HomeViestejäMaria Bertram24.11.2010 - Siirtyminen uuteen henkiseen aikaan

24.11.2010 - Siirtyminen uuteen henkiseen aikaan

SIIRTYMINEN UUTEEN HENKISEEN AIKAAN JA HENKINEN TRANSFORMAATIO

Jumalaa/Jumaltietoisuutta kanavoinut Maria Bertram (lightworkers.org)
24.11.2009
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

TAUSTA

Tämä on julkinen Jumaltietoisuuden/Jumalan kanavointi, jonka Maria Bertram teki ABF-talossa Tukholmassa 24.11.2009. Tilaisuus oli maksuton ja paikalla oli noin 100 ihmistä. Kanavoinnin aikana Maria välitti kosmista valkoista valoa kaikille yleisössä. Myös te saatte nämä energiat kanavointia lukiessa, minkä jotkut teistä tuntevat. Kanavoinnin jälkeen pidimme parannussession Äiti Maalle yhdessä yleisön kanssa.

ESITTELY

Rakkaat lapseni. Haluan kiittää teitä osallistumisesta ja läsnäolosta täällä tänä iltana. On tullut aika herätä ja löytää lopulta todellinen luonteenne. Olen täällä kanssanne. Vartioin teitä. Olen osa teitä. Olen liekki, joka palaa sydämessänne. En ole koskaan jättänyt teitä. Olen aina täällä kanssanne.

IHMISTIETOISUUDEN KEHITTYMINEN

Ihmiskunta on tekemässä hyppäyksen tietoisuuskehityksessään, aivan kuin maapallo. Olette kaikki valinneet inkarnoitua tänne nyt osallistuaksenne tähän kosmiseen tanssiin, osallistuaksenne tähän hyppäykseen. Olette kaikki osa sitä ja se riippuu teistä, miten tämä kehittyminen tapahtuu, koska luotte oman tulevaisuutenne. Loin teidät, mutta te luotte uudelleen itsenne, oman todellisuutenne ja tulevaisuutenne. Odotan täällä kärsivällisesti. Odotan rakkaita lapsiani ja tiedän, että eräänä päivänä palaatte luokseni - pitkän matkan kotiin kosmiseen valoon, kosmiseen tuleen. Tie on pitkä ja täynnä haasteita. Tie on fantastinen. Tie valoon kulkee pimeyden kautta ja löytämällä taas kerran tasapainon kosmoksen taantuvien ja laajentuvien voimien välille. Kyse on hengen ja aineen liitosta, miespuolisen ja naispuolisen liitosta siinä kosmisessa orgasmissa, mikä syleilee koko kosmosta.

Maapallo on astumassa korkeampaan ulottuvuuteen korkeamman energiataajuuden myötä ja ihmiskunta tulee mukana. Kyetäksenne siihen teidän on jätettävä vanha taakse. Teidän on käytävä läpi suuri puhdistumisprosessi, teidän on heitettävä karma harteiltanne - tätä on ennustettu. Teillä on oma vapaa tahtonne, kukaan ei voi pakottaa teitä eikä kukaan pakota. Valitsette itse, miltä matkanne näyttää, ja valitsette, haluatteko tehdä siitä helppoa vai vaikeaa itsellenne. Voitte kulkea pitkän reitin. Se on täysin ok, koska odotan teitä täällä koko ikuisuuden. Minulla on kaikki maailman aika, koska aikaa ei ole. Olen ikuisuus ja eräänä päivänä palaatte luokseni ja tapaamme taas kosmisessa tulessa.

Koska ihmisillä on oma vapaa tahto, se merkitsee, että teidän on itse päätettävä ottaa askel eteenpäin. Kukaan ei pakota teitä. Jos päätätte pysyä vanhoissa tavoissa, vanhoissa ajattelutavoissa, jos kieltäydytte muuttamasta arvojanne ja tapaanne elää, jos ette halua nostaa päätänne nähdäksenne, mitä tapahtuu, niin teidän ei tarvitse, mutta se voi olla tuskallista. Muutos ja transformaatio on tuskallista, mutta se on osa kehittymistä.

Miettikää omaa potentiaalianne. Muistakaa, että olette kaikki luojia, olette jumalaisia luojia. Minä en ole tulevaisuutenne luoja, te olette. Teillä on eräs fantastinen lahja, mikä hyvin harvoilla sieluilla kosmoksessa on. Voitte yhdistää hengen ja aineen energiakehossanne. Voitte tulla yhdeksi rakkauden suuren voiman kanssa ja tulla rakkausenergian voimakkaaksi kanavaksi. Voitte parantaa, voitte tehdä ihmeitä. Visualisoimalla, laajentamalla tietoisuuttanne, kohottamalla taajuuksianne, maadoittumalla, yhdistämällä aineen ja hengen ja laajentamalla rakkausenergioitanne, voitte ilmentää sen todellisuuden, minkä haluatte luoda. Olette oma Jumalanne ja Jumalattarenne.

MAAN PÄÄLLE LUOMANNE YHTEISKUNTA

Miksi luulette, että maan päällä on niin paljon kärsimystä tänä päivänä? Miksi niin monet ihmiset näkevät nälkää? Miksi niin monia ihmisiä käytetään hyväksi? Miksi on niin paljon sotaa, sortamista ja tuskallista kuolemaa? Miksi tuhoatte maapalloanne, kidutatte eläimiä ja tuhoatte kalleimman asian, mikä teillä on - kauniin luontonne? Miksi saastutatte vesiänne? Se johtuu ihmisten sisällään kantamasta ristiriidasta ja se rajoittaa heitä. Kaksinainen ajattelutapa jossa arvioidaan hyvä ja paha ja ristiriita-ajattelu ovat rakentuneet sille harhakuvalle, että todellisuus on kamppailua, mitä on taisteltava joka päivä, missä "yhden tappio on toisen voitto" ja missä "minun onneni on rakennettava toisten epäonnelle". Harhakuvalle että meiltä puuttuu tarvitsemamme, että ihmisen on otettava ja hamstrattava niin paljon kuin pystyy selviytyäkseen ja että egoistisuus on välttämätöntä omalle selviytymiselle.

Tämä ajattelutapa on luonut konfliktin ja puutteen maailman. Se on luonut maailman, missä on yltäkylläisyyttä muutamille - aineellisten hyödykkeiden ylituotantoa, ruokaa ja vaatteita heitetään pois ja rakennetaan roskavuoria, kun muu maailma kärsii ja näkee nälkää. Maan päällä on riittävästi kaikille. Ei ole mitään puutetta. Puute on harhaa. Hamstraamalla, varastoimalla, säästämällä ja lainaamalla koron kera olette luoneet yhteiskunnan, jossa on valtavat erot rikkaiden ja köyhien välillä. Olette luoneet maailman, missä teidän on taisteltava selviytyäksenne, ja ne jotka eivät taistele, putoavat kuiluun. Olette luoneet maailman, missä ei ole sijaa toveruudelle, yhteistyölle, anteliaisuudelle ja empatialle - maailman täynnä määräyksiä, ohjeita ja sääntöjä, jotka perustuvat kontrolloinnille ja hallinnalle.

Olette luoneet oman vankilanne ja samalla tavalla voitte myös hajottaa sen. Hajottaa harhan, pakkojen ja taistelemisen muurit, koska ette tarvitse kaikkea sitä. Ne ovat ajatusrakennelmia, joista voitte päästä eroon parantumisen avulla. Hajottakaa pelon ja puuteajattelun muurit. Hajottakaa toistenne pelkäämisen muurit - pelon että teidät suljetaan ulkopuolelle, siirretään sivuun. Hajottakaa oman riittämättömyyden tunteenne ja sisäisen rakkaudettomuutenne muurit. Te olette tarpeeksi. Kerron teille: olette fantastisia. Rakastan teitä ehdottomasti kaiken sen vuoksi, mitä olette. Etsitte ehdotonta rakkautta. Se on sisällänne. Se olen minä, liekki sydämessänne. Olen aina täällä kanssanne.

Ristiriita- ja puuteajattelu on luonut ahdistavan maailman. Ihmiskunta on pelännyt helvettiä kautta historian, muttei se tiedä, ettei ole mitään helvettiä, paitsi se minkä olette luoneet itsellenne maan päällä. Elämän ei tarvitse olla sellaista. Voitte luoda erilaisen maailman, uuden maailman, paratiisin. Voitte luoda paratiisin, joka on rakennettu yhteistyölle, solidaarisuudelle, empatialle, rakkaudelle, luottamukselle, luovuudelle, vapaudelle ja anteliaisuudelle.

HALUT JA RIIPPUVUUDET

On riittävästi jokaiselle. Maan päällä on riittävästi jokaisen tarpeisiin, muttei kaikkiin haluihin, kuten Gandhi kerran sanoi. Näen, miten kasaatte aineellista omaisuutta, miten ostatte ja ostatte ja ostatte, miten täytätte mustan aukon sisällänne aineellisilla asioilla. Haluatte ruokaa, aineellisia asioita, alkoholia, huumeita, suhteita, seksiä, uhkapelejä, television, internetin. Tämän päivän maailmassa on paljon asioita, joista voi tulla riippuvaiseksi. On monia selviytymisstrategioita helpottamaan sisäistä suruanne ja tuskaanne. Näen tuskanne ja kärsin kanssanne.

Mutta tietäkää, että riippumatta siitä, miten monia asioita ostatte, miten paljon turvallisuutta yritätte luoda ulkoisen aineellisen todellisuutenne kautta - remontoidut keittiöt, ruoka, vaatteet, huumeet, uudet verkkarit, uudet kengät, uusi auto - aineellisessa maailmassa ei ole mitään, mikä todellisuudessa voi tyydyttää nälkänne. Siellä ei ole mitään, mikä todellisuudessa voi saada tuskanne häviämään. Ne ovat harhaa. Halut toimivat niin: mitä enemmän haluatte, sitä suurempia haluista tulee. Ne kasvavat ja kasvavat ja kasvavat. Remontoitte keittiön, sitten olohuoneen, sitten makuuhuoneet, sitten ostatte suuremman talon ja sitten suuremman auton, suuremman kesämökin ja se jatkuu. Se on loputon prosessi. Se on halumekanismi. Se ei lopu, koska tuska jota yritätte helpottaa ostamalla, remontoimalla tai syömällä, ei mene pois.

Haluaisin neuvoa teitä tunnistamaan sisäisen tuskanne. Katsokaa tarkasti peiliin ja kysykää itseltänne: "Mitä etsin? Mitä minulta puuttuu? Mitä oikeastaan haluan? Miksi en ole koskaan tyytyväinen?" Haluaisin hyvin nöyrästi antaa vastauksen tuohon kysymykseen: kaipaatte kotiin. Haluatte tulla kotiin luokseni. Se on sisäinen tuskanne. Jossain syvällä sisällä tiedätte, millaista on olla yhtä kaikkeuden kanssa, olla yhtä kosmisen tulen kanssa, olla eheä. Tunnette itsenne hylätyksi, eristetyksi, ulkopuolelle suljetuksi ja kerron teille: teidän ei tarvitse olla sitä. En ole koskaan kääntänyt teille selkääni. Olen aina ollut täällä ja odottanut teitä. Voin odottaa juuri niin kauan, kuin vaaditaan, että päätätte avautua taas minulle.

SISÄINEN PORTTINNE

Minulla on kädessäni avain, jonka annan teille kaikille täällä tänään. Annan jokaiselle teistä avaimen. Ottakaa se. Se on avain sydämenne porttiin, missä sisäinen liekkinne palaa. Se on kanava, yhteys kanssani. Ottakaa avain, avatkaa tuo portti, aktivoikaa sisäinen liekkinne ja saakaa se laajentumaan. Repikää alas kaikki muurit, joita kannatte, vapauttakaa itsenne sisäisistä rajoituksistanne, vapauttakaa itsenne peloistanne, negatiivisista ajatuksista. Vapauttakaa itsenne kaikesta "se ei ole mahdollista, en voi" -ajattelusta. Laajentakaa sieluanne. Kasvakaa ja tulkaa siksi jumalaiseksi olennoksi, joka todellisuudessa olette. Aktivoikaa potentiaalinne, jumalainen potentiaalinne. Teidän ihmisten on aika lopultakin oppia taas lentämään.

Tämä ei merkitse, että teidän pitäisi kääntää selkänne aineelliselle maailmalle. Se ei merkitse, että teidän täytyy mennä istumaan johonkin luolaan. Se ei ole lainkaan sellaista. Siinä on kyse elämisestä koko potentiaalinne kera siinä, missä olette tässä ja nyt omassa todellisuudessanne - mutta lisäätte kaikki lisäulottuvuudet, olette yhtä luomakunnan kanssa, olette yhtä äärettömyyden kanssa ja aktivoitte moniulotteisen ajattelun ja näkemisen. Kykenette näkemään fyysisen todellisuuden tuolle puolen ja tiedätte, että on paljon enemmän, kuin mitä voitte nähdä ja koskettaa kolmannessa ulottuvuudessa. On hyvin paljon enemmän ja voitte käyttää sitä jumalaista tietoa, mitä te kaikki kannatte syvällä sisällänne, laajentuaksenne ja tullaksenne suurenmoiseksi jumalaiseksi sieluksi, jumalaisen luomisen kanssaluojaksi maan päällä. Voitte kaikki luoda paratiisin maan päälle, missä on riittävästi kaikkea. Voitte luoda yltäkylläisyyttä kaikille.

Ihmiset jotka laajentavat sydänchakraansa, ihmiset jotka ovat yhteydessä korkeimman jumaluutensa ja sisäisen totuutensa kanssa, päästävät luonnostaan irti haluistaan, koska ne lakkaavat täyttämästä tehtäväänsä. Ei ole enää kiinnostavaa kilpailla toisten kanssa, mutta on sen sijaan luonnollista rakastaa ja auttaa toisiaan. Jumalainen ihmisolento jolla on laajentunut tietoisuus, valitsee yhteistyön, rakkauden ja yltäkylläisyyden, ristiriita- ja puuteajattelun ja sodan sijasta. Tästä kvanttihypyssä on kyse. Tästä ihmiskunnan hypyssä viidenteen ulottuvuuteen yhdessä maan kanssa on kyse.

SYYN- JA SEURAUKSENLAIN VOIMISTUMINEN

Maan päällä ei tule enää olemaan sijaa ihmisille, jotka elävät vanhan ajattelutavan mukaan. Vähitellen vanha ajattelutapa korvataan ja on tilaa uudelle ihmiselle. Syyn- ja seurauksenlaki on yksi tukipilari kaikelle elämälle ja kuolemalle kosmoksessa. Kosmiset elämän ja kuoleman prosessit jotka vaihtelevat, perustuvat tähän lakiin. Se merkitsee, että saatte sitä, mitä lähetätte ulospäin. Jos lähetätte rakkautta, saatte rakkautta, ja jos lähetätte ristiriita- ja puuteajattelua, saatte sitä. Maan siirtyessä viidenteen ulottuvuuteen ja värähtelyn noustessa, syyn- ja seurauksenlaista tulee vielä voimakkaampi ja se ilmentyy suuremmalla voimalla ja nopeammin maan päällä. Toisin sanoen, kaikki mitä teette toisillenne, kaikki energia mitä lähetätte sanoina, ajatuksina ja valintoina, palaa teille. Ihmisten ei ole mahdollista selviytyä maan päällä valitsematta rakkautta. Rakkaus on ainoa mahdollinen selviytymisvaihtoehto.

Koko maapallon nykyinen yhteiskuntarakenne puretaan ja korvataan uusilla rakenteilla. Tämä johtuu siirtymisestä viidenteen ulottuvuuteen ja syyn- ja seurauksenlain vahvistumisesta, koska ne jotka lähettävät ahneutta ja ristiriita-ajattelua, saavat takaisin ahneutta ja ristiriita-ajattelua. Kaikki tuhoavat energiat kohtaavat tuhoavuutta. Tämä vihjaa, että koko järjestelmä romahtaa sisältäpäin. Jotta jotain uutta voidaan rakentaa, vanha on purettava tien tekemiseksi uudelle.

ELÄMÄNTEHTÄVÄT

Ymmärrän, että tämä voi näyttää huolestuttavalta ja vaikealta, ja se on haaste ihmiskunnalle, mutta se ei ole mahdoton haaste. Se antaa teille fantastiset mahdollisuudet luoda jotain uutta, luoda uuden maailman alun. Teillä on potentiaalia ja mahdollisuuksia luoda uusi maailma.

Kaikki te ihmiset jotka elätte maan päällä tänä päivänä, olette valinneet inkarnoitua tänne juuri nyt - siirtymään uudelle aikakaudelle - tietystä erityissyystä. Olette valinneet olla osa tämän uuden maailman rakentamista. Teillä kaikilla on erityislahjoja. Teillä kaikilla on tietty tarkoitus toteutettavana tässä prosessissa ja teidän kaikkien tehtävänä on löytää, mikä se on. Kuunnelkaa sisältä, omaa sisästä ääntänne. Antakaa sen opastaa teitä. Tiedätte jo kaiken, mitä kerron teille nyt - kannatte jumalaista tietoa sisällänne. Ette tarvitse ketään toista kertomaan teille, mikä on oikein ja mikä on väärin. Kannatte kaikkea tuota viisautta sisällänne. Kannatte kaikkia noita vastauksia sisällänne. Etsikää sisältä. Sisäinen äänenne kertoo teille, miksi olette täällä, mikä teidän on oikein tehdä ja mikä tie on oikea erityisesti teille.

Ihmisillä on vapaa tahto. Hän valitsee juuri sen, mitä haluaa tehdä ja mitä tietä kulkea. Se on osa jumaluuttanne. Teillä kaikilla on voima ja kyky luoda todellisuutenne ja tulevaisuutenne. Olette näyttelijöitä, ette uhreja. Olette näyttelijöitä, joilla on jumalainen potentiaali. Avautukaa jumalaiselle potentiaalillenne ja tulkaa aktiivisiksi näyttelijöiksi siinä kosmisessa näytelmässä, jotka esitetään maan päällä ja kosmoksessa tänä päivänä. Etsikää sisältä, etsikää omaa totuuttanne. Etsikää omaa sisäistä ääntänne.

MEDITOINTI

Avatkaa ovi rakkausliekille ja tuntekaa, miten kosminen tuli syleilee teitä ja ympäröi teidät hiljaisella siunauksellaan - hiljaisuudellaan, rauhallaan ja rakkaudellaan. Olette nyt yhtä kosmisen valkoisen valon kanssa - korkeimman kosmisen valkoisen valon, mikä on kaiken pimeyden ja valon liitto maailmassa. Olette aina läsnä, olette kuolematon, olette ikuinen, olette yhtä kaikkeuden kanssa, tietoisuudellanne ei ole mitään rajoja.

Tuntekaa, miten teitä keinutetaan rauhallisesti edestakaisin. Tuntekaa, miten uppoatte syvimpään nyt-hetkeen, kaikkien nyt-hetkien perimmäiseen ydinolemukseen. Te olette. Tällä olette täysin turvassa. Rakkaus, rajaton ehdoton rakkaus syleilee teitä. Kaikki on juuri niin, kuin pitäisikin olla … ja kaikki tulee olemaan juuri niin, kuin pitäisikin olla. Olette nyt yhtä kanssani.

Päästäkää irti kaikesta tuskasta. Parantakaa sisäinen lapsenne. Olette fantastisia jumalaisia olentoja. Rakastan teitä ehdottomasti. Päästäkää irti … vapauttakaa paino harteiltanne. Antakaa muurien ympäriltänne kaatua ja koette oman eheytenne. Olette yhtä kosmisen tulen kanssa. Olette yhtä Jumalan kanssa. Olette minä. Teidän ja minun välillä ei ole erillisyyttä. Kaikki erillisyys on harhaa. Muistakaa se. Sisin olemuksenne on puhdasta rakkautta. Te olette minä ja minä olen te.

ÄITI MAA

Olette kaikki yhtä koko maapallon ja jokaisen elävän olennon kanssa. Kuulutte yhteen jokaisen ihmisen, jokaisen eläimen ja jokaisen kasvin kanssa. Kunnioittakaa elämää, kunnioittakaa rakkautta ja kunnioittakaa maata. Maa on ensimmäinen äitinne. Se ruokkii teidät. Se antaa elämän. Ilman sitä ette voi elää. Mutta maa on myös riippuvainen ihmiskunnasta. Se tarvitsee apuanne. Maa kärsii suunnatonta tuskaa. Tunnen eläinten tuskan. Tunnen kukkien tuskan. Ja kuulen Äiti Maan kutsuvan teitä ja anovan teitä lopultakin avaamaan silmänne sen kärsimyksille.

Äiti maa tarvitsee apuanne. Se tarvitsee teitä enemmän kuin koskaan. Kun suuret valoaallot virtaavat maan yli, se tarvitsee apuanne enemmän kuin koskaan. Maa ei voi käsitellä ilman ihmiskunnan apua sitä energiapainetta, jolle se altistuu näiden suurten valoaaltojen virratessa sisään. Tämä aiheuttaa erilaisia luonnon katastrofeja ympäri maailmaa, koska paine on aivan liian suuri. Ainoa tapa vapauttaa painetta ovat luonnon katastrofit, kuten maanjäristykset, tulvat jne.

Valtava tasapainottomuus maan energiakentissä ja energiakeskuksissa saa aikaan suurta kärsimystä. Luonnonhenget jotka laitettiin auttamaan maan energioiden tasapainottamisessa, eivät pysty tekemään työtään, koska ihmiset eivät auta tässä tehtävässä aiotulla tavalla. Ihmiskunta saastuttaa maata erilaisella teknologialla: sähkö, GPS, internet, matkapuhelinasemat, satelliitit … Kaikki tämä tukkii maan luonnollista energiaverkostoa, mikä käsittää koko maan, ja saa aikaan tasapainottomuutta. Se aiheuttaa tasapainottomuutta myös ihmisen energiajärjestelmään. Tämä ihmisten energiajärjestelmän suuri tasapainottomuus on syynä siihen valtavaan henkiseen, fyysiseen ja mielen tasapainottomuuteen, mitä on tänä päivänä maan päällä.

SUURI PUHDISTUMINEN

Ihmiskunta on unohtanut, miten parantaa itsensä, miten tasapainottaa sisäiset energiansa, miten saada tasamäärä feminiini- ja maskuliinienergiaa, miten parantaa tukoksensa ja miten parantaa sisäiset ristiriitansa ja traumansa, jotka aktivoituvat. Juuri tätä tapahtuu siirryttäessä uudelle henkiselle aikakaudelle. Miespuoliset valoaallot vyöryvät maan yli ja aktivoivat kaikkien karman, kaikki traumat, sisäiset ristiriidat, energiatukokset, kaiken mitä ihmiset ovat varastoineet. Jokainen ihminen on varastoinut muistoja aiemmista inkarnaatioistaan. Kaikki on edelleen siellä ja sitä kanniskellaan repussa. Tämä vaikuttaa häneen, kun tukokset aktivoituvat pelkoina ja rajoituksina.

Tämä kaikki aktivoidaan sen suuren taajuuskohoamisen vuoksi, mikä maan päällä tapahtuu. Tämä merkitsee, että ihmisen on kohdattava kaikki pelkonsa ja sisäiset ristiriitansa uudestaan ja uudestaan, kunnes hän on selvittänyt ne. Tulevat energiat pyrkivät tuomaan esiin kaikki pelot ja sisäiset ristiriidat. Toisin sanoen, vedätte puoleenne juuri sitä, mitä olette yrittäneet välttää. Traumat joita kannatte sisällänne, joita ei ole selvitetty ja sovitettu, aktivoituvat fyysisessä maailmassa ja kohtaatte saman ongelman uudestaan ja uudestaan, kunnes olette parantaneet ristiriidan ja trauman.

Tästä tulee voimakkaampaa ja voimakkaampaa maan ihmisissä. Mitä herkempi ja avoimempi olette henkiselle kehittymiselle ja energioille, sitä voimallisemmin koette tämän. Mitä enemmän energioita ja taajuuskohoamista tulee, sitä enemmän ihmiset tuntevat tämän, kunnes jokainen ihminen maan päällä tuntee sen. Tämä on myös sairastumisen syynä tänä päivänä maan päällä - hyvin monet ihmiset tuntevat olevansa sairaita ja heillä on sairauksia ja oireita, joita ei voi edes nimetä. Pääasiallinen syy on sama. Tähän prosessiin viitataan suurena puhdistumisena. Toisin sanoen, koko ihmiskunnan sisäiset traumat ja tasapainottomuudet aktivoidaan, jotta niihin voidaan lopultakin tarttua, jotta ne voidaan parantaa ja niistä voidaan päästää irti.

Mikään raha, mitkään muurit tai aseet maailmassa eivät voi suojella ihmisiä tältä muutosprosessilta. Jokaisen on kohdattava tämä ihmistietoisuuden transformaatio - rikkaiden, köyhien, "ylhäisten" ja "alhaisten" - mitään ei voi tehdä tämän prosessin estämiseksi. Joillakin se tapahtuu nopeasti, toisilla vähän hitaammin. Kummassakin tapauksessa maan yli kulkeva jumalainen energiavirta pyyhkäisee ylistenne.

PORTTIEN AVAAMINEN MAAN SISUKSIIN

Siirtymässä uuteen henkiseen aikaan portit maan sisuksiin avataan energiakeskuksissa ympäri maailmaa ja punaista feminiinienergiaa virtaa maan sisältä pintaan hyvin, hyvin suurina määrinä. Tämä on voimakas parannusprosessi, missä kaikki maan tasapainottomuudet puhdistetaan ja parannetaan ja maan ja kaikkien ihmisten jäljellä oleva karma puhdistetaan. Tämä on suuren puhdistumisen huipentuma. Kaiken sen valon mitä virtaa sisään, kohtaa pimeys ja punainen feminiinituli maan sisältä. Valo ja pimeys kohtaavat. Henki ja aine kohtaavat, yhdistyvät ja tulevat täydelliseksi jumalaiseksi rakkausvoimaksi siirryttäessä viidenteen ulottuvuuteen. Tämä on siirtymä uuteen henkiseen aikaan ja sen jumalaisen ihmisen syntymä, jota me kaikki kannamme sisällämme. Minä olen yhtä kanssanne ja te olette yhtä kanssani.

Maa tarvitsee apua ihmiskunnalta sen energiamäärän hallitsemiseen, jota virtaa maan sisältä - se ei pysty suoriutumaan tästä tehtävästä yksin. Energiakeskukset monissa paikoissa maan päällä ovat tukossa eikä maa voi aktivoida tai avata niitä yksin. Tämä laittaa maan valtavan paineen ja stressin alle, mikä lisää kaikenlaisia luonnon katastrofeja. Tässä ihmiskunnan on autettava, tämä on suurin tehtävänne ja suurin haasteenne - auttaa maapalloamme, auttaa sitä parantumisprosessissa.

MAAN KOSMISEN KARANTEENIN POISTAMINEN

Koko galaksi katselee jännityksellä, mitä maan päällä tänä päivänä tapahtuu. Kosmiset ystävänne osallistuvat ja yrittävät auttaa teitä parhaalla mahdollisella tavalla. Teidän pitäisi tietää, että ne tekevät paljon hyväksenne ja ne ovat pelastaneet teidät monta kertaa vaikeista tilanteista, joissa ihmiskunta ei ole kyennyt käyttämään hyväkseen maan energioita, kun tasapainottomuuksia on tapahtunut. Olette lähettäneet suuria määriä erittäin tuhoisia ja tasapainottomia energioita suoraan kosmokseen, ydinvoiman ja ydinaseiden testaamisen kautta. Tämä on todella elämää uhkaavaa koko ihmiskunnalle ja maalle - teidän on tärkeää tietää tämä.

Se karanteeni missä ihmiskunta on ollut muuhun kosmokseen nähden hyvin pitkään, poistetaan viimeinkin. Tämä merkitsee, että te ette ole olleet yhteydessä muihin sivilisaatioihin, joita on galaksissanne ja kosmoksenne muissa osissa. Teidät on monessa mielessä pidetty kaukana niistä. Syynä on yksinkertaisesti, että te ette ole olleet valmiita tuohon kontaktiin. Tämä karanteeni poistetaan siirryttäessä viidenteen ulottuvuuteen. Tutustutte toisiin sivilisaatioihin. Saatte vieraita, tapahtuu vaihtoa ja kehitetään yhteistyötä.

Tietäkää kuitenkin yksi asia. On kosmista viisautta, jossa olette eräänä päivänä osallisena. On rajattomat energiaresurssit. Tämä on tietoa siitä, miten kuljettaa itsenne kosmoksen toisille puolille, miten kulkea ajan ja paikan ulkopuolella. On ääretön määrä tietoa, missä eräänä päivän olette osallisena täällä maan päällä. Mutta se ei tapahdu, ennen kuin olette valmiita siihen. Ei ennen kuin olette lakanneet taistelemasta toisianne vastaan. Ei ennen kuin olette saaneet aikaan rauhan ja tasavertaisuuden maan päälle. Ei ennen kuin olette lakanneet saastuttamasta itseänne ja saattamasta itsenne ja muun kosmoksen vaaraan ydinvoimanne sekä ydinaseiden testaamisen ja vastaavien kokeilujen kautta. Ette osallistu kosmiseen tietoon ja viisauteen, ennen kuin olette valmiita siihen.

HENKINEN TRANSFORMAATIO

Näin haluan kannustaa teitä näkemään ne äärettömät mahdollisuudet, joita edessänne on, ja sen hämmästyttävän tulevaisuuden, minkä maa on kohtaamassa. Olette nyt valmiita ottamaan viimeisen askeleen uuteen henkiseen aikakauteen, mutta teidän on tehtävä tuo päätös itse. Teidän on tietoisesti aloitettava itse tuo prosessi ja se henkinen siirtymä, mikä tulee sen myötä. Parantamalla itsenne, kanavoimalla energiaa maan sisuksista, kanavoimalla punaista feminiinitulta tasapainottaaksenne mies- ja naispuoliset energianne, puhdistatte mies- ja naispuolisten energioidenne karman. Tämä on tie pimeyden läpi kohti valoa. Tämä on tie tietoisuutenne laajentamiseen, tie valaistumiseen. Olette nyt valmiita aloittamaan tämän matkan tosissaan.

Jotkut teistä voivat ottaa suuria askelia tässä elämässä. Henkinen transformaatio on kaikkien täällä istuvien ja kaikkien ihmisten ulottuvilla. Mutta joillekin jotka elävät täällä maan päällä tänä päivänä, on mahdollista saavuttaa henkinen valaistuminen tässä elämässä, koska energiat ovat niin voimakkaat ja kaikkivoivat, että voitte saavuttaa sen tässä ja nyt. Tämä pätee joillekin teistä - joillekin teistä sieluista, jotka elätte tänä päivänä maan päällä.

Ei ole mitään syytä pelätä henkistä kasvua ja henkistä transformaatiota. Haluaisin teidän siirtävän sivuun kaikki ennakkoluulot henkistä kasvua kohtaan. Henkisessä kasvussa ei ole kyse istumisesta jossain luolassa loppuelämänne ajan, normaalielämästä luopumisesta. Siitä ei ehdottomasti ole kyse. Teidän ei tarvitse luopua perheestänne tai kaikesta, mitä tulee ihmisen jokapäiväisen elämän mukana. Silloin kun ihminen laajentaa sieluaan, tulee yhdeksi Kaikkeuden kanssa, tulee kaikkea syleileväksi ja yhdeksi rakkauden kanssa, kaikki tehdään rakkauden nimissä. Kyse on potentiaalinne laajentamisesta, todellisuutenne kanssaluojaksi tulemisesta, kyvystä visualisoida ja ilmentää oma todellisuutenne ja luoda paratiisi jokapäiväiseen elämään, elämään jota elätte tänä päivänä. Se ei merkitse, ettei teillä voi olla perhettä, lapsia tai seksielämää. Se ei merkitse, ettei teillä voi olla elämää niin kuin kaikilla muilla. Voisitte olla kuka tahansa. Ei ole sellaisia sääntöjä tai määräyksiä, ne ovat harhaa. Valaistunut sielu elää ihmisten keskuudessa normaalia elämää ja seisoo jalat maassa.

Seison edelleen täällä ja odotan teitä. Kärsivällisesti ja rakastaen. Olen aina odottanut teitä ja tulen aina odottamaan. Rakastan teitä. Olette lapsiani. Jos haluatte jotain, olen täällä teitä varten - aina, joka päivä, joka sekunti, joka hetki olen täällä silmäluomienne takana, sydämessänne. Jos tarvitsette apuani, teidän täytyy vain kutsua minua, pyytää sitä. Olen aina läsnä kanssanne. Kun tunnette rakkautta sydämessänne, tiedätte sen olevan tervehdys minulta. Silloin ilmaisen itseäni kauttanne. Rakastan teitä, rakkaat lapseni. Kiitos.

********

ÄITI MAA VERKOSTOSTA

Äiti maa -verkosto on maailmanlaajuinen henkinen verkosta, jota pyörittävät Maria Bertram ja Manne Lindberg Tukholman ulkopuolella. Maria on henkinen opas, parantaja ja meedio ja Manne vastaa informaatiosta ja kommunikoinnista. Verkoston päätarkoitus on saattaa ihmiset yhteen ympäri maailmaa auttamaan rakasta Äiti Maatamme kuukausittaisten parannussessioiden avulla.

Maria vastaanottaa opastusta verkoston toimintaan Jumaltietoisuudelta, maan luonnonhengiltä, mestareilta ja muilta auttajilta henkimaailmassa sekä ystäviltä muista kosmoksen sivilisaatioista. Maria toimii kanavana viestien tuomiseksi toisilta sivilisaatioilta. Hän on myös linkki Äiti Maa -verkoston ja sen jättimäisen kosmisen verkoston välillä, jossa on kaikki nuo yllämainitut ystävät, joiden kanssa työskentelemme maan parantamisessa. He ovat aina läsnä ja tukevat energioillaan maailmanlaajuisia parannussessioitamme.

Jatkuvasti kasvava verkostomme koostuu yli 1700 jäsenestä ympäri maailmaa (heinäkuu 2010). Tärkeintä toimintaamme on lähettää parannusta maalle joka (Ruotsin) täydenkuun päivänä klo 20.00-20.30 (Ruotsin aikaa). Parannusta lähetetään kanavoitujen ohjeiden mukaisesti. Visionamme on tuoda yhteen kaikki verkostot ja yksilöt ympäri maailman, jotka haluavat auttaa Äiti Maatamme, ja lähettää yhdessä parannusta sille säännöllisesti. Näiden sessioiden aikana lähetämme sille punaisia feminiinienergioita maan sisuksista, joita se tarvitsee energiajärjestelmänsä tasapainottamisessa.

Pidämme ilmaisia, julkisia Jumaltietoisuuden (Jumalan) kanavointitilaisuuksia Ruotsissa ja suunnittelemme kanavoivamme julkisesti muita kosmoksen sivilisaatioita. Levitämme myös ohjeita, miten kanavoidaan Äiti Maa -parannusta itsellenne (kanavoiden punaisia feminiinienergioita maan sisuksista, joita ihmiskunnalta puuttuu tänä päivänä). Tämä kanavointitekniikka on erittäin voimakas työkalu henkiseen kehitykseenne, mikä auttaa teitä valmistautumaan uudelle henkiselle aikakaudelle vaihtamiseen. Meillä ei ole vielä nettisivuja, mutta ne ovat suunnitteluvaiheessa. Verkostoa pyöritetään ilman voittotavoitetta ja kaikki mitä tarjoamme, on täysin ilmaista.

Jos et ole vielä jäsen, lähetä sähköpostiosoitteesi osoitteeseen motherearthnetwork@gmail.com saadaksesi uutiskirjeitämme, joissa on parannusohjeita, muistutus maailmanlaajuisesta parannussessiosta, uusia kanavointeja ja muita päivityksiä. Kerro ruotsiksi tai englanniksi, kummalla kielellä haluat saada uutiskirjeet.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >