HomeViestejäPeggy Black18.7.2011 - Moniulotteisuus

18.7.2011 - Moniulotteisuus

MONIULOTTEISUUS

Olemme täällä -tiimiä kanavoinut Peggy Black ( www.morningmessages.com)
Uutiskirjeestä 18.7.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Olemme täällä. Tervehdimme teitä syvällä arvostuksella ja rakkaudella. Meille on kunnia yhdistyä kanssanne tällä tavalla, tunnistaen suurenmoisuutenne ja kasvattaen tietoisuuttanne omasta moniulotteisuudestanne.

Käsitämme, että silloin kun annamme tunnustusta moniulotteisuudestanne, se saattaa synnyttää joitain kysymyksiä sisällänne. Mitä merkitsee olla moniulotteinen?

Miten tiedän, että olen moniulotteinen? Miten tulen tietoiseksi sen monista moniulotteisista puolista, kuka todellisuudessa olen? "Moniulotteinen" ei ole sana, mitä usein käytetään itseään esiteltäessä. Vain ajatus siitä, että joku voisi olla moniulotteinen, on uskomustenne ja vanhojen ohjelmienne todellista venyttämistä. Universumi on monimutkaisempi ja laajempi, minkä 3D-todellisuus voi hyväksyä.

Kutsumme teidät aloittamaan itsenne ajattelemisen moniulotteisena. Kun alatte miettiä tämän totuuden mahdollisuutta, alatte nähdä ja aistia todellisuuden, että toimitte tosiaan monilla, monilla tasoilla ja monissa, monissa ulottuvuuksissa koko ajan. Kun sallitte tämän mahdollisuuden sisältyä tietoiseen tajuntaanne, alatte laajentua kokemaan itsenne monissa aikakehyksissä ja ulottuvuuksissa.

Haarukoitte aina monitodellisuudessa. Nyt tapahtuu se muutos, että heräätte ja tulette tietoiseksi siitä, mitä teette. Olette tietoinen fyysisestä ympäristöstänne - niistä jotka ovat jähmettyneet havaintokenttäänne - ja olette tietoinen myös informaatiosta, mitä vastaanotatte, ja hyvin pienellä ponnistuksella voitte matkustaa mihin tahansa paikkaan galaksissa.

Tunnustetaanpa hetki tärkein tunteenne todellisuudesta. Käsitämme, että fokuksenne on pääasiassa fyysisessä ulottuvuudessa. Kuitenkin myös tässä fyysisessä todellisuudessa, mihin olette keskittyneet, on puolia, joista olette täysin tietämättömiä, puolia jotka ovat erittäin tärkeitä teille ja fyysiselle hyvinvoinnillenne.

Aloitamme käyttämällä fyysistä kehoanne esimerkkinä. Olette tietoinen keho-osienne nimistä ja paikoista. Olette tietoinen aivoista, sydämestä, maksasta ja muista elimistä. Tiedätte periaatteessa, missä ne ovat anatomiassanne, kuitenkin tiedätte erittäin vähän niiden prosesseista ja toimintatavasta. Kuitenkin koko elämänne riippuu siitä, että jokainen näistä fyysisen kehonne osista tekee tehtävänsä ja tekee sen hyvin.

Ihmiskeho toimii aina monitodellisuudessa. Jokainen solu on tietoinen tunteistanne ja värähtelyistänne ja tekee tarvittavia säätöjä. Jokainen solu on tietoinen melusta kehon sisällä ja ulkopuolella ja tekee tarvittavia säätöjä. Jokainen kehon solu lukee auringon, kuun ja tähtien asemaa ja tekee tarvittavia säätöjä. Jokainen kehon solu valvoo kaikkea syötettä kaikista ulottuvuuksista ja tekee tarvittavia säätöjä. Jokainen kehon solu toimii moniulotteisella tasolla ja tietoisuudella.

Miettikää hetki, että voisitte yhdistyä kehoonne hyvin todellisella ja tietoisella tavalla. Se on osa sitä, kuka olette moniulotteisena olentona. Se on puoli, johon kiinnitätte erittäin vähän huomioita, ellei se toimi huonosti. Silloin kaikki huomionne kiinnittyy tuohon alueeseen, mikä on kipeä tai epämukava. Voisitte osallistua aktiivisesti sen hyvinvointiin ja parantumiseen. Aloittakaa yhdistyminen kehonne kuin parhaaseen ystäväänne. Kuvitelkaa, että voisitte kommunikoida fyysisen kehonne jokaisen osan kanssa. Käsittäkää, että se kantaa myös jumalaista tietoisuuttanne.

Toinen moniulotteisuutenne ilmaisumuoto mihin kiinnitätte erittäin vähän huomiota, on sen tiedostaminen, että olette energiavärähtelyä, tietoisen energian värähtelyä. Ja energiana voitte matkustaa minne tahansa tai mille tahansa aikajanalle. Teitä ei ole rajoitettu fyysiseen kehoonne tai tähän fyysiseen todellisuuteen. Nämä ovat vain pieni osa sitä, kuka olette jumalolentona.

Tietoisena energiana tunnette kaiken ja kaikkien energiakenttiä ja värähtelyjä. On aika, että omistatte tämän käsityksen moniulotteisen itsenne puolena ja piirteenä. Tietoisuuskehitys mitä nyt tapahtuu, laukaisee fokuksenne laajenemaan.

Jokaisella on tämä moniulotteinen puoli. Useimmat eivät koskaan herää tämän tiedostamiseen. He astuvat tähän ulottuvuuteen, ylittävät verhon eivätkä koskaan tunnista niitä monia tietoisuustasoja, joista he voisivat olla tietoisia. Annamme teille tämän. Kuvitelkaa, että ihminen on kuin radioasema ja jokainen asema tai taajuus kutsuu yhden tyyppistä musiikkia. Useimmat ihmiset pysyvät samalla asemalla koko elämänsä eivätkä koskaan kierrä valitsinta tutkiakseen muita signaaleja, muita yhteyksiä. Fokus rajoittuu vain siihen, mitä yksi taajuus antaa, mitä informaatiota tuo yksi taajuus tarjoaa.

Henkilö joka on tietoinen moniulotteisuudestaan, pystyy siirtämään valitsinta asemalta toiselle helposti. Hän ottaa huomioon enemmän stimulointia, enemmän informaatiota ja laajemman tietoisuuskirjon. Hän on seikkailullisempi ja avoimempi käsitykselle, että hän pystyy vaihtamaan fokustaan todellisuudesta toiseen ja integroimaan monia taajuuksia harmoniseksi kokonaisuudeksi.

Kannustamme teitä astumaan ovesta ja ottamaan vastaan lukemattomat todellisuudet, jotka ovat vain taajuuden tai värähtelyn päässä. Sallikaa itsenne kuvitella jokin aika historiassa ja nähkää tai tuntekaa olevanne läsnä tapahtumissa. Sallikaa itsenne kuvitella olevanne puu, kivi, meri tai taivas. Sallikaa itsenne kuvitella, että leijutte fyysisen kehonne yläpuolella. Sallikaa itsenne nähdä energia eri muodoissaan ilman uskomustenne kuorikerrosta. Sallikaa itsenne. Kyse on harjoituksesta. Kyse on aikomuksesta.

Jokainen yksilö löytää ainutlaatuisen ja erilaisen polun tähän yhteyteen ja tämä kehittyy. Polku tai menetelmä ei ole tärkeä, tulokset ovat tärkeitä. Sisäinen tietäminen ja syvä yhteys toisiin ulottuvuuksiin, toisiin todellisuuksiin ja toisiin maailmoihin on todellinen ja aito tavoite. Käsittäkää ja tunnistakaa, että olette vapaa. Vapaa olemaan siellä, minne tahansa huomionne ja aikomuksenne keskittyy. Ravistakaa pois kiinteän muotonne rajoitukset ja venyttäkää leikkisästi tietoisuuttanne. Tehkää siitä peliä, antakaa itsellenne lupa.

Olette yhtä vapaa matkustamaan toisiin todellisuuksiin ja ulottuvuuksiin aina. Kyse on vain siitä, mihin kohdistatte huomionne. Muistakaa, että energia seuraa ajatusta. Muuttakaa siis ajatuksianne ja tunneluontoanne ja heitätte pois rajoittuneet uskomukset, jotka pitäisivät teidät ankkuroituna vain yhteen todellisuuteen.

Tässä on tärkeää muistaa, että jatkuva vuorovaikutus toisten kanssa voi olla häiriötekijä hienovaraisessa kyvyssä muuntaa tietoisuuttanne ja vaihtaa fokustanne sisäkkäisiin ulottuvuuksiin, joissa elätte. Siksi on arvokasta meditoida, kävellä ja sallia hiljaisuuden ja luovuuden virrata.

Noissa paikoissa luiskahdatte lempeästi toiseen ulottuvuuteen. Olette kaikki kokeneet luiskahtamisen muuntuneeseen tietoisuustilaan, toiseen todellisuuteen. Se on ehkä tapahtunut, silloin kun olette keskittyneet luovaan projektiin tai olette tunteneet yhteyttä kaikkeen tai kenties kuunnellessanne upeaa musiikkia tai shamanistista rummutusta. Kenties se tapahtui, kun olitte luonnossa - tapahtui muutos ja käsititte olevanne eri ajassa ja paikassa. Muistakaa, että suuremmassa kosmisessa todellisuudessa tarjotaan myös vakautta ja tasapainoa sekä lempeää ja luonnollista laajentumista ja supistumista.

Paljon apua annetaan tänä aikana ihmiskunnan heräämiseksi monitodellisuuden, moniulotteisuuden rikkaaseen kudelmaan. Se on suurempi leikkikenttä, vapaampi leikkikenttä. Se on energiavirralla ratsastamista ja se on hetken energiapuumerkin lukemista. Se on oven avaamista kaikkiin mahdollisuuksiin, astumista jokaiseen uuteen tietoisuuteen ja oman moniulotteisuutenne omistamista. 

Kun lisäätte henkilökohtaista värähtelytaajuuttanne, toimitte korkeammalla resonanssilla. Tämä kutsuu laajempaa todellisuutta avautumaan teille. Tasapaino, nauru, ilo, kiitollisuus ja arvostus ovat värähtelylippuja, jotka päästävät teidät ajamaan ihmeen ja hämmästyksen todellisuuksiin. Olette kaikki mestareita, hyvin päteviä ja taitavia olentoja, jotka ovat verhonneet itsensä lihaan ja astuneet tähän ulottuvuuteen, tähän todellisuuteen, tähän peliin - transformoidakseen sen tiheämmän toimimattoman energian, minkä ihmiskunta on aikaansaanut. Tämä on tehtävänne, palvelunne.

Planeettanne ihmiskunnalla on mahtava tilaisuus herätä harhasta. Teitä kutsutaan liittymään galaktiseen perheeseenne ja toisiin tähtiolentoihin, jotka ylläpitävät kuvaa maapallon parantumisesta. Monet todellisuudet ja ulottuvuudet katselevat, koska se mitä planeetallanne tapahtuu, vaikuttaa kokonaisuuteen - se vaikuttaa noihin todellisuuksiin ja ulottuvuuksiin.

Maapallolle tarjotaan apua tähtiperheestä, planeetoilta, suuresta keskusauringosta, pyhistä pyhimmästä, luojan jumalaisesta mielestä. Kutsumme sinua ja toisia herääviä tähti-ihmisiä pitämään ankkuria ja keskittymään näihin energialahjoihin, joita suihkutetaan yllesi tällä hetkellä. Olemme kiitollisia siitä, kuka olet, ja jatkuvasta valmiudestasi tarjoutua kokonaisuudelle rakkaudessa ja palvelussa. Tiedä, että sinulle annetaan tunnustusta ja sinua arvostetaan, kun transformoit kaikki haasteet, joita on edessäsi. Tunnistamme sinut puhtaan ja tietoisen energian jumalaiseksi, moniulotteiseksi olennoksi.

Tiimi

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >