HomeViestejäDL Zeta26.2.2014 - Tietoisuudessa aikamatkaavan tulevaisuuden itsen aktivoiminen

26.2.2014 - Tietoisuudessa aikamatkaavan tulevaisuuden itsen aktivoiminen

TIETOISUUDESSA AIKAMATKAAVAN TULEVAISUUDEN ITSEN AKTIVOIMINEN
 
Kirjoittanut DL Zeta (www.celestialvision.org)
26.2.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Kun harmonisoidumme korkeimpiin visioihimme, alamme ilmentää näitä mahdollisuuksia. Tämä avaa oven uuteen ja voimalliseen opastus- ja apulähteeseen - tulevaisuuden itseemme.
 
Kun otamme askelia luodaksemme "syyn" tulevaisuudelle, joka on voimaantunut intuitiivisella tietämisellä, henkisellä tiedostamisella ja hienoviritetyllä havaintotavalla, linkitymme itseen, joka voi kurkottaa taaksepäin ja tuoda läsnä olevaan hetkeemme uusia värähtelytaajuuksia. Nämä taajuudet transformoivat elämämme täällä maan päällä ja kuljettavat meidät aikajanoille, missä korkeimmat visiomme ilmentyvät nopeasti ja vaivattomasti.
 
Hyvin intuitiivisen ja tietoisen tulevan itsen "syyn" luominen
 
Intuitiivinen tietäminen tulee suoraan sielulta ja on suora heijastus siitä viisaudesta, minkä sielumme on hankkinut elämien aikana. Kun ryhdymme toimeen nykyhetkessä aikomuksenamme päästä käsiksi sielutietoon, mitä olemme hankkineet kautta aikain, luomme ns. syyn tulevalle itselle, joka on voimaantunut tällä viisaudella ja näkemyksellä. Tämä itse tietää, miten vapaudutaan rajoittavista uskomuksista ja astutaan tilaan ajan ja paikan ulkopuolella. Tämä itse tietää, miten aikamatkataan tietoisuudessa auttamaan entisiä itsejä, mukaan luettuna nykyhetkemme fokusitse.
 
Tämä on yksi tapa, millä voit astua sielukasvun ja tietoisuuslaajentumisen kvanttivaiheeseen. Mitä pidemmälle liikut kvanttikasvupolkua, sitä enemmän tietoisuutesi yhdistyy korkeampiin taajuuksiin.
 
Päättämättömyys estää tulevia aikajanoja kiteytymästä
 
Opastuksen ja avun saaminen tulevilta aikajanoilta liittyy havaintotapamme selkeyteen ja halukkuuteemme uskoa tuleviin mahdollisuuksiin, joita havaitsemme. Silloin kun meillä on epäilyä tai päättämättömyyttä aikomuksistamme ja kurssista, millä kuljemme, laitamme energiaa useille eri aikajanoille aktivoimatta täysin yhtä. Tämä estää tulevia aikajanoja kiteytymästä. Ollessamme päättämätön siitä, mitä haluamme luoda, tulevan itsen on vaikeaa tulla riittävän kiinteäksi tullakseen auttamaan meitä.
 
Vasta sitten kun fokuksesi ja tunnetilasi ovat riittävän harmoniassa tulevan aikajanan kanssa, aktiovoit uuden aikajanan ja alat kokea sitä. Tämä mahdollistaa sinulle virittymisen itseen, joka on tuolla aikajanalla. Tämä tuleva itse elää aikajanoilla, joita nyt aktivoit ajatuksillasi, uskomuksillasi, teoillasi, tunteillasi ja valinnoillasi. Kun olet virittynyt tuon itsen taajuuteen, voit pyytää opastusta ja apua. Tämä tuleva itse voi auttaa sinua parantamaan sekä menneisyyden että nykyisyyden. Apu mitä tämä itse voi antaa, auttaa selvittämään kaikkea, mikä seisoo tiellä tämän aikajanan kokemiseksi täydemmin.
 
Telepaattisuus tulevan itsen kanssa
 
Kun olet koko sydämestäsi valinnut tulevan aikajanan, millä on olemuksesi kaikki yhtenevät piirteet, yhteydestä nykyhetkesi ja sen itsen välillä, joka on tällä tulevalla aikajanalla, tulee kiinteämpi. Aikanaan sinusta tulee telepaattinen tälle itselle, mikä sallii sinun kysyä ja vastaanottaa opastusta samanaikaisesti. Tällainen tietoinen kommunikointi tulevan itsesi kanssa sallii sinun yhdistyä saumattomasti uuden aikajanan kanssa.
 
Telepaattisuus tulevan itsesi kanssa merkitsee, että pystyt yhdistymään voimaantuneen ja värähtelyltään kehittyneen tulevan itsen ajatuksiin, tunnetiloihin, uskomuksiin ja henkiseen ymmärrykseen. Kun yhdistyt tämän itsen kanssa tietoisuudessa, pystyt lataamaan "muistisirun", joka paljastaa askeleet nykyhetkestä itseen, joka on tällä tulevalla aikajanalla. Nämä askeleet ilmestyvät usein sinulle kuvina tai tunnetiloina, kun astut aikajaksoon, jolloin tiettyä askelta tarvitaan.
 
Tulevan itsen tunnetilojen lataaminen
 
Aivan kuin voit ladata internetistä musiikkia, mikä sisältää tiettyjen aivoaaltotilojen taajuuksia, voit ladata tietoisuuteesi taajuuksia, jotka sisältävät tunnetiloja, jotka auttavat sinua harmonisoitumaan tulevan ajan kanssa. Nämä taajuudet on sidottu tietoisuudessa paikkoihin, joissa ongelmat joiden kanssa työskentelet, parannetaan ja ratkaistaan. Näiden taajuuksien integroiminen sallii sinun parantaa tunne- ja psyykkisiä haavoja. Nämä haavat voivat liittyä myös aikoihin, jolloin olit siirtymän tyhjiötilassa. Näillä taajuuksilla on voima vetää sinut pois jumiutuneesta tunnetilasta ja ne voivat auttaa sinua saamaan vetoa uusiin ja voimaantuneiin suuntiin.
 
Parantaviin taajuuksiin pääseminen siirtymä- ja menetysaikoina
 
Parantaviin taajuuksiin pääseminen on erityisen hyödyllistä siirtymä- ja menetysaikoina. Parannuksen ja avun saaminen tulevalta itseltä sallii sinun päästää vanhoista olemistavoista. Tämä vapauttaa sinut siirtymään uuden aikajanan suuntaan. Luultavasti olet nähnyt tämän aikajanan itselläsi ja tunnistanut sen uudeksi suunnaksi elämällesi, mutta sinulla on ehkä vaikeuksia siirtyä sitä kohti, koska et voi vielä antaa itsesi uskoa siihen. Voit alkaa yhdistyä tähän uuteen aikajanaan sallimalla itsesi olla sillä tietoisuudessa. Mene meditatiiviseen tilaan ja salli kuvien elämästäsi tällä aikajanalla virrata mieleesi. Nämä kuvat esitetään mielesi elokuvakankaalla, mikä antaa aisti- ja tunnetilakokemuksen siitä, mitä tuon aikajanan itsesi kokee.
 
Salli itsesi uskoa tähän aikajanaan ja valitse se riippumatta siitä, tiedätkö yhtään askelta, mitä seuraisit päästäksesi sinne. Riittää, kun havaitsee uuden aikajanan ja valitsee sen vilpittömästi, olemuksen joka osalla varauksetta. Kun teet tämän, voit ilmaista aikomuksen siirtymisestä tähän suuntaan. Pyydä tulevaa itseäsi, joka on jo tuolla aikajanalla, auttamaan ja opastamaan sinua. Tämän synergiayhteyden toimiessa voitte alkaa ns. toimia kummastakin suunnasta, kommunikoiden, jakaen, auttaen ja yhdistäen menneen, nykyisen ja tulevan.
 
Voit siirtyä jotain aikajanaa kohti, muttet koskaan siitä poispäin
 
On tärkeää pitää mielessä, että kvanttikasvu ei ole työkalu olemassa olevalta aikajanalta poissiirtymiseen, olemassa olevan aikajanan muuttamiseen tai etäisyyden laittamiseen menneisyyden ja nykyisyyden välille. Tähän liittyy menneisyyden pakeneminen, mikä estää sinua syleilemästä siellä oppimiasi oppitunteja tai hyötymästä niistä. Yritys paeta ei-halutulta aikajanalta tekee myös vaikeaksi tuntea aitoa kiitollisuutta menneisyydestä. Tämä voi estää sinua aktivoimasta uutta ja voimaantunutta tulevaa itseä.
 
Tietoisessa luomisessa on aina kyse siirtymisestä sitä aikajanaa kohti, millä on voima kantaa sinut korkeimpaan potentiaaliisi. Riippumatta menneisyydestä tai tilanteesta, missä parhaillaan olet, voit siirtyä kohti tulevaisuutta, mikä innostaa sinua joka tasolla ja antaa sinulle suurimman mahdollisuuden intohimoon ja iloon. Korkeimman potentiaalisi polun valitseminen sallii sinun yhdistyä telepaattisesti viisaaseen ja voimaantuneeseen itseesi, joka on tuolla aikajanalla. Sitten kun alat siirtyä kvanttikasvun suuntaan, menneisyyden tunnehaavat ja ongelmat parantuvat ja muuntuvat polttoaineeksi unelmiesi ja visioidesi avaruusrakettiin.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >