HomeViestejäShekina Rose24.2.2014 - Uudet edelläkävijät, intensiivinen taajuusmuutos, terveys, sielusopimukset, 444

24.2.2014 - Uudet edelläkävijät, intensiivinen taajuusmuutos, terveys, sielusopimukset, 444

UUDET EDELLÄKÄVIJÄT, INTENSIIVINEN TAAJUUSMUUTOS, TERVEYS, SIELUSOPIMUKSET. 444
 
Sinistä sädettä kanavoinut Shekina Rose (www.shekinaspeaks.com)
24.2.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Henki antaa Shekina Roselle tähän kanavointiin upotetut numerosarjat aktivoimaan lähetystä.
 
Tämä ei ehkä päde kaikkiin valonkantajiin tänä aikana, koska on laaja kirjo ylösnousemusoireita ja tapahtuu ulottuvuustaajuusmuutoksia. Tietäkää, että universaalia rakkautta, huolehtimista ja enkeliapua virtaa kaikille. Tässä puhutaan niistä, jotka eivät sovi uuden maan energiahelppouteen.
 
Tämä on uusille edelläkävijöille, sillanrakentajille, ultraherkille empaattisille olennoille, jotka ovat ehkä olleet polulla jonkin aikaa, ja vanhoille sieluille. Eikä tämä tarkoita, että te ette koe iloa ja kulkemista uusien virtausten myötä. Tämä on lohduttamaan teitä, antamaan tunnustusta teille ja voimaannuttamaan teitä, kun useimmat valotyöntekijät tulevat käymään ja/tai ovat käyneet vaihtelevassa määrin läpi sen, mitä jaamme.
 
Haluamme puhua:
 
1. uusille edelläkävijöille, empaattisille ja ekstratunteellisille "herkkiksille" ja korostuneesti tiedostaville
2. pimeistä olennoista, negatiivisista hyökkäyksistä ja vanhentuneista henkilökohtaisista agendoista
3. lisääntyneistä terveysongelmista.
 
Jotkut uusista edelläkävijöistä, sillanrakentajista ja ultraherkistä empaattisista olennoista voivat kokea äärimmäisten ydinkysymysten ylösnousemusoireita - mihin kuulut maan päällä ja kuka olet nyt - ja oltuanne polulla jo pitkään ehkä ihmettelette, miksi näin on. On tapahtunut valtava värähtelytaajuusjakautuminen, mikä on niin dramaattinen, että te ette ehkä enää löydä energiaviitettänne.
 
Tämä on aiheuttanut loppujen ja uusien alkujen lisääntymistä, kun sielusopimuksenne toisissa maailmoissa ja ulottuvuuksissa ovat päättyneet, sekä vaihtelevassa määrin pimeitä energioita, olentoja ja hyökkäyksiä. Nämä dramaattiset energiat voivat saada teidät tekemään henkityötänne korkeammalla tasolla ja tarkastelemaan vanhentuneita henkilökohtaisia agendoja ja päästämään irti niistä. 55
 
Nämä henkilökohtaiset henkiset agendanne ovat palvelleet polkuanne siinä, minkä luulitte ja uskoitte tarkoituksenne olleen tähän saakka. Nyt ne kalibroidaan uudelleen uuden maan korkeampaan sielumatkaan. Teille annetaan tilaisuus vapautua henkipolkuunne ja henkiseen työhönne liittyvistä kaikista kiinnikkeistä ja käsityksistä, vielä suurempaan laajentumiseen ja kohtaloon siinä, kuka olette universumissa.
 
Uuden maan värähtelymuutos on aiheuttanut valon ja pimeyden suuremman värähtelykenttäjakautumisen, mikä työntää teidät näkemään luomispisteenne vastineet, jotka voivat tulla polullenne pimeinä energioina ja olentoina tiettyinä aikoina. Ette ehkä ole halunneet nähdä tai tunnustaa tämän luomisosan pimeitä olentoja. Jos tätä tapahtuu, niin olette sieluytimenne, luomispaikkanne "minä olen" -olemuksen hyvin merkittävässä vihkimyksessä. Olette nyt valmis vastaanottamaan ja luomaan tasapainon ja harmonian luodun viitekenttänne valtakunnissa. On melkoinen kunnia ja etuoikeus olla sellaisessa paikassa. Tämän myötä tulee jumalaisen voimanne lisääntyminen henkisissä kyvyissänne, kun ne voidaan nyt aktivoida koko elämän ja luomakunnan parannukseksi. Tietäkää, että olette lisänneet universaalia valoa planeetalla. Tätä pitää juhlia!
 
Dramaattinen ulottuvuustaajuusmuutos näyttää teille, ettei pimeillä, valon vastaenergioilla, maan järjestelmillä jotka eivät palvele teitä, ole valtaa teihin tai maailmaanne. Sopimus alkuperäisen vastineenne kanssa oli herättää teidät ikuiseen totuuteen koko universaalista olemuksestanne. Monet edelläkävijät ovat heräämässä luomakunnan valtakuntien tiettyjen värähtelytaajuuksien portinvartijoiksi. Teille, uusille arkkitehdeille, näytetään lisää luomakunnasta/luomisesta ja teidät työnnetään läpi harha-aalloista ja -kerroksista ja heräätte jumalaiseen totuuteen jumalaisina luojaolentoina.
 
Ultraherkille empaattisille olennoille ja sinisille säteille: läsnäolonne on suuri taajuuslahja maapallolle ja ihmiskunnalle. Muodostatte pyhiä empaattisia kenttiä maapallolle, luontoon, universumiin ja kosmokseen. Huomaatte ehkä itseänne työnnettävän tulemaan maailmaan ja jumalaiseen voimaanne. Tietäkää, että teille näytetään osanne, mitä ette ole aina tiedostaneet. 88
 
Huomaatte olevanne vahvempia, kuin käsitätte. Suurempi vakaus ja perusta on sisällänne. 13. Olette eheitä ja täydellisiä myös suuren siirtymän ja haasteiden keskellä.
 
Lisääntyneiden sähkövärähtelymuutosten aiheuttamat terveysongelmat
 
Sähköpiirimuutos vaikuttaa kehon biologiaan, mikä voi aiheuttaa terveysongelmia. Ja koska sielusopimukset toisella tasolla ovat päättyneet, terveysongelmia voi syntyä ja/tai tilanne paranee ja parannutte.
 
Tietäkää, että kumpikin voi tapahtua joskus varoittamatta, nopeasti ja spontaanisti. Jotkut olennot päättävät ehkä lähteä planeetalta, kun uusia portaaleja avautuu. Teille voidaan viittoilla toisista maailmoista ja ulottuvuuksista uuden tehtävänne vuoksi. Muistakaa, että voitte neuvotella ja myös pyytää nähdä lisää uudesta tehtävästänne toisella puolella ja tulevaisuudesta täällä Gaialla. 13
 
Ultraherkillä ja empaattisilla nämä muutokset voivat lisätä aistitietoisuutta. Voitte nähdä tätä ilmentyvän ulkoisesti säätilana, maanmuutoksina ja manipulointina. Nämä muutokset voivat voimistaa ja korostaa tunteita, joita ette ole tottuneet kokemaan. Teillä on ehkä raivoa, vihaa ja loukkaantumista. Tämä voi tulla syvään juurtuneen ryhmätietoisuuden vapautumisesta ja oman DNA:nne tähtisukulinjan muinaisesta parantumisesta. 333
 
Ehdotetaan konsultoimaan terveydenhoitoammattilaisia ylösnousemusoireiden vuoksi, koska kaikki oireet eivät tule ylösnousemuksesta. Ja vaikka kyse ehkä onkin ylösnousemusoireesta, saatatte silti tarvita apua. Nämä ovat ehdotuksia. Luottakaa omaan intuitioonne. Huolehtikaa itsestänne hyvin, ottakaa paljon lepo- ja vapaa-aikaa, juokaa enemmän vettä kehon tasapainokiertoa varten, lisätkää ravintomineraaleja, raakaruokaa, ruokaa missä on enemmän valovoimaa ja elektrolyyttejä, meditoikaa ja ottakaa suolakylpyjä.
 
Te, uudet edelläkävijät, sillanrakentajat ja ultraherkät empaattiset olennot, ylösnousette ensimmäisenä ja viitoitatte tietä energiamatriisiin ja valokehoon. Valokehonne reagoi suuremmalla tietoisuudella ja herkkyydellä. Voitte kuulla kristallienergiakenttänne värähtelevän enemmän kuin koskaan. Se sopeutuu, on herkkä ja vaatii äärimmäistä huolehtimista. 22. Erityisesti joutuessanne epätasapainoon tai ollessanne hyvin tunteellinen, se voi kuulostaa äänekkäältä ja sillä on suurempi ja aaltoilevampi värähtely.
 
Tässä kaikessa on hyvä uutinen. Tämän uuden tietoisuuden saaminen on jumalainen voima. Se antaa teille korostuneita henkisiä kykyjä muuttaa ja ylittää asioita nopeasti. Olette sopeutumassa uuteen maisemaan ja uusiin taajuuksiin. Teille on ikään kuin annettu parempi tapa käyttää tähtiporttikehokulkuneuvoanne. Nyt voitte tehdä asioita, joihin ette kyenneet aiemmin, aivan kuin uudella autolla tai uudella ohjelmalla.
 
333. Teillä on nyt pääsy muinaiseen voimaan ja informaatioon, vaikka se vaatii sopeutumisjaksoja ja tämä voi merkitä äärimmäistä itsehoitoa. Luottakaa intuitioonne ja energiarajoihinne, kun joinain päivinä energiat ovat paksuja ja intensiivisiä - tulee parempia aikoja olla ulkona maailmassa. Tehkää, mitä tarvitsee, huolehtiaksenne itsestänne, mikä on elintärkeää, kun tämä on otollista, kuitenkin herkkää aikaa monilla tasoilla ja monissa ulottuvuuksissa. 444
 
Tietäkää, että olette ilmoittautuneet tähän, olette rajaton ja on todella loistelista aikaa olla täällä Gaialla. Te, jumalaiset arkkitehdit, luotte uutta maapalloa ja lisäätte koko jumalaiseen matriisiin paremman pääsyn rakkauteen, valoon ja kommunikointiin korkeampien maailmojen kanssa. 333. 11. 11.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >