmista lahjoista.
 
Haluatte ehkä mietiskellä niitä monia tilanteita, ajatuksia, havaintoja ja ymmärryksiä, joista pidätte kiinni todellisuudessanne syvemmän turvallisuustunteen luomiseksi. Sallikaa itsenne nähdä tämä yksinomaan omana luomuksenanne ja ettei se palvele teitä olemuksenne voiman, vahvuuden ja valtavan rakkauden herättämisessä. Tarvitsetteko oikeasti turvallisuutta todellisuuteenne? Tarvitseeko teidän luoda rajoja ja rajoituksia? Tarvitseeko teidän tunnistaa rajaton itsenne ja laajentuva olemuksenne/olemisenne? Pyydän teitä ottamaan aikaa tämän mietiskelyyn ja itsenne löytämiseen todellisuudessanne, vaikka vain kerran, mikä auttaa teitä vapauttamaan menneisyyden energiatavat ja -mallit olemuksestanne, energiastanne ja perspektiivistänne.
 
Sen suuremman vapauden myötä minkä olette hyväksyneet todellisuuteenne, tulee ehkä myös esiin todellisuutenne, persoonanne ja luomustenne piirteitä, jotka eivät palvele teitä tai anna teille vapautta. Näitä piirteitä tulee pintaan vapauttavaksi ja voi näyttää siltä, että joudutte häkkiin ja teillä on entistä vähemmän vapautta. Alatte nähdä itsenne monin uusin tavoin, mitä ei ole ehkä aina miellyttävä katsoa. Jotkut ihmiset saattavat tuntea, että heillä on enemmän asioita käsiteltävänä ja parannettavana kuin ennen vuotta 2012. Vapauden ja vastuun energia herättää olemuksenne uusia puolia, jotka haluavat tulla parannetuksi ja vapautetuksi.
 
Valotyöntekijälle ja Luojan heränneelle sielulle vapaus on voimallinen oppitunti voitettavaksi ja sulatettavaksi. Te kaikki odotatte ja haluatte vapautta, mutta myös pelkäätte sitä, koska se antaa teille pääsyn voimaanne ja pyhiin kykyihinne. Enää mikään ei ole tiellänne, tukkimassa tai estämässä teitä - on vain se, mitä päätätte luoda. Enää mikään ei työnnä ja aja teitä eteenpäin ja kuitenkin teidät laitetaan vapauden keskelle kera tilaisuuden valita, mitä tahansa haluatte.
 
Se voi olla riemullinen kokemus, mutta myös pelottava. On myös kysymys, minkä monet valotyöntekijät kohtaavat: miten vapaus koetaan ja tulkitaan ja mitä päätetään luoda? Monien elämien ajan maan päällä teitä on rajoitettu, rajattu, tuomittu ja kenties pahoinpidelty yrityksestä olla oma totuutenne. Nyt on aika todella päästää irti näistä menneistä energioista ja ymmärtää, että teillä on vapaus päättää luoda, mitä tahansa haluatte. Jos näin on, niin miten monista ulottuvilla olevista tilaisuuksista ja mahdollisuuksista valitaan se, mitä halutaan luoda?
 
Sielunne opastus, tietämys ja totuus ovat erittäin tärkeitä tässä vapausenergiassa - myös oppaanne toimivat teille peilinä sielustanne ja sen opastuksesta. Älkää pelätkö kysyä tai seurata inspiraatiota sisällänne. Tämä inspiraatio johtaa teidät kokemaan suurempaa vapautta. Huomaatte ehkä ensin, ettei persoonanne ole tyytyväinen opastukseen, mitä jaetaan sisältänne, mutta myös persoonanne perspektiivin ja halujen on muututtava, suuremman onnellisuuden, ilon, rakkauden ja rauhan tuomiseksi olemukseenne.
 
Huomaatte ehkä myös, että suuremman vapaudentunteen ja -energian vuoksi olette tietoisempi tekojenne, ajatustenne ja luomustenne seuraamuksista. Tietoisuus tilanteenne seuraamuksista on oma luomuksenne, mikä auttaa teitä valitsemaan ja ymmärtämään, mikä on tarkoituksenmukaista teille. Ymmärrätte todella, silloin kun olette luoneet tilanteen, mikä ei palvele teitä, mutta usein näette sen epäonnistumisena, vaikka se itse asiassa auttaa teitä ymmärtämään itseänne täydemmin. Alatte tunnistaa oman värähtelynne ja oivaltaa, silloin kun luotte jotain, mikä ei tule aidosta värähtelystänne, vaan rajoittuneesta aspektistanne.
 
Ylösnousemuksen tässä hetkessä ja vaiheessa teidän todella sallitaan kokeilla. Olette valinneet tämän ylösnousemusvaiheen, koska osaatte yhdistyä Luojaanne ja totuuteenne ja teillä on kaunis ymmärrys ja halu luoda rakkautta. Tosiasiassa voitte luottaa itseenne, että käsittelette vapautta, vastuuta ja valintoja puhtaimmasta rakkaustunteesta käsin, mikä varmistaa, että te ette vahingoita itseänne tai toisia tai aiheuta tuskaa. Koettavaksenne paljastuu erittäin kaunis todellisuus ja ylösnousemusvaihe.
 
Nauttikaa siitä tunteesta, ettei teitä enää työnnetä saavuttamaan tavoitteita, ettei teillä ole enää rajoja ja rajoituksia. Nauttikaa itse luomienne rajoitusten ja rajojen tulemisesta pintaan ja ennen kaikkea nauttikaa tulemisesta yhdeksi ja tutustumisesta itseenne täydemmin. On ehkä aika oivaltaa sen todellisuuden pelinomaisuus, mitä koette parhaillaan maan päällä, sekä se voima, mikä teillä on valinnoissanne ja kyvyssänne ilmentää.
 
Olen tietoinen, että viestissäni ja kommunikoinnissani on monia viestejä ja tulkintoja, mutta toivon teidän oivaltavan, että teillä on sisällänne mitä kaunein tietämisen lahja. Olemuksenne kyky vain tietää välittömästi täydellisin vaihtoehto, totuus ja ilmentymä, mikä palvelee teitä ja Luojan kaikkia aspekteja, on mitä kaunein ja valtavan voimakas, joten sallikaa itsenne käyttää sitä hyvin todellisuudessanne.
 
Haluan jakaa kanssanne invokaation palvellakseni teitä:
 
"Arkkienkeli Metatron, rakas Luoja, sieluni ja sieluryhmäni, kutsun läsnäoloanne ja rakkauttanne tukemaan ja rakastamaan minua ehdottomasti. Pyydän teitä auttamaan minua kuuntelemaan huolellisemmin ja selvemmin intuitiota ja tietämystä olemuksessani. Tunnistan tietämykseni opastukseksi Luojalta, mikä tuo minulle vapautta, totuutta ja suurempaa rakkauskokemusta. Hyväksyn sisäisen tietämykseni ja pystyn tulkitsemaan sitä todellisuuteeni helposti jokaisen uuden päivän myötä maan päällä.
 
"Pyydän saada vapausenergiat Luojalta syvemmälle olemukseeni. Oivallan ja tunnustan, että olen vapausenergia, hävitän auliisti luomiseni kaikki rajat ja rajoitukset ja päästän irti kaikista energioista, tilanteista ja ihmisistä, jotka edustavat turvallisuutta tai valheellista turvallisuutta.
 
"Käsitän, että minulla on voimakas työkalu ja kyky valita ja ilmentää. Pyydän, että kykyni on aina harmoniassa Luojan ja sieluni totuuden ja rakkauden kanssa. Tukekaa minua, kun sopeudun suuremman vapauden energiaan ja todellisuuteen, sallien itseni tulla laajenevaksi ja rajattomaksi valomajakaksi. Auttakaa minua ymmärtämään ja kokemaan tämä vapausvaihe valtavan helposti ja täydellisesti. Kiitos."
 
Autuain siunauksin,
Arkkienkeli Metatron
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >