HomeViestejäDL Zeta20.7.2012 - Viidennen ulottuvuuden aikajanojen kylväminen ajattomuuden puutarhaamme

20.7.2012 - Viidennen ulottuvuuden aikajanojen kylväminen ajattomuuden puutarhaamme

VIIDENNEN ULOTTUVUUDEN AIKAJANOJEN KYLVÄMINEN AJATTOMUUDEN PUUTARHAAMME
 
Kirjoittanut DL Zeta (www.celestialvision.org)
20.7.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Maaplaneetalla on monia haastavia, tiheitä ja vaikeita todellisuuksia. Jokainen sielu kohtaa täyden kokemuskirjon kehittymismatkallaan. Ne jotka oppivat kulkemaan tietoisuudessa, kykenevät kylvämään viidennen ulottuvuuden todellisuuksia ja kokemaan aikajanoja, jotka ovat harmoniassa rakkauden, yltäkylläisyyden ja ilon kanssa. Tästä paikasta he pystyvät tulemaan maailmanpalvelijoiksi ja auttamaan toisia itsensä oivaltamismatkalla.
 
Tietoisuudessa kulkeminen on mahdollista, silloin kun olemme hereillä sille tosiasialle, että aika- ja paikkarajoitukset ovat osa harhaa. Kaikki mitä on, on ikuisessa hetkessä, mitä tietoinen mielemme kokee aikasegmentteinä oppimistarkoituksesta. Vaikka fyysinen kehomme on paikkakoordinaateissa, tietoisuutemme on rajaton, laajeneva ja kaiken kattava. Pystymme astumaan ajan ja paikan ulkopuolelle vetämällä lyhyeksi aikaa fokuksemme pois aika-paikkajatkumolta.
 
Tietoisuusmatkat harmonisoivat meidät korkeimpien visioidemme kanssa
 
Silloin kun matkustamme tietoisuudessa, matkamme tapahtuvat ajassa, mikä tuntuu pitkältä sisäisessä maailmassamme. Nämä sisäiset matkat tapahtuvat ulkoisessa maailmassamme kuitenkin yhtä lyhyessä ajassa kuin silmänräpäys. Matkustamalla tietoisuudessa pystymme navigoimaan elämän mahdollisuuksien valikoimaa ja energisoimaan niitä, jotka ovat lähimmin harmoniassa korkeimpien visioidemme kanssa.
 
Mahdolliset tulevaisuudet ja monet kokemusmaailmat
 
Mahdolliset tulevaisuudet ovat rinta rinnan vaihtoehtoisina aikajanoina. Henkilö joka osaa navigoida sisäistä aikaa, pystyy havaitsemaan nämä vaihtoehtoiset aikajanat.
 
Työskentelemme mahdollisten tulevaisuuksien kanssa kolmessa ulottuvuudessa kerralla. Elämme menneisyyden hedelmissä, mitkä ilmentyvät tällä hetkellä nykyhetkenämme. Elämme lähitulevaisuudessa, mitä kuvittelemme ja kylvämme nyt. Elämme kaukaisessa tulevaisuudessa, missä mahdollisuudet joita kylvämme nyt, ilmentyvät ja puhkeavat täyteen kukkaan. Nykyhetkessä meihin vaikuttavat hetket, joita olemme eläneet ajan kuluessa, entiset siemenet jotka parhaillaan ilmentyvät, ja tulevat mahdollisuudet joita energisoimme nyt.
 
Valitseminen liikkeeseen laittamiemme mahdollisuuksien joukosta
 
Pystymme aikomuksen, mielikuvituksen ja tietoisen tajunnan avulla kylvämään mahdollisia tulevaisuuksia ajattomuuden puutarhaamme, mitä tarkkailemme ja hoivaamme ajan kuluessa. Emme välttämättä päätä ilmentää tai tuoda kaikkia näitä mahdollisuuksia fyysiseen todellisuuteen. Kun käymme näissä mahdollisuuskentissä tietoisuudessa, pystymme havaitsemaan ne, kun ne ulottuvat tulevaan aikaan, ja valitsemaan niiden joukosta korkeimmat ja parhaimmat.
 
Joka hetki olemme vapaita valitsemaan niiden tulevien mahdollisuuksien joukosta, jotka laitoimme liikkeeseen menneisyydessä. Kun tarkkailemme näitä liikkeelle laitettuja mahdollisuuksia, pystymme oppiman näistä kentistä, joita viljelemme ajattomuuden puutarhassamme. Näkemyksemme ja havaintomme antavat meille arvokasta palautetta, mitä voimme käyttää valitessamme aikajanoja, joita haluamme kokea tulevaisuudessa.
 
Tarkkailemme jatkuvasti "valitsemattomia teitämme" ja opimme niistä, mutta tämä ei merkitse, että ruokimme niitä riittävällä elämänvoimaenergialla niiden ilmentymiseksi. Joka hetki valitsemme mahdollisuuksia, joissa on suurimmat oppimis- ja kasvutilaisuudet - nykyaikomuksiimme sopivimmat. Olemme koska tahansa vapaa liittymään yhteen näistä "etenevistä sisäistä todellisuuksista" ja vaihtamaan aikajanalle, missä tuo mahdollisuus ilmentyy todellisuudeksemme.
 
Kylvämällä, vaalimalla ja valitsemalla tietoisesti todellisuuksia pystymme elämään tavalla, mikä on johdonmukainen henkisen tarkoituksemme kanssa.
 
Erityisten parantumis-, luovuus- ja muiden todellisuuksien kylväminen
 
Pystymme kylvämään tulevaisuuteemme erityistodellisuuksia erityistarkoituksia varten. Jos meillä on esimerkiksi jokin fyysinen haaste, minkä kanssa työskentelemme, voimme kylvää mahdollisia parantumisvaihtoehtoja ja aikanaan valita mahdollisen tulevaisuuden, missä on paras parantumisratkaisu. Tämä on erityisen hyödyllistä, koska paras parantumissuunta ei välttämättä paljastu meille, kun kylvämme eri vaihtoehtoja. Kun esitämme aktiivista roolia eri aikajanojen tarkkailemisessa ja tutkimisessa, saamme näkemystä mahdollisuuksista, jotka tarjoavat parasta parantumista ajan kuluessa.
 
Tämä lähestymistapa on hyödyllinen myös, jos aiomme kirjoittaa romaanin, työskennellä uusien taidemuotojen kanssa tai toteuttaa muita uusia todellisuuksia. Pystymme kylvämään siemeniä, jotka luovat mahdollisuuskenttiä haluttuja luomuksiamme varten, joita tarkkailemme ja tutkimme ajan kuluessa. Tällä tavalla pystymme energisoimaan tulevia aikajanoja, jotka ovat parhaiten harmoniassa haluttujen luomustemme kanssa.
 
Tietoisuusmatkat synnyttävät uusia universumeita sisällämme
 
Kun opimme matkustamaan tietoisuudessa, uusia mahdollisuusuniversumeita syntyy sisällämme. Olemme aina vapaa valitsemaan, ilmennämmekö kopion menneistä todellisuuksista vai vaihdammeko uuteen tullaksemme "luovaksi tiedemieheksi", joka tutkii tietoisuudessa uusia todellisuuksia, mitkä tarjoavat uusia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.
 
Todellisuuksien välinen tila tuo vilahduksia äärettömyydestä
 
Kun työskentelemme uusien mahdollisuuksien kanssa, huomaamme toisinaan odottamatta astuvamme tilaan todellisuuksien välillä, missä saamme vilahduksia äärettömyydestä. Nämä vilahdukset poistavat meidät fyysisestä todellisuudesta lyhyeksi hetkeksi. Kuitenkin sielun elämässä ne ovat ikuisia ja sisältävät voiman muuttaa ymmärrystämme syvällisesti kaikilla tasoilla koko siinä ajassa, mitä pidämme menneisyytenä, nykyisyytenä ja tulevaisuutena.
 
Lisää aikajanoista kirjassa "Timeline and Identity Shifts: the New Science of Reality Creation".
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >