HomeViestejäShekina Rose20.9.2012 - 12:12:12 - intensiivisten karmasuhteiden aktivoituminen ja sielusopimusten selvittäminen

20.9.2012 - 12:12:12 - intensiivisten karmasuhteiden aktivoituminen ja sielusopimusten selvittäminen

12:12:12 - INTENSIIVISTEN KARMASUHTEIDEN AKTIVOITUMINEN JA SIELUSOPIMUSTEN SELVITTÄMINEN, 333
 
Sinistä sädettä kanavoinut Shekina Rose (www.shekinaspeaks.com)
20.9.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Henki antaa Shekina Roselle tähän kanavointiin upotetut numerosarjat aktivoimaan tätä lähetystä.
 
Monet teistä "ultraherkistä" sinisistä säteistä, enkeli- ja tähtiolennoista voivat nyt kohdata suhteita, joita ette kyenneet aiemmin kohtaamaan. Nämä ovat karmallisia suhteita, liittoja ja sielusopimuksia, jotka tuovat teille DNA:n syvän ydintason parannusta ja korkeampia kosmisia aktivointimalleja, jumalaisen harmonian ylösnousemuspolullenne. 13
 
Pystytte nyt siirtymään näiden karmasopimusten yli ja transformoimaan ne ja siirtymään korkeammalle jumalaiselle sielupolulle, kun ihmiskehonne on lisännyt valon ja hengen ruumiillistumisen värähtelykenttää. Suhde voi olla romanttinen, ystävyyttä, liiketoimintaa ja yhdistää teidät tiettyyn paikkaan tai sielulupaukseen tai -valaan. Saatatte kokea myös lisää perhesuhteita, jotka näyttävät yhtäkkiä siirtyvän karman parantamisen ylikierroksille. 33
 
12:12:12-planeettatransformaation salamavauhti on kiihdyttänyt näitä sielun karmasopimuksia ja -liittoja teidän ja toisen ihmisen vapautumista ja ylösnousemista varten. Tämä on kumpaakin teitä varten, jotta teidät voidaan vapauttaa ja aktivoida valitsemaan, mihin ulottuvuuteen ja tietoisuuteen olette valmis sielutasolla. 12:12
 
Nämä uudemmat karmasuhteet eivät ole tavallista mallianne tai sitä, mihin olette normaalisti tottuneet ja mitä olette valinneet menneisyydessä. Voi olla äkillinen pyörremyrskysuhde, mikä näyttää tulevan tyhjästä ja minkä sielunne ja kosmos ovat "juonitelleet" täydelliseksi suunnitelmaksi, mikä vaikuttaa ehkä kaoottisilta energioilta ja luo tilanteen, mikä saattaa teidät yhteen. Tämä voi tapahtua yhteisen syyn ja monien tavoitteiden vuoksi ja se voi tuntua kiireeltä, mitä ette voi paeta.
 
Karmaliitot
 
Karmaliitot soveltuvat sielunne ja universumin korkeamman parantumiskutsun intensiivisyyteen ja velvoitteeseen, kun sielusopimukset voivat olla matkallanne olentoja, jotka tunnette toveriksi, mentoriksi ja enemmän värähtelyltään yhteensopivaksi. Karmaliitoissa olette olleet sielunkumppaneita ja/tai jumalaisia vastineita jotka yhdistyvät, silloin kun molemmat tai toinen on valmis tasapainottamaan epäpätevät energiat ja aloittamaan nomadin ylisielumatriisin integroimisen.
 
Karmaliitoissa voi olla haastavinta, silloin kun kumpikin teistä on haluton kehittymään ja parantumaan. Tilanteesta riippumatta universumi on kutsunut näinä nopeutuneina aikoina numeroanne, olette nyt näyttämöllä ja teidän on aika transformoida ja viedä osanne korkeampaan valorakkauteen.
 
Tietäkää, että kumpikin teistä - tai olosuhteet - suostuitte näihin sielusopimuksiin ennen inkarnoitumistanne ja ytimessänne olette kumpikin pyhiä olentoja, jotka esittävät osaa valon puolesta. Henkinen kehittyminen mitä nämä karmasuhteet voivat tuoda teille, on sielun transformaation rakettipolttoainetta, mikä nostaa taajuuttanne ja harmonisoi teidät jumaluuteenne tavoilla, joita ette olisi voinut kuvitella. Avain on sallia tämän tapahtua, juuttumatta entisiin uriin, egon ja matalamman tiheyden värähtelyihin. 333
 
Sielusopimusten ja -liittojen tunnelaukaisinten puhdistaminen
 
Kun entinen pelko laukaistaan tai kun näistä sielusopimuksista herää tunnetuskaa, voitte silloin nähdä parantumisen syvemmän yhteyden vapautuvan elämässänne, mihin ette kyenneet aiemmin. Tämä voi näyttää teille, missä kohtaa olette harhautuneet, koska tunsitte, että maailma oli liian kova, ja nyt se tuo jumalaisen voimanne takaisin.
 
On tärkeä olla eksymättä kärsimyskehoon, kun voitte olla ekstraherkkä, kun nämä portit ovat hyvin transformoivia ja herättävät Ka-tunnekehon, mikä harmonisoidaan suurempaan sopusointuun Gaian tunnekehon kanssa. Silloin kun entinen pelko laukaisee teidät, kutsukaa "minä olen" -olemustanne, henkioppaitanne, Armo Elohimia ja enkeleitä pitämään kaikki energiakehonne ehjänä. Hengittäkää syvään, tuntekaa kehossanne, mistä osa henkeänne on lähtenyt, ja jatkakaa keskittymistä Jumallähdeyhteyteen luonnon kautta, kun hengitätte syvään päästäen sieluolemuksenne ja Jumalan takaisin noihin elämänne ja olemuksenne osiin anteeksiannon kautta. Osa siitä, mitä tuodaan pintaan, on traumaa syntymästä ja erillisyydestä henkeen. 333
 
Sielukohtalonne 12:12:12-portin nopeutuminen
 
Lähestyvä 12:12:12-portti nopeuttaa sielukohtaloenergioiden tunnelaukaisinten paljastumista, mikä avaa ulottuvuusoven, kokeaksenne monien menneiden elämien ja kollektiivisen ryhmätietoisuuden syvällistä ja taianomaista parantumista samanaikaisesti. Kosmos ja valokehonne ovat "juonitelleet" yhdessä tuodakseen teille takaisin tämän eheyden ja ykseyden ylimmän transsendenssin. 444
 
Luotte siltaa uudelle maapallolle
 
Luotte siltaa. Muistakaa, ettei teidän tehtävänne ole muuttaa toista ihmistä tai tilannetta. Pystytte ylittämään nämä energiat ja pääsemään korkeampaan värähtelyyn puhdistamalla anteeksiannon luontaisella alkemiaprosessilla tunnekehonne takaisin luomislähteeseen. Tämä saa aikaan sielun Jumalolemuksen uudelleenmallinnuksen, mikä palautetaan sisällenne. Kun olette antamatta pois osaanne ja olette ydinolemuksessanne, täytätte sielusopimuksen, kun se luo energiapolun takaisin Jumalaan teille kummallekin tilanteesta riippumatta.
 
Tätä he tarvitsevat teiltä - että olette täysin sitä, kuka olette - koska tätä he haluavat sielutasolla ja ovat itse unohtaneet sen ja te olette silta. 12:12:12-portti tunkeutuu näihin sielun karmasopimuksiin, sillä joissain tapauksissa pimeyden linnake on pitänyt pintansa odotettua kauemmin ja te olette tämä jumalainen tilaisuusovi uudelle maapallolle.
 
Universumi toivoo, että olette täysin elossa "jumaluuskierrossanne", jotta Jumala voi astua takaisin olemukseenne, mikä yhdistää koko elämän luomislähteeseen ja näin kaiken ylösnousemukseen. 333
 
Tärkeä muistaa: olette rauhantekijä
 
On tärkeää muistaa, että joillekin näiden karmasuhteiden ja -liittojen tehtävä ei ole saada pitkäaikainen, välittävä ja tasapainoinen ja tasavertainen liitto. Rauhantekijänä haluatte luonnostaan nostaa heidän värähtelyään, mikä vie heidät seuraavalle tasolle. Koska olette mestari luomaan harmonisen tasapainon elämään, teidän on hyvin helppoa nähdä potentiaali tässä olennossa, koska sitä te olette. Täytätte karmasiteenne työskentelemällä eetterimaailmoissa ja muissa parantamisulottuvuuksissa. Tällä kerralla ei ole kyse voimanne menettämisestä, sen antamisesta pois tai kehonne jättämisestä.
 
Tiedätte, onko teidän tehtävänne lähteä pois, koska tällä kertaa vapautatte toisenne täysin sopimuksistanne, kun päätätte kumpikin, haluatteko luoda jotain uutta ja uuden tason yhdessä.
 
Päästämällä irti, antamalla anteeksi, tunnistamalla tuon sieluhengen erillisyyden ja jälleenyhdistymisen, pysymällä omassa voimassanne ja olemalla kietoutumatta, saatte korostunutta kauneutta ja iloa, mitä ette ole koskaan kokeneet. Tämä on lahja, mitä juhlia itseänne - tätä ylintä jumalaista voimaa, mikä tulee suuremmasta Lähteen ruumiillistumisesta. Nämä ovat suuren puhdistumisen aikoja, mitkä tuovat jumalaista soluparannusta uudemmalla ja syvemmällä tasolla, muuttamaan teidät korkeammaksi valo-olennoksi, alkuperäiseen jumalaiseen suunnitelmaanne. 13
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >