HomeViestejäDL Zeta14.12.2012 - Astuminen 5D-itsemme jalanjälkiin

14.12.2012 - Astuminen 5D-itsemme jalanjälkiin

ASTUMINEN 5D-ITSEMME JALANJÄLKIIN
 
Kirjoittanut DL Zeta (www.celestialvision.org)
14.12.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Kun siirrymme kohti päivänseisausta 21.12., seisomme ihmistietoisuuden uuden hetken ovella. Koska kaikki universumissa on energiaa, päivänseisauspisteen voimallinen linjautuminen galaktisen päiväntasaajan kanssa merkitsee sarastavaa ulottuvuusmuutosta maailmanlaajuista heräämistä kohti.
 
Herääminen nollapisteeseen 21.12.
 
Päiväseisauskohdassa 21.12. kaikki neljä meridiaanikohtaamme tai päivänseisaus- ja päiväntasauskohtaamme ovat nolla-asteessa tai "tyhjän päällä" (voc). Aurinko, Juno ja Neptunus ovat myös nolla-asteessa. "Tyhjän päällä" on alue nolla-asteissa, jolloin planeetta pitää universaalin aikomuksen energiaa. Aurinko ja Juno ovat yhtymässä keskitaivaalla päiväseisauskohdassa 21.12. Neptunus menee Kalojen aivan ensimmäisiin minuutteihin ja avaa oven uusiin ja kovasti laajentuneisiin henkisiin mahdollisuuksiin. Junon yhtymä keskitaivaalla ja "tyhjän päällä" päivänseisauksessa 21.12. merkitsee universaalisti astumista uuteen toimintamalliin, mikä perustuu rakkauteen ja myötätuntoon. Kaikki tämän kohdan jälkeen kantaa uuden ajan taajuutta.
 
Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus ovat samanaikaisesti rinnakkaisulottuvuuksissa
 
Tätä siirtymää varten on tehty paljon pohjatyötä. Harmonisen yhdentymisen aikana 1987 teimme kollektiivisesti jalanjäljen tähän uuteen suuntaan. Tämän transformaation siemenet kylvettiin kuitenkin kauan ennen vuotta 1987. Koska aika on ihmisen rakennelma, se mitä olemme pitäneet menneisyytenä, nykyisyytenä ja tulevaisuutena, on aina ollut rinta rinnan rinnakkaisulottuvuuksissa. Ne energiamuutokset jotka ovat valmistelleet meitä siirtymään tähän uuteen aikaan, ovat olleet suunniteltuna kehittymiskarttaamme siitä lähtien, kun ensimmäinen sielu tuli ihmismuotoon.
 
Jokainen yksilö kartoittaa oman siirtymänsä uuteen aikaan
 
Jokainen sielu on seurannut omaa ainutlaatuista polkuaan saapuakseen tähän siirtymään. Jokainen yksilö joka on täällä nyt, astuu uuteen aikaan sielunsa jumalaisen ajoituksen mukaisesti. Energiavaikutukset jotka avaavat tämän galaktisen portaalin nyt, ovat vuorovaikutuksessa jokaisen yksilön tarkoituksen kanssa, aktivoidakseen sisäiset koodit ja avaimet ja laittaakseen hänen potentiaalinsa liikkeeseen.
 
Kuten kaikissa siirtymissä, huomaamme siirtyvämme edestakaisin näissä energioissa. Siirtymäaika on määritelmän mukaan sillan luomista vanhojen ja uusien energioiden välille. Omat kokemuksemme liikkumisesta tämän siirtymän läpi riippuvat monista tekijöistä, mm. värähtelystämme ja energiastamme, tunnetiloistamme, aikomuksistamme, fyysisestä hyvinvoinnistamme, tunneselkeydestämme ja ympäristötekijöistä - siitä mitä tapahtuu ympärillämme ja ihmisissä ympärillämme. Kaikki nämä tekijät määrittelevät, missä olemme kulloinkin vanhan ja uuden välisellä sillalla.
 
Menneisyyden "myrkkyjen poistoa" kaikilla tasoilla
 
Yhtenä päivänä voimme kokea kohottavaa vapautta ja ilon ja autuuden puhdasta värähtelyä ja seuraavana päivänä meitä saattaa tuntua painavan tunnekysymykset, joita tulee esiin. Voimme "poistaa menneisyyden myrkkyjä" tämän siirtymän eri kohdissa. Sitä voi tapahtua fyysisellä, tunne-, mentaali- ja henkitasolla. Ei ole epätavallista, että uudet ilon ja henkisen mestaruuden tasot laukaisevat syvempiä irtipäästämiskerroksia. Voi olla hyvin intensiivisiä aikoja. Kun sisäinen valomme loistaa kirkkaammin maatasolla, tietoisuutemme hienovirittyy uusille tasoille.
 
Kohonneen tietoisuusvalon säteileminen henkiseen tarkoitukseemme
 
Kun jaamme kohonneen tietoisuutemme valoa kaikkeen, mitä on tapahtunut elämässämme, näemme kokemuksemme sellaisen linssin läpi, mikä tuo kaiken tarkkaan polttopisteeseen. Kaikki haasteet, joita olemme kokeneet tähän saakka, kaikki lahjat, taidot ja kyvyt joita olemme kehittäneet, alimmat alhomme ja korkeimmat huippumme - kaikki nämä heijastavat meille henkisen tehtävämme muotoa ja luonnetta tällä kertaa. Kun katsomme taaksepäin elämäämme sellaisena, kuin olemme tunteneet sen, näemme mallin ja tarkoituksen kaikessa, mitä on ollut. Kun näemme kaiken tarkoituksen elämässämme, energia mistä pidämme kiinni - kaikki tunnetaakka menneisyydestä mistä pidämme kiinni - vapautuu.
 
Olemme raivanneet tietämme tätä ihmistietoisuuden hetkeä kohti erittäin kauan. Liike on viime vuosina ollut jatkuvaa, kun olemme oppineet sulattamaan, prosessoimaan ja heittämään pois mennyttä sellaisella tahdilla, mitä emme olisi aiemmin pitäneet mahdollisena. Valomme on loistanut kirkkaampana joka päivä, kun poltimme pois entisen ohjelmoinnin hämähäkinseittejä ja näimme niiden ajatusten, ideoiden ja uskomusten läpi, mitkä kahlitsivat meidät menneisyyteen. Olemme ottaneet tietoisia ja tarkoituksellisia askelia itsemme oivaltamisen polulla.
 
5D-itsemme jalanjälkiin astuminen
 
Tämän tulevan galaktisen asetelman aikana universumi peilaa ja vahvistaa ponnistelujamme transformaatiopolulla. Tämä vahvistaminen virittää valomme ja nostaa meidät korkeampaan paikkaan, sallien meidän tehdä kvanttihypyn viidennen ulottuvuuden aikajanoille. Tämä siirtymä tuo tullessaan uutta tiedostamista ja oivaltamista, korostuneen kauneuden ja parantumisen ajan kaikilla tasoilla, kun astumme tulevaisuuteen, mikä on aina odottanut toivottamistamme tervetulleeksi. Kun otamme tämän askeleen, vaihdamme viidennen ulottuvuuden tietoisuuteen valmistautuvasta yksilöstä, viidennen ulottuvuuden aikajanalla olevaan yksilöön. Tuolla hetkellä astumme 5D-itsemme jalanjälkiin.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >