HomeViestejäDL Zeta1.11.2014 - Ylitysaikajanat kuljettavat meitä uuteen aikaan

1.11.2014 - Ylitysaikajanat kuljettavat meitä uuteen aikaan

YLITYSAIKAJANAT KULJETTAVAT MEITÄ UUTEEN AIKAAN

Kirjoittanut DL Zeta (www.celestialvision.org)
1.11.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tänä voimallisena aikana uusia energioita suodattuu maatasolle ja ne kylvävät syvemmän heräämisen aikoja. Näkijät ja muut valo-olennot saavat visioita, jotka on suunniteltu tuomaan tietoisuutta kaikkeen, mikä on pitänyt rajoittavissa tilanteissa.

Ylittäminen on nyt pääteema, kun meitä pyydetään siirtymään vanhan identiteettimme yli uusiin ja usein vielä käsittämättömiin olemisulottuvuuksiin. Nämä uudet energiat sallivat meidän ylittää ne rajoittavat uskomukset, jotka ovat rajoittavien ammattien, suhteiden, identiteettien ja paljon muun juuressa. Tietyssä mielessä nämä energiat auttavat meitä ylittämään myös itsemme - tai sen, kuka uskoimme olevamme.

Pimennysten jälkeiset energiat nostavat meidät korkeammalle kuin koskaan ennen ja tarjoavat vilauksia ylitysaikajanoista, joissa elämme nykyrajoitustemme yläpuolella. Tämä ei ole satua, ei "liian hyvä ollakseen totta" -iltasatua. Ylitysmatkalla on askelia. Ne jotka omaksuvat aikomuksen ylittää rajoittavat uskomukset, kohtaavat erilaisia testejä varmistaman heidän valmiutensa rajattomaan olemassaoloon. Emme ole yksin tällä matkalla. Universumi on kanssamme matkan joka askeleella ja antaa meille tarvittavia resursseja energisoimaan ylitysaikajanoja. Meidän täytyy olla vain valmis uskomaan itseemme, luottamaan tasapainoomme tällä uudella polulla sekä parantamaan menneisyyden syvällä ja syvällisellä tasolla ja päästämään siitä irti.

Ylitysaikomus aktivoi estekentän

Jokainen rajoitusten ylittämisvalinta synnyttää estekentän. Joka kerta kun ilmaisemme jonkin aikomuksen, aktivoimme kaiken, mikä seisoo aikomuksemme toteuttamisen tiellä. Tämä aktivoituminen auttaa meitä tunnistamaan ja selvittämään parantumattomat tunteet, rajoittavat uskomukset, tavat ja yhteydet, jotka ankkuroivat meidät kolmannen ulottuvuuden elämänpolulle. Ulottuvuuskentässä kaikki pelot joita meillä edelleen on, tulevat esiin ja kertovat meille, ettemme ole tehtävän tasalla. Jotkut kääntyvät takaisin tässä risteyksessä. Sen sijaan voimme päättää nähdä esteet tilaisuuksina vahvistaa uskoa itseemme ja henkiyhteyteemme. Esteiden muuntaminen tilaisuuksiksi sallii meidän lentää niiden tilanteiden yli, jotka aiemmin kiinnittivät meidät tiheille ja matalavärähteisille elämänpoluille.

Itserakkaus ja itselle anteeksi antaminen ovat olennaisia ylittämiselle

Itserakkaus ja itselle anteeksi antaminen ovat olennaisia rajojen ylittämiselle. Silloin kun estekenttä aktivoituu, repertuaarimme nuoremmista itseistä voi tulla pelokkaita. Itset jotka ovat edelleen selvittämättömien tunteiden suossa, voivat laittaa jarrut päälle. Tänä voimallisena aikana kykenet parantumaan työskentelemällä itse-repertuaarisi kanssa erittäin korkealla tasolla. Ehdoton rakkaus itseäsi ja toisia kohtaan on oleellista rajojen ylittämiselle. Ole lempeä itsellesi, kun siirryt ehdottomaan rakkauteen. Tämä siirtymä tuo eteesi muistoja rakkaudettomuudesta, rakastettavaksi ja irtipäästettäväksi. Silloin kun tunnet kiitollisuutta rakkaudettomuuden hetkistä, olet valmis astumaan siihen aitoon rakkauteen, mitä ylittäminen tuo.

Ole valmis olemaan vanhempi nuoremmille itseillesi, jotka ovat menneiden traumojen vankina

Korkea tietoisuustaso auttaa sinut ohi kohtaamistasi esteistä. Tämä sallii sinun tarkkailla itseäsi tuomitsematta. Anna anteeksi itsellesi, jos olet surullinen, masentunut, yksinäinen tai pelokas. Jos vastustat tai vedät takaisin, anna anteeksi itsellesi. Anna kaiken sen olla, mitä tapahtuu, tuomitsematta tai syyttämättä. Ajatuksillasi on voima kohottaa sinua tai kaataa sinut kumoon. Silloin kun traumatisoituja tunnetiloja tulee, lähetä rakkautta itsellesi. Istu nuorempien itsejesi kanssa. Ole kaikkien itsejen kanssa, jotka tuntevat olevansa hylättyjä ja rakkaudettomia. Ole valmis palvelemaan rakastavana ja ymmärtävänä vanhempana ja opastamaan näitä nuorempia itsejä. Valmius olla vanhempi nuoremmille itseillesi yhdistää sisäisesti, mikä on oleellista ylitysaikajanojen aktivoimiselle.

Elämien välisten esteiden ylittäminen

Monet valotyöntekijät tulivat tähän elämään tarkoituksenaan saattaa loppuun entiset yhteydet. Tämä loppuunsaattaminen on tärkeänä apuna meidän herättämisessämme henkiselle tarkoituksellemme - auttaa siirtymässä uudelle maapallolle. Menneiden elämien yhteydet herättävät sinut olemuksesi laajempiin ulottuvuuksiin heikentämällä elämien välisiä esteitä.

Siirtymä uudelle maapallolle rakentuu kuvaan ykseydestä sisällämme ja kaikkien muiden kanssa. Silloin kun näemme niiden verhojen läpi, jotka erottavat eri elämämme, muodostamme tietoisen yhteyden rinnakkaiselämiimme, jotka ovat inkarnoituneena samanaikaisesti eri aikajanoilla. Kun muodostamme ykseyden rinnakkaisaspektiemme kanssa, syvennämme ja viimeistelemme henkistä ymmärrystämme monilla tasoilla. Tämä sisäinen ykseys ohjaa meitä uudenlaiseen itserakkauteen, mikä ylittää sen rakkauden, mitä meillä on nykyidentiteetti-itseämme kohtaan. Kun avaudut sisäiseen yhteyteen kaikkien aspektiesi kanssa, omaksut uuden fokusitsen, mikä kykenee ottamaan vastaan tietoisuutesi rinnakkaisaspektit ja työskentelemään niiden kanssa. Voit alussa kokea tässä vahdinvaihdossa nykyfokusitsesi vastustusta. Ole ystävällinen ja rakastava mutta sinnikäs tässä siirtymässä.

Tiennäyttäjärooliin astuminen

Ylitysaikajanoilla yhdistyt itseesi, toisiin, ympäristöön ja kaikkiin eläviin olentoihin sinä rajattomana ja jumalaisena olentona, minkä olet. Ylitysaikajanat tuovat monia voimallisia läpimurtoja. Luovuus laajenee kovasti ja havaintovoimasi laajentuvat. Sinulla on loistava terveys. Halusi auttaa toisia lisääntyy. Kun pyrit auttamaan toisia ylittämään sen, mikä sitoo heidät rajoittavaan elämänpolkuun, ylität omia rajojasi. Tämä sallii sinun astua täydemmin rooliisi tiennäyttäjänä ja opastaa uuteen aikaan.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >