HomeViestejäDL Zeta23.3.2013 - Me olemme todiste uuden ajan olemassaolosta

23.3.2013 - Me olemme todiste uuden ajan olemassaolosta

ME OLEMME TODISTE UUDEN AJAN OLEMASSAOLOSTA
 
Kirjoittanut DL Zeta (www.celestialvision.org)
23.3.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Uusi aika on energiakenttä, mikä on kaikkien niiden ulottuvilla, jotka ovat rakkauden, myötätunnon ja palvelun taajuudessa. Kun yhdistymme planeetalle virtaavaan laajentuneeseen valoon, pystymme työskentelemään näiden taajuuksien kanssa "hautoaksemme" uutta aikaa omassa tietoisuudessamme.
 
Meidän jokaisen tehtävä on hautoa tätä visiota ja ilmentää se nykyelämämme suunnitelman ja tarkoituksen mukaisesti. Otamme ensimmäisen askeleen tällä polulla, kun ilmaisemme aikomuksesi päästä uuden ajan energiakenttään ja harmonisoida tietoisen tajuntamme sen taajuuksien kanssa.
 
Tiennäyttäjät tekevät tietoisuussillan uuteen aikaan
 
Tämän energiakentän vaikutus laajenee, kun useampia ja useampia sieluja tulee yhteyteen sen kanssa. Täällä on tänä aikana monia, joiden on tarkoitus olla silta toisille kolmannen ulottuvuuden aikajanojen ja uuden ajan taajuuden välillä. Valotyöntekijät ovat tiennäyttäjiä - niitä jotka säteilevät valoa matkalla eteenpäin ja ylläpitävät tilaa, mikä auttaa muita kehittämään uuden identiteetin, mikä on harmoniassa näiden taajuuksien kanssa. Jokaisella ihmisellä on sisällään ikuinen liekki, vaikka joillakin tämä liekki odottaa sytyttämistä.
 
Kun tulet tänne tarkoituksenasi auttaa tietoisuussillan rakentamisessa, kuljet elämän läpi sen vision mukaisesti, mikä sinulla on uudesta ajasta. Hoivaamalla tätä tulevaisuuden visiota päivästä toiseen, hetkestä toiseen, annat ikkunan, mistä toiset voivat nähdä korkeamman itsensä sinun sanojesi ja tekojesi kautta. Kunkin ihmisen korkeammalla itsellä on tässä uuden ajan koodit ja avaimet. Nämä aktivoidaan aikomuksella ja energiaresonanssilla. Toisten energia ja visio voi käynnistää heräämisen näille mahdollisuuksille.
 
Kiitollisuus on uuden ajan portinvartija
 
Silloin kun olemme valmis astumaan tähän tietoisuuden heräämisvaiheeseen, päästämme irti kiinnittymisestä tiettyihin lopputuloksiin ja opimme olemaan kiitollisuuden tilassa. Uudessa ajassa jokaisella ihmisellä on se ymmärrys, että he ovat vastuussa reaktiostaan omaan todellisuuteensa ja ilmaisevat kiitollisuutta kaikkien tekojensa tuloksista - silloinkin kun nuo tulokset eivät miellytä. Tietoinen olento ymmärtää, että jokainen kokemus vie häntä askeleen pidemmälle uuden ajan polulla ja että rauha, rakkaus ja harmonia ovat taajuuksia tuolla polulla. Tässä mielessä kiitollisuus on portinvartija uuteen aikaan, koska on mahdotonta päästä rakkaus- ja harmoniataajuuksiin, silloin kun vastustamme nykytodellisuudessamme.
 
Me olemme todiste, että uusi aika on olemassa
 
Jokaisen ihmisen tehtävä on päästä uuden ajan energiakenttään ja olla vuorovaikutuksessa sen taajuuksien kanssa hautoakseen henkilökohtaisia visioitaan ja ilmentääkseen ne. Niiltä jotka odottavat todistetta uuden ajan olemassaolosta, menee asian ydin ohi. Me olemme todiste uuden ajan olemassaolosta. Laajentuva tietoisuutemme sallii meidän nähdä kaiken sen läpi, mikä on pidätellyt meitä ennen, ja se auttaa meitä kartoittamaan kurssin aikajanoille, missä korkein potentiaalimme on. Kun ilmennämme korkeimman potentiaalimme, autamme muodostamaan uuden maailman, mikä heijastaa korkeamman ulottuvuuden todellisuuksia.
 
Ne jotka eivät tee mitään päästäkseen tähän energiakenttään, jatkavat kuten aina ennenkin. Heidän kokemuksensa seuraavat heidän uskomuksiaan. Uskomustemme luonteesta riippumatta olemme aina todiste, joka vahvistaa uskomuksemme ympäristössä. Jos uskomme olevamme onneton uhri, saamme paljon todisteita tukemaan tuota uskomusta. Jos uskomme olevamme jumalainen olento, joka pystyy toimimaan rajattomassa universumissa kaiken korkeimmaksi parhaaksi, saamme paljon todisteita myös siitä.
 
Uskomusjärjestelmät pyörähtävät itseään vahvistaviksi todellisuuksiksi
 
Silloin kun astumme heränneeseen tietoisuustilaan, ymmärrämme, että jokainen uskomusjärjestelmä pyörähtää todellisuuksiksi, joita tarvitaan vahvistamaan tuota järjestelmää. Ymmärrämme, että pystymme tarkkaileman omassa tietoisuudessamme olevia uskomuksia ja määräämään, mitkä uskomukset eivät palvele meitä. Heränneinä olentoina ymmärrämme, että ulkoinen todellisuus vahvistaa aina uskomuksemme tavalla tai toisella. Heränneestä perspektiivistä pystymme ns. menemään elämämme kulissien taakse ja erottamaan, mitkä uskomukset palvelevat parhaiten henkistä kasvuamme.
 
Heräävät lahjat joita olemme kehittäneet elämien saatossa
 
Monet valotyöntekijät havaitsevat uuden ajan energiakentän ja pääsevät siihen joka päivä. Nämä sielut käyttävät uuden ajan taajuuksia herättämään sisäiset lahjansa ja sisäisen potentiaalinsa. Joissain tapauksissa näitä lahjoja on kehitetty elämien saatossa. Esimerkkejä tästä on taiteilija, joka yhdistää uuden ajan taajuuksia töihinsä, muusikko joka kirjoittaa heräämisen energiaskaalan nuotteja sävellyksiinsä ja opettaja joka rakentaa työpajoja, jotka on suunniteltu herättämään osallistujat korkeimmalle potentiaalilleen.
 
Tulevina viikkoina, kuukausina ja vuosina maailmalle annetaan uuden ajan kautta uusia käsityksiä tieteessä, taiteessa, kirjoittamisessa, musiikissa ja kaikilla kuviteltavissa olevilla alueilla. Noihin käsityksiin liittyy ymmärrystä, mikä auttaa muokkaamaan uudestaan kuvamme siitä, keitä olemme kollektiivisesti ja yksilöinä ja miksi olemme täällä.
 
Tulevaisuuden visio: yhteiskunta joka perustuu rakkauteen ja jokaisen sielun tukemiseen
 
Yksi uuden ajan tukemista suuntauksista on ihmisen kehityksen edistäminen. Yhteiskunnassa joka perustuu rakkauteen ja myötätuntoon, jokaista sielua joka hengittää ihmismuodossa, arvostetaan, rakastetaan ja tuetaan. Toiset suuntaukset tukevat kaikkien elämänmuotojen arvostamista, mukaan luettuna ympäristö. Kautta ihmishistorian on ollut niitä, jotka ovat puolustaneet rakkautta ja myötätuntoa kaikkea ihmiselämää kohtaan. Nämä viisaat olennot tekivät perustan siementen kukoistamiselle uudessa ajassa.
 
Se miten kohtelemme kaikkia toisia, heijastaa suhdettamme sieluun
 
Nämä suuntaukset kehittyvät luonnostaan, kun ihmistietoisuus vapautuu orjuuttavista ajatusviruksista. Miten kohtelemme itseämme, miten kohtelemme toisiamme, miten kohtelemme eläimiä, miten kohtelemme ympäristöä - kaikki nämä ovat yksi ja sama asia ja yhdessä ne tarjoavat selkeän heijastuksen suhteestamme tietoisen mielen ja sielun välillä.
 
Teemme sen itsellemme, mitä teemme mille tahansa elämänmuodolle. On mahdotonta orjuuttaa toinen olento orjuuttamatta itseämme. Ajatusvirukset vakuuttavat meille, että tilanne ei ole tämä. Silloin kun tietoinen mieli on vahvasti harmoniassa sielun kanssa, näemme ajatusvirusten levittämän harhamaailman läpi. Ajatusvirukset ovat tarttuneet suureen osaan siitä, mitä pidetään valtavirtatodellisuutena. Kukin yksilö on orjuutettu siinä määrin, mitä hän on panostanut valtavirtaviruksen harhamaailmaan.
 
Tulevaisuuden visio: ihmiskunta vapautuu orjuuttavista ajatusviruksista
 
Niukkuusvirus on juurena vanhoissa aikajanoissa, jotka ovat täynnä kärsimystä ja väkivaltaa. Tämä virus johdattelee meidät uskomaan siihen ajatusmuotoon, että "ei ole riittävästi rakkautta, rauhaa ja yltäkylläisyyttä, joten minun on taisteltava saadakseni vähän". Toinen niukkuusviruksen tukema ajatusmuoto on, että "minun on rangaistava niitä, joita on syyttäminen puutekokemuksestani". Tämä uskomus on oikeuttanut monia tuhoamis- ja väkivaltatoimia ja tukee sitä rakkaudettomuutta, mikä kutoo synkkiä raitoja tämän planeetan elämänkudokseen.
 
Itsemme arvostaminen parantaa rakkaudettomuuden
 
Silloin kun olemme rakkaudettomuustaajuudessa, sanamme ja tekomme sanovat toisille: "Et ole arvokas minulle, ellet auta minua loputtomassa etsinnässä, mitä tarvitsen, jotta tunnen olevani arvostettu ja rakastettu". Kun katsomme ulkoisiin olosuhteisiin oman arvomme ja itsearvostuksemme löytämiseksi, etsimme aina jotain, mikä pakenee meitä.
 
Rakkaudettomuus perustuu niukkuusajatusvirukseen. Se leviää maatodellisuuden monille alueille ja johtaa kaikilla tasoilla kaikkien elämänmuotojen "devalvaatioon" - ihmiset, eläimet, kasvit ja mineraalit. Vasta sitten kun pysähdymme, hidastamme ja arvostamme itseämme, astumme tietoisuuteen, missä rakkaus asuu. Aina kun tunnemme rakkaudettomuutta ja aliarvostusta, voimme päästä tähän uuden ajan energiakenttään itsemme parantamiseksi.
 
Henkinen vapaus on luonnollinen tilamme
 
Silloin kun pidämme rakkauspaikkaa ja arvostamme itseämme, pystymme jakamaan tämän toisten kanssa. Silloinkin kun henkilö ilmaisee vihaa sinua kohtaan, pystyt salaa rakastamaan ja arvostamaan häntä. Voit pysyä rakkaustaajuudessa ja lähettää hiljaa tätä toisille kaikesta riippumatta. Kun ihminen toimii tai puhuu negatiivisesti, se johtuu siitä, että ajatusvirus on saanut hänet ansaan, mikä ei salli hänen kuvitella toista tapaa olla vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa.
 
Silloin kun sinulla on paljon rakkautta itseäsi kohtaan ja enemmän jää yli, vapaudut vanhoista ja orjuuttavista kolmannen ulottuvuuden aikajanoista ja ylläpidät tietoisuustilaa, jotta myös toiset voivat vapautua. Henkinen vapaus on luontainen olotilamme ja se kuljettaa meidät luonnostaan uuden ajan korkealla värähteleviin aikajanoihin.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >