HomeViestejäDL Zeta22.1.2011 - Aikajanamuutokset ovat avain uuteen aikaan maaplaneetalla

22.1.2011 - Aikajanamuutokset ovat avain uuteen aikaan maaplaneetalla

AIKAJANAMUUTOKSET OVAT AVAIN UUTEEN AIKAAN MAAPLANEETALLA

Kirjoittanut DL Zeta (lightworkers.org)
22.1.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Energiapäivitykset joita tuli kahden äskettäisen pimennysportaalin kautta, yhdistettynä muihin kosmisiin asetelmiin, tekevät paljon helpommaksi uusien todellisuuksien ilmentämisen. Älkää lannistuko, jos vie jonkin aikaa hyödyntää maksimaalisesti näitä uusia mahdollisuuksia. Näihin uusiin energioihin pääseminen ja niiden kanssa työskenteleminen voi vaatia vähän harjoittelua.

Pitkäaikaiset uskomukset todellisuuden luonteesta haastetaan nyt. Aiemmin näytti siltä, että meidän on taisteltava sitä vastaan, mitä on, merkittävän muutoksen synnyttämiseksi. Nyt voimme nähdä tämän vanhan uskomuksen ohi ja tunnistaa olemassaolomme monipuolisuuden. Kun opimme tarkkailemaan ja seuraamaan energiavirtaa kaikkiin suuntiin, voimme nähdä, että kaikki todellisuudet ovat rinnakkain ja energeettisesti jo olemassa.

Pyrkiessämme muuttamaan todellisuuttamme heijastamaan uutta visiota, emme muuta niinkään nykytodellisuuttamme, vaan vaihdamme todellisuuteen, mikä on yhtenevä visiomme kanssa. Vaivaton vaihtaminen aikajanasta toiseen on avain elämiseen täydemmin niissä uusissa energioissa, jotka ovat käytettävissä maan päällä. Kun päästämme irti negatiivisista reaktioistamme nykyaikajanaan, siirrymme ohi vastustuksen, välttelemisen ja syyttelyn. Nämä taktiikat pitävät meidät lukittuna todellisuuksiin, joita emme valitse, ja vetävät meitä pois rauhallisesta keskuksestamme. Toimien tyynestä ja rakastavasta paikasta sisällämme voimme tehdä rauhan menneisyyden kanssa ja kiinnittää huomiomme valitsemaamme tulevaisuuteen.

Tuleminen tehokkaaksi aikajanojen havaitsemisessa ja vaihtamisessa

Voimme asettaa aikomukseksemme tulla tehokkaaksi todellisuussäikeiden vaihtamistaidossa. Aluksi on tärkeää hyväksyä ajatus, että kaikki on jo olemassa. Tämä sisältää jokaisen mahdollisen vaihtoehtoisen tai rinnakkaisen todellisuussäikeen, jonka ehkä valitsemme - ja joita emme ehkä valitse. Nämä mahdollisuudet ovat riippumattomia nykytodellisuutemme polttopisteestä. Jos osoitatte taskulampulla valoa takapihanne yhteen alueeseen, lakkaako se osa pihaanne olemasta, joka ei ole taskulampun valaisema? Ei tietenkään. Se on siinä edelleen riippumattomana taskulampun valosta. Sama pätee todellisuussäikeisiin. Kaikki ne säikeet joihin emme ole vielä keskittyneet ja joista olemme siirtäneet huomiomme pois, ovat olemassa riippumatta fokuksestamme. Kun asiaa ajattelee, on yleinen ihmisen heikkous ajatella, että kaikki oman fokuksemme ulkopuolella, lakkaa olemasta! Mutta olemme nyt valmiita tämän rajoittuneen havaintotavan osalta.

Kun siirrymme eteenpäin äskettäisistä energiapäivityksistä, meidän on selkeytettävä itsellemme, että kaikki todellisuudet, kaikki mahdollisuudet ovat jo olemassa ja kokeaksemme vierekkäisen säikeen, meidän on vaihdettava huomiomme kohdetta.

Olemassa olevia aikajanoja ei voi muuttaa

Meidän on hyväksyttävä - niin vaikeaa kuin se ehkä onkin - ettemme voi muuttaa sitä todellisuussäiettä, mihin parhaillaan keskitymme. On uuvuttavaa ja hedelmätöntä edes yrittää. Tämä on kuin menemistä korkeaan rakennukseen päättäen, että muutamme sen rakennetta. On paljon parempi vähän tutkia ja etsiä sellainen rakenne, mikä on yhtenevä sen kanssa, mitä meillä on mielessämme, kuin yrittää muuttaa rakenteita, jotka eivät ole yhteneviä etsimämme kanssa.

Tämä itsepintaisuus, että jonkin annetun todellisuussäikeen pitäisi taipua tahtoomme, johtaa voimattomuuden tunteeseen. Tästä syystä ihmiset julistavat, etteivät he voi muuttaa kohtaloaan. Tämä itsepintaisuus, että todellisuussäikeen on muututtava, vahvistaa vain uhritietoisuutta. Kun epäonnistuu muuttamaan todellisuutensa sopimaan yhteen visionsa kanssa, on taipumusta tuntea toivottomuutta ja avuttomuutta. Todellinen voimaantuminen on kykyä havaita vaihtoehtoisia todellisuussäikeitä.

Jos hyväksymme käsityksen, että kaikki on jo olemassa mahdollisuuskentässämme, niin on helppoa hyväksyä, että kaikki muunnelmat nykytodellisuudestamme ovat jo olemassa, myös ne jotka ovat yhteneviä korkeimman visiomme kanssa. Vaihtaaksemme yhteen näistä säikeistä meidän täytyy vain vaihtaa huomiomme kohdetta ja keskittyä siihen. Olette ehkä kuulleet toteamuksen, että se laajenee, mihin keskitytte. Tämä pätee todellisuussäikeisiin. Havaitsemalla mieluisamman todellisuussäikeen ja alkamalla keskittyä siihen alamme ankkuroida tätä vaihtoehtoista säiettä päivittäiseen todellisuuteemme.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >