HomeViestejäKaren LaRue Moye15.9.2011 - Tunteet, hengitys ja ylösnousemus

15.9.2011 - Tunteet, hengitys ja ylösnousemus

TUNTEET, HENGITYS JA YLÖSNOUSEMUS
 
Kanavoinut Karen LaRue Moye (www.karenlaruemoye.com)
15.9.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Olen suurempi olemukseni tänään ja joka päivä. Niin kuin on, niin on.
 
Olemme parhaillaan eläneet 9.5 kuukautta tätä transformatiivista vuotta 2011. Missä olet tällä hetkellä? Missä koet elämässäsi siirtymää, hämmennystä, pelkoa, turhautumista, vihaa ja erillisyyttä? Missä koet elämässäsi rauhaa, iloa, rakkautta, luottamusta ja ykseyttä? Miten arvioisit, missä olet nyt verrattuna siihen, missä haluat olla?
 
Rakkaat ystävät, missä tahansa olettekin tällä hetkellä, syleilkää sitä ja omistakaa se. Jos olette pelossa, tunnustakaa totuudenmukaisesti, että siinä olette, ja olkaa siinä täysin. Jos olette ahdistuksessa, niin syleilkää ahdistustanne. Jos olette ilossa ja rauhassa, eläkää tuo rauha ja ilo kaiken sen kanssa, mitä olette.
 
Olette kuulleet monta kertaa, että se pysyy, mitä vastustatte, ja tiedätte sisällänne, että tässä on suuri totuus. Ja kuitenkin, miten moni teistä tunneittain, päivittäin tai viikoittain vastustaa niitä tunteita ja tuntemuksia, jotka ovat parhaillaan esillä elämässänne? Ei ole helppoa tai miellyttävää olla perinpohjin vihainen tai surullinen. Sellaiset olotilat ovat epämukavia ja henkisenä olentoa uskomme, että meidän pitäisi olla jatkuvasti ilon ja yhteyden tilassa, ja jos emme ole, niin tuomitsemme itsemme hyvin ankarasti ja sätimme itseämme kyvyttömyydestä olla ilon ja yhteyden tilassa. Ja miten itsesi sättiminen toimii sinulla? Entä itsesi tuomitseminen olemaan väärässä tai huono tai vähemmän iloa edistävä elämässäsi?
 
Teidät on opetettu tukahduttamaan tunteenne
 
Vanhempanne, hoitajanne, opettajanne, uskontonne ja kulttuurinne ovat opettaneet teille varhaislapsuudestanne saakka, ettei ole ok näyttää voimakkaita tunteita, on kyse sitten vihasta, turhautumisesta tai surusta. Teidät on ohjelmoitu uskomaan, että voimakkaiden tunteiden kokeminen on väärin tai paha asia tai että loukkaatte jotakuta tunteellisesti tai fyysisesti, jos puratte tunteitanne. Jos olette voimakkaassa tunnetilassa, olette uhka itsellenne ja lähellänne oleville. Teille on opetettu, että jos antaudutte tunteillenne, olette paha tai jotain pahaa tapahtuu.
 
Miten hyvin tämä ohjelmointi toimii sinulla? Onko elämäsi onnellisempaa sen vuoksi? Oletko menestyneempi, parempi tai henkisempi ihminen, koska sinua on opetettu olemaan omistamatta ja kunnioittamatta tunteitasi? Onko elämäsi ja tunnehyvinvointisi parempi, koska tukahdutat tunteesi?
 
Useimmat teistä ovat samaa mieltä, ettei tämä ohjelmointi ole palvellut suurempaa hyväänne. Ette elä onnellisempaa, terveempää ja iloisempaa elämää, koska ette tunne vapauttaa ilmaista ja omistaa tunteitanne. Sen sijaan monet teistä kokevat suurempaa stressiä, ahdistusta, pettymystä, masennusta ja sairautta sen vuoksi, että te ette täysin salli ja hyväksy tunteitanne ja tuntemuksianne. Miten paljon energiaa käytät parhaillaan estääksesi itseäsi myöntämästä, että olet täysin suuttunut itseesi, perheeseesi, ystäviisi, kumppaniisi, pomoosi, viereisen auton tyyppiin, hallitukseen ja Jumalaan? Minkä veron vihasi tukahduttaminen vaatii fyysisestä kehostasi ja hyvinvoinnin tunteestasi? Jotkut teistä ovat niin tottuneita olemaan vihainen ja tukahduttamaan sen, että olette jopa kadottaneet tietoisen yhteyden vihaanne - ette edes käsitä olevanne niin vihainen, että tuskin kestätte sitä.
 
Tiedätkö, että tuo viha on toissijainen tunne? Vihalle antaa voimaa suru, masennus ja murhe. Silloin kun teillä on äärimmäistä murhetta, surua ja masennusta olemuksenne ytimessä, kykynne siirtyä parempaan tunnepaikkaan on jumissa. Äärimmäinen murhe ja masennus imee monin tavoin valoa ja elämää teistä. Tässä olotilassa on hyvin vähän voimaannuttavaa, joten muuttuessanne masentuneesta tai murheellisesta täysin vihaiseksi, olette itse asiassa siirtyneet lähemmäs iloa. Ollessanne vihainen olette paljon voimaantuneempi surullinen tai masentunut ihminen.
 
Tämän päivän yhteiskunnassa ei kuitenkaan kunnioiteta tunteita eikä sallita niiden täyttä ilmaisemista. Miten moni teistä menee huoneeseen, huomaa vihaisen ihmisen ja sitten siirtyy poispäin hänestä, jotta hänen energiansa ei jotenkin pilaa omaanne? Käsitätkö, että jos sinussa ei olisi ollut yhtään vihaa, toisen ihmisen viha ei voisi koskaan koskettaa sinua mitenkään? Sinusta tuntuu epämukavalta toisen voimakkaiden tunteiden lähellä vain silloin, kun ne resonoivat sisälläsi ilmaisemattomien tunteiden kanssa. Maailma ja kaikki siinä ovat peilejänne ja silloin kun omistatte ja käsittelette saamanne heijastukset, tiedätte lopulta, ettei kukaan muu paitsi te itse voi vaikuttaa negatiivisesti (tai positiivisesti) elämänkokemukseenne. Kyse on vain teistä.
 
Antakaa itsellenne lupa olla juuri sitä, kuka olette ja missä olette
 
On aika antaa itsellenne lupa olla juuri sitä, kuka olette, ja omistaa se, missä olette. Energia on vain energiaa - se ei ole hyvää, se ei ole pahaa, se vain on. Vesi on luonnollista energiaa. Se ei ole hyvää tai huonoa, ellemme arvostele sitä jotenkin. Samalla tavalla energia ei ole hyvää tai huonoa, ennen kuin tuomitsemme ja nimitämme sen sellaiseksi. Ja silloin kun todella alkaa hyväksyä tämän totuuden ja hyväksyä, mitä energioita, tunteita ja tuntemuksia kokee, niin alkaa vapautua elämään onnellisempaa, terveempää ja aidompaa elämää.
 
Miten teette tämän? Miten vapaudutte elämään iloisempaa elämää syvässä yhteydessä kaikkeen olevaiseen? Alatte antaa itsellenne luvan elää läsnä olevassa hetkessä ja hyväksyä täysin sen, missä olette ja mitä tunnette nyt. Jos olette juuri nyt vihainen, sallikaa itsenne syleillä täysin vihaanne. Jos olette surullinen tai masentunut, sallikaa itsenne syleillä suruanne ja masennustanne. Juuri nyt, tässä hetkessä, olkaa sen kanssa, mitä tunnette ja koette. Hengittäkää tuon tunteen läpi. Omistakaa se. Sallikaa se. Jos kyyneliä virtaa poskillenne, niin syleilkää kyyneliänne. Jos haluatte hakata tyynyä, niin hakatkaa tyynyä. Jos haluatte huutaa, niin huutakaa tyynyyn tai huutakaa tyhjään taloonne.
 
Huomaatte, että heti kun lakkaatte taistelemasta tunteitanne vastaan, kieltämästä, tukahduttamasta tai luokittelemasta niitä ja vain sallitte niiden olla tuomitsematta, ne alkavat virrata lävitsenne esteettä ja sitten ne ovat poissa. Jos ette tukahduta tai vastusta tunteitanne, ne virtaavat luonnollisesti lävitsenne ja vähenevät tai ovat poissa, ennen kuin huomaattekaan.
 
Jos teidät valtaa suruaalto ja haluatte itkeä, niin sallikaa itsenne itkeä ja tuntea tämä suruaalto. Kun teette näin, huomaatte, että se ohi, ennen kuin tiedättekään. Jos tunnette vihaa muodostuvan, olkaa hiljaa hetki ja sallikaa itsenne tuntea tuo viha ja hengittää siihen. Kun ette vastusta vihaanne, ette pitkitä sitä ja se pystyy liikkumaan lävitsenne esteettä.
 
Työkalu auttamaan hetkessä olemista
 
Joka päivän joka hetki kannatte mukananne hyvin voimakasta ja helppoa työkalua auttamaan sen omistamisessa, missä olette ja mitä tunnette, ja se on hengityksenne. Kyllä, hengityksenne. Päivän joka hetki teillä on aina hengityksenne voima kanssanne. Valitettavasti silloin kun koette voimakkaita ja epämiellyttäviä tunteita, teillä on luultavasti taipumusta pidätellä hengitystänne, mutta hengityksenne on yksi suurimmista liittolaisistanne ja suurimmista transformaatiotyökaluistanne.
 
Kun keskitytte hengitykseenne, ette voi olla missään muualla kuin nyt-hetkessä. Ette voi hengittää menneisyydessä. Ette voi hengittää tulevaisuudessa. Voitte hengittää vain tässä ja nyt. Ja kun hengitätte tässä hetkessä, kun keskitytte hengitykseenne, kaikki tunteenne pysyvät virtaamaan esteettä lävitsenne. Jos olette ahdistunut, niin keskittykää hengitykseenne. Jos pelkäätte, niin hengittäkää. Jos olette vihainen, hengittäkää viha lävitsenne.
 
Kokeilkaa sitä. Se tekee ihmeitä. Teidän ei tarvitse hengittää millään erityisellä tavalla. Voitte hengittää vatsan, rinnan tai sydämen kautta - sillä ei ole merkitystä. Ainoa vaatimus on, että keskitytte hengitykseenne. Ottakaa muutama minuutti nyt ja kokeilkaa sitä. Sulkekaa silmänne ja keskittykää vain hengitykseenne. Hengittäkää lävitsenne niitä energioita, joita koette tällä hetkellä. Jos ajatuksia tulee, sallikaa niiden tulla. Älkää yrittäkö työntää niitä pois, koska ette pysty siihen - sallikaa niiden vain leijua mielenne poikki. Jos tunteita tulee, niin olkaa noissa tunteissa, sallikaa itsenne omistaa ja sallia ne ja sitten kokekaa niiden lähtevän.
 
Se on näin yksinkertaista.
 
Näinä suuren transformaation ja muutoksen aikoina sallikaa itsenne todella omistaa kaikki itsessänne, myös kaikki upeat ja täydelliset tunteenne. Tunteet tekevät teistä ihmisen. Olette inkarnoituneet planeetalle kokeaksenne elämää ihmisenä. Omistakaa tunteenne. Nauttikaa niistä. Sallikaa niiden virrata estettä lävitsenne. Hengittäkää tässä hetkessä ja sallikaa itsenne olla täysin läsnä kehossanne. Tämä on yksi suurimmista ylösnousemustyökaluista ja se on osa teitä joka hetki.
 
Olkaa. Sallikaa. Eläkää. Kokekaa. Omistakaa.
 
Niin kuin on, niin on.
 
Teitä rakastetaan ja tuetaan ehdottomasti.
 
Olen Karen LaRue Moye. Olen suurempi olemukseni.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

Next >