HomeViestejäShekina Rose3.1.2012 - 2012 - Ajan nopeutuminen ja ylösnousemusoireita

3.1.2012 - 2012 - Ajan nopeutuminen ja ylösnousemusoireita

2012 - AJAN NOPEUTUMINEN JA YLÖSNOUSEMUSOIREITA
 
Sinistä sädettä kanavoinut Shekina Rose (www.shakinaspeaks.com )
3.1.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat, jumalaiset energian, taajuuden, rakkauden ja valon mestarit, olette niitä, joita olette odottaneet, kun puhumme teille korkeampien "itsejenne" kollektiivista ja olemme Sininen säde ja Shekina yhtenä äänenä.
 
Tunne ajan nopeasta kiihtymisestä on sitä, että maan taajuus on lisäännyt sähkömagneettiresonanssiaan. Se pulssi, sydämensyke millä Gaia (Äiti Maa) värähtelee galaktiseen ytimeen/keskukseen ja universumeihin, on tulossa harmoniaan. Se tulee esiin tapahtumien keskipisteen ollessa vuoden 2012 ylösnousemusportti. Tämä tapahtuu, kun yksi sykli loppuu ja uusi alkaa, mikä avaa ulottuvuustaajuusportin uuteen laajentuneen valon ja rakkauden aikaan maan päällä.
 
Gaian sähkömagneettiresonanssi lisääntyy
 
Tiede on tehnyt parhaansa laskeakseen Gaian sähkömagneettiresonanssin (tunnetaan Schumann-resonanssina) lisääntymisen, kun nyt normaali 24 tunnin vuorokausi näyttää olevan vain 16 tuntia. Siksi monista teistä tuntuu, että te ette pysty tekemään, mitä ennen teitte normaalissa 24 tunnin vuorokaudessa. Käytännössä ulottuvuustaajuuden lisääntymistä ei voi laskea ihmisen keksimäksi ajaksi, koska se on ajan ja paikan ulkopuolella. Nopeutuminen on ylösnousemusprosessia, joka saa aikaan nopeaa henkistä kehittymistä, jotta ylittäisitte aika- ja paikkaulottuvuuden, jolloin aikamatkailusta, nuorenemisesta, solujen uudistumisesta, ajan venyttämisestä, kahdessa paikassa olemisesta ja taianomaisista parantumisista tulee vaivattomasi osa todellisuuttanne. Tämä on sykli, missä voitte yhdistyä ja todella luoda rakkauden ja rauhan maailman. 22
 
Kun sopeudutte resonanssitaajuuden lisääntymiseen ja olette edelleen ihmisen tekemissä aikamuunnoksissa, tietäkää, että te olette edelläkävijöitä ja näiden kahden ulottuvuuden ja maailman siltoja ja pian olette kaikin tavoin harmonisessa rytmissä ja korkeammassa elämistavassa ja hyvinvoinnissa kaiken elämän ja luomisen kanssa. Lineaarisessa ajassa on erillisyys, segmentoitu ulottuvuustodellisuus, mikä on rajoittava. Moniulotteisessa ykseystietoisuudessa ajasta tulee täydellinen ympyrä, missä voitte ylittää ajan siirtyäksenne eteenpäin ja taaksepäin ja toisiin maailmoihin ja ulottuvuuksiin.
 
Kokemuksia lineaarisen ajan ylittämisestä, moniulotteisesta todellisuudesta ja korkeammasta värähtelytaajuudesta ovat mm.:
 
- ajan kadottaminen
- kyvyttömyys löytää tavaroita, jotka myöhemmin näyttävät olevan aivan edessänne
- ilmentyminen valonnopeudella
- lisääntynyt synkronismi
- "vääntyneet" ulottuvuusovet, jotka ilmestyvät suoraan eteenne
- lisääntynyt enkelien, keijujen, orbien ja maan ulkopuolisten näkeminen
- kivien, puiden, vuorien ja veden henkien näkeminen ja kuuleminen
- äärimmäisen väsymyksen jaksot, kun solunne värähtelevät nopeammin, kun kuljette läpi korkeamman ulottuvuuden porteista
- solujenne värähtelyn kuuleminen
- korkeitten äänien lisääntyminen
- lataukset taivaallisista ja enkeliulottuvuuksista omasta sukulinjastanne (teistä tulee silta, joka pitää avoimena näitä jumaluuden taivaallisen värähtelyn portteja)
- unien voimistuminen, kun tunnette ne todelliseksi
- tietämättömyys viikonpäivästä ja vaikeus seurata aikaa
- päivän, viikon tai kuukauden kokeminen "ulottuvuusaika-avaruudessa", mikä vastaa vuotta, ja joskus nopeutuneen henkisen, tunne- ja mentaalikasvukehityksen kokeminen enemmän
 
Korostunut tunne puhtaasta rakkaudesta, surusta ja Shekinasta
 
Tämän luonnollisen nopeutumisen tapahtuminen aktivoi Jumala-DNA:nne (alkuperäinen jumalainen suunnitelma) ja valokehonne laajentumisen. Taajuuden lisääntyminen mikä vaikuttaa kehoonne ja olemukseenne, laittaa teidät harmoniaan jumalaisen suunnitelman kanssa. Tämä sähkömagneettisykkeen muuttuminen vaikuttaa sydämenlyöntiinne, kun lisäätte taajuuttanne ja harmonisoidutte Gaian ja kosmoksen todelliseen rytmiin. Tämä voidaan tuntea toisinaan voimakkaampana sydämenlyöntinä, kevyenä arkuutena ja tietoisuutena korkeammasta sydämestänne ja korostuneena puhtaan rakkauden tunteena.
 
Tämä sydämen laajentuminen ja herääminen voi tuoda loppumisia, surullisuutta, irtipäästämissurua, puhdistumista pyhän jumalaisen feminiinisyyden pitkästä tukahdutuksesta ja rakkautta ja parannusta ihmiskunnalle. Pyhät kyyneleet joita tulee tästä vapautumisesta, tuo teidät olemuksenne, ytimenne syvyyksiin, aidon ydinolemuksenne ykseyteen ja yhtenäisyyteen. Tämä pyhä puhdistuminen sallii Shekina-erivapauden tapahtua. Shekina on Jumalan feminiinisen puolen jumalainen olemus, mikä tuo alkuperäisen suunnitelman Kristus-itsen ruumiillistumisen korkeamman sydämen kautta ja ykseyden Lähdeluomisen kanssa. 33
 
Gaia-piste - uusi enkelichakra
 
Tämä harmonisoituminen korkeampiin taajuuksiin ja uusi maa voi tuntua sydämensykkeenä myös solar plexuksen ylemmällä alueella. Se voi tuntua kuin uuden elämänvoiman sykkeenä solar plexuksessa, mikä aktivoi keskittyneen tasapainopisteen (Gaia-piste) maan ja kosmoksen kanssa. Se on Jumalkoodipiste ja uusi enkelichakra. Tämä uusi enkelichakra (Gaia-piste) aktivoidaan ja se on suunniteltu erityisesti äärimmäisen herkille ja empaattisille, tähtiolennoille ja valonkantajille. Tämä uusi enkelichakra harmonisoi taajuutenne ja valokehonne Gaian sydänverkkoon ja auttaa ylösnousemustanne tapahtumaan sujuvasti ja vaivattomasti.
Katso aktivointivideo www.youtube.com/watch?v=unBpGWs35ac
 
Olemuksen ja Gaia-pisteen aikanopeutumisilmaus
 
Olemuksen ja Gaia-pisteen aikanopeutumisilmaus luo harmonisoitumisen jumalaiseen järjestykseen, mikä asettaa teidät täydelliseen paikkaan galaktisten ja kosmisten energiataajuuksien lisääntyneen nopeutumisen kanssa.
 
(Hengitä toinen käsi kateenkorvalle, joka sijaitsee sydäntasolla keskellä rintalastaa, ja toinen käsi solar plexuksella)
"Aivan tässä sisälläni on Jumala, täydellinen paikkani olla.
Kaikki on jumalaisessa järjestyksessä ja toimii korkeimmaksi parhaakseni, ilokseni ja olemukseni täydellisyydeksi - minä olen."
 
(Aseta kumpikin käsi korkeammalle sydämelle, joka sijaitsee aivan kateenkorvan yläpuolella, sydänchakran oikealla puolella)
"Minä olen tässä, juuri missä minun on tarkoitus olla.
Ei ole mitään muuta paikkaa, paitsi missä olen juuri nyt.
Olen tässä kotona rakkaudessani, sydämessäni ja olemuksessani - minä olen hengitys."
 
(Kosketa toisella kädellä kevyesti kolmatta silmää, toisen käden ollessa edelleen korkean sydämen päällä. Aseta sitten kumpikin käsi sivuille ja tunne resonanssi ja harmoninen yhteys koko kehossasi.)
 
Käytä tätä Gaia-pisteeseen, uuteen enkelichakraan.
 
Ei jätetä kehoa - kosmos ja taivaat tulevat luoksenne
 
Tähän uuteen tilaan mikä vaikuttaa olevan vähemmän aikaa, vaikuttaa kovasti kykynne olla aidon ydinolemuksenne ruumiillistumana luonnon, Äiti Maan ja elämän kanssa. Oleminen kotona kehossanne korkeamman sydämen kautta, laittaa teidät linjaan aitojen jumaluus- ja kosmosyhteyksienne kanssa. Olette täällä ollaksenne täysin läsnä, tuodaksenne pyhän kosmisen sukulinjanne tietoa ja olemusta maahan ja ihmiskunnalle, tähtiporttikulkuneuvokehonne ja -olemuksenne kautta. Olette portaali korkeampiin maailmoihin.
 
Erittäin herkillä "empaatikoilla", sinisillä säteillä ja monilla valonkantajilla on ollut taipumus lähteä kehostaan, koska he eivät tunteneet turvaa kaikissa niissä intensiivisissä värähtelytaajuuksissa ja muutoksissa, joita on tapahtunut ylösnousemuksen ja uuden ajan vuoksi. Olette ehkä tunteneet tarvetta lähteä kehosta yhdistyäksenne todelliseen alkuperäänne ja jumalaisiin energioihinne. Näissä uusissa värähtelytaajuuksissa tuotte kosmoksen ja jumalaisen valon energian luoksenne ja löydätte harmonisen resonanssin jumalaisen alkuperäsiemenenne Gaia-sydänverkossa.
 
Ei enää prosessointia, välitön lataus
 
Viime vuosikymmenellä universaali rytmi on soveltunut sallimaan enemmän mielen prosessointia. Tämän oli tarkoitus auttaa ihmiskuntaa pääsemään vähitellen sydämeensä ja täyteen ruumiillistumiseen ulottuvuustaajuudesta toiseen. Lupa tämän tapahtumiseen (tunnetaan nimellä Jumalan suunnitelma 444 ja tähtisiemennys) on saanut aikaan tämän nopeutumisprosessin, palataksenne luonnolliseen olotilaanne, Jumala-DNA:hanne. Tässä uudessa tilassa olette korkeammassa värähtelytaajuudessa ja ykseydessä luonnon kanssa eikä teidän tarvitse kuluttaa aikaa ajatusprosessoinnissa. Tämä nopeutuminen on luonut teille mahdollisuuden vastaanottaa välittömiä informaatiolatauksia korkeammista maailmoista ja ydinolemuksestanne, jolloin kehonne solut ovat täysin harmonisessa "värähtelyvireessä" koko olemuksessanne.
 
Ajatusprosessointi voi estää teitä olemasta täysin läsnä kehossanne ja aktivoimasta valosolujanne ylösnoustaksenne Gaian kanssa. 444
 
Tavanomaiset ajatusmuodot ja välitön ilmentäminen
 
Tavanomaiset ajatusmuodot ovat todellista energiaa, mikä voi peittää auranne ja energiakehonne, jolloin ette tunne vapautta ja virtaamista Luojan kanssa. Nämä ajatusmuodot voivat estää teitä kehittymästä ja saamasta yltäkylläisyyttä sekä pitää samoissa uskomuksissa, ajatuksissa ja käsityksissä elämässänne. Erittäin herkillä olennoilla, sinisillä säteillä ja valonkantajilla voi olla taipumusta olla ajatuksissaan, mikä aiheuttaa sen, että te ette ole täysin läsnä kehossanne. Puhumme erityisesti ajatuksista, jotka eivät palvele korkeampaa totuuttanne ja jotka eivät ole edes teidän. Niistä on tullut lähes suoja, kainalosauva joka irrotti teidät sydämestänne ja esti ruumiillistumasta korkeampaan itseen ja Lähteeseen.
 
Monta kertaa erittäin herkät siniset säteet ja valonkantajat voivat tuntea niin syvästi monilla tasoilla ja monissa ulottuvuuksissa, että he ovat lähteneet kehostaan tai pysyneet ajatuksissaan ollakseen tuntematta tuskaa ja epämukavuutta korkeamman tietoisuuden energiakehossaan. Olette nyt uudella maapallolla ja korkeammassa taajuudessa, mikä sallii teidän olla jumalaisessa voimassanne ja koko kehon jumalaisessa tietoisuudessa, mitä kutsutaan myös selvätietoisuudeksi. Tämä johtuu siitä, että olette erittäin herkkä olento korkeammassa ja jalostuneessa taajuudessa, joten uudet energiat ja uusi maa ovat helppoja ja luonnollisia teille. Voitte lopultakin käyttää syvää eteeristä tunneluontoanne ja tietää olevanne enemmän elossa ja virittyneenä elämän suurimpiin kauneuksiin, iloihin ja rikkauksiin. 13
 
Ruumiillistaessanne täysin sen, kuka olette, teidän ei tarvitse häilyä edestakaisin ajatuksissanne tietääksenne, mikä palvelee teitä ja minkä suunnan otatte. Tunnette koko olemuksenne ilon puhuvan teille ja Lähdevirran tukevan teitä enemmän kuin koskaan ennen. Kyllä, tällöin enemmän elämän yltäkylläisyyttä ja vaurautta voi virrata teille. Monta kertaa ajatuksenne siitä, miten tämä tai tuo voi tapahtua, laittaa esteen eikä universumi saavuta teitä. Mieli ei voi kuvitella ikuisuutta tai sitä, miten jumaluus voi järjestää uudestaan ajan ja paikan tuodakseen teidät toivottomasta taianomaiseen, loppumisista täydelliseen tilaisuuteen, puutteesta vaurauteen ja tätä on uusi todellisuuteenne ja enemmän. 13
 
Ei ole tarvetta tai aikaa prosessointiin, koska se ei ole harmoniassa uusien olemisenergioiden kanssa ja se voi nyt estää teitä kehittymistä ja harmonisoitumasta korkeamman itsenne kanssa. Tämä on muistutus, että olette valmistuneet, tieto on sisällänne - olette ylösnoussut mestari, valon enkelijumalatar. Olette jo yhdistynyt ettekä tarvitse enää apupyöriä. Olette mestari, olette virittynyt - tunnette, aistitte ja tiedätte luonnon, Jumalan ja Lähteen harmonian virtaavan lävitsenne. Tulette kehoonne ydinolemuksenne kautta, korkeamman sydämenne Shekina-energian kautta, mikä laittaa teidät rakkauden, onnellisuuden, pyhien suhteiden ja elinvoimaisen terveyden loputtomaan lähteeseen. Astukaa portista nyt, kun olette jo täällä. Olemme yhtä kanssanne. 333
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja http://luxonia.com/viestit. Näillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >