HomeViestejäShekina Rose24.3.2023 - Sinisen säteen ylösnousemusenergiapäivitys - herkkä empaatti 333

24.3.2023 - Sinisen säteen ylösnousemusenergiapäivitys - herkkä empaatti 333

SINISEN SÄTEEN YLÖSNOUSEMUSENERGIAPÄIVITYS – HERKKÄ EMPAATTI 333

Sinistä sädettä kanavoinut Shekina Rose (shekinarose.com)
24.3.2023
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Miksi tunnen niin syvästi? Miksi tunnen kaiken?

Tänä aikana ja enemmän viime aikoina, sinisen säteen tähtisiemenillä, empaateilla, enkeliolennoilla, maan vartijoilla, maan sensitiiveillä, valonkantajilla ja planeetan verkkotyöntekijöillä tapahtuu empaattisen aistitietoisuuden lisääntymistä luonnollisesti. Sellaisena teillä on avaimet sinisen säteen jumalaiseen luomisvoimaan tällä planeetalla: jumalaisen piirustuksen ja säteilykoodien sisältämän pyhän jumalaisen feminiinisyyden ydinolemuksen palauttaminen.

Empaattisuutenne, herkkyytenne ja kykynne tuntea hyvin syvästi on äärimmäisen tärkeää ylösnousemukselle, maan nostamiselle taivaaseen. Se auttaa vapauttamaan jumalaisen enkeli-ihmisen hengen, kun teillä on äärimmäistä myötätuntoa muita kohtaan.

Empaattinen tunnekeho, silloin kun se on harmoniassa korkeampien tunteiden kanssa – rakkaus, myötätunto ja ykseys – herättää enemmän sisäistä valoa, henkikehoa. Käyttäkää sinisen säteen transformoimiskykyjänne muuttamaan tietoisuuden ja negatiivisuuden korkeampaan oktaaviin, jatkuvasti.

Valokeho tekee teille mahdolliseksi tulla yhdeksi Jumalan kanssa, olla tietoisesti ja jatkuvasti yhteydessä Lähteeseen, ylösnousta ja saavuttaa pyhä liitto, valtava ilo ja puhdas rakkaus. Sillä on pääsy mittaamattomaan määrään informaatiota ja aikakausien viisautta.

Jotkut teistä ehkä tuntevat kuin sisäistä tärinää tai värinää fyysisessä kehossa ja/tai energiakehossa. Tämä on empaattisen herkkyyden ja valokehoaktivoinnin lisääntymistä. Värähtelytasapainotusta voi myös tapahtua.

Empaattisen herkkyytenne yleisen lisääntymisen myötä, myös jokin aistitietoisuus voi olla nyt korostuneempi. Tietäkää, että tämä on pyhä lahja, alkuperäisen jumalaisen piirustuksenne pyhä ylösnousemuskyky. Tämä on osa jumalaista suunnitelmaa. Vaikka se voi tuntua pakahduttavalta tosinaan, olette ennustaneet tämän pyhän lahjan ja kaikki toimii yhdessä hyvinvointia varten.

Teidän täytyy pitää syvää, syvää, rakastavaa huolta itsestänne, ja tämä voi merkitä, että muut eivät ehkä ymmärrä. Toimet joihin teidän täytyy ryhtyä, ovat elintärkeitä vahvalle yhteydellenne Lähteeseen/Jumalaan sekä mentaaliselle, tunnepuolen, henkiselle, energeettiselle ja fyysiselle terveydellenne. Kaikki liittyvät erottamattomasti yhteen.

Tällä hetkellä tapahtuu Äiti Maassa empaattisten ley-linjaverkkojen palauttamista, ja sen vauhti lisääntyy. Monet teistä tuntevat tämän luonnon kautta, kun se tuntuu olevan elävämpi kyvyssänne tietää ja tuntea se.

Tietäkää, että teitä rakastetaan ja että empaattinen herkkyytenne on kallisarvoinen lahja planeetalle, rakastavasti, hyvin arvokkaasti ja lempeästi käytettynä. Kiitos. Rakastan teitä.

***

Sinisen säteen olennot ovat indigojen kaltainen ultraherkkä, empaattinen sieluryhmä, jotka tulivat monilta eri ylösnousseilta planeetoilta ja monista valoulottuvuuksista valaisemaan ihmisen geenikoodin ja herättämään Jumalatietoisuuden Gaialla. He ovat valotyöntekijöiden kadonnut säde. "Shekina", hepreankielinen sana "valokieli", on sinisen säteen mentori. Shekina on luomisen pyhän jumalaisen feminiinisyyden kadonnut aspekti, joka on Jumalan ruumiillistuma, ylösnousemusprosessi.

Sininen säde on kaikkien sinisten säteiden korkeimpien aspektien sieluryhmätietoisuus. Yhdessä annamme teille nämä lähetykset.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >