HomeViestejäShekina Rose20.10.2020 - Empaattien ylösnousemussiirtymän energiapäivitys - kruunuchakra-aktivointi

20.10.2020 - Empaattien ylösnousemussiirtymän energiapäivitys - kruunuchakra-aktivointi

EMPAATTIEN YLÖSNOUSEMUSSIIRTYMÄN ENERGIAPÄIVITYS – KRUUNUCHAKRA-AKTIVOINTI

Sinistä sädettä kanavoinut Shekina Rose (www.shekinaspeaks.com)
20.10.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Sininen säde on kaikkien sinisten säteiden korkeimpien aspektien sieluryhmätietoisuus. Yhdessä annamme teille nämä lähetykset.
 
Uusi energia-aaltovirta tulee esiin. Voitteko tuntea ja aistia sen? Kaiken sen läpi, mitä maailmassa tapahtuu, pyhät taajuudet herättävät jatkuvasti Kristus-kruunumallianne (eli kosminen Kristus-tietoisuus).
 
Siniset säteet ja monet tähtisiemenet ovat empaattisia ja intuitiivisia aistiolentoja. Olette täällä herättämässä nuo Lemurian (Mu) pyhät empaattiset ley-linjat ja jumalaisen ihmisen suunnitelman. Informaatio-, heräämis- ja parantumislatauksia tulkitaan empaattisen aistitietoisuutenne kautta – jumalaiseksi enkeli-ihmiseksi tuleminen (homo luminous).
 
Taivaalliset aaltoenergiat vaihtelevat voimakkuudeltaan päivästä toiseen, mihin vaikuttavat aurinkomyrskyt, voimakas astrologia, Keskusaurinkolataukset Solarasta, Äiti Maan Gaia-taajuus, aikajanojen muuttuminen, mukaan luettuna oma tietoisuutenne ja ryhmätietoisuus, ja teillä on päivä tai päiviä, jolloin heräätte väsyneenä monista unista ja työskentelystä unitilassa, ja sitten voitte olla energinen ja tasapainoinen seuraavana päivänä.
 
Joinain päivinä saatatte tarvita enemmän lepoa ja olla tietoisempi tekemään tämän aina syvemmin "virrassa", ja kunnioittamaan pyhiä jumalaisia feminiinienergioitanne. Ajoittain kuulette korvienne soivan ja/tai kuulette ja näette aaltotaajuuden ja tunnette sen kehossanne.
 
Siniset säteet ja herkät enkeliempaatit
 
Teillä on voimakkaita intuitiivisia kykyjä, ja teidän täytyy pystyä yhdistymään omaan ydinolemuksenne ja omiin energioihinne ollaksenne onnellinen ja terve. Eetterikehonne on aistimuksellisesti tietoisempi. Tätä te olette ja tätä te olette työstäneet, ollaksenne virittyneempi korkeampaan itseenne, oppaisiinne, Jumalaan ja Luojaan.
 
Tietäkää, että telepaattiset kykynne, parantava ja empaattinen yhtenäisyytenne lisääntyvät. Olette hyvin mukautuva luontaiseen vesielementtiinne ja pystytte virtaamaan, ylittämään rajat ja transformoitumaan näiden energioiden myötä.
 
On tarvetta sisäänpäin suuntautuneeseen, pohdiskelevaan meditointiaikaan vain olla ja aikaan luonnossa. On tähtisiemeniä ja erityisesti sinisiä säteitä, jotka tuntevat valtavan henkisen muutoksen tapahtuvan – heidän täysin uusi olemuksensa tulee esiin. Se miten he suhtautuvat kaikkeen, mitä he ovat olleet, tuntuu erilaiselta, uudistuneelta ja laajentuneelta. Tänä aikana monet teistä tuntevat tarvetta ottaa askeleen taaksepäin, kunnes tunnette asettuneenne enemmän uuteen ympäristöönne ja kun liikkeitä, loppumisia ja uusia alkuja ehkä myös tapahtuu.
 
Muutokset voivat tuntua hermostuttavilta. Luottakaa prosessiin, joka tapahtuu teissä, ja sallikaa sisäisen jinin ja jangin sulautua yhteen, mikä luo "holistisen" olennon (yhdistynyt sisällä/kaksinaisuuden yli). Kruunuchakra-aktivointi on ykseyttä, kaksinaisuuden yläpuolella. Tuhatterälehtinen lootus avautuu itsestään, kun aikanne on kypsä. Kestävä, todellinen terveys.
 
Kuten tunnette, tämä on yksi merkittävimmistä jaksoista henkisessä ruumiillistumiselämässänne. Ette ehkä pysty ilmaisemaan sitä sanoin, kun se menee niiden yli. Ei pysty kuvaamaan sitä kunnioitusta, kun omaa ihmisteknologiaa tehdään paremmaksi. Eläkää se. Nauttikaa siitä. Ruumiillistakaa se. Se on monien maailmojen, aikojen ja ulottuvuuksien laajentumista, joka on kulminoitunut tähän nyt-hetkeen.
 
*****
Sinisen säteen olennot ovat indigoiden kaltainen ultraherkkä, empaattinen sieluryhmä, jotka tulivat monilta eri ylösnousseilta planeetoilta ja monista valoulottuvuuksista valaisemaan ihmisen geneettisen koodin ja herättämään Jumalatietoisuuden Gaialla. He ovat valotyöntekijöiden kadonnut säde. "Shekina", hepreankielinen sana "valokieli", on sinisen säteen mentori. Shekina on luomisen pyhän jumalaisen feminiinisyyden kadonnut aspekti, joka on Jumalan ruumiillistuminen, ylösnousemusprosessi.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >