HomeViestejäStephen ThomsonMaaliskuu 2011 - Jumalainen energia ilmentyy maatasolla

Maaliskuu 2011 - Jumalainen energia ilmentyy maatasolla

JUMALAINEN ENERGIA ILMENTYY MAATASOLLA

Kirjoittanut Stephen Thomson (spiritofmaat.com)
Spirit of Ma'at -verkkolehti, maaliskuu 2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tähän mennessä meille kaikille pitäisi olla selvää, että se siirtymä mitä planeettamme käy läpi, on paljon enemmän kuin yksittäinen tapahtuma. Paremminkin todistamme Jumalan tahdon dynaamisen energian voimakasta ilmentymistä. Jos voimme tarkastella elämäämme ja maailmaa ympärillämme tästä perspektiivistä, tulee selväksi, että elämme uskomattomassa ajassa. Teille jotka spekuloitte Jumalan mielen sisältöä: voimme tänä päivänä nähdä tuon energian toiminnassa paljaassa ja pakottavassa muodossa ja ilmentyvän ympäri planeetan.

Tapahtumat edustavat karmaköydenvetoa ihmisen tahdon ja Jumalan tahdon välillä. Toisin sanoen, tämä on käyttäytymistämme ihmiskuntana ja haluamme sitä, mitä haluamme ja ajattelemme tarvitsevamme sen perusteella, mikä on vain osa tarinasta. Nähdäksemme koko kuvan ja ymmärtääksemme suunnitelman, matkan varrella on aikoja, jolloin täytyy saada välähdys alkuperäisestä lähteestä - alkuperäisestä suunnitelmasta - siitä, mitä rakennetaan. Etenemme kohti maapalloa, jossa kaikki ihmiset ovat yhdistyneet rauhassa, rakkaudessa ja harmoniassa, mikä on Jumalan perusolemus.

Viime vuosien aikana monet meistä ovat spekuloineet, mitä tämä muutosjakso ihmiskunnan evoluutiossa toisi maailmaamme. Tämä aikakausi on ollut spekuloinnin aihe 1900-luvun alkupuolelta. Viimeaikaisten Afrikan ja Lähi-idän tapahtumien myötä on selvää, että käännekohta on lopulta saavutettu ja uusi tasapaino alkaa ilmentyä maan päällä. Suurella varmuudella tiedämme, että voi tulla vain lisää tällaisia tapahtumia, joita olemme todistaneet viime kuussa. Onko vallankumous todella alkanut - vai koemmeko todellisuudessa vain seuraavan askeleen ihmisevoluutiossa? Siitä voimme olla varmoja, että näiden tapahtumien myötä maailmamme kokee merkittäviä muutoksia, joiden jälkeen kenenkään meidän elämä ei koskaan palaa entiseen.

Koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa ei ole ollut sellaista teknologista kehitystä kuten nyt, mikä on asettanut meidät koko planeettamme tuhoamispaikkaan. (Edgar Caseyn kirjoitukset toteavat kadonneen Lemurian mantereen lopun tapahtuneen tuon ajan teknologisen kehityksen vuoksi. On vaikeaa kuvitella, mitä nuo teknologia oli monia tuhansia vuosia sitten verrattuna tähän päivään.) Se mitä todistamme näissä edistysaskelissa, on vilaus Jumalan tahdon luovasta puolesta ja ihmiskunnan mahdollisuudesta kuolla sukupuuttoon ihmiskunnan egopohjaisen tahdon vuoksi. Kun useimmat meistä jatkuen katsomme tapahtumia ympäri maapallon, monilla meistä sisällä uinuva ääni kysyy, olemmeko menneet liian pitkälle. Kenties muutaman viime kuukauden tapahtumat - energiasivutuote siitä, miten olemme kohdelleet planeettamme ja toisiamme - ovat luoneet historiassamme pisteen, missä emme ehkä enää kykene hillitsemään ja kontrolloimaan resurssejamme.

Tämä esittää kaksi kysymystä mietittäväksemme. Ensimmäinen on: "Mitä tämä energiavoima ja sitä seuraava siirtymä merkitsee suhteessa elämäämme ja tähän planeettaan, mukaan luettuna kykymme selviytyä ja sopeutua muutoksiin?" Toinen kysymys on ehkä tärkeämpi näistä kahdesta: "Mitä tämä kaikki edustaa koko ihmiskunnan henkisellä tasolla?" Toisin sanoen, mikä on ihmisten muuttuva henki, kun kaikkia näitä asioita tapahtuu?

Ajan kuluessa ja ihmiskunnan evoluution jatkuessa maaelämässä on aina suhteellisen rauhallisia ja harmonisia jaksoja, joita seuraa sotaa ja kaaosta. Se on luomistanssia - energia sekoittuu ja yhdistyy tullakseen harmoniseksi ja tuota yhteyden hetkeä seuraa välittömästi erillisyys. Joskus tämä vaihtelu joka säteilee Jumalan luovasta energiasta, voi ilmentyä lyhyessä ajassa ja toisilla jaksoilla tapahtua tuhansien vuosien kuluessa. Kuitenkin elämme ajassa, jolloin se energeettinen luomisprosessi joka on maallisen elämämme taustana, on lyhentyneessä silmukassa. Planeettamme asteittainen evoluutio "oikosulkee" ja luo kehitystä joka käänteessä. Todistamme harvinaista "Jumala toiminnassa" -jaksoa maatasolla. Miten voisimme olla kunnioittamatta Jumalan luovaa voimaa, mikä on hyvin ilmeistä maailman kaukaisissa kolkissa, kun samaan aikaan meillä on tunteita - vastenmielisyyttä - muutamien ihmisten niitä egopohjaisia tekoja kohtaan, mitkä vaikuttavat hyvin monien elämään?

Emme voi analysoida tämän päivän tapahtumia miettimättä maailmantapahtumien karmaseuraamuksia ja ihmisille annettuja askelmia, kun etenemme kohti itsemestaruutta. Esimerkiksi Neuvostoliiton loppuminen ja Berliinin muurin kaatuminen sekä viimeisten kahden kuukauden tapahtumat ovat merkki ryhmäkarman loppumisesta. Ihmiset jotka kärsivät johtajien sortohallinnon alla, ovat reinkarnoituneet aikaan, jolloin olosuhteet palvelevat heidän ryhmäkarmansa ja henkilökohtaisen karmansa esiintuloa. Aivan kuten me USA:ssa elämme materialismin ryhmäkarmaa ja ihmiset jotka elävät Egyptin kaltaisissa maissa, kokevat elinolosuhteita, jotka tukevat heidän henkistä kehitystään. Tämä käsitys ei ole aina kovin helppo prosessi nähdä toiminnassa tai hyväksyä, erityisesti kun monet ovat kärsineet hyvin pitkään. Eikä tämä käsitys näytä kovin humaanilta ja sydänperustaiselta Jumalan suunnitelmaan liittyen.

Ajatelkaa viimeaikaisia tapahtumia "karmasilmän" kautta. Tässä on luettelo tapahtumista harkittavaksemme liittyen henkilökohtaiseen, ryhmä- ja maailman karmaan. Ensiksi, näemme maan transformoituvan ennätysvauhtia. On ilmiselviä vapausteemoja, jotka ovat luontaisia sielussamme. Voisimme myös sanoa: "Niin kuin maailma menee, niin menemme me." On perustarve olla vapaa, joka on taustalla joka kulttuuriryhmässä sekä yksilössä ja maassa. Luetteloon sisältyy myös ne olosuhteet, jotka ovat taustana henkiselle kehityksellemme materiaalisina tarpeina nähtynä. Se, että ruuan, vaatetuksen ja suojan perustarpeet on katettu tai hyvin monissa tapauksissa ihmiset elävät niitä ilman, esittelee meille maailmankuvan ajankohtaisista karmaolosuhteista. Jos ajattelemme karmaa Jumalan luovana voimana toiminnassa, vapauskysymyksestä tulee keskeinen koko ihmiskunnan henkiselle kehittymiselle.

Luontainen perusperiaate kaikissa henkisissä opetuksissa on, että olemme kaikki yhtä ja elämme yhdessä maailmassa. Tämä on jotain, mitä suuret mestarit ovat aina opettaneet maallisella matkallaan. Menneisyydessä olemme ehkä ajatelleet, että on vain yksi universumi, mutta useimmat meistä eivät enää ajattele niin rajoittunutta ja rajallista tietoisuuspolkua. Ajattelumme on kehittynyt pisteeseen, että toinen, omamme kaltainen aurinkokunta tai universumi luultavasti on olemassa. Ykseysenergia universumissa - yksi ja paluu yhteen - on se vetovoima ja poistovoima/vastenmielisyys, mitä jokainen meistä tuntee jokaisella valvehengenvedolla. Olemme kuin lapsia, jotka vastaavat rakastavan vanhemman kutsuun kääntymällä ympäri ja juoksemalla vastakkaiseen suuntaan. Yhdellä hetkellä meillä on ajatuksia rakastavasta Jumalaenergiavoimasta ja seuraavalla julistamme vapauttamme vapaan tahtomme tekojen kautta. Kuitenkin polkumme on selkeä siinä, että ihmiskunta etenee niin, että monet palaavat lopulta yhteen - yhteen Jumalan kanssa.

Matkan varrella ja maaelämän tapahtumien kehittyessä on aikoja - kuten nyt - jolloin sellainen abstrakti henkinen ajatus kuin paluu ykseyteen, ottaa jonkin muodon. Tämä sallii meidän alkaa kokea jotain osaa suunnitelmasta ihmiskunnan edistymiseksi ja lopulta maallisen elämän lopputulokseksi. Tämä ajan elämässä on monia esimerkkejä siitä, miten voimme nähdä maailmastamme tulevan yksi. Esimerkiksi 1800-luvun lopun okkultistit ennustivat Euroopan unionin. Tietokoneajan tuleminen on luonut varmasti dynamiikan, missä maailmastamme on tullut huomattavasti pienempi ja rajat kaikkien ihmisten välillä ovat hämärtyneet. Ajatelkaa vain sitä vaikutusta, mitä koemme Facebookin kautta, ja sen esittämää roolia Egyptissä. Elämä on täynnä muuttuvia aikoja jokaiselle meistä, jotka esittelevät monia testejä ja polkuja matkan varrella. Tämä tulee aina olemaan osa ihmiskehitystä.

Yksi tapa liikkua tämän nimenomaisen intensiivisen siirtymäkauden läpi on ylläpitää aikomusta muistaa elämämme tarkoitus. Aika maan päällä on meille tilaisuus kokeilla suurten henkisten mestareiden opetuksia. Tästä syystä kaikkien uskontojen ja henkisten koulukuntien mestarit ja pyhimykset tulevat maan päälle. He asettavat esimerkin kannustamaan meitä omalla käytöksellään ja omilla opetuksillaan. Heidän egonsa ei tarvitse tunnustusta, vaan he tulevat fyysiseen elämään näyttämään meille todellisen potentiaalimme.

Kuitenkin vasta sitten, kun alamme tarkastella elämäämme objektiivisesti, nähdä elämän henkisen matkan näkökulmasta ja esittää kysymyksiä, elämässämme alkaa lopultakin olla tolkkua. Katsoen vuosia taaksepäin alamme nähdä, miten järjestettiin ne kuviot, jotka antoivat taustan tärkeimmälle elämämme osalle - henkiselle kehityksellemme. Kiivastahtisessa maailmassa millaisessa elämme nyt, on helppoa olla huomaamatta tämä avain elämäämme. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä, minkä voimme jatkuen esittää, on: Kun ajatellaan ajankohtaisia olosuhteita maailmassa ja omassa elämässäni, mitä nämä tapahtumat merkitsevät henkilökohtaiselle henkiselle kehitykselleni?"

Vastaukset mitä saamme tällaisiin kysymyksiin maailman muutosten merkityksestä henkiselle matkalle, ovat ainutlaatuisia perustuen elämämme pohjimmaisiin karmaolosuhteisiin. On helppoa langeta älylliseen malliin tekemän luetteloa hyvistä uutisista ja huonoista uutisista, mutta tämän jakson energia on neutraalia. Osa matkaamme koetaan aina siinä, mitä tunnemme maan muutoksista ja miten reagoimme niihin. Tapa jolla tarkastelemme tätä jaksoa, vaikuttaa tasapainoon aineellisen ja henkisen tietoisuutemme välillä. Jos meditoimme, rukoilemme ja pidämme päiväkirjaa, lopulta selkeyttä tulee meille kaikille. Vastustuksellamme mitä tahansa muutosta kohtaan, on juuret kiintymyksessä henkilökohtaiseen identiteettimme ja pelossa sen tunteen menettämisestä, kuka olemme.

Tässä on muutamia ideoita meditoitavaksi rukoiltavaksi ja "päiväkirjattavaksi" tulevana kuukautena:

Uskonko, että tämän päivän ja viime kuukasien tapahtumat edustavat Jumalmielen luovaa energiaa toiminnassa?

Missä muissa elämäni tai maailman osissa voin alkaa nähdä Jumalmielen luovan toiminnan fokusoituvan?

Mitkä elämäni karmamerkit liittyvät tähän siirtymäjaksoon planeetalla?

Onko tapoja, joilla identiteettiäni kiehtoo yhtenäisen maailman mahdollisuus?
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >