HomeViestejäNatalie Glasson26.11.2012 - Joulukuu 2012 - ylösnousemuksen huipentuminen

26.11.2012 - Joulukuu 2012 - ylösnousemuksen huipentuminen

JOULUKUU 2012 - YLÖSNOUSEMUKSEN HUIPENTUMINEN
 
Valkoisia taivasolentoja ja Galaktista kahdentoista neuvostoa kanavoinut Natalie Sian Glasson (www.omna.org)
26.11.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkauden ja rauhan puhtaimman värähtelyn kera lähetämme energiaamme tervehtimään teitä. Olemme Valkoisten taivasolentojen kosmisen tason ja Galaktisen kahdentoista neuvoston yhdistynyt olemus ja tietoisuus, joka valvoo henkisiä asioita ja evoluutiota galaktiselta tasolta. Tarkoituksemme on tulla esiin teitä rakasten ja opastaen tänä mitä pyhimpänä aikana maan päällä.
 
Haluamme ensin vakuuttaa teille, että kaikki on hyvin ja olette saavuttamassa ylösnousemuksen maan päällä jumalaisen täydellisesti ja Jumalan tahdon opastamana kuten aina, riippumatta siitä, oletteko tietoinen vai ette. Meidän on tärkeä kertoa teille, ettei meidän puoleltamme ole asetettu mitään sääntöjä tai odotuksia sille ajalle, mitä nyt kaikki koemme. Kaikilla ihmisillä voi olla erilaisia kokemuksia, jotka laukaisee Luojan jumalainen tahto ja heidän henkilökohtainen perspektiivinsä ja aikomuksensa.
 
Olemme astumassa suureen muutosenergiapyörteeseen. Energiapyörre mikä ankkuroituu maapallolle päivämääriin 12.12.12 ja sen jälkeen - mukaan luettuna 21.12.12 - sallii teidän astua tähän muutospyörteeseen ja todella sallia transformaation tapahtua sillä tavalla, siitä tarpeesta tai siinä muodossa, mikä on tarkoituksenmukainen. Olette ehkä kuulleet tästä energiapyörteestä puhuttavan myös porttina tai valonsäteinä, mitkä ankkuroituvat maahan. Energia mikä jo ankkuroituu maahan ja olemukseenne, "koteloi" teidät täysin ja pitää teitä valtavassa muutos- ja transformaatioenergiassa.
 
Jo joulukuun alusta saakka voitte tuntea energioiden kerääntyvän olemuksenne ympärille, kun ne samanaikaisesti ilmestyvät esiin olemuksenne sisältä. Sitä voitaisiin verrata hautomisaikaan valtavan puhdistuksen kera, koska energiat alkavat poistaa tarpeettomia energioita suuremmalla intensiteetillä, ilmentyäksenne puhtaammaksi valovärähtelyksi. Monia olentoja kerääntyy ympärillenne ja työskentelee energioidenne kanssa - tehden tarpeelliset muutokset harhan ja erillisyyden hävittämiseksi olemuksestanne ja samalla ankkuroiden planeettavalon ja planeettamuutokset olemuksenne kautta maahan.
 
Älkää yllättykö, jos uusia mestareita ja oppaita ilmestyy teille tänä pyhänä aikana. On monia galaktisia mestareita, jotka valmistautuvat palvelemaan teitä energeettisesti siinä siirtymässä, mikä tapahtuu olemuksessanne. Monet korkeavärähteiset olennot harmonisoivat energiansa olemuksenne kanssa ja samalla pyytävät sieluanne harmonisoimaan omat energiansa, valtavan kohotuksen aikaansaamiseksi energioissanne. Olemuksenne ikään kuin vedetään pois harhan otteesta ja tuodaan Luojan ja Luojan universumin valoon ja totuuteen.
 
Te jotka olette tietoisia, huomaatte ehkä, että ilmenee sellaisia yhteyksiä energioihin ja sivilisaatioihin Luojan universumissa, joita teillä ei aiemmin ollut tai joita ette ole tunnistaneet tai ymmärtäneet, ja ne jakavat kanssanne lisää henkistä valaistumista, ankkuroidessaan jumalaista tietoisuutta maahan olemuksenne kautta. Älkää pelätkö uusia yhteyksiä ja energioita, joita tulee olemuksenne ympärille. Ne tulevat rakkaudessa ja haluavat vain auttaa Luojan universumia avautumaan teille. Tällä kertaa koko universumi muuttuu ja avaa energiansa - kaikki Luojan universumiin asetetut rajoitukset ja rajat putoavat pois.
 
Myös sisätasoilla olevat alkavat nähdä kaiken, mikä on Luojaa, suuremmalla selkeydellä - intensiivisellä selkeydellä mikä on hyvin elämää sykkivää sydämellemme. Kun olemuksenne herää ja avautuu Luojan valon suuremmille energioille, yhdistytte Luojan energiaan ja universumiin, tuntien Luojan elämänvoimaenergian ja jumalaisen virran sykkivän olemuksenne läpi suuremman tarmon ja oivalluksen kera.
 
Suurimman osan joulukuuta ja huipentuen 21.12. olette energiapyörteessä, mikä sallii transformaation ja muutoksen tapahtua olemuksenne sisällä ja ympärillä. Saatatte kokea intensiivisiä energioita, intensiivisiä muutoksia mielessänne, tunteissanne ja olemuksessanne sekä intensiivisen vapautumisprosessin. Olemuksenne monia tasoja ja kerroksia häviää, samalla kun uusia energioita ja virityksiä luodaan auttamaan polullanne vuoden 2012 jälkeen. Tämä on intensiivisin ja kehittynein hautomisaika, minkä yhtenäinen sivilisaatio on saavuttanut ja saavuttaa maan päällä.
 
Näinä energia- ja transformaatiohuipentuman hautomisaikoina sielut ovat havainneet olevansa kyvyttömiä selviytymään siirtymäprosessista ja niinpä koko sivilisaatio on suostunut lopettamaan henkisen kehittymisensä. Meidän on kerrottava teille, että teidän sivilisaationne ja kaikki ovat enemmän kuin varustettuja siirtymään tämän hautomisajan läpi hyvin vaivattomasti. Teidän ei ole tarvetta pelätä minkäänlaista päättymistä, koska olette monin tavoin jo kokeneet olemuksenne ja perspektiivinne muutokset ja siirtymät.
 
Ette ehkä tunne itseänne vahvaksi ja voimakkaaksi, mutta valtavan vapautumisprosessin avulla olette keränneet sisäistä voimaa ja vahvuutta, niin että voitte kulkea tämän siirtymän läpi vaivattomasti - pysyä keskuksessanne ja sydämessänne ja pelkästään sallia itsenne kokea ja hyväksyä kaikki, mitä teidän tarvitsee. Tämä jakso mihin olemme nyt astumassa, on tarkoitettu hoivaamaan, ravitsemaan ja voimaannuttamaan olemustanne, sieluanne ja Luojaa sisällänne. Kun hyvin paljon energiaa on kerääntynyt ympärillenne, huomaatte ehkä jatkuvasti päästävänne irti, vapauttavanne ja purkavanne monia olemuksenne, ajattelunne, todellisuutenne ja tunteidenne puolia, joita ei enää tarvita.
 
Katsokaa tätä mitä autuaimpana prosessina, mikä sallii valtavan virittymisen ja Luojan ilmaisemisen. Huomaatte ehkä myös, että herkkyytenne lisääntyy, mikä vaatii teitä reagoimaan hyvin rakastavasti ja myötätuntoisesti itseenne ja toisiin. Suurin toiveemme ja aikomuksemme teille on, että sallitte itsenne pysyä tänä aikana mahdollisimman paljon sydänkeskuksessanne, koska tämä varmistaa pysymisenne tasapainossa, harmoniassa ja oppaidenne ja Luojan tukemana.
 
On tärkeää ottaa aikaa lepäämiseen, olla olematta kovin vaativa itselleen, sallia meditointiaikaa ja hiljaista aikaa energioiden integroimiseen ja prosessoimiseen, mikä sallii muutosten tapahtua valtavan yksinkertaisesti. Muistakaa, että yksinkertaisuus on avain tänä aikana, sekä itsenne rakastaminen täysin ja ehdottomasti, samalla kun luovutte kaikista odotuksista itsenne ja todellisuutenne suhteen, jotta olette pelkästään Luojan jumalaisessa virtaavassa energiassa joka hetki. Jos pysytte keskuksessanne ja sydänchakrassanne kuvittelemalla, että hengitätte sisään ja ulos sydänchakranne kautta, pysytte virittyneenä ja voimme palvella teitä tänä aikana. Ymmärrämme, että olette kaikki hyvin tietoisia perusasioista, mutta henkiset perusharjoituksenne ovat tärkeimpiä tänä aikana - itsenne saattaminen takaisin sydämeenne joka hetki antaa teille valtavasti turvallisuuden ja tuen tunnetta.
 
Kun tämän ylösnousemusprosessin energiapyörre kerääntyy ympärillenne intensiivisemmin, se avaa uusia mahdollisuuksia teille meditaatioissanne tai hiljaisena aikananne. Sellaisia mahdollisuuksia kuin Luojan universumin osiin ja sisätasoihin yhdistyminen ja niiden kokeminen tai niissä vieraileminen, tietoisuutenne ja tajuntanne aktivoimiseksi. Nämä voitaisiin nähdä portteina energiapyörteessä, mutta kyse on vain siitä, että koska verhot maapallon ja sisätasojen välillä ohenevat, meditaatiokokemuksista ja harjoituksista tulee runsaampia ja hedelmällisempiä.
 
Teidän on tärkeä tiedostaa, että tämä on teille hyvin henkilökohtaista kasvuaikaa, mikä sallii teidän päästä kaikkeen ja kokea kaiken, mitä tarvitsette ylösnousemuksenne etenemiseen. Tunnistakaa, että kaikki kokemuksenne, muutoksenne ja transformaationne, joista olemme puhuneet, tapahtuvat olemuksenne sisällä, joten keskittykää olemukseenne ja sydänchakraanne tänä aikana - paistatellaksenne todella ylösnousemuskokemuksessa sekä ravitsevassa ja vapauttavassa hautomisprosessissa, tuoden itsenne esiin puhtaampana valovärähtelynä.
 
Pyydämme, että sallitte itsenne olla, kokea ja nauttia joka läsnä oleva hetki, sillä olette odottaneet tätä monta elämää. Antakaa kaiken pelon ja kaikkien odotusten mennä, kun teitä haudotaan Luojan rakastavassa värähtelyssä suurella intensiteetillä, mikä on jumalaisen autuasta.
 
Rakastamme teitä ehdottomasti ja olemme täällä tukemassa teitä, kuten ovat kaikki tänä valtavan sisäisen transformaation aikana.
 
Valkoiset taivasolennot ja Galaktinen kahdentoista neuvosto
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >