HomeViestejäPeggy Black2006 - Viesti "Olemme täällä" - tiimiltä

2006 - Viesti "Olemme täällä" - tiimiltä

VIESTI "OLEMME TÄÄLLÄ" -TIIMILTÄ

Kanavoinut Peggy Black ( www.morningmessages.com)
Vuodelta 2006
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Olemme täällä. Haluamme jakaa näitä viestejä ja kutsua ihmiset muodostamaan vahvan linkin ja tietoisuuden, joka liittyy heidän moniulotteisen todellisuutensa moniin puoliin. Jokainen yksilö joka herää tietämään, että hän on moniulotteinen tähti-ihminen, edistää kokonaisuutta.

Ihmisten on tärkeää käsittää, että he kulkevat ulottuvuudesta toiseen monta kertaa päivässä. Muistakaa, että näette vain sen, mihin uskotte. Todellisuus sopii yhteen uskomustenne kanssa. Ulottuvuudet ovat taajuus- ja värähtelyasia. Tämä totuus on tulossa monien tietoon planeetallanne.

Tiedostaminen ja tervetulotoivotus sallii yhdistymisen ja vaihdon tapahtumisen meidän ja sinun värähtelytaajuutesi välillä. Kutsumme sinulle ja kaikille muille moniulotteisille tähti-ihmisille on sallia pehmentyminen ja ulottuvuuksien yhdistyminen. Olkoon siinä virtaus, lempeä ja tasainen.

Kyse on taajuuden ja värähtelyn muuttamisesta. Voimakkain työkalu tässä "holopelissä" maan päällä, ns. kultainen avain, on harjoittaa tietoisesti taitoa ylläpitää puhdas ilon, kiitollisuuden ja arvostuksen taajuus riippumatta siitä, mitä tapahtuu, ja jatkuvasti palata sydämen alkemiamaljaan ja säteillä näitä värähtelyjä arkielämässäsi hetkestä toiseen.

Nämä ovat uskomattomia aikoja planeetallanne. Matriisissa tapahtuu muutos. Ihmiskunta kokee huomattavia muutoksia havaintotodellisuudessa. Olette aina olleet monissa ulottuvuuksissa - nyt tapahtuu se muutos, että heräätte ja tulette tietoiseksi sen tekemisestä. Olette tietoisia fyysisestä ympäristöstänne, "havaintoonne jähmettyneistä" ja olette myös tietoisia informaatiosta, mitä tarjoamme - että hyvin pienellä ponnistelulla voitte kulkea mihin paikkaan tahansa galaksissa.

Ihmiskehonne toimii aina monitodellisuudessa. Jokainen solu on tietoinen melusta kehon sisällä ja ulkopuolella ja se tekee tarvittavia säätöjä. Kehon jokainen solu lukee auringon, kuun ja tähtien aseman ja tekee tarvittavia säätöjä. Kehon jokainen solu valvoo kaikkea syötettä kaikista ulottuvuuksista ja tekee tarvittavia säätöjä. Kehon jokainen solu toimii moniulotteisella tasolla ja tiedolla.

Ihmiset kehittyvät ja tulevat tietoiseksi siitä, että he vaikuttavat siihen todellisuuteen, mihin he astuvat, ja he vaikuttavat energian liikkumiseen planeetalla. Kun he kiinnittävät tietoisesti huomiota kaikkiin yhteyksiin, jumalaisen kehittymisen koko matriisiin, koko ykseyteen ja koko punoutumiseen kaiken olevaisen kanssa, he ovat tähti-ihmisiä.

Tämä evoluutio tapahtuu jokaisen ihmisen atomeissa maan päällä tällä hetkellä.

On ja on aina ollut moniulotteisten ihmisten eturintama, jotka ovat kantaneet tätä valaistumisen lippua elämien ajan. Tapahtuu herääminen tiedolle, että jokainen ihminen on moniulotteinen. Nyt on aika tunnistaa toiset, jotka ovat myös tietoisia moniulotteisesta olemuksestaan, ja yhdistyä heidän kanssaan.

Kun useammat ihmiset alkavat laajentua moniulotteisiin puoliinsa, heistä tulee pioneereja tällä energiakudosten harmonisoimisen, tasapainottamisen ja selvittämisen kentällä. Tämä on planeetan verkon palauttamista ja korjaamista. Tätä työtä on tapahtunut satoja vuosia hienojakoisissa ulottuvuuksissa. Sitä tapahtuu nyt aktiivisissa fyysisissä ulottuvuuksissa. Tätä verkon palauttamista ja korjaamista pidetään galaktisissa ulottuvuuksissa. Tämä on se aika. Tämä on yhteen tuleminen. Tämä on muutos, joka aktivoi tarkoituksesi palvella.

On huomattava määrä muita sinun kaltaisiasi, jotka tunnistavat ja oivaltavat tarkoituksensa tässä tietoisuuskehityksessä, mikä tapahtuu. He ovat kurkottaneet pyytämän apua ja tukea tällä fyysisen todellisuuden näyttämöllä. Heidän tietoinen pyyntönsä on kuultu ja paljon annetaan korkeimpien energioiden yhdentymisestä universumissa.

Kutsumme sinua ja muita heränneitä tähti-ihmisiä pitämään näiden energialahjojen ankkuria ja polttopistettä, joita suihkutetaan päällenne. Käsittäkää jokaisella hengenvedollanne, että olette valoa, teitä tarvitaan ja teidän on aika olla täysin hereillä. Jokainen värähtelynne, jokainen ajatuksenne heijastetaan maaplaneetan energiakentän matriisiin. Kysykää jatkuen itseltänne: "Lisääkö tämä sana, ajatus, teko, tunne maailman valoa vai lisääkö se maailman toimimattomuutta?"

Muista, että olet tärkeä osa tätä kehitystä. Jokainen tähti-ihminen kantaa koodia, jota monet tarvitsevat oman oivalluksensa laukaisemiseen. Jokainen kohtaaminen pitää sisällään otollisen hetken, missä koodiaktivointeja tapahtuu olentojen välillä. Silloin kun te ja muut värähtelette korkeimmalla ja inspiroiduimmalla taajuudellanne, tulee tilaisuus matalampien värähtelyjen kohottamiseen toisessa ihmisessä.

Joka kerta kun moniulotteinen tähti-ihminen tekee tietoisen valinnan kokea kohotetun ajatuksen, ilon, kiitollisuuden tai arvostuksen korkean taajuusvärähtelyn, tapahtuu muutos koko ihmismatriisissa. Joka kerta.

Joka kerta kun moniulotteinen tähti-ihminen venyy olemaan myötätuntoisempi, ymmärtävämpi, aidompi, tapahtuu muutos koko ihmismatriisissa. Joka kerta.

Yksitellen ihmiset ottavat mestaruutensa, auktoriteettinsa ja astuvat henkilökohtaiseen täysivaltaisuuteensa. Juhlimme kanssanne tässä uskomattomassa muutoksessa, mikä tapahtuu. Kutsumme sinua pysymään kurssissa, kulkemaan polkua ja jakamaan toisten kanssa sen, kuka olet, tästä korkeasta ja laajasta moniulotteisen tähti-ihmisen paikasta.

Silloin kun sinä ja toiset ankkuroitte tämän taajuuden, tämän totuuden, tämän tietämisen, kun te värähtelette ilon, kiitollisuuden ja arvostuksen korkeaa resonanssia, toivotatte tervetulleeksi toiset ja sallitte heidän yhdistyä tietoisuuteen omasta moniulotteisesta suurenmoisuudestaan. Joka kerta.

Viisautta ja ohjenuoria moniulotteisille ihmisille

* Tiedä, että syntymäoikeutesi on herätä.

* Rakasta itsesi lempeällä sydämellä vapaaksi kaikista kuvitelluista rajoituksista.

* Olet värähtelevä olento. Harjoittele värähtelyjesi kohottamista jokaisella hengenvedolla koko ajan.

* Olet täällä muuntamassa ja transformoimassa energiaa sydämesi alkemiamaljan kautta.

* Tee yksinkertaisia omistautuneita tekoja, jotka on valeltu ilollasi, kiitollisuudellasi, arvostuksellasi ja myötätunnollasi.

* Kysy aina itseltäsi, heikentääkö tämä sana, teko tai tunne elämää vai parantaa sitä.

* Silloin kun asetat tietoisuutesi sydämeen, olet luonnostaan nyt-hetken synkronismissa.

* Muista, että tärkeä avain on pyytämisessä ja valmiudessa. Ilmaise aikomuksesi ja antaudu.

* Joka kerta kun vaihdat tunnereaktion vihasta tai tuomitsemisesta rakkauteen, iloon tai kiitollisuuteen, teet maailmanlaajuista palvelutyötä henkilökohtaisella tasolla.

* Pyhä sydäntilasi on portti kaikkeen tietoisuuteen, hyvinvointiin ja ykseyteen kaiken kanssa. Se on linkkisi kosmiseen verkkoon ja tiesi kotiin.

* Kunnioita koko upeaa, moniulotteista itseäsi.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< Prev