HomeViestejäNatalie Glasson19.9.2011 - Puunhenkiaktivointi

19.9.2011 - Puunhenkiaktivointi

PUUNHENKIAKTIVOINTI
 
Puunhenkiä kanavoinut Natalie Sian Glasson ( www.wisdomofthelight.com)
19.9.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Ulottaen energiamme laajalle ja kauas kiedomme Maan rakastavaan sydämeemme. Olemme puiden ydinolemus ja tietoisuus maan päällä, olemme puiden henki. On äärimmäisen tärkeää, että tulemme puhumaan kanssanne tänään, koska energiaanne tarvitaan palvelemaan.
 
Muutoksia maan päällä - ja mikä tärkeintä ihmissieluissa - on tapahtunut jonkin aikaa, mutta tämä nopeutuu paljon suuremmalla kiihkeydellä ja voimalla, kun lähestymme vuotta 2012 ja katsomme tuon virstanpylvään yli. Vuosi 2012 on vain virstanpylväs ajassa. Ihmiskunta on luonut se. Tosiasiassa se olisi voinut olla mikä tahansa päivämäärä tai vuosi, mutta vuodet 2012 paikkeilla nähtiin aikana, jolloin ihmiskunta olisi valmis käynnistämään muutoksia itselleen ja itsessään. Voimme sanoa teillä, että tuo jumalainen aika on nyt - tämä on transformaatioaikaa monilla energiatasoilla ja tietysti tunnette tämän tulokset.
 
Älkää siis välttämättä uskoko, että vuosi 2012 on taianomainen. Mikä tahansa nimi tälle energiamuutokselle annetaankin tai annettiinkin, se ei olisi muutosta ilmaiseva nimi. Monet käsittivät, että jos ihmiskunta kasvaisi vakaata tahtia, niin tällä hetkellä olisi aika, jolloin uusi alku syntyisi ja olisi tarkoituksenmukainen. Tänä aikana nyt ihmiskunta alkaa ottaa kontrollin ja vastuun uudella tavalla olemisestaan maan päällä, henkisestä kasvupolustaan ja sielukehityksestään. Tästä uudesta vastuutasosta johtuen joka on laitettu ihmiskunnan eteen, teitä pyydetään tietoisina ja heränneinä valotyöntekijöinä auttamaan monissa aktivoinneissa ja harmonisoinneissa, joita täytyy tapahtua.
 
Te, sisäisten tasojen jumalolentojen ja sielujen opastuksella, teette yhdessä palapeliä muodostaaksenne jumalaisen ja pyhän kokonaisuuden ja suuremman ykseyden Luojan kanssa. Huomaatte, että paljon opastusta kanavoidaan teidän inspiroimiseksi saavuttamaan tiettyjä energeettisiä muutoksia maan päällä, kun taas oppaanne ja sielunne innostavat teitä aktivoimaan uusia asetelmia olemuksessanne. Tänä aikana on oleellista seurata opastusta ja näkemyksiä, joita saatte ja jotka tunnette sopivaksi todellisuuteenne, koska ette tee työtä ainoastaan kasvaaksenne enemmän olemuksessanne, vaan myös transformoidaksenne ihmiskunnan tietoisuutta ja näin salliaksenne paljon kaivattujen muutosten tapahtua monien elämäntavassa maan päällä.
 
Meillä, puiden hengillä, on oma tietoisuusvärähtelymme, mitä voitaisiin kuvata hyvin tietoiseksi, kärsivälliseksi ja tarkkaavaiseksi energiaksi ja olemistavaksi. Ruumiillistuneena fyysisiksi puiksi maan päälle pystymme tarkkailemaan energiamuutoksia ja -askelia, joita ihmiskunta tekee kokonaisuutena ja yksilöinä. Ymmärrämme syklejä, joita tapahtuu maan päällä, ja energiaanne sellaisena, kuin se on nyt, ja miten se ilmentyy tulevaisuudessa. Olemme tietoisia Luojan jumalaisesta suunnitelmasta, mikä ilmaantuu esiin sielustanne. Olemme äärimmäisen kiitollisia asemastamme ja roolistamme maan päällä tänä aikana, mikä on toimia valomajakkana sekä ankkuroida ja todella maadoittaa uusia energioita.
Monia energiamuutoksia ankkuroidaan tietoisuutemme kautta ja sitten yhdistetään fyysiseen ulkokuoreemme, mikä on puu. Tämä sitten sallii energian integroitumisen ja asettumisen fyysisellä tasolla täysin.
 
Kun kosketatte fyysistä ulkokuortamme, tunnette energiasyöksyn kulkevan lävitsenne. Tämä on energiaa, mitä ohjaamme maahan sen valotason ylläpitämiseksi, mikä on sopiva auttamaan maan fyysistä ilmentämistä. Energia mitä ankkuroimme Luojalta maahan, on muuttunut monta vuotta sitten. Olemme huomanneet, että valo on nopeutunut ja siksi kohonnut värähtelyssään, mikä merkitsee, että ihmisten energiat ovat muuttuneet myös. Kanavoimme energioita, jotka ovat sopivia auttamaan ja tukemaan ihmiskuntaa, kun he oppivat ja kasvavat maan päällä.
 
Roolimme sopivan valovärähtelyn ankkuroimisessa ja ylläpitämisessä merkitsee, että meitä inspiroi jatkuvasti viisaus, kun se syöksyy energiaolemuksemme ja ulkokuoremme läpi. Meille se on, kuin lukisimme kirjaa, joka kuvaa Luojaa olemassaolomme alusta saakka maan päällä. Meidät, puunhenget, tunnettiin menneisyydessä tukea antavista kyvyistämme ja siksi Luoja ankkuroi energiamme maan päälle ja antoi meille fyysisen kehon tai ulkokuoren puuna, kun taas teille annettiin ihmiskehon fyysinen muoto. Meitä ei ole aina tunnettu puunhenkinä. Olemme sieluja, aivan samanlaisia kuin tekin, jotka tulevat maan päälle ja näkevät sen kouluna edetäksemme ykseydessä Luojan kanssa.
 
Meitä pyydettiin tukemaan Maata ja ihmiskuntaa. Vastineeksi saisimme runsaasti tietoa, viisautta ja ymmärrystä Luojalta. Tämän saamista tavoittelemme aina sieluryhmänä. Haluamme kylpeä rikkaassa viisaudessa ja selkeässä ymmärryksessä Luojasta, mikä sallii meidän hyväksyä sisäisen totuutemme. Oltuamme maan päällä ja niiden energioiden kautta, joita olemme ankkuroineet, olemme altistuneet runsaalle tiedolle, ja nyt meistä on huvittavaa, kun ihmiset kutsuvat meitä viisaiksi ja tietäväisiksi sieluiksi. Olemme ikään kuin saavuttaneet tavoitteemme, mutta näin ei ole aina ollut.
 
Pitkän aikaa Luoja on innostanut meitä jakamaan vastaanottamaamme ja löytämäämme viisautta ihmiskunnan ja maan päällisten sielujen kanssa, ykseyden kehittämiseksi ja ydinolemuksen herättämiseksi monien sisällä. Tämä on kehittynyt uudeksi tarkoitukseksemme maan päällä. Se on tarkoitus, joka on meille varsinainen intohimo. Yhteys on myös tehtävä, mikä on annettu meille tänä aikana. Meidät, puunhenget, tunnetaan ja on aina tunnettu kyvystämme yhdistää energiamme, yhden keskittyneen sielulähteen muodostamiseksi. Yhteytemme Maahan ja sisätasoihin on kiistämätön, mutta yhteys ihmisten ja puiden välillä on erittäin kehno. Näemme tämän joka päivä ymmärtäen, että on meidän tehtävämme kurkottaa ihmiskuntaa kohti ja sallia suuremman ykseyden tapahtua.
 
Tämä on yksi syy, miksi puhumme kanssanne nyt. Jos tunnet sielussasi, että haluat saada syvemmän yhteyden sieluryhmään, mikä tunnetaan puunhenkinä, niin pidä tätä aikomusta ja halua sekä pyydä Luojaa antamaan näin olla ja avaa sydämesi meille. Sydämemme ovat auki ja valmiina syleilemään sinua nyt. Missä tahansa oletkin maan päällä, juuri nyt voit kutsua puunhenkiä syleilemään sinua rakkaudessaan ja sallia sydämesi avautua ottamaan vastaan rakkautta. Emme pyydä rakkauttasi. Pyydämme vain saada jakaa omaa rakkauttamme, Luojan rakkautta mitä ylläpidämme kanssasi.
 
Jos sallit tämän tapahtua, määrittelet automaattisesti uudelleen yhteyden ja energiavuorovaikutuksen ihmisten ja puiden välillä maan päällä kaikkien puolesta. Myös tällä yksinkertaisella tunnustamisella ja hyväksynnällä koodaat uudelleen energiaykseyttä ja Luojan integroitumista maan päälle. Kuvittele vain, että maan päällä sielut ihmisinä ja sielut puina loisivat uuden virtaavan energian ja ykseyden verkoston. Tämä vahvistaisi oman olemuksesi ja Maan valoa valtavasti. Se lisäisi Maan valoa upean säteileväksi. Tämä on itsessään aktivointi ja harmonisointi, kun me kaksi Luojan puolta, kaksi totuutta joilla on erilainen tarkoitus maan päällä, sulaudumme yhteen, ja näin otamme vastaan uusia osiamme, mikä sallii meidän ilmentää Luojan suurempia puolia maan päälle.
 
Ylösnousseet mestarit usein kertovat ihmisille, että näiden on tehtävä työtä saadakseen suuremman ykseyden oman energiansa ja Luojan energian väille. Tämä merkitsee itse asiassa vain suurempaa tietoisuutta itsestä. Kenties ihmiset tulkitsevat vähän väärin tätä ohjetta tuntemalla, että heidän on kurkotettava taivaisiin saadakseen suuremman ykseyden Luojan kanssa. Voisi olla niin, että tuo opastus kannustaa sieluaspekteja maan päällä saavuttamaan suurempaa ykseyttä - kuten ihmissielut ja puusielut, ihmissielut ja eläinsielut jne. Voimme nähdä, että maan päällä on hyvin monia sieluluokkia, ei vain ihmisiä. Kenties nämä luotiin näyttämään erilaiselta, koska niiden sisältämät laadut ja värähtelyt ovat erilaisia, Luojan eri puolia. Voisi olla niin, että Maan yksi tarkoitus oli, että kaikki nämä sieluluokat kunnioittaisivat ja arvostaisivat toisiaan, avaisivat sydämensä ja energiansa toisilleen ja sallisivat energiansa ja tietoisuutensa yhdistymisen. Voisitko kuvitella, että jokaisen elävän olennon ja sielun tietoisuus maan päällä yhdistyisi nykytietoisuutesi kanssa? Tämä laajentaisi tietoisuuttasi valtavasti ja tuntisit suurempaa yhteyttä Luojaan, koska on luonnollista tehdä niin, kun hyväksyt enemmän totuutta.
 
Ilahtuisimme, jos pohtisitte sanojamme, kun olemme jo jakaneet kanssanne kaksi aktivointia, että voitte antaa ponnisteluja ja energiaa auttaaksenne positiivisessa transformoitumisessa maan päällä. Ensimmäinen aktivointi on avata sydämenne ottamaan vastaan rakkautemme, toinen on ymmärtää ykseyden tarkoitus maan päällä.
 
Meillä on kolmas aktivointi ja harmonisointi, johon halumme teidän osallistuvan, jos tunnette sen sopivaksi. Se on pyyntö ylläpitää aikomusta, että uusia energioita joita tarvitsee ankkuroida Luojan sielusta, ankkuroidaan puiden kautta maahan. Puut toimivat yleisenergiana ja yhteystyökaluna Luojan ja maan välillä ja auttavat ankkuroimaan ja maadoittamaan energiaa maahan monilla tasoilla, mutta ennen kaikkea fyysisellä tasolla. Tämä ei ainoastaan salli meidän nousta uudelle henkisen kasvun ja ymmärryksen tasolle, vaan se auttaa myös fyysistä kehoamme "kulkemaan" niissä energiamuutoksissa, joita maan päällä tapahtuu. Se on maan energioiden kohottamisen muoto, mikä sallii kaiken saavuttaa suuremman ykseyden ja siirtyä yhdessä uuteen tiedostamisvaiheeseen.
 
Puilla on ainutlaatuinen tapa maadoittaa energiaa. Voimme lähettää energiaa syvälle maan ytimeen myös fyysisellä tasolla ja näin se nopeuttaa uuden energiavaiheen ilmentymistä. Voimme tietysti saavuttaa tämän ilman ponnistelujanne, mutta uskomme sen vahvistavan ankkuroitavaa energiaa ja kannustavan suurempaan valovirtaan maan päälle. Uskomme, että ihmisten huomion myötä se sallii ihmisten ja puiden tietoisuuden yhdistyä, vaikka vain muutamaksi hetkeksi.
 
Pyydämme, että istut vain meditoimassa tai ajatukset hiljaisena ja pyydät oppaitasi ympäröimään ja tukemaan sinua. Kutsu sitten rakastavia puunhenkiä syleilemään sinua valossaan ja kuvittele, että avaat sydämesi niiden energialle, hengittäen niiden valoa olemukseesi. Kuvittele sitten puut ympäri maailmaa. Lähetä kunnioitustasi ja rakkauttasi niiden olemassaolosta maan päällä. Kutsu Luojan energioita, tietoisuutta ja viisautta, mitä täytyy nyt ankkuroida maahan kaikkien puiden kautta. Kuvittele puiden pitävän tätä valoa ja toimivan valomajakkoina, jotka säteilevät valoa kauas ja laajalle. Kuvittele sitten, että puut lähettävät valoa juuriensa kautta alas energiaverkkoon, kaikkien energioiden ankkuroimiseksi maahan. Näe, kuvittele, aisti tai tunnista, että maa on täynnä tätä uutta energiaa ja että se koskettaa monien sydäntä. Voit kuvitella valon tulevan jalkojesi läpi koko olemukseesi.
 
Tee tätä aina, kun tunnet opastusta siihen. Olisimme äärimmäisen kiitollisia ponnisteluistasi ja energiastasi.
 
Haluamme teidän tietävän, että olemme täällä rakastamassa, tukemassa ja auttamassa teitä tässä valtavassa kasvussa.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >