HomeViestejäMaria Bertram9.5.2011 - Kysymyksiä Toisheeballe

9.5.2011 - Kysymyksiä Toisheeballe

KYSYMYKSIÄ TOISHEEBALLE
 
Kanavoinut Maria Bertram ( www.motherearthnetwork.net)
9.5.2011 (Julkaistu 15.3.2012)
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Vastauksia yleisön kysymyksiin viestin kanavoinnin jälkeen.
 
KAIKKEEN ON RATKAISU
 
Kysymys: Mitä maapallon ylikansoitukselle tapahtuu?
 
Löydätte ratkaisun kaikkiin ongelmiinne tai siihen, minkä näette ongelmina. Mutta on totta, että maan päällä tapahtuu merkittäviä muutoksia eikä ole takuita, että teillä on yhtä paljon ihmisiä siirtymän jälkeen. Mutta riippumatta siitä, miten suuri tuo muutos on ja mitä tapahtuu, on ratkaisuja - ratkaisuja joita ette näe tänään ja jotka paljastuvat matkan varrella.
 
Suuri muutos on, että maaperänne on paljon hedelmällisempi. Pystytte kasvattamaan paljon tehokkaammin kuin tänä päivänä. Toinen muutos on, ettei teillä ole enää tarvetta suuriin betonikaupunkeihinne ja -teihinne ja kaikkiin järjestelmiin, joita teillä on nyt. Yksinkertaisesti se ei enää toimi, että käytetään tänä päivänä olemassa olevia rakenteita, logistiikkaa ja kuljetusta. Ne hajoavat ja teidän on korvattava ne muilla asioilla. Ja myös sellaisia ratkaisuja tulee esiin ja sitten pystytte vapauttamaan paljon suurempia alueita ruuan ja kaikenlaisen muun viljelemiselle.
 
Mutta kannustan teitä olemaan keskittymättä liikaa ongelmiinne ja hypnotisoitumatta käytännön asioilla, koska te ette kykene ennustamaan tätä siitä kohtaa, missä olette tänään. Sen sijaan luottakaa, että kaikki tulee olemaan ok! Ei ole mitään päätettyä ja asetettua polkua. Tulevaisuus ei ole kiinteä. On virtausta ja perimmäinen tavoite, mutta tie sinne voi ilmestyä eri tavoin. Ihmisillä on vapaa tahto eli he päättävät, minkä tien valitsevat. He päättävät omasta puolestaan, haluavatko he jatkaa elämistä maan päällä uudessa ajassa vai eivät. On monia ihmisiä, jotka ovat korkeammalla tasolla tehneet jo päätöksen olla jäämättä, koska he eivät tunne olevansa valmiita uuteen aikakauteen.
 
Tämä ei ole niin suuri katastrofi, millaisena se voitaisiin nähdä. Jos näette kuoleman vain perimmäisenä päämääränä ja kaikki loppuu siinä, niin no, se voi näyttää katastrofilta, mutta ei ole sitä. Jatkatte elämistä. Olette ääretön. Ette lopu koskaan, muutatte vain muotoa. Voitte mennä erilaisiin fyysisiin kehoihin ja niistä ulos ja elää erilaisissa olemassaoloissa, erityyppisissä elämissä eri paikoissa. Päätätte sen täysin itse. Kaikki päättävät korkeammalla tasolla, missä ja milloin synnytte ja milloin kuolette.
 
On ratkaisuja, mutta ihmisille voi tänä päivänä olla vaikeaa nähdä ja ymmärtää näitä ratkaisuja. Mutta ne paljastuvat matkan varrella. Tärkeä asia on pitää fokuksenne omassa henkisessä kehityksessänne ja sydämenne avoimena. Ette pysty kontrolloimaan tapahtumia. Ette tee siirtymää kontrolloimalla. Kyse ei ole siitä, että rakentaessanne valtavia ruokareservejä teillä on takuu. Sydämen laajentaminen ja tietoisuuden kohottamien on suojanne ja takuunne. Ei ole mitään sellaisia fyysisiä valmisteluja tulevaan, jotka kykenevät suojelemaan tai auttamaan ihmisiä - se on harhaa. Päästäkää irti kontrollista. Päästäkää irti ja antakaa itseänne kannettavan jumalaisen virtauksen mukana ja luottakaa. Kaikki on juuri niin, kuin pitäisi olla, ja kaikki tulee olemaan juuri niin, kuin pitäisi olla. Meillä ei ole tarkkaa ajatusta siitä, mitä tapahtuu, mutta tiedämme, että kaikki tulee olemaan ok riippumatta siitä, mitä tapahtuu. Siitä olemme varmoja.
 
Tämä on osa oppituntia ja näkemys, mikä teidän on saavutettava. Se on osa henkistä matkaa, jolla olette - oppiminen päästämään irti. Laittamaan elämänne jumalaiseen virtaan ja sallimaan itseänne kannettavan sen mukana ja oppimaan pitämään sydämenne avoimena riippumatta siitä, mitä tapahtuu, miten vaikealta tuntuu ja miten pimeältä näyttää - tietämään, että kaikki tulee olemaan hyvin. Juuri se tapahtuu, minkä pitäisi tapahtua. Ennemmin tai myöhemmin teistä tulee yhtä valon kanssa - miten se sitten tapahtuukin, tässä elämässä tai seuraavassa elämässä tai astuessanne "kuolemaan". Yhdistytte aidon itsenne kanssa, tulette yhdeksi rakkauden ja ikuisuuden kanssa tavalla tai toisella. Ette koskaan kuole. Jatkatte vain matkaanne pidemmälle. Riippumatta siitä, pysyttekö maan päällä vai ette tai mitä tapahtuu elämässänne maan päällä, niin se on osa matkaa.
 
PÄÄTÄTTE OMASTA PUOLESTANNE
 
Haluaisimme yllyttää teitä laajentamaan näkökenttäänne ja näkemään asiat laajemmassa perspektiivissä. Suuri enemmistö teistä täällä on elänyt loputtoman määrän elämiä maan päällä ja muilla planeetoilla. Olette aivan varmasti antaneet myös osan tietoisuudestanne ja valostanne eläimille tai kukille tai muuntyyppisille tietoisuuksille. Voitte antaa energiaanne kivelle, voitte antaa energiaanne meteoriitille. Kaikella tällä on tietoisuus. Kaikella kosmoksessa on jonkinlainen tietoisuus. Ainoa kysymys on, onko se matalammalla vai korkeammalla tasolla, ja olette kokeneet kaikkia näitä tasoja jossain kohtaa matkanne aikana.
 
Tämä on yksi näistä kokemuksista - että olette siinä fyysisessä kehossa ja sillä tietoisuustasolla, missä olette tänään. Tämä on yksi osa tuota matkaa ja se mitä päätätte oppia kokemuksistanne fyysisessä kehossa, riippuu teistä, se on vapaa valintanne. Voitte laajentaa tietoisuuttanne ja käyttää tilaisuuden tässä elämässä laajentaa tietoisuuttanne ja valmistautua siirtymään niin, että siitä tulee mahdollisimman hyvä seuraten virtaa uuteen aikakauteen ja osallistuen uuden maailman ja uuden todellisuuden luomiseen. Voitte myös päättää, että "ei, en ole valmis tähän, en halua tätä" ja kuolla toiselle puolelle ja valmistautua toiseen elämään, toisessa kehossa, toisessa paikassa ja toiseen aikaan. Se on vapaa tahtonne korkeammalla tasolla.
 
Korkeampi itsenne tekee tämän päätöksen, mutta te osallistutte myös tietysti ja vaikutatte tietoisella tasolla. Te päätätte omasta puolestanne. Kuolema ei ole sattuma, se ei ole vahinko. Kuolette, koska teidän on tarkoitus kuolla, ja elätte, koska teidän on tarkoitus elää. Mitään ei tapahdu sattumalta, mitään ei tapahdu vain, koska ns. "luiskahdatte" johonkin.
 
KOSMISET ENERGIAVARKAAT
 
Kysymys: Mitkä olennot syövät energiaamme?
 
Kosmoksessamme ja galaksissamme on ääretön määrä sivilisaatioita, jotka ovat eri tietoisuustasolla. On sivilisaatioita, jotka ovat paljon matalammalla tietoisuustasolla kuin ihmiskunta, ja on niitä, jotka ovat paljon korkeammalla tietoisuustasolla. On sivilisaatioita, jotka ovat pysähtyneet polulla. Ne eivät ole jatkaneet kehitystä tarkoitetulla tavalla ja ovat valinneet kaaoksen, erillisyyden ja tuhoavan, kaoottisen energian. Ja ne ovat järjestäneet yhteisönsä tuon energian mukaan ja päättäneet levittää kaaosta ja tuhoa ja estää rakkautta. Silloin kun nämä sivilisaatiot tukkivat sydämensä, ne tukkivat elämänenergiansa ja niistä tulee riippuvaisia toisten energian varastamisesta.
 
Olette kuulleet "energiavarkaista" maan päällä. Juuri sitä nämä sivilisaatiot ovat. Ne ovat energiavarkaita, koska ne eivät voi päästä energiaan, mitä ne tarvitsevat selviytyäkseen, kun niiden sydänchakra on tukittu. Koska niiden koko energiajärjestelmä ja kaikki chakrat on tukittu, niiden täytyy varastaa energiaa toisilta selviytyäkseen. Niistä tulee eräänlaisia kosmisia vampyyrejä. Ne ruokkivat itseään toisilla sivilisaatioilla, jotka ovat vielä tietämättömiä sitä energiatodellisuudesta, missä elämme. Eli ne ovat käyttäneet hyödykseen sitä, että ihmiset eivät tiedosta sitä moniulotteista todellisuutta, missä elämme. Ne ovat käyttäneet sitä päästäkseen teihin käsiksi, koska kanavanne on ollut tukittuna hyvin pitkään. Ne ovat pystyneet käyttämään sitä ja sulkeneet teidät siinä mielessä, että ne ovat pystyneet estämään teitä kehittymästä. Puhumme pääasiassa yhdestä sivilisaatiosta, mikä on käyttänyt teitä enemmän kuin muut, vaikka on muitakin. Se on sivilisaatio nimeltään Anunnaki ja se on elänyt Nibiru-planeetalla.
 
Tämä ei ole enää mahdollista. Se kehitys minkä estämiseen he ovat omistaneet paljon energiaa ja panoksia, tapahtuu nyt maan päällä: ihmiskunta herää ja siirtyy uuteen henkiseen aikaan. He ovat käyttäneet energiaansa - energian tukkimisjärjestelmiä - estämään siirtymistä uuteen henkiseen aikakauteen, lykkäämään sitä mahdollisimman kauan ja estämään ihmiskuntaa heräämästä henkisesti, mutta se ei ole enää mahdollista. Maa astuu kohta uuteen energiataajuuteen, maa astuu kohta viidenteen ulottuvuuteen ja ihmiskunta herää.
 
Ainoa kysymys on, miten moni herää ja miten nopeasti. Ei ole vielä riittävästi ihmisiä, jotka ovat valmiita, joten ne ovat onnistuneet viivyttämään teitä, mutta ne eivät voi estää teitä. Niillä ei ole enää otetta teihin. Kuitenkin niiden ohjelmointi pysyy kollektiivitietoisuudessa. Kollektiivitietoisuutenne on täynnä heidän ohjelmointiaan, implanttejaan, mitkä vaikuttavat ihmisiin. He ovat luoneet ajatusrakenteita, jotka ihmiskunta on istuttanut kollektiivitietoisuuteensa. Kyse on erottavista ajatusrakenteista, jotka viehättävät egoanne ja jotka estävät henkisen kehityksenne.
 
Hyväksikäyttö, väkivalta, julmuus ja raakuus joita tapahtuu maan päällä tänä päivänä, lasten hyväksikäyttö, nälkä, sodankäynti, nöyryytys ja kidutus ja luettelo jatkuu - kaikki ovat yhteydessä näihin implantteihin. Tämä ei merkitse, ettei ihmiskunnalla ole vastuuta, vaan se merkitsee, että he ovat käyttäneet joitain ihmisen heikkoja kohtia ja tasapainottomuuksia sillä ihmisen henkisen kehityksen tasolla, mikä sen on täytynyt käydä läpi, ja sitten laittaneet implantteja ja tukoksia ja vahvistaneet noita puolia. Ihmiset eivät voi koskaan välttää vastuuta tämän vuoksi. Ihmisillä on aina vaihtoehto. Ne ovat tehneet hyvin vaikeaksi ihmisille voittaa näitä tukoksia ja implantteja. Ne ovat vahvistaneet negatiivisuutta, mitä on jo ollut, moninkertaistaneet sen ja tehneet ihmiselle hyvin vaikeaksi nostaa tietoisuuttaan, nousta kriittisen ja erottavan mielen yläpuolelle.
 
VAPAUTAKAA ITSENNE MAADOITTUMALLA
 
Kysymys: Miten voimme tunnistaa nämä olennot? Onko heitä joukossamme?
 
Neuvoni teille on olla katsomatta kovin paljon fyysiseen maailmaan. Heitä ei ole sillä tavalla joukossanne. Mutta heidän energiajälkiään on kaikissa ihmisissä. Jos teillä on negatiivisia ajatuksia, tuhoavia ajatuksia, pimeitä ajatuksia, jotka palaavat eivätkä irrota otettaan teistä, joista ette pääse niistä eroon - parannatte ja työstätte niitä, mutta ne palaavat jatkuvasti uudestaan ja uudestaan - niin voitte olla varma, että kyse on jonkinlaisesta implantista. Mutta sanon teille, ettei teidän tarvitse pelätä, tämä ei ole pelottavaa. Voitte vapautua tästä parantumisen kautta. Voitte vapautua, voitte tulla vapaaksi kuin taivaan lintu!
 
Teidän ei tarvitse tarkkailla, kuka teitä seuraa. Teidän ei tarvitse pelätä. Kyse ei ole siitä, että ne ottavat haltuunsa. Ne eivät voi ottaa haltuunsa enempää, kuin ovat jo ottaneet. Se mitä on tapahtunut, on jo tapahtunut. Nyt tie on vain ylöspäin - itsenne vapauttamiseksi näiden olentojen pelosta. Niillä ei ole valtaa teihin, kunhan ette anna tuota valtaa niille. Jos ajattelette, että nämä olennot kontrolloivat teitä, että olette uhri eikä teillä ole vaihtoehtoa, niin sen todellisuuden myös luotte. Mutta se ei ole totta. Voitte vapauttaa itsenne tästä maadoittumalla. Vapautatte itsenne näistä olennoista ja implanteista maadoittumalla. Maadoittuminen on energiasuojanne ja niin vapautatte itsenne kaikista tuhoavista ajatuksistanne, tuhoavasta lähestymistavasta ja egosta.
 
He ovat näiden implanttien avulla vahvistaneet egoanne. He ovat suurentaneet sitä ja vahvistaneet se otetta teistä. Vapaudutte parantumalla. Maadoittumalla, kanavoimalla feminiinienergiaa maan sisältä ja kykenemällä vastaanottamaan jumalaista energiaa, mitä tulee maahan ja mikä parantaa planeettaanne ja ihmiskuntaa, vapautatte itsenne. Mutta teidän on tehtävä työtä, teidän on tehtävä työtä joka päivä. Tarkkailkaa ajatuksianne ja tiedostakaa toisten ihmisten reaktiot teihin. Miten olette vuorovaikutuksessa toistenne kanssa?
 
Peilaatte toisianne koko ajan. Peilaatte toistenne tukoksia koko ajan. Silloin kun toinen ihminen vahingoittaa teitä, hän on vain viestintuoja teille siitä, minkä kanssa teidän on työskenneltävä. Peilaatte toisianne koko ajan. Aktivoitte toisenne tukoksia, aktivoitte toistenne implantteja koko ajan. Kyse on egosta, kaikista negatiivisista ajatuksista joita tulee esiin koko ajan. Tämä teidän täytyy parantaa. Siksi siirtymää uuteen henkiseen aikakauteen kutsutaan Suureksi puhdistumiseksi - koska juuri sitä se on. Teidän on käännyttävä sisäänpäin ja kohdattava oma pimeytenne, koska te kaikki kannatte sitä. Olette kaikki yhteydessä kollektiivitietoisuuteen ja olette kaikki osa tätä pimeyttä - ihmisen perintö, kaikki karma, kaikki mitä teitte toisillenne ja itsellenne kaikissa lukemattomissa elämissänne maan päällä. Parantakaa, puhdistakaa, päästäkää valo sisään, päästäkää irti kaikista kiinnikkeistänne ja harhakuvistanne, vapauttakaa itsenne.
 
MEIDÄN PLANEETTAMME
 
Kysymys: Voitko kertoa omasta sivilisaatiostasi?
 
Aurinkokunta missä elämme, on nimeltään Arrakas, ja pääplaneetta jolla asumme, muistuttaa kovasti maata. Se on kukoistava planeetta, se on uskomattoman kaunis! Sitä te ihmiset kuvaisitte paratiisiksi, jos näkisitte sen. Meillä on hyvin uskomattomia vuoria ja upeita ja vehmaita laaksoja, joissa on vesiputouksia, ja trooppisia metsiä, joissa on niin paksurunkoisia puita, että ne peittäisivät puolet tästä salista ja jotka ovat satoja metrejä korkeita. On satumaisia metsiä, joissa elää kaikenlaisia luontokappaleita, jotkut enemmän eläimen kaltaisia kuin toiset. Meillä on trooppista kasvistoa, mikä muistuttaa osittain omaanne, mutta mikä on myös täysin erilaista.
 
Musiikki soi metsissämme. Laulaminen ja musiikki ovat erittäin tärkeä osa kulttuuriamme ja perintöämme. Käytämme musiikkia ja ääntä tapana kommunikoida toistemme ja planeettamme kanssa ja säilyttää planeetan ja kaiken elämän korkeat värähtelyt - niin kuin delfiinit ja valaat tekevät merissänne. Ne ylläpitävät energiaa laulamalla, ne nostavat meren värähtelyä sen puhdistamiseksi. Me ja kaikki elävät olennot maailmassamme teemme samoin. Laulamme ja teemme ääniä värähtelyjen nostamiseksi. Maailmamme on täynnä laulamista ja ääntä - ääniparannusta.
 
Monet olennot joita elää maailmassamme, ovat samanlaisia kuin teillä saduissa. Teidän pitäisi tietää, että monet satunne, elokuvanne ja tarinanne on kanavoitu muista maailmoista, meiltä. Tosin sanoen, ne ovat oikeasti olemassa! Meillä on maailmassamme myös satumaisia linnoja, mutta se on rauhan, harmonian ja ykseysajattelun maailma, missä kaikki ihmiset ja kaikki olennot elävät harmoniassa toisensa kanssa, itse valitsemallaan tavalla. Ei ole puutetta, ei ole kilpailua, ei ole hierarkiaa eikä ole sotia. Olemme kasvaneet niistä yli.
 
Asun puunlatvassa. Pidän kovasti puissa kiipeämisestä ja voin myös vaihtaa muotoa. Olen muodonmuuttaja, kuten kutsutte sitä. Voin vaihtaa muotoa eri eläimiin ja voin muuttaa myös väriä kuin kameleontti. Peilaan, ketä tahansa haluan. Eli olen nyt sinertävämpi. Hohdan erilaisia sinertäviä sävyjä, kun Maria säteilee sinistä energiaansa minua kohti, ja heijastan häntä ja tulen siniseksi. [Marian perusenergia on sinistä, koska se on pääenergia planeetalla, mistä Maria ja Manne tulivat alun perin, ennen kuin alkoivat reinkanroitua maan päälle ja missä kanavointi on keskeistä ja heidän energiansa on siksi otsachakran sininen väri.]
 
VAPAA ENERGIA
 
Kysymys: Voitko kertoa meille enemmän, missä, milloin ja miten voimme alkaa käyttää vapaata energiaa?
 
Saatte opastusta ja apua siinä heti siirtymän jälkeen. Vapaa energia on jotain niin yksinkertaista kuin naispuolinen ja miespuolinen energia yhdistettynä, mikä muodostaa korkeinta jumalaista energiaa, mikä on vapaa energialähde. Maan päällä on jo piirustuksia siitä, miten sitä voidaan käyttää. Voitte varata kristalleja ja aktivoida energioita. Mutta tänä päivänä ihmiskunta ei ole oikeastaan valmis ottamaan tuota tietoa vastaan ja energiaa käyttöön. Mutta olosuhteet luodaan siirtymän aikana. Sitten energiatodellisuus on sellainen, että olette valmiita aloittamaan sen käyttämisen. On jo monia esimerkkejä ympäri maailmaa. On monia, jotka ovat kanavoineet tätä informaatiota vapaasta energiasta monin eri tavoin ja saatte vähitellen lisää ja lisää, kun aika kuluu.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja http://luxonia.com/viestit. Näillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >