HomeViestejäShekina Rose15.7.2014 - Plejadilaisten tähtiporttien avaaminen ja maa-tähtiolemisen jälleenyhdistyminen, 333

15.7.2014 - Plejadilaisten tähtiporttien avaaminen ja maa-tähtiolemisen jälleenyhdistyminen, 333

PLEJADILAISTEN TÄHTIPORTTIEN AVAAMINEN JA MAA-TÄHTIOLEMISEN JÄLLEENYHDISTYMINEN, 333

Sinistä sädettä kanavoinut Shekina Rose (www.shekinaspeaks.com)
15.7.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Henki antaa Shekina Roselle tässä kanavoinnissa näkyvät numerosarjat aktivoimaan lähetystä.

Muinaisteksteissänne puhutaan kätketyn tiedon ja valaistuneiden totuuksien ja teknologioiden palaamisesta. Monet valotyöntekijät, uudet edelläkävijät ja siniset säteet kantavat olemuksessaan syvää värähtelyä, mikä on tieto, että suuressa Jumalan suunnitelmassa on lisää paljastettava, ja osallistutte siihen heräämis- ja uudelleenkalibrointiprosessiin, mikä yhdistää sen. Yksi näistä kätketyistä teknologioista on muinainen tähtiporttiportaali jumalaiseen Lähteeseen.

Yhden syklin täytyi loppua ja oli tapahduttava asioita, jotta näiden tähtiporttien kosminen asetelma aktivoitiin taas. Maan ulkopuolinen tähtiperheenne loi nämä tähtiportit aioneita sitten siinä toivossa, että ihmiskunnan tietoisuus nousisi, jotta ne voisivat toimia taas. 333

Mikä on tähtiporttiportaali ja miksi ne ovat tärkeitä?

Ne ovat nyt merkittäviä ykseystuen jumalaisten taivasenergioiden muodostamisessa ja yhteydessänne galaktiseen valoperheeseen ja ne voivat lisätä tietoanne tähtialkuperästänne, korkeammasta tietoisuudesta ja moniulotteisista teknologioista. Tähtiporttiportaali voi auttaa kehittyneen ihmisen ja korkeampien henkikykyjen aktivoinnissa. Jotkut näistä tähtiporttiportaaleista sallivat korkeavärähteisten energioiden kulkea pitkiä matkoja aika-paikkajatkumolla ja ne ovat tähtienvälisiä eteerisiä verkkoporttisisäänkäyntejä muihin maailmoihin, elämiin, aikoihin ja ulottuvuuksiin.

Plejadilainen rauhanportaali

Tähtiporttiportaalille josta puhumme tässä, on annettu nimeksi "Plejadilainen rauhanportaali" ja se antaa harmonisen värähtelyresonanssin keskuslähteeseen ja jumalaiseen valoluomisvoimaan ja harmonisoi teidät galaktiseen tähtivoimaanne. Tämä tähtiportti on alun perin maan päällä USA:n lounaisosassa. Siellä ankkuroitiin luomisen ruususäde takaisin planeetalle ja siellä on sähkömagneettimeridiaanien energiakeskusten suurempi keskittymä pyhien paikkojen muodostelmassa.

Monia valonkantajia ja tähtisiemeniä vedetään magneettimaisesti näihin paikkoihin, missä sähköjärjestelmänne aktivoidaan uusille DNA-koodeille ja taajuuteenne nousee. Tietäkää, ettei teidän tarvitse mennä fyysisesti näihin tähtiporttipaikkoihin päästäksenne korkeapivärähteiseen voimalähteeseen, koska ne ovat nyt värähtelytaajuusmatriisissa ja tietoisuudessa.

Keitä plejadilaiset ovat?

Plejadilaiset ovat osa maan ulkopuolista tähtiperhettänne, olivat tällä planeetalla alussa, ovat osallistuneet maapallon evoluutioon ja ovat luoneet ulottuvuusrakenteita ja "omatuntomatriisiportaaleja". He ovat DNA-mallimatriisissanne ja yhteydessä Hathoreihin. He ovat korkeammalla ulottuvuustasolla, heillä on telepaattisia ja henkilökohtaisia tapaamisia maapallon olentojen kanssa ja he valmistautuvat seuraavaan tehtäväänsä ja saapumaan uuteen aaltotaajuuteen. Jotkut ryhmät auttavat ihmiskunnan kehitysvaihetta ja korkeampaa tietoisuutta. 444

Maa-tähtiolemisen jälleenyhdistyminen ja heräämiskoodinumerosarjat

Monet teistä - maan hoitajat, valotyöntekijät, uudet edelläkävijät ja siniset säteet - ovat viitoittaneet tietä muinaisten tähtiporttien uudelleenaktivoinnille. Olette tähtiolentoyhteyssilta ulottuvuudessa, missä niiden aktivointitaajuuskoodit pysyivät horroksessa teidän saapumiseenne ja tunnistamiseenne saakka. Monet teistä ovat tunteneet vetoa näihin maapallon pyhiin paikkoihin, temppeleihin ja pyörteisiin ja olette saaneet ennalta koodattuja laukaisijoita ja aktivointeja. Tämä on luonut synkronismia ja ulottuvuusmuutoksia todellisuuteenne ja tietoisuuteenne, numerosarjojen 11 11, 12 12 ja 444 näkymisenä.

Uuden maan aktivointitaajuuskoodit 13-33-333

Nämä numerosarjat ovat portteja, jotka aktivoivat kohonneen psyykkisen tai henkisen tiedostamisen ja korkeamman tietoisuuden. Näette enemmän uusia aktivointitaajuuskoodeja 13-33-333, mikä on ylösnousemus pyhän jumalaisen feminiinisyyden ja tietoisten ykseyssydänliittojen tasapainottamisen ja heräämisen kautta.

Avainroolinne tähti-maaolemisen jälleenyhdistymisessä

Monet teistä ovat tunteneet vetoa tiettyihin kristalleihin, pyhään geometriaan, metalleihin ja jalokiviin, verkkojen ja kristallien asettamiseen, soinnutukseen ja laulamiseen maalle, parannusrituaalien ja -seremonioiden suorittamiseen veden, merien, jokien ja virtojen kanssa ja kukkien, yrttien ja pyhien puutarhojen istuttamiseen. Teitä on sisäisesti opastettu ja inspiroitu taivaasta eikä tämä ole jäänyt huomaamatta, kun se on luonut planeetalle parantavan matriisin monien asioiden tapahtumiseksi ja ankkuroimiseksi. Tietäkää, että jokaisella teistä on erityislahja ja se on sellaisen avaintaajuuden pitäjä, mikä on elintärkeä uuden maapallon luomiselle. Kiitos! 444

Maa-tähtiolemisen jälleenyhdistymisen tärkeä viesti

Tiedostakaa, että paljon todellisesta historiastanne, pyhistä muinaisteknologioista ja maan ulkopuolisesta alkuperästänne on pidetty piilossa ja salassa teiltä. Ja monta kertaa myös silloin kuin nämä muinaiset paikat ja teknologiat löydetään taas, viranomaisenne, tiedemiehenne ja hallituksenne ottavat ne pois teiltä ja joskus teidät houkutellaan katsomaan toiseen suuntaan. On tärkeää tunnistaa ja olla tietoinen, mihin teitä herätetään ja mitä teille annetaan henkilökohtaisesti ja muista lähteistä, joihin teitä innostetaan ja opastetaan.

Käyttäkää erottelukykyä ja tietäkää, että paljon paljastuu tänä aikana maan päällä ja kosmoksessa eivätkä kaikki portaalit, portit ja sisäänkäynnit (joitain maan sisäosan portaaleja) eivät ole tarkoitettu teidän tutkittavaksenne ja käyttäväksenne. Tietäkää, mikä on oikein ja totta teille, siitä tavasta, miten se koetaan kehossanne ja hengessänne. Luottakaa siihen. 333

Tiedät on herätetty täysivaltaiseen galaktiseen tähtisiemenalkuperäänne, teille annetaan takaisin jumalaiset pyhät muinaistyökalunne, nyt on pyhän polkunne, tarkoituksenne ja ilmaisunne aika ja ykseydessä olette uusi maapallo. 13-33-333

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >